T2 Fotografie 

https://www.facebook.com/portalT2

Page build: 20.0301.20
Last updated: 1. marca 2020Archive of photographs per year 2011

The number of albums in this archive: 275 albums.

The number of photographs in all albums: 20.274 photographs.
JANUARY

The number of albums in this archive: 20 albums.

The number of photographs in all albums: 1.034 photographs.Hrabovčania privítali Nový rok 2011 v kostole, potom si pripili Go! 016 photographs

Slávnosť Panny Márie Bohorodičky v našej farnosti Go! 028 photographs

2. nedeľa po narodení Pána s Jánom Kulanom Go! 024 photographs

Vianočný koncert skupiny Jocara v Kostole sv. Ondreja Go! 040 photographs

Narodeninová svätá omša s prof. Amantiusom Akimjakom Go! 015 photographs

Čiastočné zatmenie slnka pozorované z Ružomberka Go! 014 photographs

Otvorenie Inštitútu Juraja Páleša: Príchod hostí Go! 082 photographs

Otvorenie Inštitútu Juraja Páleša: Svätá omša Go! 048 photographs

Otvorenie Inštitútu Juraja Páleša: Posviacka inštitútu Go! 030 photographs

Otvorenie Inštitútu Juraja Páleša: Obed a gratulácie Go! 044 photographs

Otvorenie Inštitútu Juraja Páleša: Fotografie z kamery Go! 054 photographs

Piotr Rubik v Bratislave: Príchod do TV LUX Go! 025 photographs

Piotr Rubik v Bratislave: Relácia DOMA JE DOMA Live! Go! 043 photographs

V štúdiu TV LUX s moderátormi Zuzkou a Palim Go! 008 photographs

Piotr Rubik v Bratislave: Stretnutie v UPeCe Go! 043 photographs

Piotr Rubik v Bratislave: Autogramiáda Go! 180 photographs

Piotr Rubik v Bratislave: Fotografie z kamery Go! 036 photographs

Ples Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity (1/2) Go! 097 photographs

Ples Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity (2/2) Go! 120 photographs

Ekumenická bohoslužba v Evanjelickom kostole Go! 087 photographsFEBRUARY

The number of albums in this archive: 28 albums.

The number of photographs in all albums: 2.114 photographs.Ranný pohľad na mesto Praha: Karlov most, Orloj a iné Go! 079 photographs

Seminář: Práce s programem na vyšetření hlasového pole... Go! 063 photographs

Nočná prechádzka po meste Praha: Katedrála sv. Víta Go! 020 photographs

Pohrebná omša za zosnulého P. Gajdára s biskupom Tondrom Go! 056 photographs

Pohrebné obdary pátra Jozefa Gajdára SJ v Ružomberku Go! 029 photographs

Students from Haiti at lesson in English (PF KU) Go! 017 photographs

Generálny riaditeľ sekcie pre ŠS a ObÚ Jozef Šimko v RK Go! 011 photographs

Deň otvorených dverí na Pedagogickej fakulte KU I. Go! 100 photographs

Otvorenie televízneho štúdia na Filozofickej fakulte KU Go! 050 photographs

Cena rektora pedagógom Pedagogickej fakulty KU Go! 040 photographs

Cena rektora pedagógom Filozofickej fakulty KU Go! 040 photographs

Vedecká konferencia: Spišská diecéza a jej biskupi Go! 010 photographs

Deň otvorených dverí na Pedagogickej fakulte KU II. Go! 044 photographs

Cena rektora pedagógom Fakulty zdravotníctva KU Go! 024 photographs

Rendez-vous traperov a streľba z historických zbraní Go! 106 photographs

Piotr Rubik - The BEST OF (I): Before soundcheck Go! 040 photographs

Piotr Rubik - THE BEST OF (I): General examination Go! 135 photographs

Piotr Rubik - THE BEST OF (I): Minutes to first concert Go! 080 photographs

Piotr Rubik - THE BEST OF (I): CONCERT 1 LIVE! in NTC (1/3) Go! 120 photographs

Piotr Rubik - THE BEST OF (I): CONCERT 1 LIVE! in NTC (2/3) Go! 120 photographs

Piotr Rubik - THE BEST OF (I): CONCERT 1 LIVE! in NTC (3/3) Go! 110 photographs

Piotr Rubik - THE BEST OF (I): After concert with fans Go! 170 photographs

Piotr Rubik - THE BEST OF (II): General examination Go! 085 photographs

Piotr Rubik - THE BEST OF (II): Minutes to second concert Go! 130 photographs

Piotr Rubik - THE BEST OF (II): CONCERT 2 LIVE! in NTC (1/3) Go! 120 photographs

Piotr Rubik - THE BEST OF (II): CONCERT 2 LIVE! in NTC (2/3) Go! 120 photographs

Piotr Rubik - THE BEST OF (II): CONCERT 2 LIVE! in NTC (3/3) Go! 110 photographs

Piotr Rubik - THE BEST OF (II): After concert with fans Go! 085 photographsMARCH

The number of albums in this archive: 2 albums.

