T2 Fotografie 

https://www.facebook.com/portalT2

Page build: 20.0301.20
Last updated: 1. marca 2020Archive of photographs per year 2012

The number of albums in this archive: 250 albums.

The number of photographs in all albums: 19.428 photographs.
JANUARY

The number of albums in this archive: 5 albums.

The number of photographs in all albums: 378 photographs.

FEBRUARY

The number of albums in this archive: 23 albums.

The number of photographs in all albums: 1.481 photographs.Konferencia PF KU: Fyzika, základ vzdelávania a vedy Go! 132 photographs

Stretnutie rektorov Tadeusza Zasępu a Jozefa Ďurčeka Go! 003 photographs

Stretnutie širšieho vedenia Katolíckej univerzity Go! 028 photographs

Deň otvorených dverí na KU: Fakulta zdravotníctva Go! 029 photographs

Deň otvorených dverí na KU: Filozofická fakulta Go! 087 photographs

Deň otvorených dverí na KU: Pedagogická fakulta Go! 149 photographs

Otvorenie výstavy Príbeh detí vetra + rómske osobnosti Go! 106 photographs

Premiéra dokumentárneho filmu na KU: 22 hláv Go! 060 photographs

Popolcová streda na Katolíckej univerzite v Ružomberku Go! 037 photographs

Poľská delegácia na návšteve u rektora KU Tadeusza Zasępu Go! 004 photographs

Spievankovo v Koniarni + Meeting s lídrami KDH Go! 263 photographs

František Ragan a Ján Figeľ: Stretnutie učiteľa a žiaka Go! 042 photographs

Deti na exkurzii po fakultách Katolíckej univerzity Go! 028 photographs

Diskusia a prednáška na FF KU: G. Mesežnikov a O. Gyárfášová Go! 038 photographs

Odovzdávanie cien rektora prof., doc., odbor. asistentom Go! 064 photographs

Ozveny filmového festivalu Jeden Svet 2011: 1. deň Go! 017 photographs

Inaugurácia Mariana Kunu, dekana FF KU (1): Pred omšou Go! 084 photographs

Inaugurácia Mariana Kunu, dekana FF KU (2): Svätá omša Go! 100 photographs

Posvätenie sochy Jána Pavla II. a uloženie relikvie Go! 036 photographs

Inaugurácia Mariana Kunu, dekana FF KU (3): Pohostenie Go! 052 photographs

Zakončenie adorácie v Kapĺnke sv. Alberta Veľkého Go! 016 photographs

Ozveny filmového festivalu Jeden Svet 2011: 2. deň Go! 035 photographs

Diskusia v UPaC: Potreby a problémy mladého človeka Go! 071 photographsMARCH

The number of albums in this archive: 32 albums.

The number of photographs in all albums: 1.858 photographs.Prvé zasadnutie Kolégia rektora KU v roku 2012 Go! 023 photographs

3. zasadnutie Akademického senátu KU na rektoráte Go! 037 photographs

Stretnutie rektora Zasępu a konzula Tadeusza Frackowiaka Go! 004 photographs

Seminár Pamäť a identita + Zlatá medaila prof. Gombalovi Go! 205 photographs

Konferencia PF: Sociálna práca, manažment a ekonómia... Go! 123 photographs

Koncert Aperta Trio z cyklu House koncerty v Ružomberku Go! 064 photographs

Vysokoškolská svätá omša s pátrami sv. Vincenta de Paul Go! 057 photographs

Predstavenie mužskej rehole lazaristov sv. Vincenta de Paul Go! 016 photographs

Duchovná obnova na Katolíckej univerzite pred Veľkou nocou Go! 084 photographs

Predstavenie Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul Go! 063 photographs

Organový koncert v kostole jezuitov: František Beer Go! 014 photographs

Celouniverzitná krížová cesta za KU na Ružomberskú kalváriu Go! 044 photographs

Pôstna kvapka krvi v priestoroch UPaC-UPAB Go! 125 photographs

Prednáška spišského historika doc. Ivana Chalupeckého na FF Go! 034 photographs

Dutch Days: Stretnutie s veľvyslan. Daphne Bergsma Go! 053 photographs

Dutch Days: Holandský antikvariát vo foajé FF KU (1) Go! 060 photographs

Dutch Days: doc. Adam Bžoch rozpráva o básni Awater Go! 023 photographs

Krížová cesta vo foajé PF KU s krátkou scénkou o hriechu Go! 070 photographs

Divadlo mladých zo ZMM Levice: Chiara Luce Badano Go! 135 photographs

Prednáška prof. Petra Spišiaka na Katedre geografie PF KU Go! 030 photographs

Konferencia PF KU: Zem je dar v priestoroch UPaC Go! 087 photographs

Dutch Days: Holandský antikvariát vo foajé FF KU (2) Go! 020 photographs

Dutch Days: Otvorenie výstavy fotografky Illah van Oijen Go! 060 photographs

Hosťovská prednáška FF KU: prof. Eva Eckert Go! 060 photographs

Hosťovská prednáška FF KU: prof. Kyuchin Kim Go! 052 photographs

5. rozhlas. duchovné cvičenia rádia Lumen: Svätá omša Go! 083 photographs

5. rozhlas. duchovné cvičenia rádia Lumen: Adorácia Go! 033 photographs

5. rozhlas. duchovné cvičenia rádia Lumen: Prednáška Go! 029 photographs

5. rozhlas. duchovné cvičenia rádia Lumen: Svätá omša Go! 075 photographs

Kvetný víkend v BB diecéze: Modlitba bolestného ruženca Go! 025 photographs

5. rozhlas. duchovné cvičenia rádia Lumen: Adorácia Go! 025 photographs

5. rozhlas. duchovné cvičenia rádia Lumen: Prednáška Go! 045 photographsAPRIL

The number of albums in this archive: 50 albums.

The number of photographs in all albums: 3.505 photographs.Kvetná nedeľa s Jozefom kardinálom Tomkom v BB Go! 150 photographs

Študentský domov KU Ruža (ul. Plavisko) po rekonštrukcií Go! 079 photographs

Začala sa rekonštrukcia Študentského domova C-blok Go! 012 photographs

4. zasadnutie Akademického senátu Katolíckej univerzity Go! 020 photographs

Prezentácia kandidáta na rektora Katolíckej univerzity Go! 076 photographs

Vyprevádzanie pútnikov do Veľkonočného Ríma Go! 026 photographs

Pracovný deň na novostavbe Univerzitnej knižnice KU (I) Go! 107 photographs

Muzikálová rozprávka Zakliatí bratia a baba Jaga, ZUŠ Alkana Go! 050 photographs

Spoločenské stretnutie u Fullu: 70 rokov Jaroslava Rezníka Go! 120 photographs

Missa Chrismatis v Banskej Bystrici s kardinálom Tomkom Go! 252 photographs

Krížová cesta na Veľký Piatok vo farnosti Veľké Chlievany Go! 035 photographs

Koncert študentov predmetu Cirkevná hudba KH PF KU Go! 045 photographs

Stretnutie rektora Zasępu a arcibiskupa Jána Babjaka Go! 003 photographs

Pracovný deň na novostavbe Univerzitnej knižnice KU (II) Go! 129 photographs

Knižnica KU: Ukončenie hrubej stavby - Glajcha (prehliadka) Go! 074 photographs

Knižnica KU: Ukončenie hrubej stavby - Glajcha (pohostenie) Go! 023 photographs

Výstup na vrch Čebraď a výhľad na Ružomberok Go! 162 photographs

Nedeľa Božieho Milosrdenstva v Belvederi s Mons. Farkašom Go! 100 photographs

Študenti navštívili rektora KU prof. Zasępu v jeho kancelárii Go! 020 photographs

Vysokoškolská svätá omša so sestrami Panny Márie Útechy Go! 058 photographs

9. ročník ŠUČ (1. súťažný deň): Otvorenie súťaže rektorom KU Go! 020 photographs

9. ročník ŠUČ (1. súťažný deň): Hra na klavíri (miestnosť 210) Go! 115 photographs

9. ročník ŠUČ (1. súťažný deň): Hra na organe (kostol jezuitov) Go! 060 photographs

9. ročník ŠUČ (1. súťažný deň): Vyhlásenie výsledkov Go! 078 photographs

9. ročník ŠUČ: Koncert porotcov v Sieni rektorov rektorátu KU Go! 057 photographs

