T2 Fotografie 

https://www.facebook.com/portalT2

Page build: 19.0416.16
Last updated: 16. apríla 2019



DECEMBER

The number of albums in this archive: 30 albums.

The number of photographs in all albums: 163+ photographs.



Zájazd z Okresného úradu RK: Adventné trhy v Krakowe Go! 061 photographs

Stretnutie so sv. Mikulášom vo foajé PF KU, dve scénky Go! 000 photographs

Katedrovica filozofov kat. filoz. Filozofickej fakulty v Panoptiku Go! 000 photographs

Psycho párty Katedry psychológie Filozofickej fakulty Go! 000 photographs

Mikulášsky kvíz pre študentov v Poradenskom centre KU Go! 050 photographs

Stretnutie XIV venované ružomberským spisovateľom Go! 000 photographs

Paradiso (Ricordare) v Galérii Ľ. Fullu: Pred začiatkom... Go! 000 photographs

Paradiso (Ricordare): Uvedenie knihy dvoch autorov v galérii Go! 000 photographs

Vyhodnotenie Filozofickej olympiády / Súťažné kolo Go! 084 photographs

13. zasadnutie Akademického senátu Katolíckej univerzity Go! 127 photographs

Katedrovica žurnalistov na Filozofickej fakulte KU Go! 200 photographs

Konferencia doktorandov II. na Filozofickej fakulte KU Go! 000 photographs

Slovenčinársky milionár KSJaL, 1. ročník (registrácia) Go! 000 photographs

Slovenčinársky milionár KSJaL, 1. ročník (celoslovenská súťaž) Go! 000 photographs

Vianočné trhy vo foajé Filozofickej fakulty KU Go! 000 photographs

Slávnostné zasad. Vedec. rady KU: Pred začiatkom v zákulisí Go! 000 photographs

Slávnostné zasad. Vedec. rady: Sprievod slávnostného kolégia Go! 000 photographs

Slávnostné zasad. Vedec. rady: Príhovor prof. Jozefa Jaraba Go! 000 photographs

Udeľovanie čestného doktorátu dr.h.c. doc. Milanovi Fiľovi Go! 000 photographs

Slávnostné zasad. Vedec. rady: Hudob. vložka, záver, sprievod Go! 000 photographs

Slávnostné zasad. Vedec. rady KU: Po skončení, gratulácie Go! 000 photographs

Stretnutia s profesionálmi: Veronika Cifrová-Ostrihoňová Go! 000 photographs

Kapustnica UPaC, koledovanie na Filozofickej fakulte KU Go! 000 photographs

Súťažné kolo ŠVOČ na Katedre biológie a ekológie PF KU Go! 111 photographs

Posedenie zamestnancov FF KU pri kapustnici na záver zim. se. Go! 016 photographs

Kapustnica Katedry biológie a ekológie PF KU v jedálni PF Go! 020 photographs

13. (mimoriadné) zasadnutie Akademického senátu PF KU Go! 059 photographs

Posedenie zamestnancov PF KU pri kapustnici na záver zim. se. Go! 041 photographs

Vianočný stromček vo foajé Filozofickej fakulty KU Go! 005 photographs

Posedenie zamestnancov UK a rektorátu KU pri kapustnici Go! 013 photographs