T2 Fotografie 

https://www.facebook.com/portalT2

Page build: 18.0216.11
Last updated: 16. februára 2018Doplnili sme nové albumy


 
IV. vedecké kolokvium na PF: Sociálno-pedagogické dialógy Go! 037 photographs

Hosťovská prednáška na FF KU: doc. Ľuboš Rojka z PUG Roma Go! 034 photographs

ZOH: Aj na Katolíckej univerzite fandíme našim hokejistom Go! 016 photographs

Popolcová streda: Svätá omša v univ. kostole s prorektorom Go! 048 photographs

Hosť na KU: Július Kahanec o Prenasledovaní kresťanov Go! 092 photographs

Raňajky s Erazmákmi na internáte C-blok Go! 056 photographs

Prednáška a workshop: doc. Kristína Žoldošová z PF TU v TT Go! 076 photographs

Krajské kolo Geograf. olymp. na KGeo PF KU: Obhajoby prác Go! 031 photographs

Krajské kolo Geograf. olymp. na KGeo PF KU: Písanie testu Go! 088 photographs

Deň otvorených dverí na KU: Pedagogická fakulta KU Go! 064 photographs

Deň otvorených dverí na KU: Predsedníčka ŽSK u dekana PF Go! 008 photographs

Deň otvorených dverí na KU: Otvorenie DOD v Aule JP2 Go! 156 photographs

Deň otvorených dverí na KU: Filozofická fakulta, otvorenie Go! 057 photographs

Deň otvorených dverí na KU: FF KU / Psycholaboratórium Go! 053 photographs

Deň otvorených dverí na KU: FF KU / Kat. histórie, tombola Go! 065 photographs

Deň otvor. dverí KU: Internát, Poradenské a mediál. centrum Go! 033 photographs

Deň otvorených dverí na KU (foto: Jasmína Jakalová) Go! 082 photographs

Talianský veľvyslanec Gabriele Meucci na KU (fotoreport) Go! 095 photographs

Konferencia o identite a poslaní katolíckej univerzity v 21. stor. Go! 162 photographs

Týždeň vedy a techniky na KU: Katolícka univerzita (utorok) Go! 086 photographs

Týždeň vedy a techniky na KU: Katolícka univerzita (štvrtok) Go! 033 photographs

Slávnostné zasadnutie Vedec. rady KU / Udeľovanie čestného doktorátu doc. Milanovi Fiľovi Go! 128 photographs


Random albumsRandom album per year 2018
(year includes 22 albums)
Go! 000 photographs

Random album per year 2017
(year includes 530 albums)
Go! 012 photographs

Random album per year 2017
(year includes 530 albums)
Go! 067 photographs

Random album per year 2016
(year includes 302 albums)
Go! 182 photographs

Random album per year 2016
(year includes 302 albums)
Go! 096 photographs

Random album per year 2015
(year includes 428 albums)
Go! 055 photographs

Random album per year 2014
(year includes 208 albums)
Go! 033 photographs

Random album per year 2013
(year includes 60 albums)
Go! 000 photographs

Random album per year 2012
(year includes 251 albums)
Go! 063 photographs

Random album per year 2011
(year includes 276 albums)
Go! 025 photographs

Random album per year 2010
(year includes 202 albums)
Go! 072 photographs

Random album per year 2009
(year includes 139 albums)
Go! 100 photographs

Random album per year 2008
(year includes 138 albums)
Go! 271 photographs

Random album per year 2007
(year includes 92 albums)
Go! 007 photographs

Random album per year 2006
(year includes 72 albums)
Go! 014 photographs

Random album per year 2005
(year includes 51 albums)
Go! 010 photographs

Random album per year 2004
(year includes 22 albums)
Go! 035 photographs

Random album per year 2003
(year includes 52 albums)
Go! 025 photographs

Random album per year 2002
(year includes 80 albums)
Go! 050 photographs

 

Prešli sme na fancyBox3!

V praxi to znamená rýchlejšie zobrazenie fotografií v galériách, možnosť prezerania galérií a fotografií v režime fullscreen.
Odteraz je dostupná aj funkcia slideshow, čiže pohodlnejšie prezeranie fotografií bez klikania do klávesnice či myši.
Najlepšie zlepšenie prichádza pre prezeranie fotografií cez vaše smartphony a tablety. Testujte...