Chválový koncert HopeRise z Rajca v Aule Jána Pavla II. Go! 020 photographs

Zumba maratón s UPaC biskupa Jána Vojtaššáka Go! 043 photographs

Prednáška prof. Jana Průchu: Pedag. a interkulturní psychol. Go! 124 photographs

9. ročník ŠUČ (2. súťažný deň): Štvorručná hra na klavíri Go! 023 photographs

9. ročník ŠUČ (2. súťažný deň): Vyhodnotenie - klavír Go! 062 photographs

Ocenenie Osobowość Ziem Górskich pre rektora KU Zasępu Go! 015 photographs

9. ročník ŠUČ (2. súťažný deň): Súťaž v sólovom speve Go! 066 photographs

9. ročník ŠUČ (2. súťažný deň): Vyhodnotenie - spev Go! 058 photographs

Výmena okien na študentskom domove C-Blok Go! 028 photographs

Pracovný deň na novostavbe Univerzitnej knižnice KU (III) Go! 148 photographs

Študenti na dvore medzi fakultami Katolíckej univerzity Go! 009 photographs

25 rokov programu Erasmus - Stretnutie vo foajé PF KU Go! 084 photographs

Stretnutie dekana FF Mariana Kunu a prof. Jozefa Ďurčeka Go! 006 photographs

Prednášky dr. Igora Túnyiho a prof. Štefana Lubyho na PF KU Go! 043 photographs

4. zasadnutie Akademického senátu Katolíckej univerzity Go! 036 photographs

Predstavenie kandidátov na funkciu rektora KU v RK Go! 089 photographs

Zasvätenie Fakulty zdravotníc. KU bl. sestre Zdenke Šelingovej Go! 038 photographs

Prenesenie relikvie do kapĺnky rektorátu a požehnanie sochy Go! 064 photographs

Prednáška Gabriela Brendzu o bl. sestre Zdenke na FZ KU Go! 050 photographs

Sedliacká veselica na Katolíckej univerzite s UPaC Go! 170 photographs

Pracovný deň na C-Bloku a Univerzitnej knižnici KU Go! 014 photographs

ISSR Library v Univerzitnej knižnici KU v Ružomberku Go! 016 photographs

Výlet v Demänovskej Doline: Panoráma Nízkych Tatier Go! 162 photographs

Výlet v Demänovskej Doline: Veľký okruh v Jaskyni Slobody Go! 240 photographs

László Vörös, FF KU: Prednáška Nacionalizmus a dejepisectvo Go! 026 photographsMAY

The number of albums in this archive: 36 albums.

The number of photographs in all albums: 3.187 photographs.Prednášky Vladimíra Barboríka a Iva Haráka na KSJaL FF KU Go! 058 photographs

