T2 Fotografie 

https://www.facebook.com/portalT2

Verzia stránok: 20.0301.20
Aktualizované: 1. marca 2020Archív fotografií za rok 2009

Počet albumov v tomto archíve: 139 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 10.066 fotografií.
JANUÁR

Počet albumov v tomto archíve: 0 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 0 fotografií.

FEBRUÁR

Počet albumov v tomto archíve: 4 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 227 fotografií.

MAREC

Počet albumov v tomto archíve: 11 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 727 fotografií.

APRÍL

Počet albumov v tomto archíve: 23 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 841 fotografií.Missa Chrismatis v košickej katedrále s arcibiskupom Go! 080 fotografií

Pamiatka na ustanovenie Eucharistie a kňazstva Go! 009 fotografií

Krížová cesta veriacich na hrabovskú kalváriu Go! 194 fotografií

Obrady Veľkého Piatku s diakonom Jankom Go! 020 fotografií

Vigília Vzkriesenia Pána v Hrabovci nad Laborcom Go! 050 fotografií

Veľkonočná Nedeľa s pátrom Dušanom Šimaľom v Jabloni Go! 007 fotografií

Per Gessle in Prague 2009: My Arrival into the Prague Go! 028 fotografií

Per Gessle in Prague 2009: Preparation of backstage Go! 017 fotografií

Per Gessle in Prague 2009: Lunch with Roxette fans Go! 018 fotografií

Per Gessle in Prague 2009: Incoming Per and his gang Go! 020 fotografií

Per Gessle in Prague 2009: Martinique singing Go! 010 fotografií

Per Gessle in Prague 2009: LIVE CONCERT IN LUCERNA!!! Go! 025 fotografií

Per Gessle in Prague 2009: BONUS FROM CONCERT! Go! 020 fotografií

Per Gessle in Prague 2009: Signing after the concert Go! 045 fotografií

Per Gessle in Prague 2009: Breakfast with the gang (1) Go! 040 fotografií

Per Gessle in Prague 2009: Breakfast with the gang (2) Go! 026 fotografií

Sympózium Etnopedagogické a muzikoterape... I. Go! 065 fotografií

Sympózium Etnopedagogické a muzikoterape... II. Go! 075 fotografií

Absolventský koncert Lucie Knotekovej Go! 006 fotografií

Sympózium: Koncert rodinnej skupiny Muzikantika Go! 007 fotografií

Sympózium Etnopedagogické a muzikoterape... III. Go! 049 fotografií

Divadelné scénky v podaní slovenčinárov FF KU Go! 015 fotografií

Sympózium Etnopedagogické a muzikoterape... IV. Go! 015 fotografiíMÁJ

Počet albumov v tomto archíve: 3 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 183 fotografií.

JÚN

Počet albumov v tomto archíve: 13 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 2.002 fotografií.

JÚL

Počet albumov v tomto archíve: 2 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 185 fotografií.

AUGUST

Počet albumov v tomto archíve: 2 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 154 fotografií.

SEPTEMBER

Počet albumov v tomto archíve: 31 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 1.909 fotografií.Rím 2009: Príchod, Vatikán, Bazilika (foto: Vladimír Ráhl) Go! 082 fotografií

Rím 2009: Vatikán, uličky a Anjelský hrad (foto: V. Ráhl) Go! 078 fotografií

Rím 2009: Rebibbia, Piramide, uličky mesta (foto: V. Ráhl) Go! 030 fotografií

Rím 2009: Circo Massimo, Terme di Caracalla (f.: V. Ráhl) Go! 040 fotografií

Rím 2009: Santa Maria in Cosmedine a káva (fo.: V. Ráhl) Go! 041 fotografií

Rím 2009: Monte Palatino, Santa Sabina (foto: V. Ráhl) Go! 047 fotografií

Rím 2009: Colosseo, Forum Romano, metro (foto: V. Ráhl) Go! 055 fotografií

Rím 2009: Kardinál Tomko - 30. výr. od biskup. vysviacky Go! 097 fotografií

Rím 2009: Generálna audiencia u Svätého Otca v aule Pavla VI. Go! 037 fotografií

Rím 2009: Rádio Vaticana (foto: Vladimír Ráhl) Go! 032 fotografií

Rím 2009: Vatikánske muzeá (foto: Vladimír Ráhl) Go! 156 fotografií

Rím 2009: Súkromná návšteva u kardinála Jozefa Tomka Go! 009 fotografií

Rím 2009: Návrat do ubytovne (foto: Vladimír Ráhl) Go! 013 fotografií

Rím 2009: Bazilika sv. Pavla za hradbami (foto: Vladimír Ráhl) Go! 032 fotografií

