T2 Fotografie 

https://www.facebook.com/portalT2

Page build: 18.0804.11
Last updated: 4. augusta 2018 

Denne dopĺňame chýbajúce albumy v archíve portálu!

Sledujte novinky pribúdajúce v archíve za roky 2015 a 2017. Každý deň dopĺňame niekoľko nových albumov, červéne políčka miznú.
Ročníky 2009 až 2013 prešli údržbou a sú pre vás znova dostupné.
  


Life at Catholic university in Ružomberok


 
18. zasadnutie Akademického senátu Katolíckej univerzity Go! 041 photographs

FF KU: God, Creation and Time - Lectures, closing (Day 3rd) Go! 032 photographs

FF KU: God, Creation and Time - Lectures (Day 2nd) Go! 048 photographs

Konferencia Drogové závislosti a ich prevencia: Prednášky Go! 028 photographs

Konferencia Drogové závislosti a ich prevencia: Otvorenie Go! 057 photographs

Predsedníčka ŽSK Erika Jurinová u rektora KU Go! 015 photographs

Konferencia Drogové závislosti a ich prevencia: Pred začiatkom Go! 051 photographs

FF KU: God, Creation and Time - Opening, lectures (Day 1st) Go! 078 photographs

Promócia absolventov PF KU: Odovzdávanie diplomov Go! 130 photographs

Promócia absolventov PF KU: Priebeh promócie a príhovory Go! 119 photographs

Promócia absolventov PF KU: Pred začiatkom v zákulisí Go! 050 photographs

FF KU: Odovzdávanie ocenení pedagógom a študentovi za FF Go! 036 photographs

Svätá omša Te Deum na záver Akademického roka na KU Go! 041 photographs

Zasadnutie Vedeckej rady KU, čestný doktorát pre prof. Zelinu Go! 120 photographs
 

Random albumsRandom album per year 2018
(year includes 217 albums)
Go! 000 photographs

Random album per year 2018
(year includes 217 albums)
Go! 008 photographs

Random album per year 2017
(year includes 530 albums)
Go! 012 photographs

Random album per year 2017
(year includes 530 albums)
Go! 012 photographs

Random album per year 2016
(year includes 302 albums)
Go! 039 photographs

Random album per year 2016
(year includes 302 albums)
Go! 097 photographs

Random album per year 2015
(year includes 428 albums)
Go! 085 photographs

Random album per year 2014
(year includes 208 albums)
Go! 015 photographs

Random album per year 2013
(year includes 74 albums)
Go! 015 photographs

Random album per year 2012
(year includes 250 albums)
Go! 015 photographs

Random album per year 2011
(year includes 275 albums)
Go! 029 photographs

Random album per year 2010
(year includes 202 albums)
Go! 154 photographs

Random album per year 2009
(year includes 139 albums)
Go! 007 photographs

Random album per year 2008
(year includes 138 albums)
Go! 021 photographs

Random album per year 2007
(year includes 92 albums)
Go! 052 photographs

Random album per year 2006
(year includes 72 albums)
Go! 100 photographs

Random album per year 2005
(year includes 51 albums)
Go! 130 photographs

Random album per year 2004
(year includes 22 albums)
Go! 013 photographs

Random album per year 2003
(year includes 52 albums)
Go! 012 photographs

Random album per year 2002
(year includes 80 albums)
Go! 021 photographs


Poznávací výlet do Nórska 2017

Tu nájdete nové (spracované) albumy zo zájazdu do Nórska s KOGE z leta 2017.

Pre nové albumy sledujte túto titulnú stránku portálu.


 
Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 022 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 014 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 093 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 097 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 043 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: GoPro Flight T2K-GPK-17-069 Go! 000 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: Večer v Buttingsrud Camping Go! 011 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: Vigeland. (2) + veľvyslanec Go! 047 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: Vigelandsparken (1) Go! 124 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: Oslo/Bygdøy, Frammuseet Go! 035 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: Oslo/Bygdøy, Kon-Tiki Museum Go! 051 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: Tranzit cez Nórsko do Osla Go! 026 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: GoPro Flight T2K-GPK-17-068 Go! 000 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: Svinesund, hranica SVE-NOR Go! 056 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: Tranzit autobusom cez Švédsko Go! 020 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: Východ slnka nad Švédskom Go! 081 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: GoPro Flight T2K-GPK-17-067 Go! 064 photographs

Prehliadka mesta Berlín: Cora-Berliner-Straße, olovrant Go! 084 photographs

Prehliadka mesta Berlín: Unter den Linden/Bundesstraße Go! 145 photographs

Prehliadka mesta Berlín: Memorial to the Murdered Jews Go! 074 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: Tranzit cez Poľsko a prestávka Go! 030 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: Návrat do Ružomberka Go! 090 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: Vyrážame na cesty s KOGE.sk Go! 021 photographs

Náhľady z augusta 2017 (postupne odstráňujeme duplicitné albumy)


 
Poznávací zájazd do Nórska: Pôvodné obydlia, Geilojordet Go! 040 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: Náhorná plošina, sneh Go! 054 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: Vodná nádrž Sysenvatn Go! 024 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: Vodopády Hardangervidda Go! 048 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: Naturmuseum Go! 042 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: Cesta a kemp Go! 024 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: Rybár, Hjelle bakeri Go! 030 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: Bergen, rybý trh Go! 058 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: Bergen, vyhliadka na mesto Go! 085 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: Bergen, centrum mesta Go! 051 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: Mestečko Voss Go! 040 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: Rozcvička, Tvindefoss Go! 032 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: Vodopád a kľukatá cestička Go! 030 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: Vyhliadka a mesto Vik Go! 055 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: Trajekt, presun Go! 079 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: Ľadovcový splaz Nigardsbreen Go! 145 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: Prejazd cez fjord Go! 059 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: Elveseter, nocľaháreň kráľa Go! 030 photographs