The number of photographs in all albums: 117 photographs.

APRIL

The number of albums in this archive: 24 albums.

The number of photographs in all albums: 1.563 photographs.66. výročie oslobodenia mesta Ružomberok (spomienka) Go! 090 photographs

Františkáni na Katolíckej univerzite v Ružomberku Go! 049 photographs

Pôstna duchovná obnova na KU s prof. Jozefom Leščinským Go! 058 photographs

KU: Čo hľadá obyčajný človek Igor Matovič v politike? Go! 110 photographs

Czeslaw Freund z Akademie Muzycznej v Katowicich na KU Go! 011 photographs

8. ročník súťaže ŠUČ na KU: Otvorenie súťaže Go! 036 photographs

8. ročník súťaže ŠUČ na KU: Súťaž v hre na klavíri Go! 014 photographs

8. ročník súťaže ŠUČ na KU: Súťaž v hre na organe Go! 060 photographs

8. ročník súťaže ŠUČ na KU: Vyhlásenie výsledkov 1. dňa Go! 040 photographs

8. ročník súťaže ŠUČ na KU: Koncert porotcov ŠUČ Go! 035 photographs

8. ročník súťaže ŠUČ na KU: Fotografie z videokamery Go! 085 photographs

8. ročník súťaže ŠUČ na KU: Vyhlásenie výsledkov 2. dňa Go! 060 photographs

(Upršaná) Krížová cesta na Ružomberskú kalváriu (cam) Go! 045 photographs

Koncert Dagmar Zelenkovej a Václava Krahulíka z UJEP Go! 040 photographs

Krížová cesta zamestnancov, pedagógov a študentov KU Go! 030 photographs

Missa Chrismatis v košickom dóme s arcibiskupom Boberom Go! 219 photographs

VEĽKONOČNÉ SVIATKY 2011: Sv. omša v Slovenskom Krivom Go! 040 photographs

VEĽKONOČNÉ SVIATKY 2011: Svätá omša v Hrabovci n/L. Go! 050 photographs

Krížová cesta veriacich z farnosti na Jablonský vrch Go! 100 photographs

VEĽKONOČNÉ SVIATKY 2011: Obrady Veľkého Piatku Go! 045 photographs

VEĽKONOČNÉ SVIATKY 2011: Svätenie veľkonočných jedál Go! 103 photographs

VEĽKONOČNÉ SVIATKY 2011: Vigília Vzkriesenia Pána Go! 103 photographs

VEĽKONOČNÉ SVIATKY 2011: Veľkonočná nedeľa Go! 060 photographs

Prednáška Mirona Zelinu: Hľadanie dobra v človeku... Go! 080 photographsMAY

The number of albums in this archive: 23 albums.

The number of photographs in all albums: 1.786 photographs.Sunday of God Mercy in Poland: Trip to Kielce for a concert Go! 057 photographs

