T2 Fotografie 

https://www.facebook.com/portalT2

Page build: 19.0416.16
Last updated: 16. apríla 2019NOVEMBER

The number of albums in this archive: 84 albums.

The number of photographs in all albums: 0+ photographs.Týždeň vedy a techniky na PF: Ing. Kristína Urbanová Go! 000 photographs

Týždeň vedy a techniky na PF: dr. K. Tišťanová a M. Homolová Go! 000 photographs

Týždeň vedy a techniky na PF: dr. Štefan Tkáčik Go! 000 photographs

Týždeň vedy a techniky na FF: Zoltán Dragon (University of Szeged) Go! 000 photographs

Týždeň vedy a techniky na PF: Katedra sociálnej práce (1) Go! 000 photographs

Týždeň vedy a techniky na PF: doc. Miroslav Saniga Go! 000 photographs

Týždeň vedy a techniky na PF: doc. Andrey Kraev Go! 000 photographs

Týždeň vedy a techniky na PF: dr. Lenka Štefáková Go! 000 photographs

Týždeň vedy a techniky na PF: V laboratóriu chémie Go! 000 photographs

Týždeň vedy a techniky na PF: Katedra sociálnej práce (2) Go! 000 photographs

Týždeň vedy a techniky na FF: Gyorgy Kalmar (The Bad Boys) Go! 000 photographs

Týždeň vedy a techniky na FF: Diskusia Dragon vs. Palatinus Go! 000 photographs

Týždeň vedy a techniky na FF: Mgr. Martin Posch zo SAV Go! 000 photographs

Týždeň vedy a techniky na PF: doc. Branislav Nižnanský Go! 000 photographs

?? Go! 000 photographs

?? Go! 000 photographs

?? Go! 000 photographs

?? ?? Go! 020 photographs

?? Go! 000 photographs

?? Go! 000 photographs

?? Go! 000 photographs

?? Go! 000 photographs

?? Go! 000 photographs

?? ?? Go! 008 photographs

?? Go! 000 photographs

?? Go! 000 photographs

?? Go! 000 photographs

?? Go! 000 photographs

?? Go! 000 photographs

?? Go! 000 photographs

?? Go! 000 photographs

?? Go! 000 photographs

?? Go! 000 photographs

?? Go! 000 photographs

?? Go! 000 photographs

?? Go! 000 photographs

?? Go! 000 photographs

?? Go! 000 photographs

?? Go! 000 photographs

?? Go! 000 photographs

?? Go! 000 photographs

?? Go! 000 photographs

?? Go! 000 photographs

?? Go! 000 photographs

?? ?? Go! 034 photographs

?? ?? Go! 074 photographs

?? ?? Go! 047 photographs

?? ?? Go! 022 photographs

?? ?? Go! 022 photographs

?? ?? Go! 017 photographs

?? ?? Go! 038 photographs

?? ?? Go! 056 photographs

?? ?? Go! 014 photographs

?? Go! 000 photographs

?? Go! 000 photographs

?? Go! 000 photographs

?? Go! 000 photographs

?? Go! 000 photographs

?? Go! 000 photographs

?? Go! 000 photographs

?? Go! 000 photographs

?? Go! 000 photographs

?? Go! 000 photographs

?? Go! 000 photographs

?? Go! 000 photographs

?? Go! 000 photographs

?? Go! 000 photographs

?? Go! 000 photographs

?? Go! 000 photographs

?? Go! 000 photographs

?? Go! 000 photographs

?? Go! 000 photographs

?? Go! 000 photographs

?? Go! 000 photographs

?? Go! 000 photographs

(Pred) Adventná kvapka krvi v priestoroch UPaC Go! 000 photographs

Študenti cirk. gymnázia zo SN na FF: prednáška s prodekanom Go! 000 photographs

Stretnutia s prefesionálmi: Daniel Vražda na KŽur FF KU Go! 000 photographs

Študenti cirk. gymnázia zo SN: Prehliadka Mediálneho centra Go! 000 photographs

Študenti cirk. gymnázia zo SN: Prehliadka Univerzit. knižnice Go! 000 photographs

Prednáška absolventa FF KU Lukáša Valacha: Kampaň VUC Go! 000 photographs

Katedrovica historikov Filozofickej fakulty KU Go! 000 photographs

Autorské čítanie s autorom Ondrejom štefánikom v UK KU Go! 000 photographs

Zo života na KU: Predstavujeme Vám žurnalistu Alberta! Go! 002 photographs