T2 Fotografie 

https://www.facebook.com/portalT2

Verzia stránok: 20.0301.20
Aktualizované: 1. marca 2020Archív fotografií za rok 2011

Počet albumov v tomto archíve: 275 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 20.274 fotografií.
JANUÁR

Počet albumov v tomto archíve: 20 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 1.034 fotografií.Hrabovčania privítali Nový rok 2011 v kostole, potom si pripili Go! 016 fotografií

Slávnosť Panny Márie Bohorodičky v našej farnosti Go! 028 fotografií

2. nedeľa po narodení Pána s Jánom Kulanom Go! 024 fotografií

Vianočný koncert skupiny Jocara v Kostole sv. Ondreja Go! 040 fotografií

Narodeninová svätá omša s prof. Amantiusom Akimjakom Go! 015 fotografií

Čiastočné zatmenie slnka pozorované z Ružomberka Go! 014 fotografií

Otvorenie Inštitútu Juraja Páleša: Príchod hostí Go! 082 fotografií

Otvorenie Inštitútu Juraja Páleša: Svätá omša Go! 048 fotografií

Otvorenie Inštitútu Juraja Páleša: Posviacka inštitútu Go! 030 fotografií

Otvorenie Inštitútu Juraja Páleša: Obed a gratulácie Go! 044 fotografií

Otvorenie Inštitútu Juraja Páleša: Fotografie z kamery Go! 054 fotografií

Piotr Rubik v Bratislave: Príchod do TV LUX Go! 025 fotografií

Piotr Rubik v Bratislave: Relácia DOMA JE DOMA Live! Go! 043 fotografií

V štúdiu TV LUX s moderátormi Zuzkou a Palim Go! 008 fotografií

Piotr Rubik v Bratislave: Stretnutie v UPeCe Go! 043 fotografií

Piotr Rubik v Bratislave: Autogramiáda Go! 180 fotografií

Piotr Rubik v Bratislave: Fotografie z kamery Go! 036 fotografií

Ples Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity (1/2) Go! 097 fotografií

Ples Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity (2/2) Go! 120 fotografií

Ekumenická bohoslužba v Evanjelickom kostole Go! 087 fotografiíFEBRUÁR

Počet albumov v tomto archíve: 28 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 2.114 fotografií.Ranný pohľad na mesto Praha: Karlov most, Orloj a iné Go! 079 fotografií

