T2 Fotografie 

https://www.facebook.com/portalT2

Verzia stránok: 20.0301.20
Aktualizované: 1. marca 2020Archív fotografií za rok 2010

Počet albumov v tomto archíve: 202 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 15.195 fotografií.
JANUÁR

Počet albumov v tomto archíve: 2 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 92 fotografií.

FEBRUÁR

Počet albumov v tomto archíve: 7 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 408 fotografií.

MAREC

Počet albumov v tomto archíve: 6 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 219 fotografií.

APRÍL

Počet albumov v tomto archíve: 30 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 1.762 fotografií.Missa Chrismatis v košickom dóme s arcibiskupom Tkáčom Go! 195 fotografií

Zelený Štvrtok v Hrabovci nad Laborcom s pátrom Šimaľom Go! 039 fotografií

Krížová cesta veriacich z farnosti na Hrabovský vrch Go! 150 fotografií

Obrady Veľkého Piatku vo farskom kostole a pašie Go! 040 fotografií

Vigília Vzkriesenia Pána vo Veľkých Chlievanoch Go! 052 fotografií

XXI. Annual Colloquium ACISE: Holy Mass with bishop Go! 044 fotografií

XXI. Annual Colloquium ACISE: Incoming people Go! 044 fotografií

XXI. Annual Colloquium ACISE: Opening Ceremony Go! 084 fotografií

XXI. Annual Colloquium ACISE: Break after first section Go! 047 fotografií

XXI. Annual Colloquium ACISE: Working Section B Go! 035 fotografií

XXI. Annual Colloquium ACISE: Working Section C Go! 032 fotografií

XXI. Annual Colloquium ACISE: Working Section D Go! 035 fotografií

Štátny tajomník Peter Sika sa stretol so študentami PF KU Go! 014 fotografií

XXI. Annual Colloquium ACISE: Working Section E Go! 040 fotografií

Veľvyslanec SR vo Vatikáne Jozef Dravecký s rektorom KU Go! 016 fotografií

XXI. Annual Colloquium ACISE: Working Section F Go! 044 fotografií

Pohrebné obrady a svätá omša za zosnulú Júliu Šefčíkovú Go! 070 fotografií

Fakulta zdravotníctva KU: Omša s biskupom Tondrom Go! 064 fotografií

Fakulta zdravotníctva KU: Posvätenie novej budovy Go! 060 fotografií

Fakulta zdravotníctva KU: Priestory, učebne, kancelárie Go! 058 fotografií

Koncert Pocta pre Katolícku univerzitu v Ružomberku Go! 134 fotografií

7. ročník súťaže ŠUČ na KU: Otvorenie dekanom fakulty Go! 023 fotografií

7. ročník súťaže ŠUČ na KU: Súťaž v hre na klavíri Go! 043 fotografií

7. ročník súťaže ŠUČ na KU: Súťaž v hre na organe Go! 048 fotografií

7. ročník súťaže ŠUČ na KU: Vyhlásenie výsledkov 1. dňa Go! 032 fotografií

7. ročník súťaže ŠUČ na KU: Koncert porotcov ŠUČ Go! 064 fotografií

7. ročník súťaže ŠUČ na KU: Súťaž v sólovom speve Go! 060 fotografií

7. ročník súťaže ŠUČ na KU: Súťaž v štvorručnej hre Go! 019 fotografií

7. ročník súťaže ŠUČ na KU: Vyhlásenie výsledkov 2. dňa Go! 056 fotografií

2. ročník benefičnej akcie KU: Pomáhať (je) umením Go! 120 fotografiíMÁJ

Počet albumov v tomto archíve: 56 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 3.734 fotografií.Dishan Paul Candappa celebrated the mass in Slovakia Go! 072 fotografií

