T2 Fotografie 

https://www.facebook.com/portalT2

Verzia stránok: 20.0301.20
Aktualizované: 1. marca 2020Koncert Piotra Rubika v Košiciach (22. február 2020)


 
Koncert Piotra Rubika Moja historia (dočasný album) Go! 232 fotografií

Albumy doplnené 29. októbra 2019


 
Čaj s rektorom Katolíckej univerzity v Ružomberku Go! 039 fotografií

19. zasadnutie Akademického senátu Katolíckej univerzity Go! 061 fotografií

5 rokov od otvorenia budovy Univerzitnej knižnice KU Go! 137 fotografií

Konferencia FZ KU: Rodina, zdravie, choroby (8. ročník) Go! 090 fotografií

Fototermín s rektorom Demkom, život v knižnici KU Go! 051 fotografií

KickOff Meeting s novým vedením Katolíckej univerzity Go! 053 fotografií

Tesla Model X 90D: Preteky dronov v Trenčíne (2/2) Go! 113 fotografií

Tesla Model X 90D: Preteky dronov v Trenčíne (1/2) Go! 091 fotografií

Deutschkongress, Dienstag: Stretnutie a diskusia v aule Go! 195 fotografií

Deutschkongress, Dienstag: Prednáška v aule JP2 Go! 032 fotografií

Deutschkongress, Dienstag: Workshopy (1) Go! 047 fotografií

Deutschkongress, Dienstag: Konferencia KDV (Tagung) Go! 018 fotografií

Deutschkongress, Dienstag: Workshopy (2) Go! 051 fotografií

Deutschkongress, Dienstag: Workshopy (3) Go! 091 fotografií

Deutschkongress, Dienstag: Zákulisie a staff Go! 108 fotografií

Štátne skúšky na FF KU: Študijný odbor história Go! 009 fotografií

Štátne skúšky na FF KU: Štud. odb. SJaL (vyhodnotenie) Go! 014 fotografií

Doktorandské prednášky na Katedre histórie FF KU Go! 021 fotografií

Digital Media Campus (Axel R.S.) na Katedre žurnalistiky FF Go! 041 fotografií

Štátne skúšky na FF KU: Štud. odb. SJaL (otvorenie) Go! 019 fotografií

Štátne skúšky na FF KU: Študijný odbor žurnalistika Go! 015 fotografií

Štátne skúšky na FF KU: Študijný odbor psychológia Go! 013 fotografií

Sedliacká veselica na KU: Prípitok, odčepčenie, zábava Go! 112 fotografií

Sedliacká veselica na KU: Pred začiatkom veselice Go! 105 fotografií

Cantare choraliter: Večerný koncert - spoločný (veľký) zbor Go! 096 fotografií

Cantare choraliter: Zbor Benediktus z KU v Ružomberku Go! 047 fotografií

Cantare chor.: Chor Il Liceum ogolnoksztalcacego w Chelmie Go! 029 fotografií

Cantare choraliter: Zbor Piarissimo z Trenčína Go! 022 fotografií

Cantare choraliter: Zbor Javorčatá z Banskej Bystrice Go! 022 fotografií

Cantare choraliter: Coro di san Andrea z GSA Ružomberok Go! 019 fotografií

Cantare choraliter: Zbor Goretti z Čadce Go! 013 fotografií

Cantare choraliter: Zbor Corpo e anima z GsFA Malacky Go! 016 fotografií

Cantare choraliter: Minúty pred začiatkom vo Veľkej Dvorane Go! 033 fotografií

Albumy doplnené 13. októbra 2019


 
Hosť na KU: Pavol Hrabovecký o G. K. Chestertonovi Go! 140 fotografií

Zahájenie výstavy fotografií Petry Mikulajčíkovej na FF KU Go! 072 fotografií

Konferencia doktorandov FF Aktuálne otázky výskumu Go! 070 fotografií

Psychopárty (Sweater Party) Katedry psychológie FF KU Go! 200 fotografií

Zábavno-vedomostný kvíz v Poradenskom centre Go! 122 fotografií

Hosť na KU: Juraj Sedláček na tému Spiritualita muža Go! 177 fotografií

Celouniverzitný workshop s Jánom Košturiakom: Diskusia Go! 090 fotografií

Celouniverzitný workshop s J. Košturiakom: Prednáška Go! 100 fotografií

Celouniverzitný workshop s J. Košturiakom: Kvestor a rektor Go! 041 fotografií

Celouniverzitný workshop s J. Košturiakom: Pred začiatkom Go! 061 fotografií

Katedrovica žurnalistov Filozofickej fakulty KU Go! 187 fotografií

Prednáška Radomíra Vlčka: Histor. pohľad na anexiu Krymu Go! 057 fotografií

Konferencia Ars et Educatio V.: Dopoludňajší program Go! 078 fotografií

Hosť na KU: Štefan Valášek na tému Ikonografia kostola... Go! 135 fotografií

20. zasadnutie Akademického senátu Katolíckej univerzity Go! 080 fotografií

Hosť na KU: Lukáš Vaník na tému Odkaz Petra Kreefta Go! 096 fotografií

25. výročie zápisu lokality Vlkolínec do Unesco (2) Go! 040 fotografií

Zahraniční stredoškoláci na pobyte Erasmus navštívili KU Go! 078 fotografií

25. výročie zápisu lokality Vlkolínec do Unesco (1) Go! 126 fotografií

Hosť na KU: Janka Kaletová a misíjna skúsenosť z Angoly Go! 089 fotografií


Náhodné albumy z archívu portáluNáhodný album z ročníka 2018
(ročník obsahuje 445 albumov)
Go! 000 fotografií

Náhodný album z ročníka 2018
(ročník obsahuje 445 albumov)
Go! 000 fotografií

Náhodný album z ročníka 2017
(ročník obsahuje 530 albumov)
Go! 012 fotografií

Náhodný album z ročníka 2017
(ročník obsahuje 530 albumov)
Go! 012 fotografií

Náhodný album z ročníka 2016
(ročník obsahuje 302 albumov)
Go! 005 fotografií

Náhodný album z ročníka 2016
(ročník obsahuje 302 albumov)
Go! 097 fotografií

Náhodný album z ročníka 2015
(ročník obsahuje 428 albumov)
Go! 029 fotografií

Náhodný album z ročníka 2014
(ročník obsahuje 208 albumov)
Go! 101 fotografií

Náhodný album z ročníka 2013
(ročník obsahuje 74 albumov)
Go! 007 fotografií

Náhodný album z ročníka 2012
(ročník obsahuje 250 albumov)
Go! 060 fotografií

Náhodný album z ročníka 2011
(ročník obsahuje 275 albumov)
Go! 103 fotografií

Náhodný album z ročníka 2010
(ročník obsahuje 202 albumov)
Go! 040 fotografií

Náhodný album z ročníka 2009
(ročník obsahuje 139 albumov)
Go! 013 fotografií

Náhodný album z ročníka 2008
(ročník obsahuje 138 albumov)
Go! 049 fotografií

Náhodný album z ročníka 2007
(ročník obsahuje 92 albumov)
Go! 025 fotografií

Náhodný album z ročníka 2006
(ročník obsahuje 72 albumov)
Go! 005 fotografií

Náhodný album z ročníka 2005
(ročník obsahuje 51 albumov)
Go! 029 fotografií

Náhodný album z ročníka 2004
(ročník obsahuje 22 albumov)
Go! 065 fotografií

Náhodný album z ročníka 2003
(ročník obsahuje 52 albumov)
Go! 027 fotografií

Náhodný album z ročníka 2002
(ročník obsahuje 80 albumov)
Go! 016 fotografií