T2 Fotografie 

https://www.facebook.com/portalT2

Verzia stránok: 18.0417.12
Aktualizované: 17. apríla 2018Archív fotografií za rok 2018

Počet albumov v tomto archíve: 67+ albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 0+ fotografií.
JANUÁR

Počet albumov v tomto archíve: 20 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 0+ fotografií.

FEBRUÁR

Počet albumov v tomto archíve: 36 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 0+ fotografií.Deň otvorených dverí na KU: Pedagogická fakulta KU Go! 064 fotografií

Deň otvorených dverí na KU: Predsedníčka ŽSK u dekana PF Go! 008 fotografií

Deň otvorených dverí na KU: Otvorenie DOD v Aule JP2 Go! 156 fotografií

Deň otvorených dverí na KU: Filozofická fakulta, otvorenie Go! 057 fotografií

Deň otvorených dverí na KU: FF KU / Psycholaboratórium Go! 053 fotografií

Deň otvorených dverí na KU: FF KU / Kat. histórie, tombola Go! 065 fotografií

Deň otvor. dverí KU: Internát, Poradenské a mediál. centrum Go! 033 fotografií

Deň otvorených dverí na KU (foto: Jasmína Jakalová) Go! 082 fotografií

Misijný program Rieky života v Aule Jána Pavla II. Go! 123 fotografií

Vernisáž fotografií v UK KU: Ružomberčania fotografujú II. Go! 086 fotografií

Krajské kolo Geograf. olymp. na KGeo PF KU: Písanie testu Go! 088 fotografií

Krajské kolo Geograf. olymp. na KGeo PF KU: Obhajoby prác Go! 031 fotografií

Tretia obecná zabíjačka v HnL: Stretnutie s obyvateľmi obce Go! 000 fotografií

25 rokov od biskup. vysviacky Mons. B. Bobera: Pred omšou Go! 015 fotografií

25 rokov od biskup. vysviacky Mons. Bernarda Bobera (ZbD) Go! 000 fotografií

25 rokov od biskup. vysviacky Mons. B. Bobera: Po omši Go! 000 fotografií

Prednáška a workshop: doc. Kristína Žoldošová z PF TU v TT Go! 076 fotografií

Raňajky s Erazmákmi I. na internáte C-blok Go! 056 fotografií

Hosť na KU: Július Kahanec o Prenasledovaní kresťanov Go! 092 fotografií

Popolcová streda: Svätá omša v univ. kostole s prorektorom Go! 048 fotografií

ZOH: Aj na Katolíckej univerzite fandíme našim hokejistom Go! 016 fotografií

Hosťovská prednáška na FF KU: doc. Ľuboš Rojka z PUG Roma Go! 034 fotografií

IV. vedecké kolokvium na PF: Sociálno-pedagogické dialógy Go! 037 fotografií

Prednáška dr hab., prof. Tomasza Ciesielského na FF KU Go! 019 fotografií

Otvorenie Galéria Jána Labaya na prízemí FF, Vernisáž Dotyky Go! 000 fotografií

Hosť na KU: Manželia Štefan Patrik a Eva Kováčovci Go! 122 fotografií

Stretnutie pre zamestnancov KU pri príležitosti život. jubilea Go! 042 fotografií

Pizza v knižnici I. s Referátom pre zahr. vzťahy a mobility KU Go! 084 fotografií

14. zasadnutie Akademického senátu Katolíckej univerzity Go! 076 fotografií

17. zasadnutie Akademického senátu Filozofickej fakulty Go! 065 fotografií

Hosť na KU: Mgr. Dušan Škurla - Život začína počatím! Go! 081 fotografií

Modlitba pri soche J. Pavla II. za zavraždených Martinu a Jána Go! 081 fotografií

Pizza v knižnici II. s Referátom pre zahr. vzťahy a mobility KU Go! 077 fotografií

