T2 Fotografie 

https://www.facebook.com/portalT2

Verzia stránok: 18.0312.15
Aktualizované: 12. marca 2018FEBRUÁR

Počet albumov v tomto archíve: 36 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 0+ fotografií.Deň otvorených dverí na KU: Pedagogická fakulta KU Go! 064 fotografií

Deň otvorených dverí na KU: Predsedníčka ŽSK u dekana PF Go! 008 fotografií

Deň otvorených dverí na KU: Otvorenie DOD v Aule JP2 Go! 156 fotografií

Deň otvorených dverí na KU: Filozofická fakulta, otvorenie Go! 057 fotografií

Deň otvorených dverí na KU: FF KU / Psycholaboratórium Go! 053 fotografií

Deň otvorených dverí na KU: FF KU / Kat. histórie, tombola Go! 065 fotografií

Deň otvor. dverí KU: Internát, Poradenské a mediál. centrum Go! 033 fotografií

Deň otvorených dverí na KU (foto: Jasmína Jakalová) Go! 082 fotografií

Misijný program Rieky života v Aule Jána Pavla II. Go! 123 fotografií

Vernisáž fotografií v UK KU: Ružomberčania fotografujú II. Go! 086 fotografií

Krajské kolo Geograf. olymp. na KGeo PF KU: Písanie testu Go! 088 fotografií

Krajské kolo Geograf. olymp. na KGeo PF KU: Obhajoby prác Go! 031 fotografií

Tretia obecná zabíjačka v HnL: Stretnutie s obyvateľmi obce Go! 000 fotografií

25 rokov od biskup. vysviacky Mons. B. Bobera: Pred omšou Go! 015 fotografií

25 rokov od biskup. vysviacky Mons. Bernarda Bobera (ZbD) Go! 000 fotografií

25 rokov od biskup. vysviacky Mons. B. Bobera: Po omši Go! 000 fotografií

Prednáška a workshop: doc. Kristína Žoldošová z PF TU v TT Go! 076 fotografií

Raňajky s Erazmákmi na internáte C-blok Go! 056 fotografií

Hosť na KU: Július Kahanec o Prenasledovaní kresťanov Go! 092 fotografií

Popolcová streda: Svätá omša v univ. kostole s prorektorom Go! 048 fotografií

ZOH: Aj na Katolíckej univerzite fandíme našim hokejistom Go! 016 fotografií

Hosťovská prednáška na FF KU: doc. Ľuboš Rojka z PUG Roma Go! 034 fotografií

IV. vedecké kolokvium na PF: Sociálno-pedagogické dialógy Go! 037 fotografií

?? Go! 019 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 042 fotografií

?? Go! 084 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 065 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií