T2 Fotografie 

https://www.facebook.com/portalT2

Page build: 20.0301.20
Last updated: 1. marca 2020Archive of photographs per year 2014

The number of albums in this archive: 208 albums.

The number of photographs in all albums: 16.419 photographs.
JANUARY

The number of albums in this archive: 3 albums.

The number of photographs in all albums: 66 photographs.

FEBRUARY

The number of albums in this archive: 4 albums.

The number of photographs in all albums: 63 photographs.

MARCH

The number of albums in this archive: 3 albums.

The number of photographs in all albums: 19 photographs.

APRIL

The number of albums in this archive: 3 albums.

The number of photographs in all albums: 24 photographs.

MAY

The number of albums in this archive: 4 albums.

The number of photographs in all albums: 124 photographs.

JUNE

The number of albums in this archive: 24 albums.

The number of photographs in all albums: 1.630 photographs.22. zasadnutie Akademického senátu Katolíckej univerzity Go! 007 photographs

Stretnutie prof. Jozefa Jaraba a zamestnancov PF KU Go! 004 photographs

23. zasadnutie Akademického senátu Katolíckej univerzity Go! 026 photographs

Prezentácia kandidáta na funkciu rektora KU Go! 062 photographs

Základná škola Partizánska 6: Fotografovanie s triedami Go! 020 photographs

Primičná svätá omša novokňaza Juraja Musila Go! 109 photographs

Základná škola Partizánska 6: Naposledy s deťmi a kolegami Go! 108 photographs

Promócia bakalárov PF KU: Predškol. a el. pg. + pedagog. Go! 119 photographs

Svätá omša v Kapĺnke sv. Alberta s rektorom KU Go! 002 photographs

Promócia magistrov PF KU: Učiteľstvo U2 (den. + ext.) Go! 128 photographs

Promócia magistrov PF KU: Učiteľstvo U1 + špec. pg. Go! 119 photographs

Ustanovujúce zasadnutie Vedeckej rady KU Go! 183 photographs

Sviatok Božieho Tela a Krvi v Kalamenoch a oltáriky Go! 008 photographs

Na cestách po Slovensku: Liptovská Mara a okolie Go! 011 photographs

Na cestách po Slovensku: Dedinka Čerín a jej okolie Go! 068 photographs

Promócia bakalárov Fakulty zdravotníctva (1) Go! 148 photographs

Svätá omša medzi promóciami Fakulty zdravotníctva KU Go! 004 photographs

Promócia bakalárov Fakulty zdravotníctva (2) Go! 104 photographs

24. zasadnutie Akademického senátu Katolíckej univerzity Go! 017 photographs

Promócia bakalárov Fakulty zdravotníctva (3) Go! 121 photographs

Promócia magistrov Fakulty zdravotníctva Go! 077 photographs

Prof. Jozef Jarab, rektor Katolíckej univerzity v RK Go! 009 photographs

Na cestách po Slovensku: Banská Bystrica z Kalvárie Go! 036 photographs

Životné jubileum Allana Tomáša, dekana v Snine Go! 140 photographsJULY

The number of albums in this archive: 7 albums.

The number of photographs in all albums: 681 photographs.

AUGUST

The number of albums in this archive: 16 albums.

The number of photographs in all albums: 1.037 photographs.Na cestách po Slovensku: Pomník padlým bojovníkom Go! 016 photographs

Na cestách po Slovensku: Centrum a Múzeum A. Warhola Go! 020 photographs

Na cestách po Poľsku (1. deň): Prestupná stanica Warszawa Go! 033 photographs

Na cestách po Poľsku (1. deň): Cesta vlakom k moru, Malbork Go! 021 photographs

Na cestách po Poľsku (1. deň): Mesto Gdynia a prístav Go! 026 photographs

Na cestách po Poľsku (1. deň): Nočné mesto Olsztyn Go! 016 photographs

Na cestách po Poľsku (2. deň): Ranné mesto Olsztyn Go! 032 photographs

Na cestách po Poľsku (2. deň): Pláže letoviska Sopot a mólo Go! 140 photographs

Na cestách po Poľsku (2. deň): Mestečko Hel a zátoka Pucka Go! 155 photographs

Na cestách po Poľsku (3. deň): Mesto Gdańsk a svätá omša Go! 135 photographs

Na cestách po Poľsku (3. deň): Centrum mesta Bydgoszcz Go! 047 photographs

Na cestách po Poľsku (3. deň): Prestupná stanica Poznań Go! 018 photographs

Na cestách po Poľsku (4. deň): Ranné mesto Katowice Go! 053 photographs

Na cestách po Slovensku: Výstup na Sninský kameň Go! 075 photographs

200 rokov od narodenia sestry Alfonzy Márie Eppingerovej Go! 026 photographs

Medzinárodné letecké dni SIAF 2014 na letisku Sliač Go! 224 photographsSEPTEMBER

The number of albums in this archive: 28 albums.

The number of photographs in all albums: 2.042 photographs.Základná škola Bystrická 14: Otvorenie školského roka Go! 014 photographs

Fotografický seminár pre ženské rehole - svätá omša Go! 015 photographs

Nedeľná svätá omša + 15 km turistická prechádzka do RK Go! 151 photographs

Svätá omša pre účastníkov Univerzity tretieho veku na KU Go! 014 photographs

Základná škola Bystrická 14: Branný deň s triedou 5. A (OŽZ) Go! 090 photographs

357. Radvanský jarmok v BB: Otvorenie + Sisa Sklovská Go! 015 photographs

357. Radvanský jarmok v BB: Tanečníci Merlin, Dalibor Janda Go! 075 photographs

1. mládežnícka svätá omša akademického roku 2014/15 Go! 065 photographs

Univerzitné fórum: O štúdiu na KU so staršími študentami Go! 030 photographs

1. sväté prijímanie pre dospelých vo farskom kostole Go! 026 photographs

Koncert chvál Braňa Letka pre prvákov v aule Jána Pavla II. Go! 056 photographs

Stretnutie kaplánov UPaC s pedagógmi fakúlt KU (1) Go! 008 photographs

Základná škola Bystrická 14: Ima3kulácie piatakov na škole Go! 119 photographs

Kateřina Lachmanová: Prednáška Karikatúry Boha Go! 012 photographs

150 rokov od narodenia Hlinku: Koncert Slov. komor. orchestra Go! 087 photographs

150 rokov od narodenia Hlinku: Odovzdávanie ocenení Go! 078 photographs

150 rokov od narodenia Hlinku: Slávnostná svätá omša Go! 107 photographs

150 rokov od narodenia Hlinku: Kladenie vencov pri soche Go! 072 photographs

Vysluhovanie sviat. birmovania vo farnosti Likavka (1/2) Go! 133 photographs

Vysluhovanie sviat. birmovania vo farnosti Likavka (2/2) Go! 082 photographs

Minútý pred začiatkom svätej omše v rybárpolskom kostole Go! 060 photographs

Slávnostné VENI SANCTE na Katolíckej univerzite v RK Go! 090 photographs

Minúty pred zasadnutím Akademickej obce KU (AO) Go! 155 photographs

Inaugurácia rektora Jozefa Jaraba (Zasadnutie AO KU) Go! 196 photographs

Rozhovory arcibiskupa Bobera a rektora Jaraba pre médiá Go! 015 photographs

Pohostenie po inaugurácii a gratulácie rektorovi Jarabovi Go! 122 photographs

Veni Sancte na KU: fotografie z videokamery Panasonic Go! 060 photographs

Utorky s hosťami: Vedenie KU o ďalšom smerovaní univerzity Go! 095 photographsOCTOBER

The number of albums in this archive: 38 albums.

