T2 Fotografie 

https://www.facebook.com/portalT2

Page build: 18.0804.11
Last updated: 4. augusta 2018 

Denne dopĺňame chýbajúce albumy v archíve portálu!

Sledujte novinky pribúdajúce v archíve za roky 2015 a 2017. Každý deň dopĺňame niekoľko nových albumov, červéne políčka miznú.
Ročníky 2009 až 2013 prešli údržbou a sú pre vás znova dostupné.
  


Life at Catholic university in Ružomberok


 
18. zasadnutie Akademického senátu Katolíckej univerzity Go! 041 photographs

FF KU: God, Creation and Time - Lectures, closing (Day 3rd) Go! 032 photographs

FF KU: God, Creation and Time - Lectures (Day 2nd) Go! 048 photographs

Konferencia Drogové závislosti a ich prevencia: Prednášky Go! 028 photographs

Konferencia Drogové závislosti a ich prevencia: Otvorenie Go! 057 photographs

Predsedníčka ŽSK Erika Jurinová u rektora KU Go! 015 photographs

Konferencia Drogové závislosti a ich prevencia: Pred začiatkom Go! 051 photographs

FF KU: God, Creation and Time - Opening, lectures (Day 1st) Go! 078 photographs

Promócia absolventov PF KU: Odovzdávanie diplomov Go! 130 photographs

Promócia absolventov PF KU: Priebeh promócie a príhovory Go! 119 photographs

Promócia absolventov PF KU: Pred začiatkom v zákulisí Go! 050 photographs

FF KU: Odovzdávanie ocenení pedagógom a študentovi za FF Go! 036 photographs

Svätá omša Te Deum na záver Akademického roka na KU Go! 041 photographs

Zasadnutie Vedeckej rady KU, čestný doktorát pre prof. Zelinu Go! 120 photographs


Random albumsRandom album per year 2018
(year includes 217 albums)
Go! 000 photographs

Random album per year 2018
(year includes 217 albums)
Go! 000 photographs

Random album per year 2017
(year includes 530 albums)
Go! 012 photographs

Random album per year 2017
(year includes 530 albums)
Go! 012 photographs

Random album per year 2016
(year includes 302 albums)
Go! 057 photographs

Random album per year 2016
(year includes 302 albums)
Go! 035 photographs

Random album per year 2015
(year includes 428 albums)
Go! 000 photographs

Random album per year 2014
(year includes 208 albums)
Go! 020 photographs

Random album per year 2013
(year includes 74 albums)
Go! 037 photographs

Random album per year 2012
(year includes 250 albums)
Go! 034 photographs

Random album per year 2011
(year includes 275 albums)
Go! 200 photographs

Random album per year 2010
(year includes 202 albums)
Go! 126 photographs

Random album per year 2009
(year includes 139 albums)
Go! 017 photographs

Random album per year 2008
(year includes 138 albums)
Go! 071 photographs

Random album per year 2007
(year includes 92 albums)
Go! 028 photographs

Random album per year 2006
(year includes 72 albums)
Go! 068 photographs

Random album per year 2005
(year includes 51 albums)
Go! 093 photographs

Random album per year 2004
(year includes 22 albums)
Go! 078 photographs

Random album per year 2003
(year includes 52 albums)
Go! 065 photographs

Random album per year 2002
(year includes 80 albums)
Go! 046 photographs