T2 Fotografie 

https://www.facebook.com/portalT2

Verzia stránok: 18.0718.08
Aktualizované: 18. júla 2018 

Denne dopĺňame chýbajúce albumy v archíve portálu!

Sledujte novinky pribúdajúce v archíve za roky 2015 a 2017. Každý deň dopĺňame niekoľko nových albumov, červéne políčka miznú.
Ročníky 2009 až 2013 prešli údržbou a sú pre vás znova dostupné.
  


Zo života študentov a pedagógov Katolíckej univerzity v RK


 
18. zasadnutie Akademického senátu Katolíckej univerzity Go! 041 fotografií

FF KU: God, Creation and Time - Lectures, closing (Day 3rd) Go! 032 fotografií

FF KU: God, Creation and Time - Lectures (Day 2nd) Go! 048 fotografií

Konferencia Drogové závislosti a ich prevencia: Prednášky Go! 028 fotografií

Konferencia Drogové závislosti a ich prevencia: Otvorenie Go! 057 fotografií

Predsedníčka ŽSK Erika Jurinová u rektora KU Go! 015 fotografií

Konferencia Drogové závislosti a ich prevencia: Pred začiatkom Go! 051 fotografií

FF KU: God, Creation and Time - Opening, lectures (Day 1st) Go! 078 fotografií

Promócia absolventov PF KU: Odovzdávanie diplomov Go! 130 fotografií

Promócia absolventov PF KU: Priebeh promócie a príhovory Go! 119 fotografií

Promócia absolventov PF KU: Pred začiatkom v zákulisí Go! 050 fotografií

FF KU: Odovzdávanie ocenení pedagógom a študentovi za FF Go! 036 fotografií

Svätá omša Te Deum na záver Akademického roka na KU Go! 041 fotografií

Zasadnutie Vedeckej rady KU, čestný doktorát pre prof. Zelinu Go! 120 fotografií


Náhodné albumy z archívu portáluNáhodný album z ročníka 2018
(ročník obsahuje 217 albumov)
Go! 000 fotografií

Náhodný album z ročníka 2018
(ročník obsahuje 217 albumov)
Go! 000 fotografií

Náhodný album z ročníka 2017
(ročník obsahuje 530 albumov)
Go! 012 fotografií

Náhodný album z ročníka 2017
(ročník obsahuje 530 albumov)
Go! 012 fotografií

Náhodný album z ročníka 2016
(ročník obsahuje 302 albumov)
Go! 017 fotografií

Náhodný album z ročníka 2016
(ročník obsahuje 302 albumov)
Go! 231 fotografií

Náhodný album z ročníka 2015
(ročník obsahuje 428 albumov)
Go! 050 fotografií

Náhodný album z ročníka 2014
(ročník obsahuje 208 albumov)
Go! 405 fotografií

Náhodný album z ročníka 2013
(ročník obsahuje 74 albumov)
Go! 011 fotografií

Náhodný album z ročníka 2012
(ročník obsahuje 250 albumov)
Go! 123 fotografií

Náhodný album z ročníka 2011
(ročník obsahuje 275 albumov)
Go! 060 fotografií

Náhodný album z ročníka 2010
(ročník obsahuje 202 albumov)
Go! 063 fotografií

Náhodný album z ročníka 2009
(ročník obsahuje 139 albumov)
Go! 065 fotografií

Náhodný album z ročníka 2008
(ročník obsahuje 138 albumov)
Go! 090 fotografií

Náhodný album z ročníka 2007
(ročník obsahuje 92 albumov)
Go! 100 fotografií

Náhodný album z ročníka 2006
(ročník obsahuje 72 albumov)
Go! 039 fotografií

Náhodný album z ročníka 2005
(ročník obsahuje 51 albumov)
Go! 040 fotografií

Náhodný album z ročníka 2004
(ročník obsahuje 22 albumov)
Go! 105 fotografií

Náhodný album z ročníka 2003
(ročník obsahuje 52 albumov)
Go! 006 fotografií

Náhodný album z ročníka 2002
(ročník obsahuje 80 albumov)
Go! 013 fotografií