T2 Fotografie 

https://www.facebook.com/portalT2

Page build: 17.0719.00
Last updated: 19. júla 2017

 

Life at Catholic university in Ružomberok


 
Dekrét pre staro-nového dekana FZ KU dr. Antona Lacka Go! 022 photographs

Te Deum Katolíckej univerzity: Svätá omša s Mons. Boberom Go! 170 photographs

8. zasadnutie Akademického senátu Pedagogickej fakulty KU Go! 053 photographs

Prednáška Miroslava Debnára, výkonného riaditeľa RTVS BB Go! 061 photographs

Absolventský koncert: Kristína Takáčová a Mária Vlasatá (2/2) Go! 053 photographs

Pred začiatkom zasadnutia Vedeckej rady KU (zákulisie) Go! 079 photographs

6. zasadnutie Vedeckej rady Katolíckej univerzity v Ružomb. Go! 052 photographs

Absolventský koncert: Peter Čertík, Libor Salva (zákulisie) Go! 025 photographs

Absolventský koncert: Peter Čertík, Libor Salva (koncert) Go! 092 photographs

Inštalovanie búst zakladateľov pred budovou univerz. knižnice Go! 043 photographs

Absolvent. koncert: O. Nehila, I. Floreková, M. Stachera (1) Go! 054 photographs

Absolvent. koncert: O. Nehila, I. Floreková, M. Stachera (2) Go! 190 photographs

Absolvent. koncert: O. Nehila, I. Floreková, M. Stachera (3) Go! 079 photographs

XXIV. Czech-Polish-Slovak Mathematical Conference (1) Go! 193 photographs

Promócia bc na PF KU (10:00): Pred začiatkom v zákulisí Go! 085 photographs

Promócia bc na PF KU (10:00): Priebeh promócie, príhovory Go! 062 photographs

Promócia bc na PF KU (10:00): Odovzdávanie diplomov Go! 079 photographs

Promócia bc na PF KU (10:00): Po skončení pred budovou Go! 064 photographs

Promócia bc na PF KU (11:30): Odovzdávanie diplomov Go! 085 photographs

Otvorenie Týždňa kresťanskej kultúry v Univerzitnej knižnici Go! 147 photographs

Verejná diskusia na tému Pridaná hodnota katolíc. školy Go! 093 photographs

Výjazdové zasadnutie SHS pri SAV: Pred začiatkom Go! 052 photographs

Výjazdové zasadnutie Sloven. historickej spoločnosti pri SAV Go! 129 photographs

Výjazdové zasadnutie SHS pri SAV: Beseda s hosťami Go! 049 photographs

Sedliacká veselica, Elias Vella na KU, Túry do teXtúry X.

Zábavno-vedomostný kvíz na streche UK KU, Hosť na KU a ďalšie...


 
Duchovná obnova s pátrom Eliasom Vellom: Svätá omša Go! 080 photographs

Duchovná obnova s pátrom Eliasom Vellom: Prednáška Go! 053 photographs

10. zasadnutie Akademického senátu Katolíckej univerzity Go! 080 photographs

Hosť na KU: dr. Zdenka Hertelyová o Homeopatii Go! 082 photographs

Hosť na KU: dr. Zdenka Hertelyová (pred začiatkom) Go! 050 photographs

X. roč. študentskej konferencie Túry do teXtúry KSJaL FF KU Go! 093 photographs

X. roč. Túry do teXtúry: Prednáška prof. Tibora Žilku Go! 108 photographs

Prof. M. A. Buscemiho OFM prednášal na KU o sv. Pavlovi Go! 149 photographs

Hosť na KU: doc. Róbert Sarka na tému Dialóg s islamom Go! 101 photographs

Diskusia s Marekom Tódom, novinárom Dennika N, na FF KU Go! 074 photographs

Týždeň slovenských knižníc: Študenti v UK KU (1) Go! 097 photographs

Sedliacká veselica s UPaC na Katolíckej univerzite (1/3) Go! 152 photographs

Sedliacká veselica s UPaC na Katolíckej univerzite (2/3) Go! 152 photographs

Sedliacká veselica s UPaC na Katolíckej univerzite (3/3) Go! 191 photographs


Random albumsRandom album per year 2016
(year includes 301 albums)
Go! 063 photographs

Random album per year 2015
(year includes 428 albums)
Go! 022 photographs

Random album per year 2014
(year includes 208 albums)
Go! 007 photographs

Random album per year 2013
(year includes 60 albums)
Go! 004 photographs

Random album per year 2012
(year includes 251 albums)
Go! 013 photographs

Random album per year 2011
(year includes 276 albums)
Go! 200 photographs

Random album per year 2010
(year includes 202 albums)
Go! 075 photographs

Random album per year 2009
(year includes 139 albums)
Go! 100 photographs

Random album per year 2008
(year includes 138 albums)
Go! 021 photographs

Random album per year 2007
(year includes 92 albums)
Go! 054 photographs

Random album per year 2006
(year includes 72 albums)
Go! 150 photographs

Random album per year 2005
(year includes 51 albums)
Go! 020 photographs

Random album per year 2004
(year includes 22 albums)
Go! 035 photographs

Random album per year 2003
(year includes 52 albums)
Go! 008 photographs

Random album per year 2002
(year includes 80 albums)
Go! 010 photographs