Piotr Rubik - TU ES PETRUS: General examination Go! 040 photographs

Piotr Rubik - TU ES PETRUS: Minutes before concert Go! 109 photographs

Piotr Rubik: TU ES PETRUS - Oratorio Complete (1/3) Go! 100 photographs

Piotr Rubik: TU ES PETRUS - Oratorio Complete (2/3) Go! 100 photographs

Piotr Rubik: TU ES PETRUS - Oratorio Complete (3/3) Go! 100 photographs

Vysokoškolská svätá omša s biskupom Viliamom Judákom Go! 052 photographs

Diplomový koncert Márie Ďungelovej a jej hostí Go! 166 photographs

Sčítanie obyv., domov a bytov 2011: Školenie komisárov Go! 080 photographs

Koncert Chóru Kameralnego Akademii Muzyc. w Katowicach Go! 040 photographs

Te Deum: Slávnostný záver akademického roka 2010/2011 Go! 145 photographs

Potulky po centre mesta Plzeň a skúška tria LABLAN Go! 066 photographs

Svätá omša v deň spomienky Fatimskej Panny Márie Go! 020 photographs

Koncert tria LABLAN v Plzni (LAci, BLanka, AN-ton) Go! 025 photographs

Výlet po okolitých dedinkách a Zámek Nebílovy Go! 054 photographs

Svätá omša v Štenovicích s pátrom Miroslavom Martišom Go! 029 photographs

Výlet na hrad Radyně a prechádzka pri zámku Kozel Go! 099 photographs

Vysluhovanie sviatosti birmovania v Borskom Sv. Jure Go! 164 photographs

Konferencia: Posolstvo Rerum novarum a Mater et Magistra Go! 139 photographs

KoNvErGeNcIe po Slovensku: Od piesne k tangu Go! 060 photographs

Koncert tria LABLAN v Evanjelickom kostole A.V. v RK Go! 036 photographs

Ocenenie pre Juraja Chovana-Reháka: Omša s rektorom KU Go! 045 photographs

Ocenenie pre Juraja Chovana-Reháka: Posedenie s dekanom Go! 060 photographsJUNE

The number of albums in this archive: 57 albums.

The number of photographs in all albums: 6.122 photographs.Potulky po Spišskej Kapitule a historická knižnica Go! 048 photographs