Banquet with Dishan Paul Candappa and Ján Kulan Go! 102 fotografií

Private mass with Dishan in our church in Hrabovec n/L. Go! 029 fotografií

Trip with Dishan Paul Candappa in High Tatras and our family Go! 011 fotografií

Vedecká konferencia Musica Mediaeva Liturgica (1. deň) Go! 072 fotografií

Vedecká konferencia Musica Mediaeva Liturgica (2. deň) Go! 020 fotografií

Koncert učiteľov ZUŠ Ľudovíta Fullu v galérii Ľudovíta Fullu Go! 055 fotografií

Bogdan Wrzochalski a Tadeusz Frąckowiak s rektorom KU Go! 060 fotografií

10. výročie KU: Inštalácia a odhalenie bust rektorov KU Go! 044 fotografií

10. výročie KU: Konferencia na Fakulte zdravotníctva KU Go! 056 fotografií

10. výročie KU: Divadlo Anima a Monika Mihaľova Go! 054 fotografií

10. výročie KU: Medzinárodná konferencia KU v službe... Go! 128 fotografií

Fr. George Török z Hallel Comunity (USA) so studentami Go! 016 fotografií

10. výročie KU: Stretnutie rektorov na rektoráte KU Go! 036 fotografií

10. výročie KU: Ľudia prichádzajúci do kostola Go! 096 fotografií

10. výročie KU: Slávnostná sv. omša v univerzitnom kostole Go! 088 fotografií

10. výročie KU: Po skončení svätej omše a v kaviarni PF Go! 072 fotografií

10. výročie KU: Slávnostné zasadnutie akademickej obce Go! 188 fotografií

10. výročie KU: Stretnutie pri švédskych stoloch - banquet Go! 052 fotografií

10. výročie KU: Koncert študentov a pedagógov KH PF Go! 036 fotografií

Pásmo o živote spisovateľa Jozefa Cígera Hronského Go! 016 fotografií

Púť KU do Ríma 2010: Cesta na letisko a do let Talianska Go! 040 fotografií

Púť KU do Ríma 2010: Príchod a ubytovanie v Domus Romana Go! 040 fotografií

Púť KU do Ríma 2010: Exkurzia po mesta a Piazza Navona Go! 073 fotografií

Púť KU do Ríma 2010: Santa Maria Sopra Minerva a kostol SJ Go! 042 fotografií

Púť KU do Ríma 2010: Piazza di Trevi a Fontána di Trevi Go! 089 fotografií

Púť KU do Ríma 2010: Piazza di Spagna a Španielske schody Go! 066 fotografií

Púť KU do Ríma 2010: Návrat cez mesto do Domus Romana Go! 065 fotografií

Púť KU do Ríma 2010: Svätá omša po príchode do Ríma Go! 049 fotografií

Púť KU do Ríma 2010: Navšteva predsedu CEI Angela Bagnasca Go! 050 fotografií

Púť KU do Ríma 2010: Námestie svätého Petra vo Vatikáne Go! 071 fotografií

Púť KU do Ríma 2010: Vo vnútri Baziliky svätého Petra Go! 024 fotografií

Púť KU do Ríma 2010: Večera s kardinálom Jozefom Tomkom Go! 026 fotografií

Púť KU do Ríma 2010: Výstup na kupolu Baziliky di San Pietro Go! 084 fotografií

Púť KU do Ríma 2010: Návšteva Rádia Vaticana a interview Go! 042 fotografií

Púť KU do Ríma 2010: Cesta do Baziliky Santa Maria Maggiore Go! 066 fotografií

Púť KU do Ríma 2010: Ďakovná sv. omša s kardinálom Tomkom Go! 127 fotografií

Púť KU do Ríma 2010: Po svätej omši v Santa Maria Maggiore Go! 046 fotografií

Púť KU do Ríma 2010: Nočná prehliadka mesta Rím Go! 075 fotografií

Púť KU do Ríma 2010: Ráno s kardinálom Grocholewskym Go! 059 fotografií

Púť KU do Ríma 2010: Pred začiatkom audiencie Go! 094 fotografií

Púť KU do Ríma 2010: Audiencia u Benedikta XVI. Go! 154 fotografií

Púť KU do Ríma 2010: Popoludní na Námestí sv. Petra Go! 117 fotografií

