T2 Fotografie 

https://www.facebook.com/portalT2

Page build: 18.0523.12
Last updated: 23. mája 2018Archive of photographs per year 2018

The number of albums in this archive: 67+ albums.

The number of photographs in all albums: 0+ photographs.
JANUARY

The number of albums in this archive: 20 albums.

The number of photographs in all albums: 0+ photographs.

FEBRUARY

The number of albums in this archive: 36 albums.

The number of photographs in all albums: 0+ photographs.Deň otvorených dverí na KU: Pedagogická fakulta KU Go! 064 photographs

Deň otvorených dverí na KU: Predsedníčka ŽSK u dekana PF Go! 008 photographs

Deň otvorených dverí na KU: Otvorenie DOD v Aule JP2 Go! 156 photographs

Deň otvorených dverí na KU: Filozofická fakulta, otvorenie Go! 057 photographs

Deň otvorených dverí na KU: FF KU / Psycholaboratórium Go! 053 photographs

Deň otvorených dverí na KU: FF KU / Kat. histórie, tombola Go! 065 photographs

Deň otvor. dverí KU: Internát, Poradenské a mediál. centrum Go! 033 photographs

Deň otvorených dverí na KU (foto: Jasmína Jakalová) Go! 082 photographs

Misijný program Rieky života v Aule Jána Pavla II. Go! 123 photographs

Vernisáž fotografií v UK KU: Ružomberčania fotografujú II. Go! 086 photographs

Krajské kolo Geograf. olymp. na KGeo PF KU: Písanie testu Go! 088 photographs

Krajské kolo Geograf. olymp. na KGeo PF KU: Obhajoby prác Go! 031 photographs

Tretia obecná zabíjačka v HnL: Stretnutie s obyvateľmi obce Go! 120 photographs

25 rokov od biskup. vysviacky Mons. B. Bobera: Pred omšou Go! 015 photographs

25 rokov od biskup. vysviacky Mons. Bernarda Bobera (ZbD) Go! 149 photographs

25 rokov od biskup. vysviacky Mons. B. Bobera: Po omši Go! 032 photographs

Prednáška a workshop: doc. Kristína Žoldošová z PF TU v TT Go! 076 photographs

Raňajky s Erazmákmi I. na internáte C-blok Go! 056 photographs

Hosť na KU: Július Kahanec o Prenasledovaní kresťanov Go! 092 photographs

Popolcová streda: Svätá omša v univ. kostole s prorektorom Go! 048 photographs

ZOH: Aj na Katolíckej univerzite fandíme našim hokejistom Go! 016 photographs

Hosťovská prednáška na FF KU: doc. Ľuboš Rojka z PUG Roma Go! 034 photographs

IV. vedecké kolokvium na PF: Sociálno-pedagogické dialógy Go! 037 photographs

Prednáška dr hab., prof. Tomasza Ciesielského na FF KU Go! 019 photographs

Otvorenie Galéria Jána Labaya na prízemí FF, Vernisáž Dotyky Go! 000 photographs

Hosť na KU: Manželia Štefan Patrik a Eva Kováčovci Go! 122 photographs

Stretnutie pre zamestnancov KU pri príležitosti život. jubilea Go! 042 photographs

Pizza v knižnici I. s Referátom pre zahr. vzťahy a mobility KU Go! 084 photographs

14. zasadnutie Akademického senátu Katolíckej univerzity Go! 076 photographs

17. zasadnutie Akademického senátu Filozofickej fakulty Go! 065 photographs

Hosť na KU: Mgr. Dušan Škurla - Život začína počatím! Go! 081 photographs

Modlitba pri soche J. Pavla II. za zavraždených Martinu a Jána Go! 081 photographs

Pizza v knižnici II. s Referátom pre zahr. vzťahy a mobility KU Go! 077 photographs

Stretnutie s Miroslavom Bačom, slovenským youtuberom na FF Go! 000 photographs

Prezentácia knihy autorov Jána Goliana a Rastislava Moldu Go! 079 photographs

Katedrovica Katedry slovensk. jazyka a literatúry FF KU Go! 000 photographsMARCH

The number of albums in this archive: 50 albums.

The number of photographs in all albums: 0+ photographs.Beseda s prekladateľkou dr. Miroslavou Gavurovou v UK KU Go! 088 photographs

Konferencia k výr. narodenia Mons. Viktora Trstenského Go! 020 photographs

Hosť na KU: Vladyka Milan Chautur o ohrozeniach rodiny Go! 107 photographs

Škola rodiny v UPaC: Manželia Páterkovci o originalite ženy Go! 039 photographs

Sviečka za zavraždených M. Kušnírovú a J. Kuciaka na FF Go! 001 photographs

Protest Postavme sa za slušné Slovensko v BB (za vidna) Go! 000 photographs

Protest Postavme sa za slušné Slovensko v BB (po zotmení) Go! 000 photographs

Víkendovka s dr. Františkom Orlovský o plán. rodičovstve Go! 030 photographs

Hosťovská prednáška na FF KU: Mathile Bremond Go! 000 photographs

Súťaž Albertus Magnus na Filozofickej fakulte KU Go! 000 photographs

Hosťovská prednáška na FF KU: Nicola Carraro Go! 000 photographs

Hosť na KU: doc. Róbert Sarka o odkaze podzemnej Cirkvi Go! 000 photographs

Raňajky s Erazmákmi II. na internáte C-blok Go! 000 photographs

Študenti Obchodnej akadémie z Kežmarku na KU: PF Go! 000 photographs

Študenti Obchodnej akadémie z Kežmarku na KU: UK Go! 000 photographs

Týždeň psychického zdravia v Poradenskom centre: Xbox Go! 000 photographs

Psychológ na psychiatrii, worshop na KPsych FF KU Go! 064 photographs

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Zrzka z Kalifornie sa nabíja Go! 012 photographs

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Bidovce, Košice a okolie Go! 006 photographs

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Nabíjačka OC MAX, Poprad Go! 006 photographs

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Donovaly a jazdy pri Sielnici Go! 011 photographs

Misie na Katolíckej univerzite: Pred začiatkom v Aule JP2 Go! 000 photographs

Misie na Katolíckej univerzite: Otváracia svätá omša v aule Go! 000 photographs

Misie na Katolíckej univerzite: Stretnutie s pedagógmi PF KU Go! 000 photographs

Misie na Katolíckej univerzite: Stretnutie so študentami PF Go! 000 photographs

Misie na Katolíckej univerzite: Diskusia s manž. Predáčovcami Go! 000 photographs

Misie na Katolíckej univerzite: Mládežka v kostole SJ, adorácia Go! 000 photographs

Zasadnutie Rady asociácie univerzít tretieho veku na KU Go! 000 photographs

Misie na Katolíckej univerzite: Stretnutie so študentami FF Go! 000 photographs

Misie na Katolíckej univerzite: Stretnutie s pedagógmi FF KU Go! 000 photographs

Misie na Katolíckej univerzite: Omša s Mons. Jozefom Haľkom Go! 000 photographs

Misie na Katolíckej univerzite: Stretnutie s Mons. J. Haľkom Go! 000 photographs

Misie na Katolíckej univerzite: Krížová cesta na RK Kalváriu Go! 000 photographs

Misie na Katolíckej univerzite: Stretnutie s pedagógmi FZ KU Go! 000 photographs

Misie na Katolíckej univerzite: Stretnutie so študentami FZ Go! 000 photographs

Misie na Katolíckej univ.: Omša s Mons. Marekom Forgáčom Go! 000 photographs

Misie na Katolíckej univerzite: Posvätenie krížovej cesty FZ Go! 000 photographs

Misie na Katolíckej univerzite: Stretnutie s Mons. M. Forgáčom Go! 000 photographs

Misie na Katolíckej univerzite: Sv. omša v Kostole sv. Rodiny Go! 000 photographs

Misie na Katolíckej univerzite: Atmosféra v Aule JP2 Go! 000 photographs

Misie na Katolíckej univerzite: Divadlo o sv. Vincentovi de Paul Go! 000 photographs

Seminár učiteľov matematiky: Rady skúseného matikára Go! 000 photographs

Misie na Katolíckej univerzite: Pred sv. omšou v Aule JP2 Go! 000 photographs

Misie na Kat. univ.: Svätá omša s Mons. Štefanom Sečkom Go! 000 photographs

Misie na Katolíckej univerzite: Adorácia a záver misii Go! 000 photographs

Univerzitný stolnotenisový turnaj na Katolíckej univerzite Go! 000 photographs

Stretnutia s profesionálmi: Filip Struhárik z Denníka N Go! 000 photographs

2. ročník súťaže v písaní esejí Moja Európa na FF KU Go! 000 photographs

Veľký Piatok vo farskom kostole v Zbudskom Dlhom Go! 000 photographs

Veľkonočná Vigília Vzkriesenia Pána vo farnosti Zbudské Dlhé Go! 000 photographsAPRIL

The number of albums in this archive: 56 albums.

The number of photographs in all albums: 0+ photographs.Veľká voda v Laborci na vstupe do obce Hrabovec n. Laborcom Go! 007 photographs

Škola rodiny: Manželia Naďovci o riešení konfliktov vo vzťahu Go! 053 photographs

Výhľad na mesto Ružomberok z Ružomberskej kalvárie Go! 005 photographs

Konfer. Katedry Talianského jazyka a literatúry na PF: 1. deň Go! 089 photographs

15. zasadnutie Akademického senátu Katolíckej univerzity Go! 000 photographs

Návšteva ministerky školstva Martiny Lubyovej na PF KU Go! 000 photographs

Hosť na KU: Bc. Eduard Filo na tému Kresťan v politike Go! 000 photographs

Veľkonočná kvapka krvi v priestoroch UPaC Go! 032 photographs

Konfer. Katedry Talianského jazyka a literatúry na PF: 2. deň Go! 042 photographs

Krajské kolo Geografickej olympiády na PF (46. ročník) Go! 000 photographs

Študentky KU pozývajú rektora KU na Sedliackú veselicu Go! 024 photographs

Cantara choraliter: Nesúťažná časť speváckych zborov Go! 000 photographs

Workshop s Petrom Druskom na Katedre informatiky PF KU Go! 000 photographs

Cantare choraliter: Minúty pred začiatkom vo Veľkej Dvorane Go! 000 photographs

Cantare choraliter: Zbor Corpo e anima z GsFA Malacky Go! 000 photographs

Cantare choraliter: Zbor Goretti z Čadce Go! 000 photographs

Cantare choraliter: Coro di san Andrea z GSA Ružomberok Go! 000 photographs

Cantare choraliter: Zbor Javorčatá z Banskej Bystrice Go! 000 photographs

Cantare choraliter: Zbor Piarissimo z Trenčína Go! 000 photographs

Cantare chor.: Chor Il Liceum ogolnoksztalcacego w Chelmie Go! 000 photographs

Cantare choraliter: Zbor Benediktus z KU v Ružomberku Go! 000 photographs

Cantare choraliter: Večerný koncert - spoločný (veľký) zbor Go! 000 photographs

Hosťovská prednáška na FF (1): Zoltán Dragon (Un. of Szeged) Go! 000 photographs

15. ročník ŠUČ: Otvorenie a 1. súťažný deň Go! 000 photographs

Prednáška na FF KU: Petr Dvořák PhD., FLÚ AV ČR Praha Go! 000 photographs

Hosť na KU: Exorcista Košickej arcidiecézy Imrich Degro PhD. Go! 000 photographs

Hodina fotografovania na Katedre žurnalistiky FF KU Go! 000 photographs

Stretnutia s prefesionálmi: Ján Tribula z TV Markíza na FF KU Go! 000 photographs

Hosťovská prednáška na FF (2): Zoltán Dragon (Un. of Szeged) Go! 000 photographs

Zo života na KU: Dievčatá v krojoch pozývajú na veselicu Go! 000 photographs

15. ročník konferencie Microsoft pre školstvo v Sielnici Go! 000 photographs

Otvorenie 3. ročníka Týždňa kresťanskej kultúry v RK Go! 000 photographs

Hosť na KU: Vladimír Farský o pomoci pri závislosti na alk. Go! 000 photographs

Súťaž na Katedre NJaL FF KU: Wer wird Europa Meister Go! 000 photographs

Zo života na KU: Študenti v Univerzitnej knižnici KU Go! 000 photographs

TKK: Biblia v obrazoch, zamyslenia od doc. B. Kľusku Go! 000 photographs

Zábavno-vedomostný kvíz pre študentov v Poraden. centre Go! 000 photographs

Sedliacká veselica na KU: Pred začiatkom veselice Go! 000 photographs

Sedliacká veselica na KU: Prípitok, odčepčenie nevesty Go! 000 photographs

Sedliacká veselica na KU: Tanečné kolo, zábava Go! 000 photographs

Sedliacká veselica na KU: Spoločná fotka, podpoľana Go! 000 photographs

Prednáška na FF KU: doc. Jan Horský (Karlova univerzita) Go! 000 photographs

Konferencia na FZ KU: Interdisciplinárna kooperácia... Go! 000 photographs

Nemecký kultúrny referát Marian Gordzielik na KU Go! 026 photographs

Tesla víkend s Modelom X na východe Slovenska (1) Go! 005 photographs

Tesla víkend s Modelom X na východe Slovenska (2) Go! 000 photographs

Tesla Model X: Cesta dedinkami na východe Slovenska (1) Go! 000 photographs

Tesla Model X: Svadba, svadobné auto Model X Go! 052 photographs

Tesla Model X: Cesta dedinkami na východe Slovenska (2) Go! 000 photographs

Vysluhovanie sviatosti birmovania: Pred omšou Go! 027 photographs

Birmovka vo farnosti Zbudské Dlhé: Bohoslužba slova Go! 066 photographs

Birmovka vo farnosti Zbudské Dlhé: Vysluhovanie sviatosti Go! 074 photographs

Birmovka vo farnosti Zbudské Dlhé: Pokračovanie svätej omše Go! 081 photographs

Birmovka vo farnosti Zbudské Dlhé: Prijímanie, poďakovanie Go! 127 photographs

Birmovka vo farnosti Zbudské Dlhé: Fotografovanie, výzdoba Go! 064 photographs

Krátka jazda na elektormobile Tesla Model X v okolí Hrabovca Go! 013 photographsMAY

The number of albums in this archive: 16 albums.

The number of photographs in all albums: 0 photographs.Te Deum na KU: Minúty pred začiatkom sv. omše Go! 000 photographs

Te Deum na KU: Svätá omša na záver akademického roka Go! 000 photographs

Te Deum na KU: Po skončení svätej omše pred kostolom Go! 000 photographs

Te Deum na KU: Medzi omšou a zasadnutím vedeckej rady Go! 000 photographs

Zasadnutie Vedeckej rady KU: Ľudia v Aule sv. Jána Pavla II. Go! 000 photographs

Zasadnutie Vedeckej rady KU: Priebeh zasadnutia, príhovory Go! 000 photographs

Zasadnutie Vedeckej rady KU: dr. honoris causa Miron Zelina Go! 000 photographs

Zasadnutie Vedeckej rady KU: Po skončení slávnosti... Go! 000 photographs

Diskusia na FF KU: Budúcnosť európskej integrácie Go! 000 photographs

Prednáška na FF KU: dr. Ivete Leitane, University of Latvia Go! 015 photographs

Vystúpenie Folklórneho súboru Čebraď: Minúty pred začiatkom Go! 000 photographs

Vystúpenie Folklórneho súboru Čebraď v Aule Jána Pavla II. Go! 000 photographs

Motivečné pohovory na Pedagogickej fakulte KU Go! 000 photographs

Prednáška prof. Balázs M. Mezei, Pázmány Péter Cat. Uni. Go! 024 photographs

?? Go! 024 photographs

Ďalšie prípravné stretnutie organizačného tímu P18 Go! 097 photographsJUNE

The number of albums in this archive: 0 albums.

The number of photographs in all albums: 0 photographs.

JULY

The number of albums in this archive: 0 albums.

The number of photographs in all albums: 0 photographs.

AUGUST

The number of albums in this archive: 0 albums.

The number of photographs in all albums: 0 photographs.

SEPTEMBER

The number of albums in this archive: 0 albums.

The number of photographs in all albums: 0 photographs.

OCTOBER

The number of albums in this archive: 0 albums.

The number of photographs in all albums: 0 photographs.

NOVEMBER

The number of albums in this archive: 0 albums.

The number of photographs in all albums: 0 photographs.

DECEMBER

The number of albums in this archive: 0 albums.

The number of photographs in all albums: 0 photographs.