Životné jubileum 75 rokov biskupa Františka Tondru (1/3) Go! 144 photographs

Životné jubileum 75 rokov biskupa Františka Tondru (2/3) Go! 129 photographs

Životné jubileum 75 rokov biskupa Františka Tondru (3/3) Go! 065 photographs

Odpustová slávnosť Nanebovstúpenia Pána Go! 065 photographs

Zo zákulisia koncertu ROXETTE: Dopoludnia a príchod busov Go! 080 photographs

Zo zákulisia koncertu ROXETTE: Prílet Pera a Marie do Košíc Go! 031 photographs

Zo zákulisia koncertu ROXETTE: Popoludnie v Steel Arene Go! 038 photographs

Zo zákulisia koncertu ROXETTE: Minúty pred koncertom Go! 047 photographs

Zo zákulisia koncertu ROXETTE: Stretnutie s Perom a Marie Go! 042 photographs

Vigília Zoslania Ducha Svätého v Rybárpoli s kaplánmi UPaC Go! 027 photographs

Nedeľa Zoslania Ducha Svätého na Magurke s dp. M. Regecom Go! 040 photographs

Umelecké pásmo o Munkovi: Mučeníci lásky ku Kristovi Go! 050 photographs

Úplné zatmenie mesiaca pozorované z Ružomberka Go! 010 photographs

Promócie absolventov FF KU: Učiteľské programy (Mgr.) Go! 145 photographs

Promócie absolventov FF KU: Neučiteľské programy (Mgr.) Go! 150 photographs

Diakonska vysviacka spišských bohoslovcov na Kapitule (1) Go! 125 photographs

Diakonska vysviacka spišských bohoslovcov na Kapitule (2) Go! 145 photographs

Diakonska vysviacka na Spiši: Roman Saniga - pohostenie Go! 190 photographs

Moderovaná adorácia Taize na košickom sídlisku KVP Go! 008 photographs

Diakonska vysviacka košických bohoslovcov v Košiciach (1) Go! 180 photographs

Diakonska vysviacka košických bohoslovcov v Košiciach (2) Go! 120 photographs

9. bežecký košický polmaratón cez centrum mesta Košice Go! 060 photographs

Kňazská vysviacka košických diakonov v Košiciach (1) Go! 094 photographs

Kňazská vysviacka košických diakonov v Košiciach (2) Go! 183 photographs

Promócie v Poprade: Svätá omša so Štefanom Sečkom Go! 120 photographs

Promócie absolventov IMaCR PF KU v Poprade (mgr) Go! 100 photographs

Odovzdávanie diplomov (foto): IMaCR PF KU v Poprade (mgr) Go! 200 photographs

Promócie absolventov IMaCR PF KU v Poprade (bc) Go! 050 photographs

Odovzdávanie diplomov (foto): IMaCR PF KU v Poprade (bc) Go! 150 photographs

Prímičná svätá omša Gabriela Repaského: Doma a sprievod Go! 106 photographs

Prímičná svätá omša Gabriela Repaského: SVÄTÁ OMŠA Go! 209 photographs

Prímičná svätá omša Gabriela Repaského: Obed a gratulácie Go! 119 photographs

Koncert tria LABLAN v ružomberskej väznici: 1. skup. Go! 009 photographs

Koncert tria LABLAN v ružomberskej väznici: 2. skup. Go! 026 photographs

Promócie absolventov PF KU: Predškol. a el. ped. D+E (Bc.) Go! 097 photographs

Odovzdávanie diplomov (foto): Predškol. a el. ped. D+E (Bc.) Go! 180 photographs

Promócie absolventov PF KU: Sociálna práca D+E (Bc.) Go! 080 photographs

Odovzdávanie diplomov (foto): Sociálna práca D+E (Bc.) Go! 160 photographs

Promócie absolventov PF KU: Učiteľské programy D+E (Bc.) Go! 184 photographs

Odovzdávanie diplomov (foto): Učiteľské programy D+E (Bc.) Go! 240 photographs

Promócie absolventov PF KU: Učiteľské programy (Mgr.) Go! 136 photographs

Odovzdávanie diplomov (foto): Učiteľské programy (Mgr.) Go! 235 photographs

Promócie absolventov PF KU: Sociál. práca - denné (Mgr.) Go! 170 photographs

Odovzdávanie diplomov (foto): Sociál. práca - denné (Mgr.) Go! 210 photographs

Promócie absolventov PF KU: Sociál. práca - externé (Mgr.) Go! 150 photographs

Odovzdávanie diplomov (foto): Sociál. práca - externé (Mgr.) Go! 200 photographs

Sviatok Božieho Tela a Krvi vo farskom kostole Go! 060 photographs

1. výročie smrti pátra Halienku: Stretnutie na univerzite Go! 016 photographs

1. výročie smrti pátra Halienku: Premietanie dokumentu Go! 114 photographs

1. výročie smrti pátra Halienku: Svätá omša u jezuitov Go! 027 photographs

1. výročie smrti pátra Halienku: Stretnutie pri hrobe Štefana Go! 033 photographs

1. výročie smrti pátra Halienku: Agapé po putovaní Go! 018 photographs

Prímičná svätá omša Miroslava Lišku: Požehnanie mamy Go! 067 photographs

Prímičná svätá omša Miroslava Lišku: SVÄTÁ OMŠA Go! 193 photographs

Prímičná svätá omša Miroslava Lišku: Obed a gratulácie Go! 229 photographs

Svätá omša v osade Magurka s Michalom Regecom Go! 018 photographsJULY

The number of albums in this archive: 38 albums.

The number of photographs in all albums: 2.418 photographs.Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v jezuitskom kostole Go! 028 photographs