Študentská literárnovedná konferencia: Túry do textúry V. Go! 105 photographs

Koncert učiteľov ZUŠ Ľudovíta Fullu v Galérii Ľudovíta Fullu Go! 085 photographs

Výlet do Poľska s UPaC: Návšteva kostola v meste Go! 041 photographs

Výlet do Poľska s UPaC: Koncentračný tábor Go! 177 photographs

Výlet do Poľska s UPaC: Svätá omša v karmelitán. kláštore Go! 031 photographs

Výlet v Oravskom Podzámku: Prehliadka Oravského hradu Go! 336 photographs

Zádušná svätá omša za zosnulého biskupa Tondru Go! 172 photographs

Rádio Lumen: Život a dielo biskupa Františka Tondru (live) Go! 030 photographs

Te Deum - Záver akademického roka 2011/2012 na KU v RK Go! 122 photographs

Záverečný koncert Katedry hudby PF KU v kostole SJ Go! 069 photographs

Pohreb Mons. Františka Tondru: Atmosféra pred pohrebom Go! 094 photographs

Pohreb Mons. Františka Tondru: Biskupi a sprievod kňazov Go! 076 photographs

Pohreb Mons. Františka Tondru: Pohrebná sv. omša v katedrále Go! 130 photographs

Pohreb Mons. Františka Tondru: Posledná cesta na cintorín Go! 075 photographs

Pohreb Mons. Františka Tondru: Pohrebné obrady na cintoríne Go! 060 photographs

Pohreb Mons. Františka Tondru: Veriaci na Kapitule a obed Go! 066 photographs

Pracovný deň na novostavbe Univerzitnej knižnice KU (IV) Go! 181 photographs

Zatepľovanie a rekonštrukcia študentského domova C-Blok Go! 020 photographs

Nanebovstúpenie Pána s kard. Jozefom Tomkom v Udavskom Go! 026 photographs

Pohreb Pavlíny Sabolovej, sestry kardinála Tomka (1/2) Go! 089 photographs

Pohreb Pavlíny Sabolovej, sestry kardinála Tomka (2/2) Go! 078 photographs

Oprava farských schodov vo farnosti Zbudské Dlhé Go! 014 photographs

Výlet pri vodnej nádrži Šírava pri Michalovciach Go! 197 photographs

Prvé sväté prijímanie mojich krstniat Aničky a Peťa Go! 123 photographs

Finále MS v ľadovom hokeji v UPaC: Slovensko - Rusko Go! 005 photographs

Študenti v meste Ružomberok a v priestoroch KU (I) Go! 214 photographs

Zo zákulisia štátnych skúšok na Pedagogickej fakulte KU Go! 078 photographs

Zatepľovanie študentského domova C-Blok a výstavba UK Go! 014 photographs

Študenti v meste Ružomberok a v priestoroch KU (II) Go! 066 photographs

Univerzita tretieho veku KU: záverečné skúšky a obhajoby Go! 052 photographs

Hudba u Fullu: Koncert ansámblu Veni Academy Go! 153 photographs

Štátne skúšky na Katedre matematiky PF KU Go! 013 photographs

Zatepľovanie Študentského domova C-Blok: Bežný deň (I) Go! 015 photographs

Univerzita tretieho veku KU: Ďakovná svätá omša Go! 047 photographs

Univerzita tretieho veku KU: Odovzdávanie osvedčení Go! 075 photographsJUNE

The number of albums in this archive: 68 albums.

The number of photographs in all albums: 7.329 photographs.Deň detí v Materskej škole Klačno v Ružomberku Go! 122 photographs

Konferencia matematikov na Spišskej Kapitule: Utorok Go! 037 photographs

Konferencia matematikov na Spišskej Kapitule: Streda Go! 220 photographs

Konferencia matematikov na Spišskej Kapitule: Štvrtok Go! 042 photographs

Sviatok Najsvätejšieho Božieho Tela a Krvi s biskupom Sečkom Go! 064 photographs

Sviatok Najsvätejšieho Božieho Tela a Krvi: Procesia Kapitulou Go! 143 photographs

Diakonská vysviacka v Banskej Bystrici: Pred svätou omšou Go! 078 photographs

Diakonská vysviacka v Banskej Bystrici: Svätá omša Go! 166 photographs

Diakonská vysviacka v Banskej Bystrici: Po svätej omši Go! 046 photographs

Deň mesta BB: Vystúpenie speváčky Helena Becse Szabó Go! 017 photographs

Kňazská vysviacka v Banskej Bystrici: Pred svätou omšou Go! 158 photographs

Kňazská vysviacka v Banskej Bystrici: Začiatok svätej omše Go! 048 photographs

Kňazská vysviacka v Banskej Bystrici: Svätenie novokňazov Go! 104 photographs

Kňazská vysviacka v Banskej Bystrici: Pokračovanie omše Go! 083 photographs

Kňazská vysviacka v Banskej Bystrici: Po svätej omši Go! 050 photographs

Interdisciplinárna kooperácia v ošetrov... (konferencia FZ KU) Go! 160 photographs

Promócia magistrov Filozofickej fakulty KU Go! 242 photographs

Galakoncert ZUŠ Ľudovíta Fullu vo Veľkej dvorane KDAH Go! 157 photographs

Diakonská vysviacka v Spišskej Kapitule: Pred svätou omšou Go! 085 photographs

Diakonská vysviacka v Spišskej Kapitule: Začiatok svätej omše Go! 078 photographs

Diakonská vysviacka v Spišskej Kapitule: Svätenie diakonov Go! 117 photographs

Diakonská vysviacka v Spišskej Kapitule: Pokračovanie omše Go! 107 photographs

Diakonská vysviacka v Spišskej Kapitule: Po svätej omši na BÚ Go! 028 photographs

Diakonská vysviacka v Spišskej Kapitule: Pohostenie Peter Gaži Go! 055 photographs

