T2 Fotografie 

https://www.facebook.com/portalT2

Verzia stránok: 19.1210.23
Aktualizované: 10. decembra 2019NOVEMBER

Počet albumov v tomto archíve: 0 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 0 fotografií.Hosť na KU: Lukáš Vaník na tému Odkaz Petra Kreefta Go! 096 fotografií

Stretnutie rektora Jaroslava Demka so študentami KU Go! 066 fotografií

20. zasadnutie Akademického senátu Katolíckej univerzity Go! 080 fotografií

Hosť na KU: Štefan Valášek na tému Ikonografia kostola... Go! 135 fotografií

Konferencia Ars et Educatio V.: Dopoludňajší program Go! 078 fotografií

Prednáška Radomíra Vlčka: Histor. pohľad na anexiu Krymu Go! 057 fotografií

Katedrovica žurnalistov Filozofickej fakulty KU Go! 187 fotografií

Stredoškoláci navštívili Katedru žurnalistiky FF KU Go! 026 fotografií

Celouniverzitný workshop s J. Košturiakom: Pred začiatkom Go! 061 fotografií

Celouniverzitný workshop s J. Košturiakom: Kvestor a rektor Go! 041 fotografií

Celouniverzitný workshop s J. Košturiakom: Prednáška Go! 100 fotografií

Celouniverzitný workshop s Jánom Košturiakom: Diskusia Go! 090 fotografií

Hosť na KU: Juraj Sedláček na tému Spiritualita muža Go! 177 fotografií

Prednáška Pavla Bellu z Katedry geografie o Ománe Go! 017 fotografií

Katedrovica historikov Filozofickej fakulty KU Go! 204 fotografií