T2 Fotografie 

https://www.facebook.com/portalT2

Verzia stránok: 17.1115.16
Aktualizované: 15. novembra 2017Návšteva talianskeho veľvyslanca na KU

Týždeň vedy a techniky na KU (výber fotografií)


 
Talianský veľvyslanec Gabriele Meucci na KU (fotoreport) Go! 095 fotografií

Týždeň vedy a techniky na KU: Filozofická fakulta (pondelok) Go! 046 fotografií

Týždeň vedy a techniky na KU: Pedagogická fakulta (pondelok) Go! 117 fotografií

Týždeň vedy a techniky na KU: Katolícka univerzita (utorok) Go! 086 fotografií

Týždeň vedy a techniky na KU: Filozofická fakulta (utorok) Go! 043 fotografií

Týždeň vedy a techniky na KU: Pedagogická fakulta (utorok) Go! 049 fotografií

Týždeň vedy a techniky na KU: Filozofická fakulta (streda) Go! 035 fotografií

Týždeň vedy a techniky na KU: Pedagogická fakulta (streda) Go! 073 fotografií

Týždeň vedy a techniky na KU: Katolícka univerzita (štvrtok) Go! 033 fotografií

Týždeň vedy a techniky na KU: Filozofická fakulta (štvrtok) Go! 051 fotografií

Týždeň vedy a techniky na KU: Pedagogická fakulta (štvrtok) Go! 030 fotografií

Týždeň vedy a techniky na KU: Fakulta zdravotníctva (štvrtok) Go! 035 fotografií

Týždeň vedy a techniky na KU: Filozofická fakulta (piatok) Go! 040 fotografií

Konferencia o identite a poslaní katolíckej univerzity v 21. stor. Go! 162 fotografií

 

Prešli sme na fancyBox3!

V praxi to znamená rýchlejšie zobrazenie fotografií v galériách, možnosť prezerania galérií a fotografií v režime fullscreen.
Odteraz je dostupná aj funkcia slideshow, čiže pohodlnejšie prezeranie fotografií bez klikania do klávesnice či myši.
Najlepšie zlepšenie prichádza pre prezeranie fotografií cez vaše smartphony a tablety. Testujte...
  


Veni Sancte na KU 2017, Prednáška prof. Maxwella

Duchovná obnova, Púť zamestnancov a pedagógov do Levoče a na Kapitulu


 
Prednáška prof. Alexandra Maxwella na KHIS FF KU Go! 053 fotografií

Veni Sancte na KU: Pri kostole pred začiatkom slávnosti Go! 000 fotografií

Veni Sancte na KU: Slávnostná sv. omša v Kostole sv. Rodiny Go! 000 fotografií

Veni Sancte na KU: Po skončení svätej omše, presun na KU Go! 000 fotografií

Veni Sancte na KU: V Aule JP2 pred začiatkom zasadnutia Go! 049 fotografií

Veni Sancte: Zasadnutie AO KU, inaugurač. reč prof. Jana Royta Go! 160 fotografií

Veni Sancte na KU: Po skončení zasadnutia Akademickej obce Go! 031 fotografií

Veni Sancte na KU: Runiverz a stretnutie u rektora Jaraba Go! 037 fotografií

Duchovná obnova na KU: Prednáška Mons. Štefana Sečku Go! 040 fotografií

Duchovná obnova na KU: Svätá omša v univerzitnom kostole Go! 066 fotografií

Púť zamest. a pedagógov KU: Vyrážame na cestu, v buse Go! 024 fotografií

Púť zamest. a pedagógov KU: Návšteva Mariánskej hory Go! 131 fotografií

Púť zamest. a pedagógov KU: Návšteva Levočskej baziliky Go! 046 fotografií

Púť zamest. a pedagógov KU: Stretnutie s primátorom Levoče Go! 081 fotografií


Náhodné albumy z archívu portáluNáhodný album z ročníka 2016
(ročník obsahuje 301 albumov)
Go! 117 fotografií

Náhodný album z ročníka 2015
(ročník obsahuje 428 albumov)
Go! 148 fotografií

Náhodný album z ročníka 2014
(ročník obsahuje 208 albumov)
Go! 002 fotografií

Náhodný album z ročníka 2013
(ročník obsahuje 60 albumov)
Go! 002 fotografií

Náhodný album z ročníka 2012
(ročník obsahuje 251 albumov)
Go! 060 fotografií

Náhodný album z ročníka 2011
(ročník obsahuje 276 albumov)
Go! 200 fotografií

Náhodný album z ročníka 2010
(ročník obsahuje 202 albumov)
Go! 052 fotografií

Náhodný album z ročníka 2009
(ročník obsahuje 139 albumov)
Go! 050 fotografií

Náhodný album z ročníka 2008
(ročník obsahuje 138 albumov)
Go! 067 fotografií

Náhodný album z ročníka 2007
(ročník obsahuje 92 albumov)
Go! 021 fotografií

Náhodný album z ročníka 2006
(ročník obsahuje 72 albumov)
Go! 100 fotografií

Náhodný album z ročníka 2005
(ročník obsahuje 51 albumov)
Go! 184 fotografií

Náhodný album z ročníka 2004
(ročník obsahuje 22 albumov)
Go! 034 fotografií

Náhodný album z ročníka 2003
(ročník obsahuje 52 albumov)
Go! 007 fotografií

Náhodný album z ročníka 2002
(ročník obsahuje 80 albumov)
Go! 051 fotografií

Poznávací výlet do Nórska (KOGE.sk)


 
Poznávací zájazd do Nórska: Nočný presun cez Poľsko a Nemecko, Prehliadka centra mesta Berlín Go! 072 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: Nočný trajekt z nemeckého Rostocku do švédskeho Trelleborgu Go! 032 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: Cesta cez Švédsko, prekročenie švédsko-nórskej hranice, jazda cez Nórsko do Osla Go! 056 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: Príchod do hlavného mesta Nórska Osla, prehliadka múzeí Fram a Kon-Tiki Go! 043 fotografií

Park v Osle a stretnutie so slovenským veľvyslancom v Nórsku Františkom Kašickým Go! 061 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: Večer v kempe Hallingby Go! 046 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: Pôvodné obydlia, Geilojordet Go! 040 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: Náhorná plošina, sneh Go! 054 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: Vodná nádrž Sysenvatn Go! 024 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: Vodopády Hardangervidda Go! 048 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: Naturmuseum Go! 042 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: Cesta a kemp Go! 024 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: Rybár, Hjelle bakeri Go! 031 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: Bergen, rybý trh Go! 058 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: Bergen, vyhliadka na mesto Go! 085 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: Bergen, centrum mesta Go! 051 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: Mestečko Voss Go! 040 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: Rozcvička, Tvindefoss Go! 032 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: Vodopád a kľukatá cestička Go! 030 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: Vyhliadka a mesto Vik Go! 055 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: Trajekt, presun Go! 079 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: Ľadovcový splaz Nigardsbreen Go! 145 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: Prejazd cez fjord Go! 059 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: Elveseter, nocľaháreň kráľa Go! 030 fotografií