T2 Fotografie 

https://www.facebook.com/portalT2

Page build: 19.0416.16
Last updated: 16. apríla 2019OCTOBER

The number of albums in this archive: 54 albums.

The number of photographs in all albums: 0+ photographs.Uvedenie rektora Univerzity sv. Cyrila a Metóda v Trnave (1/2) Go! 000 photographs

Uvedenie rektora Univerzity sv. Cyrila a Metóda v Trnave (2/2) Go! 000 photographs

Uvedenie rektora Univerzity sv. Cyrila a Metóda, po skončení Go! 000 photographs

Prednáška na FF KU: Dr. Petr Dvořák o Metafyzickej vágnosti Go! 013 photographs

Slávnosť sv. Františka Assiského v kapĺnke KU Go! 031 photographs

Promócia absolventov phd KU: Pred začiatkom, zákulisie Go! 070 photographs

Promócia absolventov phd KU: Slavnostna promócia Go! 104 photographs

Promócia absolventov phd KU: Odovzdávanie diplomov Go! 138 photographs

Promócia absolventov phd KU: Po skončení, fotografovanie Go! 081 photographs

Per Gessle's Roxette Tour: Before concert beginning Go! 000 photographs

Per Gessle's Roxette Tour: Concert LIVE in Prague (1) Go! 000 photographs

Per Gessle's Roxette Tour: Concert LIVE in Prague (2) Go! 000 photographs

Per Gessle's Roxette Tour: After concert, meeting band Go! 000 photographs

Zahájenie výstavy fotografií Petry Mikulajčíkovej na FF KU Go! 000 photographs

Hosť na KU: Pavol Hrabovecký o G. K. Chestertonovi Go! 000 photographs

Slovenské kostoly, Poprad: ?? Go! 000 photographs

Slovenské kostoly, Poprad: ?? Go! 000 photographs

Slovenské kostoly, Poprad: ?? Go! 000 photographs

Slovenské kostoly, Poprad: ?? Go! 000 photographs

Slovenské kostoly, Poprad: ?? Go! 000 photographs

Slovenské kostoly, Poprad: ?? Go! 000 photographs

Slovenské kostoly, Poprad: ?? Go! 000 photographs

Slovenské kostoly, Poprad: ?? Go! 000 photographs

Slovenské kostoly, Poprad: ?? Go! 000 photographs

Slovenské kostoly, Poprad: ?? Go! 000 photographs

Slovenské kostoly, Poprad: ?? Go! 000 photographs

Slovenské kostoly, Poprad: ?? Go! 000 photographs

Slovenské kostoly, Poprad: ?? Go! 000 photographs

Slovenské kostoly, Poprad: ?? Go! 000 photographs

Slovenské kostoly, Poprad: ?? Go! 000 photographs

Slovenské kostoly, Poprad: ?? Go! 000 photographs

Slovenské kostoly, Poprad: ?? Go! 000 photographs

Slovenské kostoly, Poprad: ?? Go! 000 photographs

Pohľad na Vysoké Tatry zo železničnej stanice Poprad Go! 000 photographs

Niekoľko jesenných fotografií z centra mesta Ružomberok Go! 000 photographs

Autosalón Nitra: Ľudia, Tesla, veterány, DeLorean DMC-12 Go! 000 photographs

Rockové ľudovky v podaní Kapely Dora v centre Nitry Go! 000 photographs

Prednáška Alexandra Dulebu: Kríza na Ukrajine, výzva pre EU Go! 046 photographs

Hosť na KU: Janka Kaletová a misíjna skúsenosť z Angoly Go! 000 photographs

Katedrovica Katedry slovensk. jazyka a literatúry FF KU (ZS) Go! 144 photographs

25. výročie zápisu lokality Vlkolínec do Unesco (1) Go! 000 photographs

Konferencia PF KU: Súčasnosť a perspektívy edukácie III. Go! 031 photographs

Dúha nad areálom Texicomu, pohľad na parkovisko pred KU Go! 002 photographs

Zahraniční stredoškoláci na pobyte Erasmus navštívili KU Go! 000 photographs

25. výročie zápisu lokality Vlkolínec do Unesco (2) Go! 000 photographs

Tesla Model S P100D: Nabíjačka Greenway, Tesco ZA Go! 008 photographs

Tesla Model S P100D: Malebná scenária pod Tatrami Go! 008 photographs

Tesla Model S P100D: Pohľad na Tatry z Popradu Go! 002 photographs

Tesla Model S P100D: Svadba Dominiky a Petra vo Svite Go! 000 photographs

Koncert ?? Go! 000 photographs

Koncert ?? Go! 000 photographs

Koncert ?? Go! 000 photographs

Koncert ?? Go! 000 photographs

Koncert ?? Go! 000 photographs