T2 Fotografie 

https://www.facebook.com/portalT2

Page build: 20.0301.20
Last updated: 1. marca 2020MARCH

The number of albums in this archive: 42 albums.

The number of photographs in all albums: 915+ photographs.Beseda s prekladateľkou dr. Miroslavou Gavurovou v UK KU Go! 088 photographs

Konferencia k výr. narodenia Mons. Viktora Trstenského Go! 020 photographs

Hosť na KU: Vladyka Milan Chautur o ohrozeniach rodiny Go! 107 photographs

Škola rodiny v UPaC: Manželia Páterkovci o originalite ženy Go! 039 photographs

Sviečka za zavraždených M. Kušnírovú a J. Kuciaka na FF Go! 001 photographs

Víkendovka s dr. Františkom Orlovský o plán. rodičovstve Go! 030 photographs

Hosťovská prednáška na FF KU: Mathile Bremond Go! 050 photographs

Súťaž Albertus Magnus na Filozofickej fakulte KU Go! 031 photographs

Hosťovská prednáška na FF KU: Nicola Carraro Go! 030 photographs

Hosť na KU: doc. Róbert Sarka o odkaze podzemnej Cirkvi Go! 128 photographs

Raňajky s Erazmákmi II. na internáte C-blok Go! 059 photographs

Študenti Obchodnej akadémie z Kežmarku na KU: PF Go! 097 photographs

Študenti Obchodnej akadémie z Kežmarku na KU: UK Go! 032 photographs

Týždeň psychického zdravia v Poradenskom centre: Xbox Go! 132 photographs

Psychológ na psychiatrii, worshop na KPsych FF KU Go! 064 photographs

Misie na Katolíckej univerzite: Pred začiatkom v Aule JP2 Go! 000 photographs

Misie na Katolíckej univerzite: Otváracia svätá omša v aule Go! 000 photographs

Misie na Katolíckej univerzite: Stretnutie s pedagógmi PF KU Go! 000 photographs

Misie na Katolíckej univerzite: Stretnutie so študentami PF Go! 000 photographs

Misie na Katolíckej univerzite: Diskusia s manž. Predáčovcami Go! 000 photographs

Misie na Katolíckej univerzite: Mládežka v kostole SJ, adorácia Go! 000 photographs

Zasadnutie Rady asociácie univerzít tretieho veku na KU Go! 076 photographs

Misie na Katolíckej univerzite: Stretnutie so študentami FF Go! 000 photographs

Misie na Katolíckej univerzite: Stretnutie s pedagógmi FF KU Go! 000 photographs

Misie na Katolíckej univerzite: Omša s Mons. Jozefom Haľkom Go! 000 photographs

Misie na Katolíckej univerzite: Stretnutie s Mons. J. Haľkom Go! 000 photographs

Misie na Katolíckej univerzite: Krížová cesta na RK Kalváriu Go! 000 photographs

Misie na Katolíckej univerzite: Stretnutie s pedagógmi FZ KU Go! 000 photographs

Misie na Katolíckej univerzite: Stretnutie so študentami FZ Go! 000 photographs

Misie na Katolíckej univ.: Omša s Mons. Marekom Forgáčom Go! 000 photographs

Misie na Katolíckej univerzite: Posvätenie krížovej cesty FZ Go! 000 photographs

Misie na Katolíckej univerzite: Stretnutie s Mons. M. Forgáčom Go! 000 photographs

Misie na Katolíckej univerzite: Sv. omša v Kostole sv. Rodiny Go! 000 photographs

Misie na Katolíckej univerzite: Atmosféra v Aule JP2 Go! 000 photographs

Misie na Katolíckej uni.: Divadlo o sv. Vincentovi de Paul Go! 000 photographs

Seminár učiteľov matematiky: Rady skúseného matikára Go! 071 photographs

Misie na Katolíckej univerzite: Pred sv. omšou v Aule JP2 Go! 000 photographs

Misie na Kat. univ.: Svätá omša s Mons. Štefanom Sečkom Go! 000 photographs

Misie na Katolíckej univerzite: Adorácia a záver misii Go! 000 photographs

Univerzitný stolnotenisový turnaj na Katolíckej univerzite Go! 071 photographs

Stretnutia s profesionálmi: Filip Struhárik z Denníka N Go! 042 photographs

2. ročník súťaže v písaní esejí Moja Európa na FF KU Go! 079 photographs