T2 Fotografie 

https://www.facebook.com/portalT2

Page build: 19.1013.22
Last updated: 13. októbra 2019Albumy doplnené 13. októbra 2019


 
Hosť na KU: Pavol Hrabovecký o G. K. Chestertonovi Go! 140 photographs

Zahájenie výstavy fotografií Petry Mikulajčíkovej na FF KU Go! 072 photographs

Konferencia doktorandov FF Aktuálne otázky výskumu Go! 070 photographs

Psychopárty (Sweater Party) Katedry psychológie FF KU Go! 200 photographs

Zábavno-vedomostný kvíz v Poradenskom centre Go! 122 photographs

Hosť na KU: Juraj Sedláček na tému Spiritualita muža Go! 177 photographs

Celouniverzitný workshop s Jánom Košturiakom: Diskusia Go! 090 photographs

Celouniverzitný workshop s J. Košturiakom: Prednáška Go! 100 photographs

Celouniverzitný workshop s J. Košturiakom: Kvestor a rektor Go! 041 photographs

Celouniverzitný workshop s J. Košturiakom: Pred začiatkom Go! 061 photographs

Katedrovica žurnalistov Filozofickej fakulty KU Go! 187 photographs

Prednáška Radomíra Vlčka: Histor. pohľad na anexiu Krymu Go! 057 photographs

Konferencia Ars et Educatio V.: Dopoludňajší program Go! 078 photographs

Hosť na KU: Štefan Valášek na tému Ikonografia kostola... Go! 135 photographs

20. zasadnutie Akademického senátu Katolíckej univerzity Go! 080 photographs

Hosť na KU: Lukáš Vaník na tému Odkaz Petra Kreefta Go! 096 photographs

25. výročie zápisu lokality Vlkolínec do Unesco (2) Go! 040 photographs

Zahraniční stredoškoláci na pobyte Erasmus navštívili KU Go! 078 photographs

25. výročie zápisu lokality Vlkolínec do Unesco (1) Go! 126 photographs

Hosť na KU: Janka Kaletová a misíjna skúsenosť z Angoly Go! 089 photographs


Random albumsRandom album per year 2018
(year includes 217 albums)
Go! 064 photographs

Random album per year 2018
(year includes 217 albums)
Go! 000 photographs

Random album per year 2017
(year includes 530 albums)
Go! 067 photographs

Random album per year 2017
(year includes 530 albums)
Go! 089 photographs

Random album per year 2016
(year includes 302 albums)
Go! 105 photographs

Random album per year 2016
(year includes 302 albums)
Go! 049 photographs

Random album per year 2015
(year includes 428 albums)
Go! 122 photographs

Random album per year 2014
(year includes 208 albums)
Go! 004 photographs

Random album per year 2013
(year includes 74 albums)
Go! 004 photographs

Random album per year 2012
(year includes 250 albums)
Go! 327 photographs

Random album per year 2011
(year includes 275 albums)
Go! 180 photographs

Random album per year 2010
(year includes 202 albums)
Go! 027 photographs

Random album per year 2009
(year includes 139 albums)
Go! 097 photographs

Random album per year 2008
(year includes 138 albums)
Go! 370 photographs

Random album per year 2007
(year includes 92 albums)
Go! 038 photographs

Random album per year 2006
(year includes 72 albums)
Go! 009 photographs

Random album per year 2005
(year includes 51 albums)
Go! 037 photographs

Random album per year 2004
(year includes 22 albums)
Go! 105 photographs

Random album per year 2003
(year includes 52 albums)
Go! 060 photographs

Random album per year 2002
(year includes 80 albums)
Go! 090 photographs