The number of photographs in all albums: 2.582 photographs.Život na Katolíckej univerzite: Študenti v knižnici KU I. Go! 065 photographs

Život na Katolíckej univerzite: Študenti Filozofickej fakulty Go! 148 photographs

Život na Katolíckej univerzite: Študenti v knižnici KU II. Go! 040 photographs

Stretnutie Kolégia KU s hosťom dr. Helenou Palaťkovou Go! 029 photographs

Miništrantský futbalový turnaj farnosti Zbudské Dlhé Go! 035 photographs

Odpustová slávnosť ku cti Ružencovej Panny Márie I. Go! 057 photographs

Odpustová slávnosť ku cti Ružencovej Panny Márie II. Go! 092 photographs

Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity v RK: Exteriér Go! 019 photographs

Študentský domov KU Ruža (ul. Plavisko): Areál a kapĺnka Go! 065 photographs

Utorky s hosťami: Massimo Grilli o probléme násilia v Biblii Go! 126 photographs

Stretnutie a prednáška pre seniorov v priestoroch UPaC Go! 022 photographs

Univerzitné fórum: História Auschwitzu-Birkenau Go! 060 photographs

Stretnutie kaplánov UPaC s pedagógmi fakúlt KU (2) Go! 011 photographs

Univerzitný turnaj vo futsale na Katolíckej univerzite v RK Go! 193 photographs

Spoločenstvo pri KU: Stretnutie účastníkov kurzu Refresh Go! 030 photographs

Spoločenstvo pri KU: Stretnutie Učeníckeho kurzu v Čajovni Go! 009 photographs

Promócia bakalárov a magistrov PF KU Go! 279 photographs

Stretnutie Kolégia KU s hosťom dr. Imrichom Gazdom Go! 018 photographs

Stretnutie kaplánov UPC-čiek Slovenska s biskupom Galisom Go! 012 photographs

Víkendovka Chodíme spolu, ako ďalej? s manželmi Lojekovcami Go! 036 photographs

Čistenie vodnej nádrže Hrabovo: Vypustená nádrž Go! 029 photographs

Svätá omša pre účastníkov víkendovky Chodíme spolu... Go! 045 photographs

Víkendovka Chodíme spolu, ako ďalej? - Spoločné foto a skokan Go! 012 photographs

Utorky s hosťami: Mons. Tomáš Galis o Svetov. dňoch mládeže Go! 083 photographs

Univerzitné fórum: Miriam Kováčiková - Archa v Taliansku Go! 014 photographs

Katolícka univerzita má talent: Pred začiatkom 4. ročníka Go! 075 photographs

Katolícka univerzita má talent: Zábavný večer v Aule JP2 Go! 220 photographs

Katolícka univerzita má talent: Vyhodnotenie a záver Go! 110 photographs

Stretnutie Kolégia KU s hosťom dr. Petrom Kravčákom Go! 033 photographs

Prechádzka po Ružomberku: Pohľad zo Satelitov Go! 014 photographs

Na cestách po Slovensku: Lyžiarské stredisko Donovaly Go! 037 photographs

Vysokoškolská mládežka s pátrom Martinom Halčákom SJ Go! 059 photographs

Utorky s hosť.: prof. Vladimír Bužek o kvant. metamorfózach Go! 086 photographs

Celonočná adorácia v Kapĺnke sv. Alberta (za akreditáciu KU) Go! 022 photographs

Svätá omša pre rodiny s deťmi v jezuitskom kostole Go! 077 photographs

ZŠ Bystrická: Návšteva ministra školstva Petra Pellegriniho v ZŠ Go! 104 photographs

Vysokoškolská mládežka pred Sviatkom všetkých svätých Go! 063 photographs

Utorky s hosťami: ThLic. Marek Iskra o Jánovi Pavlovi II. Go! 153 photographsNOVEMBER

The number of albums in this archive: 42 albums.