Seminář: Práce s programem na vyšetření hlasového pole... Go! 063 fotografií

Nočná prechádzka po meste Praha: Katedrála sv. Víta Go! 020 fotografií

Pohrebná omša za zosnulého P. Gajdára s biskupom Tondrom Go! 056 fotografií

Pohrebné obdary pátra Jozefa Gajdára SJ v Ružomberku Go! 029 fotografií

Students from Haiti at lesson in English (PF KU) Go! 017 fotografií

Generálny riaditeľ sekcie pre ŠS a ObÚ Jozef Šimko v RK Go! 011 fotografií

Deň otvorených dverí na Pedagogickej fakulte KU I. Go! 100 fotografií

Otvorenie televízneho štúdia na Filozofickej fakulte KU Go! 050 fotografií

Cena rektora pedagógom Pedagogickej fakulty KU Go! 040 fotografií

Cena rektora pedagógom Filozofickej fakulty KU Go! 040 fotografií

Vedecká konferencia: Spišská diecéza a jej biskupi Go! 010 fotografií

Deň otvorených dverí na Pedagogickej fakulte KU II. Go! 044 fotografií

Cena rektora pedagógom Fakulty zdravotníctva KU Go! 024 fotografií

Rendez-vous traperov a streľba z historických zbraní Go! 106 fotografií

Piotr Rubik - The BEST OF (I): Before soundcheck Go! 040 fotografií

Piotr Rubik - THE BEST OF (I): General examination Go! 135 fotografií

Piotr Rubik - THE BEST OF (I): Minutes to first concert Go! 080 fotografií

Piotr Rubik - THE BEST OF (I): CONCERT 1 LIVE! in NTC (1/3) Go! 120 fotografií

Piotr Rubik - THE BEST OF (I): CONCERT 1 LIVE! in NTC (2/3) Go! 120 fotografií

Piotr Rubik - THE BEST OF (I): CONCERT 1 LIVE! in NTC (3/3) Go! 110 fotografií

Piotr Rubik - THE BEST OF (I): After concert with fans Go! 170 fotografií

Piotr Rubik - THE BEST OF (II): General examination Go! 085 fotografií

Piotr Rubik - THE BEST OF (II): Minutes to second concert Go! 130 fotografií

Piotr Rubik - THE BEST OF (II): CONCERT 2 LIVE! in NTC (1/3) Go! 120 fotografií

Piotr Rubik - THE BEST OF (II): CONCERT 2 LIVE! in NTC (2/3) Go! 120 fotografií

Piotr Rubik - THE BEST OF (II): CONCERT 2 LIVE! in NTC (3/3) Go! 110 fotografií

Piotr Rubik - THE BEST OF (II): After concert with fans Go! 085 fotografiíMAREC

Počet albumov v tomto archíve: 2 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 117 fotografií.

APRÍL

Počet albumov v tomto archíve: 24 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 1.563 fotografií.66. výročie oslobodenia mesta Ružomberok (spomienka) Go! 090 fotografií

Františkáni na Katolíckej univerzite v Ružomberku Go! 049 fotografií

Pôstna duchovná obnova na KU s prof. Jozefom Leščinským Go! 058 fotografií

KU: Čo hľadá obyčajný človek Igor Matovič v politike? Go! 110 fotografií

Czeslaw Freund z Akademie Muzycznej v Katowicich na KU Go! 011 fotografií

8. ročník súťaže ŠUČ na KU: Otvorenie súťaže Go! 036 fotografií

8. ročník súťaže ŠUČ na KU: Súťaž v hre na klavíri Go! 014 fotografií

8. ročník súťaže ŠUČ na KU: Súťaž v hre na organe Go! 060 fotografií

8. ročník súťaže ŠUČ na KU: Vyhlásenie výsledkov 1. dňa Go! 040 fotografií

8. ročník súťaže ŠUČ na KU: Koncert porotcov ŠUČ Go! 035 fotografií

8. ročník súťaže ŠUČ na KU: Fotografie z videokamery Go! 085 fotografií

8. ročník súťaže ŠUČ na KU: Vyhlásenie výsledkov 2. dňa Go! 060 fotografií

(Upršaná) Krížová cesta na Ružomberskú kalváriu (cam) Go! 045 fotografií

Koncert Dagmar Zelenkovej a Václava Krahulíka z UJEP Go! 040 fotografií

Krížová cesta zamestnancov, pedagógov a študentov KU Go! 030 fotografií

Missa Chrismatis v košickom dóme s arcibiskupom Boberom Go! 219 fotografií

VEĽKONOČNÉ SVIATKY 2011: Sv. omša v Slovenskom Krivom Go! 040 fotografií

VEĽKONOČNÉ SVIATKY 2011: Svätá omša v Hrabovci n/L. Go! 050 fotografií

Krížová cesta veriacich z farnosti na Jablonský vrch Go! 100 fotografií

VEĽKONOČNÉ SVIATKY 2011: Obrady Veľkého Piatku Go! 045 fotografií

VEĽKONOČNÉ SVIATKY 2011: Svätenie veľkonočných jedál Go! 103 fotografií

VEĽKONOČNÉ SVIATKY 2011: Vigília Vzkriesenia Pána Go! 103 fotografií

VEĽKONOČNÉ SVIATKY 2011: Veľkonočná nedeľa Go! 060 fotografií

Prednáška Mirona Zelinu: Hľadanie dobra v človeku... Go! 080 fotografiíMÁJ

Počet albumov v tomto archíve: 23 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 1.786 fotografií.Sunday of God Mercy in Poland: Trip to Kielce for a concert Go! 057 fotografií

Piotr Rubik - TU ES PETRUS: General examination Go! 040 fotografií

Piotr Rubik - TU ES PETRUS: Minutes before concert Go! 109 fotografií

Piotr Rubik: TU ES PETRUS - Oratorio Complete (1/3) Go! 100 fotografií

Piotr Rubik: TU ES PETRUS - Oratorio Complete (2/3) Go! 100 fotografií

Piotr Rubik: TU ES PETRUS - Oratorio Complete (3/3) Go! 100 fotografií

Vysokoškolská svätá omša s biskupom Viliamom Judákom Go! 052 fotografií

Diplomový koncert Márie Ďungelovej a jej hostí Go! 166 fotografií

Sčítanie obyv., domov a bytov 2011: Školenie komisárov Go! 080 fotografií

Koncert Chóru Kameralnego Akademii Muzyc. w Katowicach Go! 040 fotografií

Te Deum: Slávnostný záver akademického roka 2010/2011 Go! 145 fotografií

Potulky po centre mesta Plzeň a skúška tria LABLAN Go! 066 fotografií

Svätá omša v deň spomienky Fatimskej Panny Márie Go! 020 fotografií

Koncert tria LABLAN v Plzni (LAci, BLanka, AN-ton) Go! 025 fotografií

Výlet po okolitých dedinkách a Zámek Nebílovy Go! 054 fotografií

Svätá omša v Štenovicích s pátrom Miroslavom Martišom Go! 029 fotografií

Výlet na hrad Radyně a prechádzka pri zámku Kozel Go! 099 fotografií

Vysluhovanie sviatosti birmovania v Borskom Sv. Jure Go! 164 fotografií

Konferencia: Posolstvo Rerum novarum a Mater et Magistra Go! 139 fotografií

KoNvErGeNcIe po Slovensku: Od piesne k tangu Go! 060 fotografií

Koncert tria LABLAN v Evanjelickom kostole A.V. v RK Go! 036 fotografií

Ocenenie pre Juraja Chovana-Reháka: Omša s rektorom KU Go! 045 fotografií

Ocenenie pre Juraja Chovana-Reháka: Posedenie s dekanom Go! 060 fotografiíJÚN

Počet albumov v tomto archíve: 57 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 6.122 fotografií.Potulky po Spišskej Kapitule a historická knižnica Go! 048 fotografií

