T2 Fotografie 

https://www.facebook.com/portalT2

Verzia stránok: 20.0301.20
Aktualizované: 1. marca 2020OKTÓBER

Počet albumov v tomto archíve: 11 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 0+ fotografií.Prednáška na FF KU: Dr. Petr Dvořák o Metafyzickej vágnosti Go! 013 fotografií

Slávnosť sv. Františka Assiského v kapĺnke KU Go! 031 fotografií

Promócia absolventov phd KU: Pred začiatkom, zákulisie Go! 070 fotografií

Promócia absolventov phd KU: Slavnostna promócia Go! 104 fotografií

Promócia absolventov phd KU: Odovzdávanie diplomov Go! 138 fotografií

Promócia absolventov phd KU: Po skončení, fotografovanie Go! 081 fotografií

Zahájenie výstavy fotografií Petry Mikulajčíkovej na FF KU Go! 072 fotografií

Hosť na KU: Pavol Hrabovecký o G. K. Chestertonovi Go! 140 fotografií

Prednáška Alexandra Dulebu: Kríza na Ukrajine, výzva pre EU Go! 046 fotografií

Hosť na KU: Janka Kaletová a misíjna skúsenosť z Angoly Go! 089 fotografií

Katedrovica Katedry slovensk. jazyka a literatúry FF KU (ZS) Go! 144 fotografií

25. výročie zápisu lokality Vlkolínec do Unesco (1) Go! 126 fotografií

Konferencia PF KU: Súčasnosť a perspektívy edukácie III. Go! 031 fotografií

Dúha nad areálom Texicomu, pohľad na parkovisko pred KU Go! 002 fotografií

Zahraniční stredoškoláci na pobyte Erasmus navštívili KU Go! 078 fotografií

25. výročie zápisu lokality Vlkolínec do Unesco (2) Go! 040 fotografií