T2 Fotografie 

https://www.facebook.com/portalT2

Page build: 18.0216.11
Last updated: 16. februára 2018Archive of photographs per year 2018

The number of albums in this archive: 22 albums.

The number of photographs in all albums: 0+ photographs.
JANUARY

The number of albums in this archive: 19 albums.

The number of photographs in all albums: 0+ photographs.

FEBRUARY

The number of albums in this archive: 3 albums.

The number of photographs in all albums: 0+ photographs.Deň otvorených dverí na KU: Pedagogická fakulta KU Go! 064 photographs

Deň otvorených dverí na KU: Predsedníčka ŽSK u dekana PF Go! 008 photographs

Deň otvorených dverí na KU: Otvorenie DOD v Aule JP2 Go! 156 photographs

Deň otvorených dverí na KU: Filozofická fakulta, otvorenie Go! 057 photographs

Deň otvorených dverí na KU: FF KU / Psycholaboratórium Go! 053 photographs

Deň otvorených dverí na KU: FF KU / Kat. histórie, tombola Go! 065 photographs

Deň otvor. dverí KU: Internát, Poradenské a mediál. centrum Go! 033 photographs

Deň otvorených dverí na KU (foto: Jasmína Jakalová) Go! 082 photographs

Misijný program Rieky života v Aule Jána Pavla II. Go! 123 photographs

Vernisáž fotografií v UK KU: Ružomberčania fotografujú II. Go! 000 photographs

Krajské kolo Geograf. olymp. na KGeo PF KU: Písanie testu Go! 088 photographs

Krajské kolo Geograf. olymp. na KGeo PF KU: Obhajoby prác Go! 031 photographs

Tretia obecná zabíjačka v HnL: Stretnutie s obyvateľmi obce Go! 000 photographs

25 rokov od biskup. vysviacky Mons. B. Bobera: Pred omšou Go! 015 photographs

25 rokov od biskup. vysviacky Mons. Bernarda Bobera (ZbD) Go! 000 photographs

25 rokov od biskup. vysviacky Mons. B. Bobera: Po omši Go! 000 photographs

Prednáška a workshop: doc. Kristína Žoldošová z PF TU v TT Go! 076 photographs

Raňajky s Erazmákmi na internáte C-blok Go! 056 photographs

Hosť na KU: Július Kahanec o Prenasledovaní kresťanov Go! 092 photographs

Popolcová streda: Svätá omša v univ. kostole s prorektorom Go! 048 photographs

ZOH: Aj na Katolíckej univerzite fandíme našim hokejistom Go! 016 photographs

Hosťovská prednáška na FF KU: doc. Ľuboš Rojka z PUG Roma Go! 034 photographs

IV. vedecké kolokvium na PF: Sociálno-pedagogické dialógy Go! 037 photographsMARCH

The number of albums in this archive: 0 albums.

The number of photographs in all albums: 0 photographs.

APRIL

The number of albums in this archive: 0 albums.

The number of photographs in all albums: 0 photographs.

MAY

The number of albums in this archive: 0 albums.

The number of photographs in all albums: 0 photographs.

JUNE

The number of albums in this archive: 0 albums.

The number of photographs in all albums: 0 photographs.

JULY

The number of albums in this archive: 0 albums.

The number of photographs in all albums: 0 photographs.

AUGUST

The number of albums in this archive: 0 albums.

The number of photographs in all albums: 0 photographs.

SEPTEMBER

The number of albums in this archive: 0 albums.

The number of photographs in all albums: 0 photographs.

OCTOBER

The number of albums in this archive: 0 albums.

The number of photographs in all albums: 0 photographs.

NOVEMBER

The number of albums in this archive: 0 albums.

The number of photographs in all albums: 0 photographs.

DECEMBER

The number of albums in this archive: 0 albums.

The number of photographs in all albums: 0 photographs.