T2 Fotografie 

https://www.facebook.com/portalT2

Verzia stránok: 18.0804.11
Aktualizované: 4. augusta 2018 

Denne dopĺňame chýbajúce albumy v archíve portálu!

Sledujte novinky pribúdajúce v archíve za roky 2015 a 2017. Každý deň dopĺňame niekoľko nových albumov, červéne políčka miznú.
Ročníky 2009 až 2013 prešli údržbou a sú pre vás znova dostupné.
  


Zo života študentov a pedagógov Katolíckej univerzity v RK


 
18. zasadnutie Akademického senátu Katolíckej univerzity Go! 041 fotografií

FF KU: God, Creation and Time - Lectures, closing (Day 3rd) Go! 032 fotografií

FF KU: God, Creation and Time - Lectures (Day 2nd) Go! 048 fotografií

Konferencia Drogové závislosti a ich prevencia: Prednášky Go! 028 fotografií

Konferencia Drogové závislosti a ich prevencia: Otvorenie Go! 057 fotografií

Predsedníčka ŽSK Erika Jurinová u rektora KU Go! 015 fotografií

Konferencia Drogové závislosti a ich prevencia: Pred začiatkom Go! 051 fotografií

FF KU: God, Creation and Time - Opening, lectures (Day 1st) Go! 078 fotografií

Promócia absolventov PF KU: Odovzdávanie diplomov Go! 130 fotografií

Promócia absolventov PF KU: Priebeh promócie a príhovory Go! 119 fotografií

Promócia absolventov PF KU: Pred začiatkom v zákulisí Go! 050 fotografií

FF KU: Odovzdávanie ocenení pedagógom a študentovi za FF Go! 036 fotografií

Svätá omša Te Deum na záver Akademického roka na KU Go! 041 fotografií

Zasadnutie Vedeckej rady KU, čestný doktorát pre prof. Zelinu Go! 120 fotografií
 

Náhodné albumy z archívu portáluNáhodný album z ročníka 2018
(ročník obsahuje 217 albumov)
Go! 101 fotografií

Náhodný album z ročníka 2018
(ročník obsahuje 217 albumov)
Go! 021 fotografií

Náhodný album z ročníka 2017
(ročník obsahuje 530 albumov)
Go! 012 fotografií

Náhodný album z ročníka 2017
(ročník obsahuje 530 albumov)
Go! 012 fotografií

Náhodný album z ročníka 2016
(ročník obsahuje 302 albumov)
Go! 030 fotografií

Náhodný album z ročníka 2016
(ročník obsahuje 302 albumov)
Go! 132 fotografií

Náhodný album z ročníka 2015
(ročník obsahuje 428 albumov)
Go! 030 fotografií

Náhodný album z ročníka 2014
(ročník obsahuje 208 albumov)
Go! 153 fotografií

Náhodný album z ročníka 2013
(ročník obsahuje 74 albumov)
Go! 003 fotografií

Náhodný album z ročníka 2012
(ročník obsahuje 250 albumov)
Go! 011 fotografií

Náhodný album z ročníka 2011
(ročník obsahuje 275 albumov)
Go! 026 fotografií

Náhodný album z ročníka 2010
(ročník obsahuje 202 albumov)
Go! 054 fotografií

Náhodný album z ročníka 2009
(ročník obsahuje 139 albumov)
Go! 032 fotografií

Náhodný album z ročníka 2008
(ročník obsahuje 138 albumov)
Go! 103 fotografií

Náhodný album z ročníka 2007
(ročník obsahuje 92 albumov)
Go! 117 fotografií

Náhodný album z ročníka 2006
(ročník obsahuje 72 albumov)
Go! 049 fotografií

Náhodný album z ročníka 2005
(ročník obsahuje 51 albumov)
Go! 080 fotografií

Náhodný album z ročníka 2004
(ročník obsahuje 22 albumov)
Go! 043 fotografií

Náhodný album z ročníka 2003
(ročník obsahuje 52 albumov)
Go! 015 fotografií

Náhodný album z ročníka 2002
(ročník obsahuje 80 albumov)
Go! 116 fotografií


Poznávací výlet do Nórska 2017

Tu nájdete nové (spracované) albumy zo zájazdu do Nórska s KOGE z leta 2017.

Pre nové albumy sledujte túto titulnú stránku portálu.


 
Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 022 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 014 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 093 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 097 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 043 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: GoPro Flight T2K-GPK-17-069 Go! 000 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: Večer v Buttingsrud Camping Go! 011 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: Vigeland. (2) + veľvyslanec Go! 047 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: Vigelandsparken (1) Go! 124 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: Oslo/Bygdøy, Frammuseet Go! 035 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: Oslo/Bygdøy, Kon-Tiki Museum Go! 051 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: Tranzit cez Nórsko do Osla Go! 026 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: GoPro Flight T2K-GPK-17-068 Go! 000 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: Svinesund, hranica SVE-NOR Go! 056 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: Tranzit autobusom cez Švédsko Go! 020 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: Východ slnka nad Švédskom Go! 081 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: GoPro Flight T2K-GPK-17-067 Go! 064 fotografií

Prehliadka mesta Berlín: Cora-Berliner-Straße, olovrant Go! 084 fotografií

Prehliadka mesta Berlín: Unter den Linden/Bundesstraße Go! 145 fotografií

Prehliadka mesta Berlín: Memorial to the Murdered Jews Go! 074 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: Tranzit cez Poľsko a prestávka Go! 030 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: Návrat do Ružomberka Go! 090 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: Vyrážame na cesty s KOGE.sk Go! 021 fotografií

Náhľady z augusta 2017 (postupne odstráňujeme duplicitné albumy)


 
Poznávací zájazd do Nórska: Pôvodné obydlia, Geilojordet Go! 040 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: Náhorná plošina, sneh Go! 054 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: Vodná nádrž Sysenvatn Go! 024 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: Vodopády Hardangervidda Go! 048 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: Naturmuseum Go! 042 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: Cesta a kemp Go! 024 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: Rybár, Hjelle bakeri Go! 030 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: Bergen, rybý trh Go! 058 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: Bergen, vyhliadka na mesto Go! 085 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: Bergen, centrum mesta Go! 051 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: Mestečko Voss Go! 040 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: Rozcvička, Tvindefoss Go! 032 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: Vodopád a kľukatá cestička Go! 030 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: Vyhliadka a mesto Vik Go! 055 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: Trajekt, presun Go! 079 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: Ľadovcový splaz Nigardsbreen Go! 145 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: Prejazd cez fjord Go! 059 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: Elveseter, nocľaháreň kráľa Go! 030 fotografií