The number of photographs in all albums: 3.975 photographs.Pobožnosť na cintoríne v deň Sviatku všetkých svätých Go! 083 photographs

Novembrový farský cintorín v Zbudskom Dlhom Go! 017 photographs

Dušičková omša s arcibiskupom Bernardom Boberom Go! 067 photographs

Utorky s hosťami: Mons. Milan Lach SJ o Eucharistii Go! 078 photographs

Stretnutie kaplánov UPaC s pedagógmi fakúlt KU (3) Go! 007 photographs

Biblické stretnutie so sestrou Fides Ivetou Strenkovou Go! 006 photographs

Grécko-katolícka liturgia s Igorom Suchým Go! 030 photographs

ZŠ Bystrická 14: Fotografický krúžok - fotografujeme mesto Go! 093 photographs

Cesta na koncert Piotra Rubika - modlitba za duše na cintoríne Go! 007 photographs

Piotr's Rubik concert in Košice: After missed general examinat. Go! 049 photographs

Piotr's Rubik concert in Košice: People in the front of Arena Go! 095 photographs

Piotr's Rubik concert in Košice: Minutes before the concert Go! 048 photographs

Piotr's Rubik concert in Košice: Concert The Best Of Live (1/2) Go! 207 photographs

Piotr's Rubik concert in Košice: Concert The Best Of Live (2/2) Go! 231 photographs

Piotr's Rubik concert in Košice: Photos from handycam & Note3 Go! 036 photographs

Utorky s hosťami: prof. Ladislav Čarný, akademický maliar Go! 083 photographs

Spoločenstvo pri KU v RK: Chvály v Kostole sv. rodiny Go! 065 photographs

Univerzitné fórumvo Foajé PF: Tomáš Kollár o svojom živote Go! 013 photographs

Saleziánske stretko s o. Pavlom Dzivým a o. Jozefom Luscoňom Go! 022 photographs

Akadem 2014: Otváracia svätá omša s arcibiskupom Boberom Go! 136 photographs

Ars et Educatio: Konferencia katedier umenia PF KU (1. deň) Go! 066 photographs

Stretnutie študentov Erasmus Plus v Univerzitnej knižnici KU Go! 065 photographs

Ars et Educatio: Konferencia katedier umenia PF KU (2. deň) Go! 051 photographs

Ars et Educatio: Koncert doktorandov Katedry hudby PF Go! 101 photographs

Katedrovica cechu historikov Filozofickej fakulty KU Go! 232 photographs

Latinská omša pri príležitosti 15. výročia Scholy Cantorum Go! 055 photographs

15. výročie Scholy Cantorum: Koncert v kostole jezuitov Go! 080 photographs

Celonočná adorácia v Kapĺnke sv. Alberta (november) Go! 034 photographs

Výročný koncert skupiny Kéfas: 20 rokov s vami (koncert) Go! 187 photographs

Výročný koncert skupiny Kéfas: Hostia Stanley & Kapucíni Go! 197 photographs

Mládežka s pátrom Dušanom Hrickom OCD, karmelitánom Go! 095 photographs

Súostrovie kultúra s hosťom Mons. Mariánom Gavendom Go! 084 photographs

Utorky s hosťami: prof. Ján Duda o katolíckom rozvode Go! 101 photographs

Katedrovica psychológov Filozofickej fakulty KU Go! 061 photographs

Kríž Svetových dní mládeže na Gymnáziu sv. Andreja v RK Go! 461 photographs

Privítanie putovného kríža Svetových dní mládeže na KU Go! 090 photographs

Poklona a uctenie si kríža Svetových dní mládeže Go! 080 photographs

Cesta kríža SDM po komplexe Katolíckej univerzity Go! 110 photographs

Historický bál pre študentov a zamestnancov KU (1/2) Go! 173 photographs

Historický bál pre študentov a zamestnancov KU (2/2) Go! 132 photographs

Historický bál: Tanečná show Katky a Michala (bonus z bálu) Go! 112 photographs

Stretnutie Kolégia KU s hosťom doc. Teréziou Rončákovou Go! 035 photographsDECEMBER

The number of albums in this archive: 36 albums.

The number of photographs in all albums: 4.176 photographs.Adventná mládežka v kostole Povýšenia sv. Kríža (jezuitský) Go! 066 photographs

Začiatok Trojdňovej pôstnej adorácia na KU (adventná) Go! 020 photographs

ZŠ Bystrická 14: Radosť detí z prvého snehu v Ružomberku Go! 009 photographs

Vianočné trhy 2014 na Filozofickej fakulte KU Go! 044 photographs

28. zasadnutie Akademického senátu Katolíckej univerzity Go! 024 photographs

Vianočný stolnotenisový turnaj na Katolíckej univerzite Go! 063 photographs

Utorky s hosťami: Jude Antoine na tému Evanjelizácia dnes Go! 187 photographs

Spoločenstvo pri KU v RK: Chvály - hosť Jude Antoine Go! 091 photographs

Adventná kvapka krvi na KU: Darcovia 8:00 - 9:20 (1/4) Go! 105 photographs

Adventná kvapka krvi - foto: M. Badačová 9:20 - 9:50 (2/4) Go! 040 photographs

Adventná kvapka krvi na KU: Darcovia 9:50 - 10:50 (3/4) Go! 089 photographs

Adventná kvapka krvi na KU: Darcovia 10:50 - 12:40 (4/4) Go! 127 photographs

Trojdňová adorácia v Kapĺnke svätého Alberta na KU Go! 006 photographs

Detské trhy Ľubochnianského sanatória vo foajé PF KU Go! 035 photographs

Christmas party angličtinárov Filozofickej fakulty KU Go! 116 photographs

Konferencia FZ: Interdisciplin. kooperácia v ošetrov... (1/2) Go! 068 photographs

Konferencia FZ: Interdisciplin. kooperácia v ošetrov... (2/2) Go! 039 photographs

Klavírny recitál Anny Lipiak (Mozart, Skriabin, Chopin) Go! 070 photographs

Základná škola Bystrická 14: Mikuláš na základnej škole Go! 258 photographs

Mikuláš na Katolíckej univerzite: Filozofická fakulta Go! 115 photographs

Mikuláš na Katolíckej univerzite: Pedagogická fakulta Go! 135 photographs

Adventný Kraków: Mikulášska cesta do Lagiewnikov Go! 167 photographs

Adventný Kraków: Kazimierz a Vianočné trhy v Krakowe Go! 157 photographs

Adventná Budapešť: Školský zájazd do Budapešte Go! 301 photographs

Divadlo študentov Inštitútu J. P. z Levoče: To bolo pre teba Go! 247 photographs

Minikonferencia študentov FF KU: Fenomén ženy v dejinách Go! 087 photographs

Vianočný koncert ZUŠ Ľudovíta Fullu: Rozprávkové Vianoce Go! 344 photographs

Vianočný koncert ZUŠ Dotyk v sále ružomberského kina Go! 153 photographs

Spevácky koncert študentov Katedry hudby Pedag. fakulty Go! 116 photographs

Predvianočný koncert Katedry hudby Pedagogickej fakulty KU Go! 156 photographs

Duchovné pozastavenie sa s Mons. Mariánom Bublincom Go! 075 photographs

Kapustnica PF KU + koncert Katedry cirkevnej hudby Go! 161 photographs

Občianske združenie Galaxy: Vianoce s Galaxy v Kine Kultúra Go! 405 photographs

Cestovanie po Poľsku: Vianočné trhy v Krakowe Go! 023 photographs

(Pol)nočná svätá omša v Hrabovci nad Laborcom Go! 044 photographs

Silvestrovská ďakovná svätá omša vo farnosti Zbudské Dlhé Go! 033 photographs