T2 Fotografie 

https://www.facebook.com/portalT2

Page build: 20.0301.20
Last updated: 1. marca 2020Archive of photographs per year 2015

The number of albums in this archive: 428 albums.

The number of photographs in all albums: 20.582 photographs.
JANUARY

The number of albums in this archive: 8 albums.

The number of photographs in all albums: 564 photographs.

FEBRUARY

The number of albums in this archive: 27 albums.

The number of photographs in all albums: 1.975 photographs.Podpisovanie kolektívnej zmlúvy na Katolíckej univerzite Go! 019 photographs

Vernisáž výstavy prác žiakov ZUŠ Ľudovíta Fullu Go! 096 photographs

Konferencia absolventov štúdia psychológie Alumni na FF (1/2) Go! 101 photographs

Účastníci konferencie Alumni v Univerzitnej knižnici KU Go! 133 photographs

Konferencia absolventov štúdia psychológie Alumni na FF (2/2) Go! 108 photographs

Na cestách po Slovensku: Vodná nádrž Hrabovo v zime Go! 030 photographs

Deň otvorených dverí na KU: Otvorenie DOD v Aule JP2 Go! 069 photographs

Deň otvorených dverí na KU: Pedagogická fakulta Go! 080 photographs

Deň otvorených dverí na KU: Filozofická fakulta Go! 045 photographs

Deň otvorených dverí: Univer. knižnica a mediálne centrum Go! 066 photographs

Vedecké sympózium PF KU: Sociálno-pedagogické dialógy Go! 025 photographs

Koncert Musica Nova Spiritualis a komorný zbor z Bratislavy Go! 059 photographs

Slávnostné ukončenie Seniorského inkubátora na KU Go! 123 photographs

Za hranicami Slovenska: Sobotné ráno a podvečer Go! 042 photographs

Ples Rybárpolskej rodiny: Batôžkový ples (fo.: J. Žvanda) Go! 129 photographs

Utorky s hosťami: Marek Šmid o ľuds. právach (f.: M. Vargová) Go! 020 photographs

Na cestách po Slovensku: Bratislava z autobusu Go! 020 photographs

Svätá omša z príležitosti spomienky blah. Fra Angelico Go! 116 photographs

Pred začiatkom odovzdávania ocenení v Primaciálnom paláci Go! 072 photographs

KBS udelila cenu Fra Angelica Schole Cantorum pri KU v RK Go! 152 photographs

Na cestách po Slovensku: Most nad Hanušovcami Go! 006 photographs

Utorky s hosťami: Roman Seko a Kresť. antrop. a gender ideol. Go! 079 photographs

Na Katolíckej univerzite diskutovali bývalí politickí väzni Go! 140 photographs

Stano Košč: Koncert na želanie (rok po úspešnom koncerte) Go! 145 photographs

Základná škola Bystrická 14: Volejbalový turnaj chlapcov Go! 065 photographs

Na cestách po Slovensku: Výlet do mesta pod Zoborom Go! 017 photographs

Za hranicami Slovenska: Návšteva mesta Ostrava Go! 018 photographsMARCH

The number of albums in this archive: 38 albums.

The number of photographs in all albums: 3.620 photographs.Utorky s hosťami: prof. Michal Novák o Alzheimer. chorobe Go! 137 photographs

Slávme to spoločne: 100 rokov od narodenia Janka Silana Go! 149 photographs

Posedenie pri guľáši študentov Katedry histórie Filoz. fakulty Go! 063 photographs

