T2 Fotografie 

https://www.facebook.com/portalT2

Verzia stránok: 20.0301.20
Aktualizované: 1. marca 2020



DECEMBER

Počet albumov v tomto archíve: 30 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 163+ fotografií.



Zájazd z Okresného úradu RK: Adventné trhy v Krakowe Go! 061 fotografií

Stretnutie so sv. Mikulášom vo foajé PF KU, dve scénky Go! 000 fotografií

Katedrovica filozofov kat. filoz. Filozofickej fakulty v Panoptiku Go! 000 fotografií

Psycho párty Katedry psychológie Filozofickej fakulty Go! 000 fotografií

Mikulášsky kvíz pre študentov v Poradenskom centre KU Go! 050 fotografií

Stretnutie XIV venované ružomberským spisovateľom Go! 000 fotografií

Paradiso (Ricordare) v Galérii Ľ. Fullu: Pred začiatkom... Go! 000 fotografií

Paradiso (Ricordare): Uvedenie knihy dvoch autorov v galérii Go! 000 fotografií

Vyhodnotenie Filozofickej olympiády / Súťažné kolo Go! 084 fotografií

13. zasadnutie Akademického senátu Katolíckej univerzity Go! 127 fotografií

Katedrovica žurnalistov na Filozofickej fakulte KU Go! 200 fotografií

Konferencia doktorandov II. na Filozofickej fakulte KU Go! 000 fotografií

Slovenčinársky milionár KSJaL, 1. ročník (registrácia) Go! 000 fotografií

Slovenčinársky milionár KSJaL, 1. ročník (celoslovenská súťaž) Go! 000 fotografií

Vianočné trhy vo foajé Filozofickej fakulty KU Go! 000 fotografií

Slávnostné zasad. Vedec. rady KU: Pred začiatkom v zákulisí Go! 000 fotografií

Slávnostné zasad. Vedec. rady: Sprievod slávnostného kolégia Go! 000 fotografií

Slávnostné zasad. Vedec. rady: Príhovor prof. Jozefa Jaraba Go! 000 fotografií

Udeľovanie čestného doktorátu dr.h.c. doc. Milanovi Fiľovi Go! 000 fotografií

Slávnostné zasad. Vedec. rady: Hudob. vložka, záver, sprievod Go! 000 fotografií

Slávnostné zasad. Vedec. rady KU: Po skončení, gratulácie Go! 000 fotografií

Stretnutia s profesionálmi: Veronika Cifrová-Ostrihoňová Go! 000 fotografií

Kapustnica UPaC, koledovanie na Filozofickej fakulte KU Go! 000 fotografií

Súťažné kolo ŠVOČ na Katedre biológie a ekológie PF KU Go! 111 fotografií

Posedenie zamestnancov FF KU pri kapustnici na záver zim. se. Go! 016 fotografií

Kapustnica Katedry biológie a ekológie PF KU v jedálni PF Go! 020 fotografií

13. (mimoriadné) zasadnutie Akademického senátu PF KU Go! 059 fotografií

Posedenie zamestnancov PF KU pri kapustnici na záver zim. se. Go! 041 fotografií

Vianočný stromček vo foajé Filozofickej fakulty KU Go! 005 fotografií

Posedenie zamestnancov UK a rektorátu KU pri kapustnici Go! 013 fotografií