Životné jubileum 75 rokov biskupa Františka Tondru (1/3) Go! 144 fotografií

Životné jubileum 75 rokov biskupa Františka Tondru (2/3) Go! 129 fotografií

Životné jubileum 75 rokov biskupa Františka Tondru (3/3) Go! 065 fotografií

Odpustová slávnosť Nanebovstúpenia Pána Go! 065 fotografií

Zo zákulisia koncertu ROXETTE: Dopoludnia a príchod busov Go! 080 fotografií

Zo zákulisia koncertu ROXETTE: Prílet Pera a Marie do Košíc Go! 031 fotografií

Zo zákulisia koncertu ROXETTE: Popoludnie v Steel Arene Go! 038 fotografií

Zo zákulisia koncertu ROXETTE: Minúty pred koncertom Go! 047 fotografií

Zo zákulisia koncertu ROXETTE: Stretnutie s Perom a Marie Go! 042 fotografií

Vigília Zoslania Ducha Svätého v Rybárpoli s kaplánmi UPaC Go! 027 fotografií

Nedeľa Zoslania Ducha Svätého na Magurke s dp. M. Regecom Go! 040 fotografií

Umelecké pásmo o Munkovi: Mučeníci lásky ku Kristovi Go! 050 fotografií

Úplné zatmenie mesiaca pozorované z Ružomberka Go! 010 fotografií

Promócie absolventov FF KU: Učiteľské programy (Mgr.) Go! 145 fotografií

Promócie absolventov FF KU: Neučiteľské programy (Mgr.) Go! 150 fotografií

Diakonska vysviacka spišských bohoslovcov na Kapitule (1) Go! 125 fotografií

Diakonska vysviacka spišských bohoslovcov na Kapitule (2) Go! 145 fotografií

Diakonska vysviacka na Spiši: Roman Saniga - pohostenie Go! 190 fotografií

Moderovaná adorácia Taize na košickom sídlisku KVP Go! 008 fotografií

Diakonska vysviacka košických bohoslovcov v Košiciach (1) Go! 180 fotografií

Diakonska vysviacka košických bohoslovcov v Košiciach (2) Go! 120 fotografií

9. bežecký košický polmaratón cez centrum mesta Košice Go! 060 fotografií

Kňazská vysviacka košických diakonov v Košiciach (1) Go! 094 fotografií

Kňazská vysviacka košických diakonov v Košiciach (2) Go! 183 fotografií

Promócie v Poprade: Svätá omša so Štefanom Sečkom Go! 120 fotografií

Promócie absolventov IMaCR PF KU v Poprade (mgr) Go! 100 fotografií

Odovzdávanie diplomov (foto): IMaCR PF KU v Poprade (mgr) Go! 200 fotografií

Promócie absolventov IMaCR PF KU v Poprade (bc) Go! 050 fotografií

Odovzdávanie diplomov (foto): IMaCR PF KU v Poprade (bc) Go! 150 fotografií

Prímičná svätá omša Gabriela Repaského: Doma a sprievod Go! 106 fotografií

Prímičná svätá omša Gabriela Repaského: SVÄTÁ OMŠA Go! 209 fotografií

Prímičná svätá omša Gabriela Repaského: Obed a gratulácie Go! 119 fotografií

Koncert tria LABLAN v ružomberskej väznici: 1. skup. Go! 009 fotografií

Koncert tria LABLAN v ružomberskej väznici: 2. skup. Go! 026 fotografií

Promócie absolventov PF KU: Predškol. a el. ped. D+E (Bc.) Go! 097 fotografií

Odovzdávanie diplomov (foto): Predškol. a el. ped. D+E (Bc.) Go! 180 fotografií

Promócie absolventov PF KU: Sociálna práca D+E (Bc.) Go! 080 fotografií

Odovzdávanie diplomov (foto): Sociálna práca D+E (Bc.) Go! 160 fotografií

Promócie absolventov PF KU: Učiteľské programy D+E (Bc.) Go! 184 fotografií

Odovzdávanie diplomov (foto): Učiteľské programy D+E (Bc.) Go! 240 fotografií

Promócie absolventov PF KU: Učiteľské programy (Mgr.) Go! 136 fotografií

Odovzdávanie diplomov (foto): Učiteľské programy (Mgr.) Go! 235 fotografií

Promócie absolventov PF KU: Sociál. práca - denné (Mgr.) Go! 170 fotografií

Odovzdávanie diplomov (foto): Sociál. práca - denné (Mgr.) Go! 210 fotografií

Promócie absolventov PF KU: Sociál. práca - externé (Mgr.) Go! 150 fotografií

Odovzdávanie diplomov (foto): Sociál. práca - externé (Mgr.) Go! 200 fotografií

Sviatok Božieho Tela a Krvi vo farskom kostole Go! 060 fotografií

1. výročie smrti pátra Halienku: Stretnutie na univerzite Go! 016 fotografií

1. výročie smrti pátra Halienku: Premietanie dokumentu Go! 114 fotografií

1. výročie smrti pátra Halienku: Svätá omša u jezuitov Go! 027 fotografií

1. výročie smrti pátra Halienku: Stretnutie pri hrobe Štefana Go! 033 fotografií

1. výročie smrti pátra Halienku: Agapé po putovaní Go! 018 fotografií

Prímičná svätá omša Miroslava Lišku: Požehnanie mamy Go! 067 fotografií

Prímičná svätá omša Miroslava Lišku: SVÄTÁ OMŠA Go! 193 fotografií

Prímičná svätá omša Miroslava Lišku: Obed a gratulácie Go! 229 fotografií

Svätá omša v osade Magurka s Michalom Regecom Go! 018 fotografiíJÚL

Počet albumov v tomto archíve: 38 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 2.418 fotografií.Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v jezuitskom kostole Go! 028 fotografií

