T2 Fotografie 

https://www.facebook.com/portalT2

Verzia stránok: 18.1105.22
Aktualizované: 5. novembra 2018OKTÓBER

Počet albumov v tomto archíve: 54 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 0+ fotografií.Uvedenie rektora Univerzity sv. Cyrila a Metóda v Trnave (1/2) Go! 000 fotografií

Uvedenie rektora Univerzity sv. Cyrila a Metóda v Trnave (2/2) Go! 000 fotografií

Uvedenie rektora Univerzity sv. Cyrila a Metóda, po skončení Go! 000 fotografií

Prednáška na FF KU: Dr. Petr Dvořák o Metafyzickej vágnosti Go! 013 fotografií

Slávnosť sv. Františka Assiského v kapĺnke KU Go! 031 fotografií

Promócia absolventov phd KU: Pred začiatkom, zákulisie Go! 070 fotografií

Promócia absolventov phd KU: Slavnostna promócia Go! 104 fotografií

Promócia absolventov phd KU: Odovzdávanie diplomov Go! 138 fotografií

Promócia absolventov phd KU: Po skončení, fotografovanie Go! 081 fotografií

Per Gessle's Roxette Tour: Before concert beginning Go! 000 fotografií

Per Gessle's Roxette Tour: Concert LIVE in Prague (1) Go! 000 fotografií

Per Gessle's Roxette Tour: Concert LIVE in Prague (2) Go! 000 fotografií

Per Gessle's Roxette Tour: After concert, meeting band Go! 000 fotografií

Zahájenie výstavy fotografií Petry Mikulajčíkovej na FF KU Go! 000 fotografií

Hosť na KU: Pavol Hrabovecký o G. K. Chestertonovi Go! 000 fotografií

Slovenské kostoly, Poprad: ?? Go! 000 fotografií

Slovenské kostoly, Poprad: ?? Go! 000 fotografií

Slovenské kostoly, Poprad: ?? Go! 000 fotografií

Slovenské kostoly, Poprad: ?? Go! 000 fotografií

Slovenské kostoly, Poprad: ?? Go! 000 fotografií

Slovenské kostoly, Poprad: ?? Go! 000 fotografií

Slovenské kostoly, Poprad: ?? Go! 000 fotografií

Slovenské kostoly, Poprad: ?? Go! 000 fotografií

Slovenské kostoly, Poprad: ?? Go! 000 fotografií

Slovenské kostoly, Poprad: ?? Go! 000 fotografií

Slovenské kostoly, Poprad: ?? Go! 000 fotografií

Slovenské kostoly, Poprad: ?? Go! 000 fotografií

Slovenské kostoly, Poprad: ?? Go! 000 fotografií

Slovenské kostoly, Poprad: ?? Go! 000 fotografií

Slovenské kostoly, Poprad: ?? Go! 000 fotografií

Slovenské kostoly, Poprad: ?? Go! 000 fotografií

Slovenské kostoly, Poprad: ?? Go! 000 fotografií

Slovenské kostoly, Poprad: ?? Go! 000 fotografií

Pohľad na Vysoké Tatry zo železničnej stanice Poprad Go! 000 fotografií

Niekoľko jesenných fotografií z centra mesta Ružomberok Go! 000 fotografií

Autosalón Nitra: Ľudia, Tesla, veterány, DeLorean DMC-12 Go! 000 fotografií

Rockové ľudovky v podaní Kapely Dora v centre Nitry Go! 000 fotografií

Prednáška Alexandra Dulebu: Kríza na Ukrajine, výzva pre EU Go! 046 fotografií

Hosť na KU: Janka Kaletová a misíjna skúsenosť z Angoly Go! 000 fotografií

Katedrovica Katedry slovensk. jazyka a literatúry FF KU (ZS) Go! 144 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 031 fotografií

?? Go! 002 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 008 fotografií

?? Go! 008 fotografií

?? Go! 002 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií