T2 Fotografie 

https://www.facebook.com/portalT2

Verzia stránok: 18.0216.11
Aktualizované: 16. februára 2018Doplnili sme nové albumy


 
IV. vedecké kolokvium na PF: Sociálno-pedagogické dialógy Go! 037 fotografií

Hosťovská prednáška na FF KU: doc. Ľuboš Rojka z PUG Roma Go! 034 fotografií

ZOH: Aj na Katolíckej univerzite fandíme našim hokejistom Go! 016 fotografií

Popolcová streda: Svätá omša v univ. kostole s prorektorom Go! 048 fotografií

Hosť na KU: Július Kahanec o Prenasledovaní kresťanov Go! 092 fotografií

Raňajky s Erazmákmi na internáte C-blok Go! 056 fotografií

Prednáška a workshop: doc. Kristína Žoldošová z PF TU v TT Go! 076 fotografií

Krajské kolo Geograf. olymp. na KGeo PF KU: Obhajoby prác Go! 031 fotografií

Krajské kolo Geograf. olymp. na KGeo PF KU: Písanie testu Go! 088 fotografií

Deň otvorených dverí na KU: Pedagogická fakulta KU Go! 064 fotografií

Deň otvorených dverí na KU: Predsedníčka ŽSK u dekana PF Go! 008 fotografií

Deň otvorených dverí na KU: Otvorenie DOD v Aule JP2 Go! 156 fotografií

Deň otvorených dverí na KU: Filozofická fakulta, otvorenie Go! 057 fotografií

Deň otvorených dverí na KU: FF KU / Psycholaboratórium Go! 053 fotografií

Deň otvorených dverí na KU: FF KU / Kat. histórie, tombola Go! 065 fotografií

Deň otvor. dverí KU: Internát, Poradenské a mediál. centrum Go! 033 fotografií

Deň otvorených dverí na KU (foto: Jasmína Jakalová) Go! 082 fotografií

Talianský veľvyslanec Gabriele Meucci na KU (fotoreport) Go! 095 fotografií

Konferencia o identite a poslaní katolíckej univerzity v 21. stor. Go! 162 fotografií

Týždeň vedy a techniky na KU: Katolícka univerzita (utorok) Go! 086 fotografií

Týždeň vedy a techniky na KU: Katolícka univerzita (štvrtok) Go! 033 fotografií

Slávnostné zasadnutie Vedec. rady KU / Udeľovanie čestného doktorátu doc. Milanovi Fiľovi Go! 128 fotografií


Náhodné albumy z archívu portáluNáhodný album z ročníka 2018
(ročník obsahuje 22 albumov)
Go! 021 fotografií

Náhodný album z ročníka 2017
(ročník obsahuje 530 albumov)
Go! 067 fotografií

Náhodný album z ročníka 2017
(ročník obsahuje 530 albumov)
Go! 067 fotografií

Náhodný album z ročníka 2016
(ročník obsahuje 302 albumov)
Go! 096 fotografií

Náhodný album z ročníka 2016
(ročník obsahuje 302 albumov)
Go! 144 fotografií

Náhodný album z ročníka 2015
(ročník obsahuje 428 albumov)
Go! 013 fotografií

Náhodný album z ročníka 2014
(ročník obsahuje 208 albumov)
Go! 104 fotografií

Náhodný album z ročníka 2013
(ročník obsahuje 60 albumov)
Go! 025 fotografií

Náhodný album z ročníka 2012
(ročník obsahuje 251 albumov)
Go! 089 fotografií

Náhodný album z ročníka 2011
(ročník obsahuje 276 albumov)
Go! 026 fotografií

Náhodný album z ročníka 2010
(ročník obsahuje 202 albumov)
Go! 048 fotografií

Náhodný album z ročníka 2009
(ročník obsahuje 139 albumov)
Go! 149 fotografií

Náhodný album z ročníka 2008
(ročník obsahuje 138 albumov)
Go! 040 fotografií

Náhodný album z ročníka 2007
(ročník obsahuje 92 albumov)
Go! 025 fotografií

Náhodný album z ročníka 2006
(ročník obsahuje 72 albumov)
Go! 010 fotografií

Náhodný album z ročníka 2005
(ročník obsahuje 51 albumov)
Go! 010 fotografií

Náhodný album z ročníka 2004
(ročník obsahuje 22 albumov)
Go! 003 fotografií

Náhodný album z ročníka 2003
(ročník obsahuje 52 albumov)
Go! 022 fotografií

Náhodný album z ročníka 2002
(ročník obsahuje 80 albumov)
Go! 077 fotografií

 

Prešli sme na fancyBox3!

V praxi to znamená rýchlejšie zobrazenie fotografií v galériách, možnosť prezerania galérií a fotografií v režime fullscreen.
Odteraz je dostupná aj funkcia slideshow, čiže pohodlnejšie prezeranie fotografií bez klikania do klávesnice či myši.
Najlepšie zlepšenie prichádza pre prezeranie fotografií cez vaše smartphony a tablety. Testujte...