Odpustová slávnosť ku cti Navštívenia prebl. Panny Márie Go! 049 photographs

Detská univerzita 2011 na KU: Otvorenie detskej univerzity Go! 200 photographs

Detská univerzita 2011 na KU: Detská konferencia v aule JP2 Go! 080 photographs

Detská univerzita 2011 na KU: Promócia absolventov Go! 180 photographs

Detská univerzita 2011 na KU: Odovzdávanie diplomov Go! 210 photographs

Zlet mariánskej mládeže 2011: Registrácia a privítanie Go! 060 photographs

Zlet mariánskej mládeže 2011: Zoznamovačka Go! 055 photographs

Zlet mariánskej mládeže 2011: Svätá omša s P. Brezánim, CM Go! 025 photographs

Zlet mariánskej mládeže 2011: Divadlo - Svätá tínedžerka Go! 080 photographs

Zlet mariánskej mládeže 2011: PIATOK (foto: Ján Benej) Go! 085 photographs

Zlet mariánskej mládeže 2011: Svätá omša s P. Libantom, CM Go! 050 photographs

Zlet mariánskej mládeže 2011: Workshop - Krčméry a Koliba Go! 036 photographs

Zlet mariánskej mládeže 2011: Obedná prestávka Go! 086 photographs

Zlet mariánskej mládeže 2011: Workshop - Pavol Danko Go! 080 photographs

Zlet mariánskej mládeže 2011: Workshop - Juraj Sedláček Go! 012 photographs

Zlet mariánskej mládeže 2011: Skupinky a korytnačky Go! 030 photographs

Zlet mariánskej mládeže 2011: Vystúpenie tanečníkov Go! 062 photographs

Zlet mariánskej mládeže 2011: ZMM Česká republika Go! 015 photographs

Zlet mariánskej mládeže 2011: ZMM Ukrajina Go! 030 photographs

Zlet mariánskej mládeže 2011: Vystúpenie Pavla Danka Go! 068 photographs

Zlet mariánskej mládeže 2011: Moderovaná adorácia Go! 021 photographs

Zlet mariánskej mládeže 2011: SOBOTA (foto: Ján Benej) Go! 040 photographs

Zlet mariánskej mládeže 2011: Zakončenie adorácie Go! 006 photographs

Zlet mariánskej mládeže 2011: Zumba Go! 095 photographs

Zlet mariánskej mládeže 2011: Svätá omša s P. Nogom, CM Go! 064 photographs

Zlet mariánskej mládeže 2011: Workshop - Andrej Kačmár Go! 028 photographs

Zlet mariánskej mládeže 2011: Workshop - Peter Nižník Go! 015 photographs

Zlet mariánskej mládeže 2011: Koncert skupiny eSPé Go! 094 photographs

Zlet mariánskej mládeže 2011: Koncert The Wind a disko večer Go! 071 photographs

Zlet mariánskej mládeže 2011: NEDEĽA (foto: Ján Benej) Go! 076 photographs

Zlet mariánskej mládeže 2011: Ranná modlitba a sr. Alžbeta Go! 050 photographs

Zlet mariánskej mládeže 2011: Omša s arcibiskupom Boberom Go! 100 photographs

Zlet mariánskej mládeže 2011: Diskusia s arcibiskupom Go! 030 photographs

Zlet mariánskej mládeže 2011: Zakončenie stretnutia Go! 040 photographs

Zlet mariánskej mládeže 2011: PONDELOK (foto: Ján Benej) Go! 064 photographs

Pietna spomienka na Bernarda Nemčeka, politického väzňa Go! 067 photographs

Rozlúčka s pátrom Ondrejom Gábrišom, SJ na sv. Ignáca Go! 036 photographsAUGUST

The number of albums in this archive: 7 albums.

The number of photographs in all albums: 712 photographs.

SEPTEMBER

The number of albums in this archive: 9 albums.

The number of photographs in all albums: 792 photographs.

OCTOBER

The number of albums in this archive: 37 albums.

The number of photographs in all albums: 2.015 photographs.Príprava najväčších nadšencov Katedry hudby PF KU Go! 033 photographs

