T2 Fotografie 

https://www.facebook.com/portalT2

Verzia stránok: 20.0301.20
Aktualizované: 1. marca 2020



SEPTEMBER

Počet albumov v tomto archíve: 0 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 0 fotografií.



Preteky cyklistov (viac info o pretekoch som žiaľ nezistil) Go! 020 fotografií

Tesla Model S P100D: Svadba Evky a Igora, sobáš (1/2) Go! 000 fotografií

Tesla Model S P100D: Svadba Evky a Igora, jazdy (2/2) Go! 000 fotografií

Tesla Model S P100D: Nočné nabíjanie v Sielnici Go! 006 fotografií

Letecké dni SIAF 2018 + Nabíjanie Tesly S v Sielnici Go! 025 fotografií

Tesla Model S P100D: Nabíjanie v Trnave neďaleko stanice Go! 001 fotografií

361. Radvanský jarmok v BB: Pred začiatkom programu Go! 000 fotografií

361. Radvanský jarmok v BB: Koncert Peter Bič Project Go! 000 fotografií

361. Radvanský jarmok v BB: Auto na kľúč s RTVS Go! 000 fotografií

361. Radvanský jarmok v BB: Sobotný program na jarmoku Go! 000 fotografií

361. Radvanský jarmok v BB: Nedeľný program na jarmoku Go! 032 fotografií

Odovzdávanie ocenení Fides et ratio: Pred začiatkom... Go! 000 fotografií

Odovzdávanie ocenení Fides et ratio prof. E. Bublincovi (1/2) Go! 000 fotografií

Odovzdávanie ocenení Fides et ratio prof. E. Bublincovi (2/2) Go! 000 fotografií

Biskup z Tanzánie Ludovick Minde u rektora Demka Go! 000 fotografií

Prvá mládežka s hosťom: biskup Minde z Tanzánie Go! 000 fotografií

65 rokov od vzniku Žilinskej univerzity: Pred začiatkom Go! 000 fotografií

65 rokov od vzniku Žilinskej univerzity: Slávnosť (1/2) Go! 000 fotografií

65 rokov od vzniku Žilinskej univerzity: Slávnosť (2/2) Go! 000 fotografií