T2 Fotografie 

https://www.facebook.com/portalT2

Page build: 20.0301.20
Last updated: 1. marca 2020JANUARY

The number of albums in this archive: 20 albums.

The number of photographs in all albums: 236+ photographs.DJI Flight T2K-DJI-18-001: Novoročný ohňostroj Go! 000 photographs

Novoročný punč v kultúrnom dome po polnoci na Nový rok Go! 011 photographs

Novoročná čaša vína rektora so zamestnancami KU a UK KU Go! 064 photographs

Rubik Go! 000 photographs

Rubik Go! 000 photographs

Rubik Go! 000 photographs

Rubik Go! 000 photographs

Rubik Go! 000 photographs

Rubik Go! 000 photographs

Rubik Go! 000 photographs

Rubik Go! 000 photographs

Rubik Go! 000 photographs

Rubik Go! 000 photographs

Zasnežený kempus KU: Univerzitná knižnica, PF, FF Go! 010 photographs

DJI Flight T2K-DJI-18-002: Zasnežený kempus KU Go! 000 photographs

Renovácia univerzitnej Kapĺnky sv. Alberta: Pred vymaľovaním Go! 021 photographs

Renovácia univerzitnej Kapĺnky sv. Alberta: Kladenie kobercov Go! 017 photographs

Svätá omša v náhradných priestoroch UPaC, v UPABe Go! 004 photographs

Prvé prípravné stretnutie organizačného tímu P18 Go! 101 photographs

Priestory univerzitnej Kapĺnky sv. Alberta po renovácii Go! 008 photographs