T2 Fotografie 

https://www.facebook.com/portalT2

Verzia stránok: 18.0312.15
Aktualizované: 12. marca 2018Zo života študentov a pedagógov Katolíckej univerzity v RK


 
IV. vedecké kolokvium na PF: Sociálno-pedagogické dialógy Go! 037 fotografií

Hosťovská prednáška na FF KU: doc. Ľuboš Rojka z PUG Roma Go! 034 fotografií

ZOH: Aj na Katolíckej univerzite fandíme našim hokejistom Go! 016 fotografií

Popolcová streda: Svätá omša v univ. kostole s prorektorom Go! 048 fotografií

Hosť na KU: Július Kahanec o Prenasledovaní kresťanov Go! 092 fotografií

Raňajky s Erazmákmi na internáte C-blok Go! 056 fotografií

Prednáška a workshop: doc. Kristína Žoldošová z PF TU v TT Go! 076 fotografií

Krajské kolo Geograf. olymp. na KGeo PF KU: Obhajoby prác Go! 031 fotografií

Krajské kolo Geograf. olymp. na KGeo PF KU: Písanie testu Go! 088 fotografií

Deň otvorených dverí na KU: Pedagogická fakulta KU Go! 064 fotografií

Deň otvorených dverí na KU: Predsedníčka ŽSK u dekana PF Go! 008 fotografií

Deň otvorených dverí na KU: Otvorenie DOD v Aule JP2 Go! 156 fotografií

Deň otvorených dverí na KU: Filozofická fakulta, otvorenie Go! 057 fotografií

Deň otvorených dverí na KU: FF KU / Psycholaboratórium Go! 053 fotografií

Deň otvorených dverí na KU: FF KU / Kat. histórie, tombola Go! 065 fotografií

Deň otvor. dverí KU: Internát, Poradenské a mediál. centrum Go! 033 fotografií

Deň otvorených dverí na KU (foto: Jasmína Jakalová) Go! 082 fotografií


Náhodné albumy z archívu portáluNáhodný album z ročníka 2018
(ročník obsahuje 67 albumov)
Go! 000 fotografií

Náhodný album z ročníka 2017
(ročník obsahuje 530 albumov)
Go! 067 fotografií

Náhodný album z ročníka 2017
(ročník obsahuje 530 albumov)
Go! 089 fotografií

Náhodný album z ročníka 2016
(ročník obsahuje 302 albumov)
Go! 173 fotografií

Náhodný album z ročníka 2016
(ročník obsahuje 302 albumov)
Go! 133 fotografií

Náhodný album z ročníka 2015
(ročník obsahuje 428 albumov)
Go! 066 fotografií

Náhodný album z ročníka 2014
(ročník obsahuje 208 albumov)
Go! 014 fotografií

Náhodný album z ročníka 2013
(ročník obsahuje 60 albumov)
Go! 000 fotografií

Náhodný album z ročníka 2012
(ročník obsahuje 251 albumov)
Go! 229 fotografií

Náhodný album z ročníka 2011
(ročník obsahuje 276 albumov)
Go! 170 fotografií

Náhodný album z ročníka 2010
(ročník obsahuje 202 albumov)
Go! 044 fotografií

Náhodný album z ročníka 2009
(ročník obsahuje 139 albumov)
Go! 057 fotografií

Náhodný album z ročníka 2008
(ročník obsahuje 138 albumov)
Go! 120 fotografií

Náhodný album z ročníka 2007
(ročník obsahuje 92 albumov)
Go! 150 fotografií

Náhodný album z ročníka 2006
(ročník obsahuje 72 albumov)
Go! 090 fotografií

Náhodný album z ročníka 2005
(ročník obsahuje 51 albumov)
Go! 010 fotografií

Náhodný album z ročníka 2004
(ročník obsahuje 22 albumov)
Go! 042 fotografií

Náhodný album z ročníka 2003
(ročník obsahuje 52 albumov)
Go! 034 fotografií

Náhodný album z ročníka 2002
(ročník obsahuje 80 albumov)
Go! 069 fotografií

 

Prešli sme na fancyBox3!

V praxi to znamená rýchlejšie zobrazenie fotografií v galériách, možnosť prezerania galérií a fotografií v režime fullscreen.
Odteraz je dostupná aj funkcia slideshow, čiže pohodlnejšie prezeranie fotografií bez klikania do klávesnice či myši.
Najlepšie zlepšenie prichádza pre prezeranie fotografií cez vaše smartphony a tablety. Testujte...