T2 Fotografie 

https://www.facebook.com/portalT2

Verzia stránok: 19.1013.22
Aktualizované: 13. októbra 2019Nové albumy na portáli


 
Konferencia doktorandov FF KU Aktuálne otázky výskumu... Go! 070 fotografií

Psychopárty (Sweater Party) Katedry psychológie FF KU Go! 200 fotografií

Zábavno-vedomostný kvíz v Poradenskom centre Go! 122 fotografií

Hosť na KU: Juraj Sedláček na tému Spiritualita muža Go! 177 fotografií

Celouniverzitný workshop s Jánom Košturiakom: Diskusia Go! 090 fotografií

Celouniverzitný workshop s J. Košturiakom: Prednáška Go! 100 fotografií

Celouniverzitný workshop s J. Košturiakom: Kvestor a rektor Go! 041 fotografií

Celouniverzitný workshop s J. Košturiakom: Pred začiatkom Go! 061 fotografií

Katedrovica žurnalistov Filozofickej fakulty KU Go! 187 fotografií

Prednáška Radomíra Vlčka: Histor. pohľad na anexiu Krymu Go! 057 fotografií

Konferencia Ars et Educatio V.: Dopoludňajší program Go! 078 fotografií

Hosť na KU: Štefan Valášek na tému Ikonografia kostola... Go! 135 fotografií

20. zasadnutie Akademického senátu Katolíckej univerzity Go! 080 fotografií

Hosť na KU: Lukáš Vaník na tému Odkaz Petra Kreefta Go! 096 fotografií

25. výročie zápisu lokality Vlkolínec do Unesco (2) Go! 040 fotografií

Zahraniční stredoškoláci na pobyte Erasmus navštívili KU Go! 078 fotografií

25. výročie zápisu lokality Vlkolínec do Unesco (1) Go! 126 fotografií

Hosť na KU: Janka Kaletová a misíjna skúsenosť z Angoly Go! 089 fotografií


Náhodné albumy z archívu portáluNáhodný album z ročníka 2018
(ročník obsahuje 217 albumov)
Go! 000 fotografií

Náhodný album z ročníka 2018
(ročník obsahuje 217 albumov)
Go! 000 fotografií

Náhodný album z ročníka 2017
(ročník obsahuje 530 albumov)
Go! 067 fotografií

Náhodný album z ročníka 2017
(ročník obsahuje 530 albumov)
Go! 012 fotografií

Náhodný album z ročníka 2016
(ročník obsahuje 302 albumov)
Go! 035 fotografií

Náhodný album z ročníka 2016
(ročník obsahuje 302 albumov)
Go! 116 fotografií

Náhodný album z ročníka 2015
(ročník obsahuje 428 albumov)
Go! 096 fotografií

Náhodný album z ročníka 2014
(ročník obsahuje 208 albumov)
Go! 022 fotografií

Náhodný album z ročníka 2013
(ročník obsahuje 74 albumov)
Go! 073 fotografií

Náhodný album z ročníka 2012
(ročník obsahuje 250 albumov)
Go! 150 fotografií

Náhodný album z ročníka 2011
(ročník obsahuje 275 albumov)
Go! 043 fotografií

Náhodný album z ročníka 2010
(ročník obsahuje 202 albumov)
Go! 043 fotografií

Náhodný album z ročníka 2009
(ročník obsahuje 139 albumov)
Go! 110 fotografií

Náhodný album z ročníka 2008
(ročník obsahuje 138 albumov)
Go! 067 fotografií

Náhodný album z ročníka 2007
(ročník obsahuje 92 albumov)
Go! 129 fotografií

Náhodný album z ročníka 2006
(ročník obsahuje 72 albumov)
Go! 030 fotografií

Náhodný album z ročníka 2005
(ročník obsahuje 51 albumov)
Go! 044 fotografií

Náhodný album z ročníka 2004
(ročník obsahuje 22 albumov)
Go! 013 fotografií

Náhodný album z ročníka 2003
(ročník obsahuje 52 albumov)
Go! 096 fotografií

Náhodný album z ročníka 2002
(ročník obsahuje 80 albumov)
Go! 010 fotografií