Púť KU do Ríma 2010: Večera s veľvyslancom Draveckým Go! 019 fotografií

Púť KU do Ríma 2010: Univerzita Santa Croce I. Go! 107 fotografií

Púť KU do Ríma 2010: Univerzita Santa Croce II. Go! 085 fotografií

Púť KU do Ríma 2010: Univerzita Santa Croce III. Go! 034 fotografií

Púť KU do Ríma 2010: Sv. omša v Ústave sv. Cyrila a Metóda Go! 100 fotografií

Púť KU do Ríma 2010: Po omši v Ústave sv. Cyrila a Metóda Go! 056 fotografií

Púť KU do Ríma 2010: Vatikánske záhrady Go! 120 fotografií

Púť KU do Ríma 2010: Prehliadka Sixtínskej kaplnky Go! 040 fotografií

Púť KU do Ríma 2010: Na letisku Ciampino pred odletom Go! 035 fotografií

Púť KU do Ríma 2010: V lietadle a let domov na Slovensko Go! 050 fotografií

Púť KU do Ríma 2010: Pristátie na letisku M. R. Štefánika v BA Go! 025 fotografií

Prvé sväté prijímanie mojich krstniat Mariána a Nelky (1/2) Go! 186 fotografií

Prvé sväté prijímanie mojich krstniat Mariána a Nelky (2/2) Go! 075 fotografiíJÚN

Počet albumov v tomto archíve: 27 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 3.349 fotografií.Galakoncert pedagógov ZUŠ Ľudovíta Fullu v Ružomberku Go! 174 fotografií

Komorný koncert z tvorby skladateľa Pavla Kršku Go! 074 fotografií

Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho u jezuitov: Sv. omša Go! 106 fotografií

Stretnutie s pátrom Štefanom Halienkom a výstava fotografií Go! 139 fotografií

Promócie magistrov Filozofickej fakulty KU Go! 113 fotografií

Stretnutie pedagógov a zamestnancov PF KU pri guláši Go! 038 fotografií

Príjimacie konanie PhD na Katedru hudby Go! 004 fotografií

Promócie bakalárov Filozofickej fakulty KU Go! 205 fotografií

Diakonská vysviacka košických bohoslovcov: Svätá omša Go! 198 fotografií

Diakonská vysviacka košických bohoslovcov: AbÚ a pohostenie Go! 078 fotografií

Piotr Rubik LIVE in Trnava: Príprava pódia Go! 022 fotografií

Piotr Rubik LIVE in Trnava: Tlačová konferencia Go! 099 fotografií

Piotr Rubik LIVE in Trnava: Pred generálnou skúškou Go! 063 fotografií

Piotr Rubik LIVE in Trnava: Generálna skúška Go! 184 fotografií

Piotr Rubik LIVE in Trnava: Pred začiatkom koncertu Go! 159 fotografií

Piotr Rubik LIVE in Trnava: Cantobiografia Santo Subito (1) Go! 280 fotografií

Piotr Rubik LIVE in Trnava: Cantobiografia Santo Subito (2) Go! 280 fotografií

Piotr Rubik LIVE in Trnava: Autogramiáda po koncerte Go! 185 fotografií

Piotr Rubik LIVE in Trnava: Fotografie kamerou Sony Go! 055 fotografií

Promócie magistrov PF KU: Učiteľské odbory (aj HV) Go! 046 fotografií

Promócie magistrov PF KU: Sociálna práca DFP Go! 160 fotografií

Promócie magistrov PF KU: Sociálna práca DFK (B-K) Go! 137 fotografií

Promócie magistrov PF KU: Sociálna práca DFK (L-Ž) Go! 136 fotografií

Promócie bakalárov PF KU: Učiteľské predmety Go! 124 fotografií

100 rokov od konsekrácie kostola a fary v Černovej Go! 100 fotografií

Pohrebná svätá omša pátra Štefana Halienku SJ Go! 126 fotografií

Pohrebné obrady pátra Štefana Halienku SJ Go! 064 fotografiíJÚL

Počet albumov v tomto archíve: 9 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 1.459 fotografií.