Pred odchodom do Ženevy: Sv. omša a cesta do Bratislavy Go! 014 photographs

Na cestách po Slovensku: Potulky po meste Bratislava Go! 174 photographs

Začiatok zájazdu do Ženevy: Zraz v BA a jazda cez Rakúsko Go! 042 photographs

Mesto Ženeva 1/2: Pont, Jardin Anglais, Place de Cornavin Go! 157 photographs

Mesto Ženeva 2/2: Cathédrale Saint-Pierre, Parc des Bastions Go! 174 photographs

Plavba po Ženevskom jazere, fr. Lac Léman, nem. Genfersee Go! 076 photographs

Tesla Showroom/Salesroom at Geneva-Cours de Rive + DRIVE Go! 065 photographs

Svätá omša a nocľah v hoteli Kyriad Annecy Cran-Gevrier Go! 019 photographs

Odjazd z Francúzska a príchod do Ženevy na Motor Show Go! 031 photographs

85th International Motor Show: Photos from Palexpo (1/2) Go! 213 photographs

85e Salon internat. de l'auto: Photos from Palexpo (2/2) Go! 209 photographs

85th International Motor Show: TESLA Motors stand no. 4242 Go! 400 photographs

Aéroport internat. de Genéve a príprava na spiatočnú cestu Go! 064 photographs

Ráno v Rakúsku, záver zájazdu v BA, návrat do Ružomberka Go! 014 photographs

Utorky s hosťami: Mons. Stanislav Zvolenský Go! 111 photographs

Univerzitný campus KU: PF, FF, UK (exteriér) Go! 066 photographs

Univerzitný campus KU: Poradenské centrum pri KU Go! 028 photographs

Univerzitný campus KU: Univerzitná knižnica (interiér) Go! 137 photographs

Univerzitný campus KU: Mediálne centrum a Pulz rádio Go! 052 photographs

Koncert Jordany Palovičovej a doc. Eugena Procháca z VŠMU Go! 100 photographs

Utorky s hosťami: František Neupauer o Sviečkovej manif. Go! 064 photographs

Duchovné (po)zastavenie sa v pôste s Viliamom Karľom SJ Go! 012 photographs

Koncert Jazz-Blues Band L. Podolského z Częstochowej Go! 207 photographs

III. európske metodické dni cudzojazyčnej edukácie na KU Go! 151 photographs

Stretnutie študentov Kolégia KU s dp. Jozefom Žvandom Go! 027 photographs

Základná škola Bystrická 14: Čiastočné zatmenie Slnka Go! 032 photographs

Tradičná púť ku sv. Jozefovi s pátrom Petrom Klubertom Go! 111 photographs

Zubria zvernica a zubor európsky pri Topoľčiankach Go! 036 photographs

Na cestách po Slovensku: Uhrovec a Jankov vŕšok II. Go! 052 photographs

Základná škola Bystrická 14: Projektový deň vody na škole Go! 054 photographs

Utorky s hosťami: Martin Koleják o sviatosti zmierenia Go! 101 photographs

Pôstna Krížová cesta KU na Ružomberskú kalváriu Go! 085 photographs

Kvetná nedeľa vo farnosti sv. Jána Nepomuckého v Plzni Go! 122 photographs

Krížová cesta vo farnosti sv. Jána Nepomuckého v Plzni Go! 060 photographs

Základná škola Bystrická 14: Študenti z KU na praxi z inf. (1) Go! 100 photographsAPRIL

The number of albums in this archive: 83 albums.

The number of photographs in all albums: 3.739 photographs.Na cestách po Slovensku: Železničná stanica Humenné Go! 005 photographs

Na cestách po Slovensku: Katedrálny chrám sv. Alžbety Go! 019 photographs

Missa Chrismatis: Pred omšou a sprievod kňazov do katedrály Go! 168 photographs

Missa Chrismatis v košickom dóme s arcibiskupom Boberom Go! 079 photographs

Missa Chrismatis: Poďakovanie biskupovi Stolárikovi a kňazom Go! 088 photographs

Missa Chrismatis: Záver omše, sprievod kňazov, agapé na ABÚ Go! 122 photographs

Veľkonočné sviatky 2015: Zelený Štvrtok s dp. Juhásom Go! 051 photographs

Krížová cesta v Kostole Ružencovej Panny Márie Go! 033 photographs

Veľkonočné sviatky: Obrady Veľkého Piatku s dp. M. Líškom Go! 057 photographs

Veľkonočné sviatky 2015: Vigília Vzkriesenia Pána Go! 124 photographs

Veľkonočné sviatky 2015: Veľkonočná Nedeľa na filiálke Go! 046 photographs

Komorný spevácky koncert Katedry hudby PF KU Go! 138 photographs

Základná škola Bystrická 14: Ochrana života a zdravia Go! 016 photographs

12. roč. ŠUČ (1. súťažný deň): Slávnostné otvorenie súťaže Go! 050 photographs

12. roč. ŠUČ (1. súťažný deň): Súťaž v hre na klavíri (I. kat.) Go! 050 photographs