Košická diakonská vysviacka: Pred svätou omšou Go! 096 photographs

Košická diakonská vysviacka: Začiatok svätej omše Go! 056 photographs

Košická diakonská vysviacka: Obrad svätenia diakonov Go! 097 photographs

Košická diakonská vysviacka: Pokračovanie svätej omše Go! 065 photographs

Košická diakonská vysviacka: Po svätej omši na ABÚ Go! 023 photographs

Odpustová slávnosť v košickej komunite jezuitov s A. Tkáčom Go! 130 photographs

Kňazská vysviacka v Spišskej Kapitule: Pred svätou omšou Go! 138 photographs

Kňazská vysviacka v Spišskej Kapitule: Začiatok svätej omše Go! 111 photographs

Kňazská vysviacka v Spišskej Kapitule: Svätenie novokňazov Go! 229 photographs

Kňazská vysviacka v Spišskej Kapitule: Pokračovanie omše Go! 085 photographs

Kňazská vysviacka v Spišskej Kapitule: Po svätej omši na BÚ Go! 027 photographs

Primície Romana Sanigu: Atmosféra pred slávnosťou Go! 060 photographs

Primície Romana Sanigu: Požehnanie rodičov pri dome Go! 046 photographs

Primície Romana Sanigu: Sprievod cez obec do kostola Go! 096 photographs

Primície Romana Sanigu: Primičná svätá omša (1/3) Go! 093 photographs

Primície Romana Sanigu: Primičná svätá omša (2/3) Go! 161 photographs

Primície Romana Sanigu: Primičná svätá omša (3/3) Go! 134 photographs

Primície Romana Sanigu: Pri kostole po svätej omši Go! 018 photographs

Primície Romana Sanigu: Pohostenie v kultúrnom dome Go! 047 photographs

Hudba u Fullu: Koncert Quasars Ensemble v Galérii Ľ. Fullu Go! 094 photographs

Promócie bakalárov PF KU: Učiteľské kombinácie (10:00) Go! 192 photographs

Promócie bakalárov PF KU: Sociálna práca (11:15) Go! 060 photographs

Promócie bakalárov PF KU: Predškol. a elem. ped. (12:15) Go! 255 photographs

Habilitačné konanie Beáty Akimjakovej na PF KU Go! 029 photographs

Pracovný deň na novostavbe Univerzitnej knižnice KU (V) Go! 054 photographs

Zatepľovanie Študentského domova C-Blok: Bežný deň (II) Go! 032 photographs

Promócie bakalárov PF KU: Primárne vzdelávanie (10:00) Go! 209 photographs

Promócie bakalárov PF KU: Špeciálna pedag. (d) (11:15) Go! 244 photographs

Promócie bakalárov PF KU: Špeciálna pedag. (e) (12:15) Go! 171 photographs

Svätá omša pred promociami magistrov Pedag. fakulty KU Go! 052 photographs

Promócie magistrov PF KU: Učiteľské kombinácie (10:00) Go! 245 photographs

Promócie magistrov PF KU: Sociálna práca (d) (11:15) Go! 192 photographs

Promócie magistrov PF KU: Sociálna práca (e) (12:15) Go! 169 photographs

Stretnutie predstaviteľov KDH vo Veľkej Dvorane KDAH Go! 327 photographs

1. ročník konferencie: Živé slovo s Jánom Majerníkom Go! 100 photographs

Účastníci Letnej školy žurnalistiky na FF KU Go! 012 photographs

Promócia magistrov Fakulty humanitných vied UMB v BB Go! 265 photographs

Ďakovná sv. omša po promócii na FHV UMB v BB Go! 033 photographs

Promócie magistrov Fakulty zdravot. KU: Ošetrovateľstvo Go! 145 photographs

Katherine Mansfield and Continental Europe: Day 1st Go! 115 photographs

Ubytovanie v podkroví kláštora jezuitov na Nám. A. Hlinku Go! 024 photographs

Workshop: Zvýšenie vzdeláv., výskumu a syst. riadenia na KU Go! 036 photographs

Katherine Mansfield and Continental Europe: Day 2nd Go! 095 photographs

Katherine Mansfield and Continental Europe: Day 3rd Go! 060 photographsJULY

The number of albums in this archive: 11 albums.

The number of photographs in all albums: 698 photographs.

AUGUST

The number of albums in this archive: 8 albums.

The number of photographs in all albums: 212 photographs.

SEPTEMBER

The number of albums in this archive: 7 albums.

The number of photographs in all albums: 406 photographs.

OCTOBER

The number of albums in this archive: 6 albums.

The number of photographs in all albums: 232 photographs.

NOVEMBER

The number of albums in this archive: 0 albums.

The number of photographs in all albums: 0 photographs.

DECEMBER

The number of albums in this archive: 4 albums.

The number of photographs in all albums: 142 photographs.