AUGUST

Počet albumov v tomto archíve: 7 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 379 fotografií.

SEPTEMBER

Počet albumov v tomto archíve: 8 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 550 fotografií.

OKTÓBER

Počet albumov v tomto archíve: 16 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 805 fotografií.Vysluhovanie sviatosti birmovania v Borskom Sv. Jure Go! 078 fotografií

III. Medzinárodný festival sakrálnej tvorby v Šaštíne Go! 032 fotografií

Deň s Rudolfom Schusterom: Exprezident SR na FF KU Go! 020 fotografií

Deň s Rudolfom Schusterom: Prehliadka knižnice a UPaC Go! 024 fotografií

Deň s Rudolfom Schusterom: Interview s exprezidentom SR Go! 028 fotografií

Deň s Rudolfom Schusterom: Medzi študentami univerzity Go! 024 fotografií

Deň s Rudolfom Schusterom: Stretnutie s rektorom KU Go! 012 fotografií

Stretnutie študentov PhD ohľadom štúdia angličtiny Go! 011 fotografií

Deň s Rudolfom Schusterom: Sv. omša za Irenu Schusterovú Go! 082 fotografií

Stretnutie vedenia KDH s primátormi a starostami Go! 100 fotografií

Predseda a predstavitelia KDH návštívili cintorín v Černovej Go! 048 fotografií

VI. zasadnutie rady KDH v Ružomberku: Stretnutie Go! 140 fotografií

VI. zasadnutie rady KDH v Ružomberku: Tlačovka Go! 020 fotografií

Koncert z tvorby Pavla Kršku: Missa Brevis, Requiem Go! 070 fotografií

Večerná mládežka s bratmi dominikánmi u jezuitov Go! 052 fotografií

Otvorenie Materskej škôlky Klačno - Ružomberok Go! 064 fotografiíNOVEMBER

Počet albumov v tomto archíve: 20 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 1.556 fotografií.Výlet do Wadowic, rodiska pápeža Jána Pavla II. Go! 090 fotografií

Výlet do Oswięcimu: Prehliadka múzea Auschwitz Go! 179 fotografií

Výlet do Oswięcimu: Prehliadka múzea Birkenau Go! 015 fotografií

Svätá omša s Michalom Regecom v osade Magurka Go! 047 fotografií

Zasadnutie Asociácie dekanov pedagogických fakúlt SR a ČR Go! 080 fotografií

Akadem 2010: Otváracia svätá omša s arcibiskupom Bezákom Go! 137 fotografií

Akadem 2010: Záverečná svätá omša s Mons. Galisom Go! 076 fotografií

Odpustová slávnosť ku cti sv. Alberta Veľkého Go! 038 fotografií

TU ES PETRUS live in Košice! Arrival to Steel Arena Go! 020 fotografií

TU ES PETRUS live in Košice! General examination (1) Go! 130 fotografií

TU ES PETRUS live in Košice! General examination (2) Go! 130 fotografií

TU ES PETRUS live in Košice! Minutes before concert Go! 099 fotografií

TU ES PETRUS live in Košice! CONCERT OF PIOTR RUBIK (1) Go! 140 fotografií

TU ES PETRUS live in Košice! CONCERT OF PIOTR RUBIK (2) Go! 130 fotografií

TU ES PETRUS live in Košice! CONCERT OF PIOTR RUBIK (3) Go! 130 fotografií

TU ES PETRUS live in Košice! After concert... Go! 020 fotografií

Koncert doktorandov Katedry hudby PF KU Go! 031 fotografií

Vysokoškolská svätá omša s bratmi jezuitmi Go! 020 fotografií

Jeden Svet 2010: Otvorenie filmového festivalu Go! 016 fotografií

Jeden Svet 2010: Hosť Henrich Omelina Go! 028 fotografiíDECEMBER

Počet albumov v tomto archíve: 14 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 882 fotografií.