Rím 2009: Rímske kúpele a obed (foto: Vladimír Ráhl) Go! 022 fotografií

Rím 2009: Piazza Repubblica (foto: Vladimír Ráhl) Go! 029 fotografií

Rím 2009: San Giovanni in Laterano (foto: Vladimír Ráhl) Go! 080 fotografií

Rím 2009: Maggiore, Vincoli (foto: Vladimír Ráhl) Go! 047 fotografií

Rím 2009: Kupola Baziliky sv. Petra (foto: Vladimír Ráhl) Go! 136 fotografií

Rím 2009: Navona, Minerva, Pantheon (foto: Vladimír Ráhl) Go! 119 fotografií

Rím 2009: Pri stredozemnom mori (foto: Vladimír Ráhl) Go! 033 fotografií

Rím 2009: Palatín, Colosseo (foto: Vladimír Ráhl) Go! 026 fotografií

Rím 2009: Palatín, Fórum Romano (foto: Vladimír Ráhl) Go! 062 fotografií

Rím 2009: Lido di Ostia, Ostia Antica (foto: Vladimír Ráhl) Go! 011 fotografií

Rím 2009: Fotodokumentácia cesty do Ríme kamerou Sony Go! 158 fotografií

Koncert Miriam Žiarnej a zamestnancov KH PF KU Go! 049 fotografií

Prvá mládežnícka sv. omša v zimnom semestri 2009 Go! 040 fotografií

Rektor KU víta študentov, zamestnancov a hostí Go! 100 fotografií

Slávnostné Veni Sancte s arcibiskupom Tkáčom Go! 055 fotografií

Slávnostné zhromoždenie a udeľovanie čest. doktorátov Go! 110 fotografií

Veni Sancte a slávnosť (videokamera Sony) Go! 083 fotografiíOKTÓBER

Počet albumov v tomto archíve: 11 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 837 fotografií.

NOVEMBER

Počet albumov v tomto archíve: 22 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 2.048 fotografií.Koncert Janky Pastorkovej z diel francúzskej hudby Go! 075 fotografií

Spevácky koncert jednej nemenovanej speváčky... Go! 039 fotografií

Akadem 2009: Svätá omša s biskupom a koncert S2G Band Go! 200 fotografií

Akadem 2009: Blok prednášok s pozvanými hosťami Go! 090 fotografií

Akadem 2009: Svätá omša s biskupom Milanom Chuturom Go! 099 fotografií

Akadem 2009: Workshopy s pozvanými hosťami Go! 069 fotografií

Akadem 2009: Workshop s Marošom Kuffom u sestričiek Go! 060 fotografií

Akadem 2009: Tanečné vystúpenie Pavla Danka Go! 030 fotografií

Akadem 2009: Koncert skupiny Enter The God Zone Go! 100 fotografií

Akadem 2009: Nočná adorácia vo farskom kostole Go! 010 fotografií

Akadem 2009: Divadelné predstavenie Jób (UPeCe BA) Go! 035 fotografií

Akadem 2009: Súťaž s Katolíckymi novinami Go! 048 fotografií

Akadem 2009: Svätá omša s biskupom Tomášom Galisom Go! 091 fotografií

Akadem 2009: Svätá omša II. + Spoločné fotografovanie Go! 067 fotografií

Zábavný večer: Katolícka univerzita má talent! Go! 276 fotografií

Odpustová slávnosť ku cti sv. Alberta Veľkého Go! 077 fotografií

Diskusia a rozhovor s rektorom KU Zasępom Go! 058 fotografií

Interný koncert študentov Katedry hudby Go! 098 fotografií

Rektor KU Zasępa odovzdal medailu biskupovi Tondrovi Go! 076 fotografií

Medzinárodná konferencia v Levoči (1. časť) Go! 236 fotografií

Medzinárodná konferencia v Levoči (2. časť) Go! 162 fotografií

Filmový festival Jeden svet 2009 v RK Go! 052 fotografiíDECEMBER

Počet albumov v tomto archíve: 17 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 953 fotografií.Zborový koncert duchovnej hudby dvoch zborov Go! 131 fotografií

Medzinárodná konferencia Média v čase neslobody Go! 100 fotografií

Koncert zboru Benedictus v Liptovskom Mikuláši Go! 068 fotografií

Hodnoty, misia a vízia KU: Svätá omša Go! 053 fotografií

Hodnoty, misia a vízia KU: Stretnutie v aule Go! 057 fotografií

Kríž pre Taliansko: Stretnutie v centre mesta Ružomberok Go! 085 fotografií

Kríž pre Taliansko: Svätá omša s biskupom Tondrom Go! 060 fotografií

Koncert žiakov a učiteľov ZUŠ Ľudovíta Fullu Go! 065 fotografií

2. koncert na pamiatku jezuitského novica T. Munka Go! 027 fotografií

Predvianočný koncert Katedry hudby PF KU Go! 043 fotografií

Pri adventnom venci s pani Laščiakovou a pani Hulejovou Go! 089 fotografií

Koledníci v Hrabovci nad Laborcom Go! 019 fotografií

Nočná svätá omša v Slovenskom Krivom Go! 023 fotografií

Polnočná svätá omša v Hrabovci nad Laborcom Go! 027 fotografií

Vianočná svätá omša v Zbudskom Dlhom Go! 030 fotografií

Jasličková pobožnosť detí z Hrabovca nad Laborcom Go! 020 fotografií

Vianočný koncert skupiny Kéfas a ich hostí Go! 056 fotografií