T2 Fotografie 

https://www.facebook.com/portalT2

Page build: 20.0301.20
Last updated: 1. marca 2020



Archive of photographs per year 2009

The number of albums in this archive: 139 albums.

The number of photographs in all albums: 10.066 photographs.




JANUARY

The number of albums in this archive: 0 albums.

The number of photographs in all albums: 0 photographs.





FEBRUARY

The number of albums in this archive: 4 albums.

The number of photographs in all albums: 227 photographs.





MARCH

The number of albums in this archive: 11 albums.

The number of photographs in all albums: 727 photographs.





APRIL

The number of albums in this archive: 23 albums.

The number of photographs in all albums: 841 photographs.



Missa Chrismatis v košickej katedrále s arcibiskupom Go! 080 photographs

Pamiatka na ustanovenie Eucharistie a kňazstva Go! 009 photographs

Krížová cesta veriacich na hrabovskú kalváriu Go! 194 photographs

Obrady Veľkého Piatku s diakonom Jankom Go! 020 photographs

Vigília Vzkriesenia Pána v Hrabovci nad Laborcom Go! 050 photographs

Veľkonočná Nedeľa s pátrom Dušanom Šimaľom v Jabloni Go! 007 photographs

Per Gessle in Prague 2009: My Arrival into the Prague Go! 028 photographs

Per Gessle in Prague 2009: Preparation of backstage Go! 017 photographs

Per Gessle in Prague 2009: Lunch with Roxette fans Go! 018 photographs

Per Gessle in Prague 2009: Incoming Per and his gang Go! 020 photographs

Per Gessle in Prague 2009: Martinique singing Go! 010 photographs

Per Gessle in Prague 2009: LIVE CONCERT IN LUCERNA!!! Go! 025 photographs

Per Gessle in Prague 2009: BONUS FROM CONCERT! Go! 020 photographs

Per Gessle in Prague 2009: Signing after the concert Go! 045 photographs

Per Gessle in Prague 2009: Breakfast with the gang (1) Go! 040 photographs

Per Gessle in Prague 2009: Breakfast with the gang (2) Go! 026 photographs

Sympózium Etnopedagogické a muzikoterape... I. Go! 065 photographs

Sympózium Etnopedagogické a muzikoterape... II. Go! 075 photographs

Absolventský koncert Lucie Knotekovej Go! 006 photographs

Sympózium: Koncert rodinnej skupiny Muzikantika Go! 007 photographs

Sympózium Etnopedagogické a muzikoterape... III. Go! 049 photographs

Divadelné scénky v podaní slovenčinárov FF KU Go! 015 photographs

Sympózium Etnopedagogické a muzikoterape... IV. Go! 015 photographs



MAY

The number of albums in this archive: 3 albums.

The number of photographs in all albums: 183 photographs.





JUNE

The number of albums in this archive: 13 albums.

The number of photographs in all albums: 2.002 photographs.





JULY

The number of albums in this archive: 2 albums.

The number of photographs in all albums: 185 photographs.





AUGUST

The number of albums in this archive: 2 albums.

The number of photographs in all albums: 154 photographs.





SEPTEMBER

The number of albums in this archive: 31 albums.

The number of photographs in all albums: 1.909 photographs.



Rím 2009: Príchod, Vatikán, Bazilika (foto: Vladimír Ráhl) Go! 082 photographs

Rím 2009: Vatikán, uličky a Anjelský hrad (foto: V. Ráhl) Go! 078 photographs

Rím 2009: Rebibbia, Piramide, uličky mesta (foto: V. Ráhl) Go! 030 photographs

Rím 2009: Circo Massimo, Terme di Caracalla (f.: V. Ráhl) Go! 040 photographs

Rím 2009: Santa Maria in Cosmedine a káva (fo.: V. Ráhl) Go! 041 photographs

Rím 2009: Monte Palatino, Santa Sabina (foto: V. Ráhl) Go! 047 photographs

Rím 2009: Colosseo, Forum Romano, metro (foto: V. Ráhl) Go! 055 photographs

Rím 2009: Kardinál Tomko - 30. výr. od biskup. vysviacky Go! 097 photographs

Rím 2009: Generálna audiencia u Svätého Otca v aule Pavla VI. Go! 037 photographs

Rím 2009: Rádio Vaticana (foto: Vladimír Ráhl) Go! 032 photographs

Rím 2009: Vatikánske muzeá (foto: Vladimír Ráhl) Go! 156 photographs

Rím 2009: Súkromná návšteva u kardinála Jozefa Tomka Go! 009 photographs

Rím 2009: Návrat do ubytovne (foto: Vladimír Ráhl) Go! 013 photographs

Rím 2009: Bazilika sv. Pavla za hradbami (foto: Vladimír Ráhl) Go! 032 photographs

Rím 2009: Rímske kúpele a obed (foto: Vladimír Ráhl) Go! 022 photographs

Rím 2009: Piazza Repubblica (foto: Vladimír Ráhl) Go! 029 photographs

Rím 2009: San Giovanni in Laterano (foto: Vladimír Ráhl) Go! 080 photographs

Rím 2009: Maggiore, Vincoli (foto: Vladimír Ráhl) Go! 047 photographs

Rím 2009: Kupola Baziliky sv. Petra (foto: Vladimír Ráhl) Go! 136 photographs

Rím 2009: Navona, Minerva, Pantheon (foto: Vladimír Ráhl) Go! 119 photographs

Rím 2009: Pri stredozemnom mori (foto: Vladimír Ráhl) Go! 033 photographs

Rím 2009: Palatín, Colosseo (foto: Vladimír Ráhl) Go! 026 photographs

Rím 2009: Palatín, Fórum Romano (foto: Vladimír Ráhl) Go! 062 photographs

Rím 2009: Lido di Ostia, Ostia Antica (foto: Vladimír Ráhl) Go! 011 photographs

Rím 2009: Fotodokumentácia cesty do Ríme kamerou Sony Go! 158 photographs

Koncert Miriam Žiarnej a zamestnancov KH PF KU Go! 049 photographs

Prvá mládežnícka sv. omša v zimnom semestri 2009 Go! 040 photographs

Rektor KU víta študentov, zamestnancov a hostí Go! 100 photographs

Slávnostné Veni Sancte s arcibiskupom Tkáčom Go! 055 photographs

Slávnostné zhromoždenie a udeľovanie čest. doktorátov Go! 110 photographs

Veni Sancte a slávnosť (videokamera Sony) Go! 083 photographs



OCTOBER

The number of albums in this archive: 11 albums.

The number of photographs in all albums: 837 photographs.





NOVEMBER

The number of albums in this archive: 22 albums.

The number of photographs in all albums: 2.048 photographs.



Koncert Janky Pastorkovej z diel francúzskej hudby Go! 075 photographs

Spevácky koncert jednej nemenovanej speváčky... Go! 039 photographs

Akadem 2009: Svätá omša s biskupom a koncert S2G Band Go! 200 photographs

Akadem 2009: Blok prednášok s pozvanými hosťami Go! 090 photographs

Akadem 2009: Svätá omša s biskupom Milanom Chuturom Go! 099 photographs

Akadem 2009: Workshopy s pozvanými hosťami Go! 069 photographs

Akadem 2009: Workshop s Marošom Kuffom u sestričiek Go! 060 photographs

Akadem 2009: Tanečné vystúpenie Pavla Danka Go! 030 photographs

Akadem 2009: Koncert skupiny Enter The God Zone Go! 100 photographs

Akadem 2009: Nočná adorácia vo farskom kostole Go! 010 photographs

Akadem 2009: Divadelné predstavenie Jób (UPeCe BA) Go! 035 photographs

Akadem 2009: Súťaž s Katolíckymi novinami Go! 048 photographs

Akadem 2009: Svätá omša s biskupom Tomášom Galisom Go! 091 photographs

Akadem 2009: Svätá omša II. + Spoločné fotografovanie Go! 067 photographs

Zábavný večer: Katolícka univerzita má talent! Go! 276 photographs

Odpustová slávnosť ku cti sv. Alberta Veľkého Go! 077 photographs

Diskusia a rozhovor s rektorom KU Zasępom Go! 058 photographs

Interný koncert študentov Katedry hudby Go! 098 photographs

Rektor KU Zasępa odovzdal medailu biskupovi Tondrovi Go! 076 photographs

Medzinárodná konferencia v Levoči (1. časť) Go! 236 photographs

Medzinárodná konferencia v Levoči (2. časť) Go! 162 photographs

Filmový festival Jeden svet 2009 v RK Go! 052 photographs



DECEMBER

The number of albums in this archive: 17 albums.

The number of photographs in all albums: 953 photographs.



Zborový koncert duchovnej hudby dvoch zborov Go! 131 photographs

Medzinárodná konferencia Média v čase neslobody Go! 100 photographs

Koncert zboru Benedictus v Liptovskom Mikuláši Go! 068 photographs

Hodnoty, misia a vízia KU: Svätá omša Go! 053 photographs

Hodnoty, misia a vízia KU: Stretnutie v aule Go! 057 photographs

Kríž pre Taliansko: Stretnutie v centre mesta Ružomberok Go! 085 photographs

Kríž pre Taliansko: Svätá omša s biskupom Tondrom Go! 060 photographs

Koncert žiakov a učiteľov ZUŠ Ľudovíta Fullu Go! 065 photographs

2. koncert na pamiatku jezuitského novica T. Munka Go! 027 photographs

Predvianočný koncert Katedry hudby PF KU Go! 043 photographs

Pri adventnom venci s pani Laščiakovou a pani Hulejovou Go! 089 photographs

Koledníci v Hrabovci nad Laborcom Go! 019 photographs

Nočná svätá omša v Slovenskom Krivom Go! 023 photographs

Polnočná svätá omša v Hrabovci nad Laborcom Go! 027 photographs

Vianočná svätá omša v Zbudskom Dlhom Go! 030 photographs

Jasličková pobožnosť detí z Hrabovca nad Laborcom Go! 020 photographs

Vianočný koncert skupiny Kéfas a ich hostí Go! 056 photographs