T2 Fotografie 

https://www.facebook.com/portalT2

Verzia stránok: 20.0301.20
Aktualizované: 1. marca 2020OKTÓBER

Počet albumov v tomto archíve: 54 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 3.122+ fotografií.Uvedenie rektora Univerzity sv. Cyrila a Metóda v Trnave (1/2) Go! 134 fotografií

Uvedenie rektora Univerzity sv. Cyrila a Metóda v Trnave (2/2) Go! 152 fotografií

Uvedenie rektora Univerzity sv. Cyrila a Metóda, po skončení Go! 061 fotografií

Prednáška na FF KU: Dr. Petr Dvořák o Metafyzickej vágnosti Go! 013 fotografií

Slávnosť sv. Františka Assiského v kapĺnke KU Go! 031 fotografií

Promócia absolventov phd KU: Pred začiatkom, zákulisie Go! 070 fotografií

Promócia absolventov phd KU: Slavnostna promócia Go! 104 fotografií

Promócia absolventov phd KU: Odovzdávanie diplomov Go! 138 fotografií

Promócia absolventov phd KU: Po skončení, fotografovanie Go! 081 fotografií

Per Gessle's Roxette Tour: Before concert beginning Go! 000 fotografií

Per Gessle's Roxette Tour: Concert LIVE in Prague (1) Go! 000 fotografií

Per Gessle's Roxette Tour: Concert LIVE in Prague (2) Go! 000 fotografií

Per Gessle's Roxette Tour: After concert, meeting band Go! 000 fotografií

Zahájenie výstavy fotografií Petry Mikulajčíkovej na FF KU Go! 072 fotografií

Hosť na KU: Pavol Hrabovecký o G. K. Chestertonovi Go! 140 fotografií

Slovenské kostoly, Poprad: Chrám sv. Petra a Pavla Go! 051 fotografií

Slovenské kostoly, Kvetnica: Kostol sv. Heleny Go! 045 fotografií

Slovenské kostoly, Poprad: Chrám povýšenia svätého kríža Go! 010 fotografií

Slovenské kostoly, Poprad: Evenjelický kostol Go! 014 fotografií

Slovenské kostoly, Poprad: Kostol sv. Egídia Go! 067 fotografií

Slovenské kostoly, Stráže: Kostol sv. Jána Krstiteľa Go! 050 fotografií

Slovenské kostoly, Stráže: Evenjelický kostol Go! 009 fotografií

Slovenské kostoly, Matejovce: Kostol sv. Štefana Uhorského Go! 096 fotografií

Slovenské kostoly, Matejovce: Evanjelický kostol Go! 062 fotografií

Slovenské kostoly, Spišská Sobota: Evanjelický kostol Go! 017 fotografií

Slovenské kostoly, Spišská Sobota: Kostol sv. Juraja Go! 091 fotografií

Slovenské kostoly, Veľká: Kostol sv. Jána Evanjelistu Go! 027 fotografií

Slovenské kostoly, Veľká: Evanjelický kostol Go! 008 fotografií

Slovens. kostoly: Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie Go! 034 fotografií

Slovenské kostoly, Poprad: Kostol svätého Cyrila a Metoda Go! 048 fotografií

Slovenské kostoly, Veľká: Kostol sv. Jána Evanjelistu Go! 034 fotografií

Slovenské kostoly, Veľká: Evanjelický kostol Go! 024 fotografií

Slovenské kostoly, Poprad: Chrám povýšenia svätého kríža Go! 040 fotografií

Pohľad na Vysoké Tatry zo železničnej stanice Poprad Go! 021 fotografií

Niekoľko jesenných fotografií z centra mesta Ružomberok Go! 007 fotografií

Autosalón Nitra: Ľudia, Tesla, veterány, DeLorean DMC-12 Go! 067 fotografií

Rockové ľudovky v podaní Kapely Dora v centre Nitry Go! 080 fotografií

Prednáška Alexandra Dulebu: Kríza na Ukrajine, výzva pre EU Go! 046 fotografií

Hosť na KU: Janka Kaletová a misíjna skúsenosť z Angoly Go! 089 fotografií

Katedrovica Katedry slovensk. jazyka a literatúry FF KU (ZS) Go! 144 fotografií

25. výročie zápisu lokality Vlkolínec do Unesco (1) Go! 126 fotografií

Konferencia PF KU: Súčasnosť a perspektívy edukácie III. Go! 031 fotografií

Dúha nad areálom Texicomu, pohľad na parkovisko pred KU Go! 002 fotografií

Zahraniční stredoškoláci na pobyte Erasmus navštívili KU Go! 078 fotografií

25. výročie zápisu lokality Vlkolínec do Unesco (2) Go! 040 fotografií

Tesla Model S P100D: Nabíjačka Greenway, Tesco ZA Go! 008 fotografií

Tesla Model S P100D: Malebná scenária pod Tatrami Go! 008 fotografií

Tesla Model S P100D: Pohľad na Tatry z Popradu Go! 002 fotografií

Tesla Model S P100D: Svadba Dominiky a Petra vo Svite Go! 034 fotografií

Koncert Piotra Rubika, Košice: Pred začiatkom koncertu Go! 058 fotografií

Koncert Piotra Rubika, Košice: Fotografie z koncertu (1/3) Go! 170 fotografií

Koncert Piotra Rubika, Košice: Fotografie z koncertu (2/3) Go! 158 fotografií

Koncert Piotra Rubika, Košice: Fotografie z koncertu (3/3) Go! 197 fotografií

Koncert Piotra Rubika, Košice: Po skončení, autogramiáda Go! 033 fotografií