T2 Fotografie 

https://www.facebook.com/portalT2

Page build: 17.1115.16
Last updated: 15. novembra 2017Návšteva talianskeho veľvyslanca na KU

Týždeň vedy a techniky na KU (výber fotografií)


 
Talianský veľvyslanec Gabriele Meucci na KU (fotoreport) Go! 095 photographs

Týždeň vedy a techniky na KU: Filozofická fakulta (pondelok) Go! 046 photographs

Týždeň vedy a techniky na KU: Pedagogická fakulta (pondelok) Go! 117 photographs

Týždeň vedy a techniky na KU: Katolícka univerzita (utorok) Go! 086 photographs

Týždeň vedy a techniky na KU: Filozofická fakulta (utorok) Go! 043 photographs

Týždeň vedy a techniky na KU: Pedagogická fakulta (utorok) Go! 049 photographs

Týždeň vedy a techniky na KU: Filozofická fakulta (streda) Go! 035 photographs

Týždeň vedy a techniky na KU: Pedagogická fakulta (streda) Go! 073 photographs

Týždeň vedy a techniky na KU: Katolícka univerzita (štvrtok) Go! 033 photographs

Týždeň vedy a techniky na KU: Filozofická fakulta (štvrtok) Go! 051 photographs

Týždeň vedy a techniky na KU: Pedagogická fakulta (štvrtok) Go! 030 photographs

Týždeň vedy a techniky na KU: Fakulta zdravotníctva (štvrtok) Go! 035 photographs

Týždeň vedy a techniky na KU: Filozofická fakulta (piatok) Go! 040 photographs

Konferencia o identite a poslaní katolíckej univerzity v 21. stor. Go! 162 photographs

 

Prešli sme na fancyBox3!

V praxi to znamená rýchlejšie zobrazenie fotografií v galériách, možnosť prezerania galérií a fotografií v režime fullscreen.
Odteraz je dostupná aj funkcia slideshow, čiže pohodlnejšie prezeranie fotografií bez klikania do klávesnice či myši.
Najlepšie zlepšenie prichádza pre prezeranie fotografií cez vaše smartphony a tablety. Testujte...
  


Veni Sancte na KU 2017, Prednáška prof. Maxwella

Duchovná obnova, Púť zamestnancov a pedagógov do Levoče a na Kapitulu


 
Prednáška prof. Alexandra Maxwella na KHIS FF KU Go! 053 photographs

Veni Sancte na KU: Pri kostole pred začiatkom slávnosti Go! 000 photographs

Veni Sancte na KU: Slávnostná sv. omša v Kostole sv. Rodiny Go! 000 photographs

Veni Sancte na KU: Po skončení svätej omše, presun na KU Go! 000 photographs

Veni Sancte na KU: V Aule JP2 pred začiatkom zasadnutia Go! 049 photographs

Veni Sancte: Zasadnutie AO KU, inaugurač. reč prof. Jana Royta Go! 160 photographs

Veni Sancte na KU: Po skončení zasadnutia Akademickej obce Go! 031 photographs

Veni Sancte na KU: Runiverz a stretnutie u rektora Jaraba Go! 037 photographs

Duchovná obnova na KU: Prednáška Mons. Štefana Sečku Go! 040 photographs

Duchovná obnova na KU: Svätá omša v univerzitnom kostole Go! 066 photographs

Púť zamest. a pedagógov KU: Vyrážame na cestu, v buse Go! 024 photographs

Púť zamest. a pedagógov KU: Návšteva Mariánskej hory Go! 131 photographs

Púť zamest. a pedagógov KU: Návšteva Levočskej baziliky Go! 046 photographs

Púť zamest. a pedagógov KU: Stretnutie s primátorom Levoče Go! 081 photographs
 

Random albumsRandom album per year 2016
(year includes 301 albums)
Go! 035 photographs

Random album per year 2015
(year includes 428 albums)
Go! 000 photographs

Random album per year 2014
(year includes 208 albums)
Go! 014 photographs

Random album per year 2013
(year includes 60 albums)
Go! 000 photographs

Random album per year 2012
(year includes 251 albums)
Go! 024 photographs

Random album per year 2011
(year includes 276 albums)
Go! 076 photographs

Random album per year 2010
(year includes 202 albums)
Go! 106 photographs

Random album per year 2009
(year includes 139 albums)
Go! 342 photographs

Random album per year 2008
(year includes 138 albums)
Go! 104 photographs

Random album per year 2007
(year includes 92 albums)
Go! 025 photographs

Random album per year 2006
(year includes 72 albums)
Go! 050 photographs

Random album per year 2005
(year includes 51 albums)
Go! 089 photographs

Random album per year 2004
(year includes 22 albums)
Go! 096 photographs

Random album per year 2003
(year includes 52 albums)
Go! 020 photographs

Random album per year 2002
(year includes 80 albums)
Go! 021 photographs

Poznávací výlet do Nórska (KOGE.sk)


 
Poznávací zájazd do Nórska: Nočný presun cez Poľsko a Nemecko, Prehliadka centra mesta Berlín Go! 072 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: Nočný trajekt z nemeckého Rostocku do švédskeho Trelleborgu Go! 032 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: Cesta cez Švédsko, prekročenie švédsko-nórskej hranice, jazda cez Nórsko do Osla Go! 056 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: Príchod do hlavného mesta Nórska Osla, prehliadka múzeí Fram a Kon-Tiki Go! 043 photographs

Park v Osle a stretnutie so slovenským veľvyslancom v Nórsku Františkom Kašickým Go! 061 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: Večer v kempe Hallingby Go! 046 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: Pôvodné obydlia, Geilojordet Go! 040 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: Náhorná plošina, sneh Go! 054 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: Vodná nádrž Sysenvatn Go! 024 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: Vodopády Hardangervidda Go! 048 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: Naturmuseum Go! 042 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: Cesta a kemp Go! 024 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: Rybár, Hjelle bakeri Go! 031 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: Bergen, rybý trh Go! 058 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: Bergen, vyhliadka na mesto Go! 085 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: Bergen, centrum mesta Go! 051 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: Mestečko Voss Go! 040 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: Rozcvička, Tvindefoss Go! 032 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: Vodopád a kľukatá cestička Go! 030 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: Vyhliadka a mesto Vik Go! 055 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: Trajekt, presun Go! 079 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: Ľadovcový splaz Nigardsbreen Go! 145 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: Prejazd cez fjord Go! 059 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: Elveseter, nocľaháreň kráľa Go! 030 photographs