T2 Fotografie 

https://www.facebook.com/portalT2

Verzia stránok: 17.0719.00
Aktualizované: 19. júla 2017Zo života študentov a pedagógov Katolíckej univerzity v RK


 
Dekrét pre staro-nového dekana FZ KU dr. Antona Lacka Go! 022 fotografií

Te Deum Katolíckej univerzity: Svätá omša s Mons. Boberom Go! 170 fotografií

8. zasadnutie Akademického senátu Pedagogickej fakulty KU Go! 053 fotografií

Prednáška Miroslava Debnára, výkonného riaditeľa RTVS BB Go! 061 fotografií

Absolventský koncert: Kristína Takáčová a Mária Vlasatá (2/2) Go! 053 fotografií

Pred začiatkom zasadnutia Vedeckej rady KU (zákulisie) Go! 079 fotografií

6. zasadnutie Vedeckej rady Katolíckej univerzity v Ružomb. Go! 052 fotografií

Absolventský koncert: Peter Čertík, Libor Salva (zákulisie) Go! 025 fotografií

Absolventský koncert: Peter Čertík, Libor Salva (koncert) Go! 092 fotografií

Inštalovanie búst zakladateľov pred budovou univerz. knižnice Go! 043 fotografií

Absolvent. koncert: O. Nehila, I. Floreková, M. Stachera (1) Go! 054 fotografií

Absolvent. koncert: O. Nehila, I. Floreková, M. Stachera (2) Go! 190 fotografií

Absolvent. koncert: O. Nehila, I. Floreková, M. Stachera (3) Go! 079 fotografií

XXIV. Czech-Polish-Slovak Mathematical Conference (1) Go! 193 fotografií

Promócia bc na PF KU (10:00): Pred začiatkom v zákulisí Go! 085 fotografií

Promócia bc na PF KU (10:00): Priebeh promócie, príhovory Go! 062 fotografií

Promócia bc na PF KU (10:00): Odovzdávanie diplomov Go! 079 fotografií

Promócia bc na PF KU (10:00): Po skončení pred budovou Go! 064 fotografií

Promócia bc na PF KU (11:30): Odovzdávanie diplomov Go! 085 fotografií

Otvorenie Týždňa kresťanskej kultúry v Univerzitnej knižnici Go! 147 fotografií

Verejná diskusia na tému Pridaná hodnota katolíc. školy Go! 093 fotografií

Výjazdové zasadnutie SHS pri SAV: Pred začiatkom Go! 052 fotografií

Výjazdové zasadnutie Sloven. historickej spoločnosti pri SAV Go! 129 fotografií

Výjazdové zasadnutie SHS pri SAV: Beseda s hosťami Go! 049 fotografií

Sedliacká veselica, Elias Vella na KU, Túry do teXtúry X.

Zábavno-vedomostný kvíz na streche UK KU, Hosť na KU a ďalšie...


 
Duchovná obnova s pátrom Eliasom Vellom: Svätá omša Go! 080 fotografií

Duchovná obnova s pátrom Eliasom Vellom: Prednáška Go! 053 fotografií

10. zasadnutie Akademického senátu Katolíckej univerzity Go! 080 fotografií

Hosť na KU: dr. Zdenka Hertelyová o Homeopatii Go! 082 fotografií

Hosť na KU: dr. Zdenka Hertelyová (pred začiatkom) Go! 050 fotografií

X. roč. študentskej konferencie Túry do teXtúry KSJaL FF KU Go! 093 fotografií

X. roč. Túry do teXtúry: Prednáška prof. Tibora Žilku Go! 108 fotografií

Prof. M. A. Buscemiho OFM prednášal na KU o sv. Pavlovi Go! 149 fotografií

Hosť na KU: doc. Róbert Sarka na tému Dialóg s islamom Go! 101 fotografií

Diskusia s Marekom Tódom, novinárom Dennika N, na FF KU Go! 074 fotografií

Týždeň slovenských knižníc: Študenti v UK KU (1) Go! 097 fotografií

Sedliacká veselica s UPaC na Katolíckej univerzite (1/3) Go! 152 fotografií

Sedliacká veselica s UPaC na Katolíckej univerzite (2/3) Go! 152 fotografií

Sedliacká veselica s UPaC na Katolíckej univerzite (3/3) Go! 191 fotografií


Náhodné albumy z archívu portáluNáhodný album z ročníka 2016
(ročník obsahuje 301 albumov)
Go! 059 fotografií

Náhodný album z ročníka 2015
(ročník obsahuje 428 albumov)
Go! 028 fotografií

Náhodný album z ročníka 2014
(ročník obsahuje 208 albumov)
Go! 016 fotografií

Náhodný album z ročníka 2013
(ročník obsahuje 60 albumov)
Go! 024 fotografií

Náhodný album z ročníka 2012
(ročník obsahuje 251 albumov)
Go! 083 fotografií

Náhodný album z ročníka 2011
(ročník obsahuje 276 albumov)
Go! 009 fotografií

Náhodný album z ročníka 2010
(ročník obsahuje 202 albumov)
Go! 210 fotografií

Náhodný album z ročníka 2009
(ročník obsahuje 139 albumov)
Go! 040 fotografií

Náhodný album z ročníka 2008
(ročník obsahuje 138 albumov)
Go! 221 fotografií

Náhodný album z ročníka 2007
(ročník obsahuje 92 albumov)
Go! 089 fotografií

Náhodný album z ročníka 2006
(ročník obsahuje 72 albumov)
Go! 025 fotografií

Náhodný album z ročníka 2005
(ročník obsahuje 51 albumov)
Go! 010 fotografií

Náhodný album z ročníka 2004
(ročník obsahuje 22 albumov)
Go! 078 fotografií

Náhodný album z ročníka 2003
(ročník obsahuje 52 albumov)
Go! 219 fotografií

Náhodný album z ročníka 2002
(ročník obsahuje 80 albumov)
Go! 024 fotografií