T2 Fotografie

https://www.facebook.com/portalT2

20.0301.20
: 1. marca 2020
:    Fotografie prevzaté z portálu www.T2.SK (ďalej fotografie) môže publikovať ktokoľvek a v ktoromkoľvek printovom či internetovom médiu. Do fotografií pritom nevkladajte vodoznaky redakcií, médií, ani žiadne mená, okrem mena autora fotografie! Je dovolené prevzaté fotografie z portálu orezávať, upravovať, umelecky spracovávať, dopĺňať do fotografie rôzne texty. Tiež je dovolené odrezať vodoznak z fotografie. Podmienkou dovolenia však je, aby ste (najmä v prípade odrezania vodoznaku portálu) pod fotografiou (alebo v blogu na konci článku) ako zdroj fotografií uviedli nasledujúci text:

Zdroj fotografií: www.T2.SK
resp.
Autor fotografií: Anton Kulan*, © www.T2.SK
* Pokiaľ sa v albume pod konkrétnou fotografiou neuvádza iný autor fotografie!

Neuvedenie zdroja resp. autora fotografií sa považuje
za HRUBÉ PORUŠENIE AUTORSKÝCH PRÁV!
Ak vo fotografii ponecháte pôvodný vodoznak s adresou portálu a dátumom, zdroj fotografie už (kvôli duplicite) nemusíte uvádzať.

Fotografie na portáli sú publikované v rozlíšení 1600 x 1066 pixelov (pomer strán 3:2) resp. 1600 x 1200 pixelov (pomer strán 4:3) - čo je štandardné rozlíšenie fotografií na portáli. Ak potrebujete fotografiu vo vysokom rozlíšení (bežne zasielame v rozlíšení 3000 x 2000 pixelov bez vodoznaku), napíšte svoju požiadavku na adresu portal@t2.sk, do textu emailu uveďte dátum podujatia, jeho názov a číslo fotografie (fotografií) v galérii. Fotografie zasielame bezplatne, platia však podmienky pre publikovanie uvedené vyššie!


VŠETKY FOTOGRAFIE A VIDEÁ PUBLIKOVANÉ NA STRÁNKACH www.T2.SK
SÚ DOSTUPNÉ ZADARMO A PRE KAŽDÉHO!

V ŽIADNOM PRÍPADE
FOTOGRAFIE PREBERANÉ A NÁSLEDNE SPRACOVÁVANÉ ZO STRÁNOK www.T2.SK
NIE JE MOŽNÉ PREDÁVAŤ A VYUŽÍVAŤ PRE ZISK
BEZ SÚHLASU ICH AUTORA!!!

Ďakujem za podporu a pochopenie!
Anton Kulan, tvorca a prevádzkovateľ portálu, autor väčšiny fotografií a video záznamov na portále www.T2.SK