Odpustová slávnosť ku cti Navštívenia prebl. Panny Márie Go! 049 fotografií

Detská univerzita 2011 na KU: Otvorenie detskej univerzity Go! 200 fotografií

Detská univerzita 2011 na KU: Detská konferencia v aule JP2 Go! 080 fotografií

Detská univerzita 2011 na KU: Promócia absolventov Go! 180 fotografií

Detská univerzita 2011 na KU: Odovzdávanie diplomov Go! 210 fotografií

Zlet mariánskej mládeže 2011: Registrácia a privítanie Go! 060 fotografií

Zlet mariánskej mládeže 2011: Zoznamovačka Go! 055 fotografií

Zlet mariánskej mládeže 2011: Svätá omša s P. Brezánim, CM Go! 025 fotografií

Zlet mariánskej mládeže 2011: Divadlo - Svätá tínedžerka Go! 080 fotografií

Zlet mariánskej mládeže 2011: PIATOK (foto: Ján Benej) Go! 085 fotografií

Zlet mariánskej mládeže 2011: Svätá omša s P. Libantom, CM Go! 050 fotografií

Zlet mariánskej mládeže 2011: Workshop - Krčméry a Koliba Go! 036 fotografií

Zlet mariánskej mládeže 2011: Obedná prestávka Go! 086 fotografií

Zlet mariánskej mládeže 2011: Workshop - Pavol Danko Go! 080 fotografií

Zlet mariánskej mládeže 2011: Workshop - Juraj Sedláček Go! 012 fotografií

Zlet mariánskej mládeže 2011: Skupinky a korytnačky Go! 030 fotografií

Zlet mariánskej mládeže 2011: Vystúpenie tanečníkov Go! 062 fotografií

Zlet mariánskej mládeže 2011: ZMM Česká republika Go! 015 fotografií

Zlet mariánskej mládeže 2011: ZMM Ukrajina Go! 030 fotografií

Zlet mariánskej mládeže 2011: Vystúpenie Pavla Danka Go! 068 fotografií

Zlet mariánskej mládeže 2011: Moderovaná adorácia Go! 021 fotografií

Zlet mariánskej mládeže 2011: SOBOTA (foto: Ján Benej) Go! 040 fotografií

Zlet mariánskej mládeže 2011: Zakončenie adorácie Go! 006 fotografií

Zlet mariánskej mládeže 2011: Zumba Go! 095 fotografií

Zlet mariánskej mládeže 2011: Svätá omša s P. Nogom, CM Go! 064 fotografií

Zlet mariánskej mládeže 2011: Workshop - Andrej Kačmár Go! 028 fotografií

Zlet mariánskej mládeže 2011: Workshop - Peter Nižník Go! 015 fotografií

Zlet mariánskej mládeže 2011: Koncert skupiny eSPé Go! 094 fotografií

Zlet mariánskej mládeže 2011: Koncert The Wind a disko večer Go! 071 fotografií

Zlet mariánskej mládeže 2011: NEDEĽA (foto: Ján Benej) Go! 076 fotografií

Zlet mariánskej mládeže 2011: Ranná modlitba a sr. Alžbeta Go! 050 fotografií

Zlet mariánskej mládeže 2011: Omša s arcibiskupom Boberom Go! 100 fotografií

Zlet mariánskej mládeže 2011: Diskusia s arcibiskupom Go! 030 fotografií

Zlet mariánskej mládeže 2011: Zakončenie stretnutia Go! 040 fotografií

Zlet mariánskej mládeže 2011: PONDELOK (foto: Ján Benej) Go! 064 fotografií

Pietna spomienka na Bernarda Nemčeka, politického väzňa Go! 067 fotografií

Rozlúčka s pátrom Ondrejom Gábrišom, SJ na sv. Ignáca Go! 036 fotografiíAUGUST

Počet albumov v tomto archíve: 7 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 712 fotografií.

SEPTEMBER

Počet albumov v tomto archíve: 9 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 792 fotografií.

OKTÓBER

Počet albumov v tomto archíve: 37 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 2.015 fotografií.Príprava najväčších nadšencov Katedry hudby PF KU Go! 033 fotografií