Stretnutie s Miroslavom Bačom, slovenským youtuberom na FF Go! 000 fotografií

Prezentácia knihy autorov Jána Goliana a Rastislava Moldu Go! 079 fotografií

Katedrovica Katedry slovensk. jazyka a literatúry FF KU Go! 000 fotografiíMAREC

Počet albumov v tomto archíve: 50 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 0+ fotografií.Beseda s prekladateľkou dr. Miroslavou Gavurovou v UK KU Go! 088 fotografií

Konferencia k výr. narodenia Mons. Viktora Trstenského Go! 020 fotografií

Hosť na KU: Vladyka Milan Chautur o ohrozeniach rodiny Go! 107 fotografií

Škola rodiny v UPaC: Manželia Páterkovci o originalite ženy Go! 039 fotografií

Sviečka za zavraždených M. Kušnírovú a J. Kuciaka na FF Go! 001 fotografií

Protest Postavme sa za slušné Slovensko v BB (za vidna) Go! 000 fotografií

Protest Postavme sa za slušné Slovensko v BB (po zotmení) Go! 000 fotografií

Víkendovka s dr. Františkom Orlovský o plán. rodičovstve Go! 030 fotografií

Hosťovská prednáška na FF KU: Mathile Bremond Go! 000 fotografií

Súťaž Albertus Magnus na Filozofickej fakulte KU Go! 000 fotografií

Hosťovská prednáška na FF KU: Nicola Carraro Go! 000 fotografií

Hosť na KU: doc. Róbert Sarka o odkaze podzemnej Cirkvi Go! 000 fotografií

Raňajky s Erazmákmi II. na internáte C-blok Go! 000 fotografií

Študenti Obchodnej akadémie z Kežmarku na KU: PF Go! 000 fotografií

Študenti Obchodnej akadémie z Kežmarku na KU: UK Go! 000 fotografií

Týždeň psychického zdravia v Poradenskom centre: Xbox Go! 000 fotografií

Psychológ na psychiatrii, worshop na KPsych FF KU Go! 064 fotografií

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Zrzka z Kalifornie sa nabíja Go! 012 fotografií

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Bidovce, Košice a okolie Go! 006 fotografií

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Nabíjačka OC MAX, Poprad Go! 006 fotografií

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Donovaly a jazdy pri Sielnici Go! 011 fotografií

Misie na Katolíckej univerzite: Pred začiatkom v Aule JP2 Go! 000 fotografií

Misie na Katolíckej univerzite: Otváracia svätá omša v aule Go! 000 fotografií

Misie na Katolíckej univerzite: Stretnutie s pedagógmi PF KU Go! 000 fotografií

Misie na Katolíckej univerzite: Stretnutie so študentami PF Go! 000 fotografií

Misie na Katolíckej univerzite: Diskusia s manž. Predáčovcami Go! 000 fotografií

Misie na Katolíckej univerzite: Mládežka v kostole SJ, adorácia Go! 000 fotografií

Zasadnutie Rady asociácie univerzít tretieho veku na KU Go! 000 fotografií

Misie na Katolíckej univerzite: Stretnutie so študentami FF Go! 000 fotografií

Misie na Katolíckej univerzite: Stretnutie s pedagógmi FF KU Go! 000 fotografií

Misie na Katolíckej univerzite: Omša s Mons. Jozefom Haľkom Go! 000 fotografií

Misie na Katolíckej univerzite: Stretnutie s Mons. J. Haľkom Go! 000 fotografií

Misie na Katolíckej univerzite: Krížová cesta na RK Kalváriu Go! 000 fotografií

Misie na Katolíckej univerzite: Stretnutie s pedagógmi FZ KU Go! 000 fotografií

Misie na Katolíckej univerzite: Stretnutie so študentami FZ Go! 000 fotografií

Misie na Katolíckej univ.: Omša s Mons. Marekom Forgáčom Go! 000 fotografií

Misie na Katolíckej univerzite: Posvätenie krížovej cesty FZ Go! 000 fotografií

Misie na Katolíckej univerzite: Stretnutie s Mons. M. Forgáčom Go! 000 fotografií