PIOTR RUBIK na Katolíckej univerzite: Čutkovská dolina Go! 041 photographs

PIOTR RUBIK na Katolíckej univerzite: Poobede v UPaC Go! 018 photographs

PIOTR RUBIK na Katolíckej univerzite: S rektorom KU Go! 018 photographs

PIOTR RUBIK na Katolíckej univerzite: Večera v penzióne Go! 017 photographs

PIOTR RUBIK na Katolíckej univerzite: Rozhovor pre médiá Go! 019 photographs

PIOTR RUBIK na Katolíckej univerzite: STRETNUTIE Go! 057 photographs

PIOTR RUBIK na Katolíckej univerzite: Autogramiáda Go! 167 photographs

2nd World Apostolic Congress on Mercy in Lagiewniki Go! 133 photographs

9. česko-slovenský foniatrický kongres v Plzni Go! 068 photographs

Zrúcanina hradu Radyně (Starý Plzenec) Go! 023 photographs

Prechádzka po areáli Zámku Kozel (Šťáhlavy) Go! 066 photographs

Musica Sacra na zamku Kozel 2011 (festival zborov) Go! 015 photographs

Popoludnie v centre mesta Plzeň na Náměstí Republiky Go! 022 photographs

Miloslav kardinál Vlk: Přednáška o bl. Janu Pavlu II. Go! 049 photographs

Slovenská omša v kostole sv. Jána Nepomuckého v Plzni Go! 059 photographs

Nedeľné popoludnie: Potulky po centre mesta Praha Go! 058 photographs

Koncert k výročí 100 let kostela: Pred koncertom Go! 040 photographs

Koncert k výročí 100 let kostela sv. Jána Nepomuckého Go! 055 photographs

Duchovná obnova farnosti pod vedením redemptoristov Go! 030 photographs

Prílet Jozefa kardinála Tomka do Prahy a presun do Plzne Go! 033 photographs

Prehliadka plzeňskej diecézy: Klášter trapistů Nový Dvůr Go! 050 photographs

Prehliadka plzeňskej diecézy: Klášter premonstrátů Teplá Go! 078 photographs

Prehliadka plzeňskej diecézy: Lázne Karlovy Vary Go! 080 photographs

VIII. Česko-Slovenské dny v Plzni: Stretnutie v Prazdroji Go! 037 photographs

100 LET KOSTELA: Pred začiatkom slávnostnej omše Go! 024 photographs

100 LET KOSTELA sv. Jana Nepomuckého v Plzni-Bory Go! 175 photographs

100 LET KOSTELA: Pohostenie pre farníkov pod kostolom Go! 025 photographs

100 LET KOSTELA: Obed pre kňazov a pozvaných hostí Go! 058 photographs

Prehliadka plzeňskej Katedrály sv. Bartolomeja Go! 033 photographs

VIII. Česko-Slovenské dny v Plzni: Folklórny večer Go! 098 photographs

Slovenská omša s Jozefom kardinálom Tomkom v Plzni Go! 096 photographs

Posedenie s farníkmi a slovákmi po svätej omši Go! 043 photographs

Obed s Jozefom kardinálom Tomkom v Štěnovicích Go! 054 photographs

Prechádzka s kardinálom Tomkom po areáli zámku Kozel Go! 049 photographs

Prednáška a diskusia s Milanom Adamčiakom na PF KU Go! 018 photographs

Hudba u Fullu (2. koncert): Boris Lenko+Transmusic Comp Go! 076 photographsNOVEMBER

The number of albums in this archive: 15 albums.

The number of photographs in all albums: 1.051 photographs.Konferencia Taliansky jazyk... Koncert klasickej hudby Go! 060 photographs

Pietna spomienka na Tomáša Chovana v Hubovej Go! 095 photographs

Festival gospelovej hudby Spievajme Panovi Go! 063 photographs

SANTO SUBITO Live in Košice: Arrival to Steel Arena Go! 023 photographs

SANTO SUBITO Live in Košice: General examination (1) Go! 060 photographs

SANTO SUBITO Live in Košice: General examination (2) Go! 060 photographs

SANTO SUBITO Live in Košice: Minutes before concert Go! 033 photographs

SANTO SUBITO Live in Košice: CONCERT OF PIOTR RUBIK (1) Go! 160 photographs

SANTO SUBITO Live in Košice: CONCERT OF PIOTR RUBIK (2) Go! 160 photographs

SANTO SUBITO Live in Košice: After concert in backstage Go! 082 photographs

Ján Figeľ a Ján Hudacký sa stretli so študentami KU Go! 050 photographs

Koncert doktorandov v Sieni rektorov KU pred sv. Cecíliou Go! 045 photographs

Požehnanie nového píšťalového organa v kostole jezuitov Go! 060 photographs

Hudba u Fullu (3. koncert): Prague Modern Ensemble Go! 070 photographs

Koncert k 100. výročiu narodenia Jána Cikkera Go! 030 photographsDECEMBER

The number of albums in this archive: 15 albums.

The number of photographs in all albums: 550 photographs.Svätý Mikuláš u Školských sestier sv. Františka Go! 050 photographs

Adventný koncert Katedry hudby Pedagogickej fakulty KU Go! 035 photographs

Detský klavírny festival Wolfganga A. Mozart 2011 Go! 029 photographs

Prezentácia knihy Bez hraníc v Galérii Ľudovíta Fullu Go! 036 photographs

Klavírny koncert Jaroslavy Šimerkovej a Jozefa Hollého Go! 075 photographs

Verejná prezentácia kandidáta na funkciu dekana FF KU Go! 035 photographs

2. zasadnutie Akademického senátu Filozofickej fakulty KU Go! 005 photographs

Hudba u Fullu (4. koncert) - na pamiatku T. D. Munka SJ Go! 033 photographs

Vianočný koncert ZUŠ Ľudovíta Fullu v Ružomberku Go! 125 photographs

Koledníci v Hrabovci nad Laborcom Go! 016 photographs

Nočná svätá omša v Slovenskom Krivom Go! 026 photographs

Polnočná svätá omša v Hrabovci nad Laborcom Go! 035 photographs

Vianočná svätá omša v Zbudskom Dlhom Go! 020 photographs

Na svätého Štefana, prvého mučeníka, v Jabloni Go! 018 photographs

Silvestrovská ďakovná svätá omša vo Veľkých Chlievanoch Go! 012 photographs