PIOTR RUBIK na Katolíckej univerzite: Čutkovská dolina Go! 041 fotografií

PIOTR RUBIK na Katolíckej univerzite: Poobede v UPaC Go! 018 fotografií

PIOTR RUBIK na Katolíckej univerzite: S rektorom KU Go! 018 fotografií

PIOTR RUBIK na Katolíckej univerzite: Večera v penzióne Go! 017 fotografií

PIOTR RUBIK na Katolíckej univerzite: Rozhovor pre médiá Go! 019 fotografií

PIOTR RUBIK na Katolíckej univerzite: STRETNUTIE Go! 057 fotografií

PIOTR RUBIK na Katolíckej univerzite: Autogramiáda Go! 167 fotografií

2nd World Apostolic Congress on Mercy in Lagiewniki Go! 133 fotografií

9. česko-slovenský foniatrický kongres v Plzni Go! 068 fotografií

Zrúcanina hradu Radyně (Starý Plzenec) Go! 023 fotografií

Prechádzka po areáli Zámku Kozel (Šťáhlavy) Go! 066 fotografií

Musica Sacra na zamku Kozel 2011 (festival zborov) Go! 015 fotografií

Popoludnie v centre mesta Plzeň na Náměstí Republiky Go! 022 fotografií

Miloslav kardinál Vlk: Přednáška o bl. Janu Pavlu II. Go! 049 fotografií

Slovenská omša v kostole sv. Jána Nepomuckého v Plzni Go! 059 fotografií

Nedeľné popoludnie: Potulky po centre mesta Praha Go! 058 fotografií

Koncert k výročí 100 let kostela: Pred koncertom Go! 040 fotografií

Koncert k výročí 100 let kostela sv. Jána Nepomuckého Go! 055 fotografií

Duchovná obnova farnosti pod vedením redemptoristov Go! 030 fotografií

Prílet Jozefa kardinála Tomka do Prahy a presun do Plzne Go! 033 fotografií

Prehliadka plzeňskej diecézy: Klášter trapistů Nový Dvůr Go! 050 fotografií

Prehliadka plzeňskej diecézy: Klášter premonstrátů Teplá Go! 078 fotografií

Prehliadka plzeňskej diecézy: Lázne Karlovy Vary Go! 080 fotografií

VIII. Česko-Slovenské dny v Plzni: Stretnutie v Prazdroji Go! 037 fotografií

100 LET KOSTELA: Pred začiatkom slávnostnej omše Go! 024 fotografií

100 LET KOSTELA sv. Jana Nepomuckého v Plzni-Bory Go! 175 fotografií

100 LET KOSTELA: Pohostenie pre farníkov pod kostolom Go! 025 fotografií

100 LET KOSTELA: Obed pre kňazov a pozvaných hostí Go! 058 fotografií

Prehliadka plzeňskej Katedrály sv. Bartolomeja Go! 033 fotografií

VIII. Česko-Slovenské dny v Plzni: Folklórny večer Go! 098 fotografií

Slovenská omša s Jozefom kardinálom Tomkom v Plzni Go! 096 fotografií

Posedenie s farníkmi a slovákmi po svätej omši Go! 043 fotografií

Obed s Jozefom kardinálom Tomkom v Štěnovicích Go! 054 fotografií

Prechádzka s kardinálom Tomkom po areáli zámku Kozel Go! 049 fotografií

Prednáška a diskusia s Milanom Adamčiakom na PF KU Go! 018 fotografií

Hudba u Fullu (2. koncert): Boris Lenko+Transmusic Comp Go! 076 fotografiíNOVEMBER

Počet albumov v tomto archíve: 15 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 1.051 fotografií.Konferencia Taliansky jazyk... Koncert klasickej hudby Go! 060 fotografií

Pietna spomienka na Tomáša Chovana v Hubovej Go! 095 fotografií

Festival gospelovej hudby Spievajme Panovi Go! 063 fotografií

SANTO SUBITO Live in Košice: Arrival to Steel Arena Go! 023 fotografií

SANTO SUBITO Live in Košice: General examination (1) Go! 060 fotografií

SANTO SUBITO Live in Košice: General examination (2) Go! 060 fotografií

SANTO SUBITO Live in Košice: Minutes before concert Go! 033 fotografií

SANTO SUBITO Live in Košice: CONCERT OF PIOTR RUBIK (1) Go! 160 fotografií

SANTO SUBITO Live in Košice: CONCERT OF PIOTR RUBIK (2) Go! 160 fotografií

SANTO SUBITO Live in Košice: After concert in backstage Go! 082 fotografií

Ján Figeľ a Ján Hudacký sa stretli so študentami KU Go! 050 fotografií

Koncert doktorandov v Sieni rektorov KU pred sv. Cecíliou Go! 045 fotografií

Požehnanie nového píšťalového organa v kostole jezuitov Go! 060 fotografií

Hudba u Fullu (3. koncert): Prague Modern Ensemble Go! 070 fotografií

Koncert k 100. výročiu narodenia Jána Cikkera Go! 030 fotografiíDECEMBER

Počet albumov v tomto archíve: 15 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 550 fotografií.Svätý Mikuláš u Školských sestier sv. Františka Go! 050 fotografií

Adventný koncert Katedry hudby Pedagogickej fakulty KU Go! 035 fotografií

Detský klavírny festival Wolfganga A. Mozart 2011 Go! 029 fotografií

Prezentácia knihy Bez hraníc v Galérii Ľudovíta Fullu Go! 036 fotografií

Klavírny koncert Jaroslavy Šimerkovej a Jozefa Hollého Go! 075 fotografií

Verejná prezentácia kandidáta na funkciu dekana FF KU Go! 035 fotografií

2. zasadnutie Akademického senátu Filozofickej fakulty KU Go! 005 fotografií

Hudba u Fullu (4. koncert) - na pamiatku T. D. Munka SJ Go! 033 fotografií

Vianočný koncert ZUŠ Ľudovíta Fullu v Ružomberku Go! 125 fotografií

Koledníci v Hrabovci nad Laborcom Go! 016 fotografií

Nočná svätá omša v Slovenskom Krivom Go! 026 fotografií

Polnočná svätá omša v Hrabovci nad Laborcom Go! 035 fotografií

Vianočná svätá omša v Zbudskom Dlhom Go! 020 fotografií

Na svätého Štefana, prvého mučeníka, v Jabloni Go! 018 fotografií

Silvestrovská ďakovná svätá omša vo Veľkých Chlievanoch Go! 012 fotografií