Misie na Katolíckej univerzite: Sv. omša v Kostole sv. Rodiny Go! 000 fotografií

Misie na Katolíckej univerzite: Atmosféra v Aule JP2 Go! 000 fotografií

Misie na Katolíckej univerzite: Divadlo o sv. Vincentovi de Paul Go! 000 fotografií

Seminár učiteľov matematiky: Rady skúseného matikára Go! 000 fotografií

Misie na Katolíckej univerzite: Pred sv. omšou v Aule JP2 Go! 000 fotografií

Misie na Kat. univ.: Svätá omša s Mons. Štefanom Sečkom Go! 000 fotografií

Misie na Katolíckej univerzite: Adorácia a záver misii Go! 000 fotografií

Univerzitný stolnotenisový turnaj na Katolíckej univerzite Go! 000 fotografií

Stretnutia s profesionálmi: Filip Struhárik z Denníka N Go! 000 fotografií

2. ročník súťaže v písaní esejí Moja Európa na FF KU Go! 000 fotografií

Veľký Piatok vo farskom kostole v Zbudskom Dlhom Go! 000 fotografií

Veľkonočná Vigília Vzkriesenia Pána vo farnosti Zbudské Dlhé Go! 000 fotografiíAPRÍL

Počet albumov v tomto archíve: 18 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 0+ fotografií.Veľká voda v Laborci na vstupe do obce Hrabovec n. Laborcom Go! 007 fotografií

Škola rodiny: Manželia Naďovci o riešení konfliktov vo vzťahu Go! 053 fotografií

Výhľad na mesto Ružomberok z Ružomberskej kalvárie Go! 005 fotografií

Konfer. Katedry Talianského jazyka a literatúry na PF: 1. deň Go! 089 fotografií

15. zasadnutie Akademického senátu Katolíckej univerzity Go! 000 fotografií

Návšteva ministerky školstva Martiny Lubyovej na PF KU Go! 000 fotografií

Hosť na KU: Bc. Eduard Filo na tému Kresťan v politike Go! 000 fotografií

Veľkonočná kvapka krvi v priestoroch UPaC Go! 032 fotografií

Konfer. Katedry Talianského jazyka a literatúry na PF: 2. deň Go! 042 fotografií

Krajské kolo Geografickej olympiády na PF (46. ročník) Go! 000 fotografií

Študentky KU pozývajú rektora KU na Sedliackú veselicu Go! 024 fotografií

Cantara choraliter: Nesúťažná časť speváckych zborov Go! 000 fotografií

Workshop s Petrom Druskom na Katedre informatiky PF KU Go! 000 fotografií

Cantare choraliter: Minúty pred začiatkom vo Veľkej Dvorane Go! 000 fotografií

Cantare choraliter: Večerný koncert speváckych zborov (1) Go! 000 fotografií

Cantare choraliter: Večerný koncert speváckych zborov (2) Go! 000 fotografií

Hosťovská prednáška na FF KU: Zoltán Dragon (Un. of Szeged) Go! 000 fotografií

Birmovka ZbD Go! 000 fotografiíMÁJ

Počet albumov v tomto archíve: 0 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 0 fotografií.

JÚN

Počet albumov v tomto archíve: 0 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 0 fotografií.

JÚL

Počet albumov v tomto archíve: 0 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 0 fotografií.

AUGUST

Počet albumov v tomto archíve: 0 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 0 fotografií.

SEPTEMBER

Počet albumov v tomto archíve: 0 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 0 fotografií.

OKTÓBER

Počet albumov v tomto archíve: 0 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 0 fotografií.

NOVEMBER

Počet albumov v tomto archíve: 0 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 0 fotografií.

DECEMBER

Počet albumov v tomto archíve: 0 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 0 fotografií.