12. roč. ŠUČ (1. súťažný deň): Súťaž v hre na organe (I. + II.) Go! 096 photographs

12. roč. ŠUČ (1. súťažný deň): Súťaž v hre na klavíri (II. kat.) Go! 148 photographs

12. roč. ŠUČ (1. súťažný deň): Vyhodnotenie 1. dňa súťaže Go! 134 photographs

12. roč. ŠUČ (1. súťažný deň): Zo zákulisia 1. súťažného dňa Go! 175 photographs

12. roč. ŠUČ: Koncert porotcov v Organovej sieni FZ KU Go! 059 photographs

Veľkonočná kvapka krvi na KU: Odvážni darcovia krvi Go! 038 photographs

12. roč. ŠUČ (2. súťažný deň): Otvorenie druhého dňa súťaže Go! 032 photographs

12. roč. ŠUČ (2. súťažný deň): Komorný spev (I. kategória) Go! 028 photographs

12. roč. ŠUČ (2. súťažný deň): Komorný spev (II. kategória) Go! 070 photographs

12. roč. ŠUČ (2. súťažný deň): Súťaž v štvorruč. hre na klavíri Go! 028 photographs

12. roč. ŠUČ (2. súťažný deň): Sólový spev (I. kategória) Go! 091 photographs

Prednáška Jaroslava Franca na FF o Aloisovi Musilovi Go! 020 photographs

12. roč. ŠUČ (2. súťažný deň): Sólový spev (II. kategória) Go! 244 photographs

12. roč. ŠUČ (2. súťažný deň): Vyhodnotenie - spev a záver Go! 117 photographs

Rekonštrukcia strechy Kostola sv. Štefana Uhorského, kráľa Go! 006 photographs

Interné rokovanie Česko-slovenskej komisie historikov Go! 022 photographs

Samuel Javornický na tému: Sex, gender a homoerotika Go! 017 photographs

Utorky s hosťami: prof. Mária Bieliková a Sociál. aspekty netu Go! 123 photographs

Základná škola Bystrická 14: Zober loptu, nie drogy! Go! 019 photographs

Ved. seminár Kat. histórie [1]: Otvorenie (foto: M. Vargová) Go! 015 photographs

Prednáška: Martina Kubealák. (foto: Mária Vargová) Go! 013 photographs

Prednáška: Marián Milčák (foto: Mária Vargová) Go! 028 photographs

Prednáška: Andrzej Gretkowski (foto: Mária Vargová) Go! 013 photographs

Konferencia EME 2015: Otvorenie (foto: M. Vargová) Go! 030 photographs

VIII. ročník Túry do textúry (foto: Mária Vargová) Go! 026 photographs

VIII. ročník Túry do textúry: Poobedňajšie bloky Go! 104 photographs

Konferencia EME 2015: Prednášky pozvaných hostí Go! 102 photographs

Ved. seminár Kat. histórie [2]: Prednášky a diskusia Go! 072 photographs

Ved. seminár Kat. histórie [3]: Prehliadka knižnice a raut Go! 045 photographs

Konferencia EME 2015: Exkurzia účastníkov po knižnici Go! 046 photographs

Študenti Katolíckej univerzity pred Univerzitnou knižnicou Go! 017 photographs

Sedliacká veselica s UPaC na Katolíckej univerzite Go! 222 photographs

Otvorenie denného stacionára v Hrabovci (foto: Marián Bača) Go! 055 photographs

Cesta do Bratislavy, sv. omša, Letisko M. R. Štefánika Go! 021 photographs

Rím 2015 (nedeľa): Let do Ríma (foto: Marika Gamratová) Go! 011 photographs

Rím 2015: Letisko Ciampino, cesta z letiska do Vatikánu Go! 044 photographs

Rím 2015: Barberini, Piazza di Trevi, San Andrea delle Fratte Go! 052 photographs

Rím 2015: Piazza di Spagna, Piazza del Popolo, Bernini Go! 052 photographs

Rím 2015: Raňajky, metro, Basilica S. Giovanni in Laterano Go! 000 photographs

Rím 2015 (pondelok): Trhy a blšák, Sväté schody Go! 000 photographs

Rím 2015 (pon.): Park, Basilica di Santa Croce in Gerusalemme Go! 000 photographs

Rím 2015: Káva, Via Druso, záhrada, Terme di Caracalla Go! 000 photographs

Rím 2015 (pondelok): Chiesa di Santa Sabina a neďaleký park Go! 000 photographs

Rím 2015 (pon.): Santa Maria in Cosmedin, Circo Massimo Go! 000 photographs

Rím 2015 (pondelok): Pontificia Universitas Gregoriana, večera Go! 000 photographs

Rím 2015 (utorok): Raňajky, Vatikán v daždi, múzeá Go! 023 photographs

Rím 2015 (utorok): Metro, Basilica Papele di San Paolo Go! 062 photographs

Rím 2015 (utorok): Obed, Piazza di San Pietro in Vincoli Go! 024 photographs

Rím 2015: Basilica Santa Maria Maggiore, Termini, večera Go! 032 photographs

Rím 2015 (streda): Pútnici pred audienciou na námestí Go! 000 photographs

Rím 2015 (streda): Prichádza pápež František na papamobile Go! 000 photographs

Rím 2015 (streda): Generálna audiencia u pápeža Františka Go! 043 photographs

Rím 2015 (streda): Po skončení audiencie na Piazza San Pietro Go! 000 photographs

Rím 2015 (streda): Prehliadka Rádia Vaticana a výhľad Go! 000 photographs

Rím 2015 (streda): Piazza di Trevi, Piazza della Pilota, obed Go! 032 photographs

Rím 2015 (streda): Vittorio Emanuele II Monument Go! 000 photographs

Rím 2015: Capitol, Basilica di Santa Maria in Ara coeli, Foro Go! 000 photographs

Piaz. di S. Ignazio, Piazza della Rotonda, Pantheon, P. Navona Go! 000 photographs

Rím 2015: Via del Corso, Via Frattina, Piazza di Spagna Go! 000 photographs

Rím 2015: Raňajky, sv. omša, Basilica Papale di San Pietro Go! 000 photographs

Rím 2015: Basilica di San Pietro - kupola, strecha, hrobka JP2 Go! 000 photographs

Rím 2015 (štvrtok): Ulicami Ríma, Ostia Antica, obed v OA Go! 000 photographs

Rím 2015 (štvrtok): Ostia Antica - historický areál Go! 000 photographs

Rím 2015: Christoforo Colombo - Káva pri Stredozemnom mori Go! 000 photographs

Rím 2015 (štvrtok): Kúpanie v mori, Ostia Centro, večera Go! 000 photographs

Rím 2015 (štvrtok): Nočný Rím - Colosseo, Foro Romano Go! 000 photographs

Rím 2015 (štvrtok): Nočný Rím - Pantheon, Piazza Navona Go! 000 photographsMAY

The number of albums in this archive: 31 albums.

The number of photographs in all albums: 2.133 photographs.Rím 2015 (piatok): Kapĺnka Quo Vadis, Via Appia Antica Go! 000 photographs

Rím 2015: Ľudia pred vstupom do Katakómb sv. Calixta Go! 000 photographs

Rím 2015: Obed, Piramide, pri Stredozemnom mori II. Go! 000 photographs

Rím 2015: Termini, večera, Colosseo, Foro Romano Go! 000 photographs

Rím 2015: Anjelský hrad, Piazza San Pietro (Vatikán) Go! 000 photographs

Rím 2015 (sobota): Audiencia u Jozefa kardinála Tomka Go! 033 photographs

Rím 2015 (sobota): Ľudia na Piazza San Pietro (1) Go! 000 photographs

Rím 2015 (sobota): Ľudia na Piazza San Pietro (2) Go! 000 photographs

Rím 2015 (sobota): Posledný obed v Ríme, Letisko Ciampino Go! 030 photographs

Rím 2015: Let spoločnosťou Ryanair do Bratislavy Go! 013 photographs

Základná škola Bystrická 14: Študenti z KU na praxi z inf. (2) Go! 023 photographs

Prednáška na FF KU: prof. Ferenc Miszlivetz (1) Go! 022 photographs

Stretnutie seniorov s kaplánom UPaC Jozefom Žvandom Go! 029 photographs

Te Deum Katolíckej univerzity: Pred začiatkom svätej omše Go! 091 photographs

Te Deum Katolíckej univerzity: Svätá omša s Mons. Boberom Go! 118 photographs

Te Deum Katolíckej univerzity: Stretnutie zamestnancov KU Go! 361 photographs

Celonočná adorácia v kapĺnke vo Veľkonočnom období Go! 024 photographs

Slon z cirkusu na prechádzke mestom Ružomberok Go! 004 photographs

Základná škola Bystrická 14: Fotografovanie 5.A triedy Go! 023 photographs

Štátnice bakalárov a magistrov Pedagogickej fakulty KU Go! 194 photographs

Štátnice bakalárov a magistrov Filozofickej fakulty KU Go! 101 photographs

Duchovná obnova s pátrom Eliasom Vellom: Chvály Go! 064 photographs

Duchovná obnova s pátrom Eliasom Vellom: Prednáška Go! 054 photographs

Duchovná obnova s pátrom Eliasom Vellom: Svätá omša Go! 077 photographs

Vigília Zoslania Ducha Svätého v Hrabovci nad Laborcom Go! 010 photographs

Mládežka s pátrom Eliasom Vellom OFM Conv. v Aule JP2 Go! 287 photographs

1. sväté prijímanie vo farnosti Bánovce n/B.: Pred sv. omšou Go! 146 photographs

1. sväté prijímanie vo farnosti Bánovce nad Bebravou Go! 243 photographs

1. sväté prijímanie vo farnosti Bánovce n/B.: Po svätej omši Go! 107 photographs

Na cestách po Slovensku: Popoludnie na námestí v TN Go! 018 photographs

Na cestách po Slovensku: Folklórny festival v meste Go! 061 photographsJUNE

The number of albums in this archive: 74 albums.

The number of photographs in all albums: 2.730 photographs.Základná škola Bystrická 14: Medzinárodný Deň detí (1/2) Go! 000 photographs

Základná škola Bystrická 14: Medzinárodný Deň detí (2/2) Go! 000 photographs

Základná škola Bystrická 14: Študentka z KU na praxi z mat. Go! 046 photographs

Medzinár. konf. Katedry mat. (1. deň): Pred začiatkom Go! 050 photographs

Medzinár. konf. Katedry mat. (1. deň): Hlavné prednášky Go! 045 photographs

Klasifikácia štud. za predmet Sústredenia zo spirituality Go! 012 photographs

II. ročník muzikologickej konf. Musica Mediaeva Liturgica Go! 096 photographs

Medzinár. konf. Katedry mat. (1. deň): Prednášky v sekciách Go! 076 photographs

Musica Mediaeva Liturgica: Latinská omša a koncert Scholy Go! 060 photographs

Medzinárodná konferencia Katedry matem. (1. deň): Raut Go! 099 photographs

Konferencia Galileo Galilei: Hlavné prednášky v Aule JP2 Go! 133 photographs

Medzinár. konf. Katedry mat. (2. deň): Prednášky v sekciách Go! 079 photographs

Konferencia Galileo Galilei: Prednášky v sekciách Go! 107 photographs

XXIX. Ružomberský jarmok / Dni mesta Ružomberok Go! 000 photographs

XXIX. Ružomberský jarmok: Koncert skupiny Kandráčovci Go! 000 photographs

Promócia bakalárov FF KU (1): Pred začiatkom promócie Go! 000 photographs

Promócia bakalárov FF KU (1): Promócia (okrem diplomov) Go! 000 photographs

Promócia bakalárov FF KU (1): Odovzdávanie diplomov Go! 000 photographs

Promócia bakalárov FF KU (1): Po skončení promóčneho aktu Go! 000 photographs

Vedecký seminár na PF z dejín školstva (KEGA 017KU-4/2014) Go! 026 photographs

Promócia bakalárov FF KU (2): Pred začiatkom promócie Go! 000 photographs

Promócia bakalárov FF KU (2): Promócia (okrem diplomov) Go! 000 photographs

Promócia bakalárov FF KU (2): Odovzdávanie diplomov Go! 000 photographs

Promócia magistrov FF KU: Pred začiatkom promócie Go! 157 photographs

Promócia magistrov FF KU: Promócia (okrem diplomov) Go! 093 photographs

Promócia magistrov FF KU: Odovzdávanie diplomov Go! 211 photographs

Promócia magistrov FF KU: Po skončení promóčneho aktu Go! 074 photographs

Zásnuby Lucie a Janka v Kapĺnke sv. Alberta Veľkého Go! 067 photographs

Na cestách po Slovensku: Ranné centrum mesta Žilina Go! 027 photographs

Promócia inžiniérov Fakulty prevádzky a ekon. dopr. a spoj. Go! 228 photographs

Kňazská vysviacka v košickej katedrále: Pred začiatkom Go! 000 photographs

Kňazská vysviacka v košickej katedrále: Svätá omša (1/2) Go! 000 photographs

Kňazská vysviacka v košickej katedrále: Svätá omša (2/2) Go! 000 photographs

Kňazská vysviacka v košickej katedrále: Po skončení Go! 000 photographs

Odpust ku cti Božského Srdca s dp. Tomášom Tuptom Go! 074 photographs

Bazilika Božieho Milosrdenstva a Sanktuárium Jána Pavla II. Go! 120 photographs

Promócia bakalárov PF KU (10:00): Pred začiatkom Go! 000 photographs

Promócia bakalárov PF KU (10:00): Promóčny akt Go! 000 photographs

Promócia bakalárov PF KU (10:00): Udeľovanie diplomov Go! 000 photographs

Promócia bakalárov PF KU (10:00): Po skončení Go! 000 photographs

Promócia bakalárov PF KU (11:30): Promóčny akt Go! 000 photographs

Promócia bakalárov PF KU (11:30): Udeľovanie diplomov Go! 000 photographs

Promócia bakalárov PF KU (13:30): Pred začiatkom Go! 000 photographs

Promócia bakalárov PF KU (13:30): Promóčny akt Go! 000 photographs

Promócia bakalárov PF KU (13:30): Udeľovanie diplomov Go! 000 photographs

Promócia bakalárov PF KU (13:30): Po skončení Go! 000 photographs

Promócia bakalárov PF KU (15:00): Pred začiatkom Go! 000 photographs

Promócia bakalárov PF KU (15:00): Promóčny akt Go! 000 photographs

Promócia bakalárov PF KU (15:00): Udeľovanie diplomov Go! 000 photographs

Promócia magistrov PF KU (10:00): Pred začiatkom Go! 037 photographs

Promócia magistrov PF KU (10:00): Promóčny akt Go! 095 photographs

Promócia magistrov PF KU (10:00): Udeľovanie diplomov Go! 063 photographs

Promócia magistrov PF KU (10:00): Po skončení Go! 025 photographs

Promócia magistrov PF KU (11:30): Pred začiatkom Go! 019 photographs

Promócia magistrov PF KU (11:30): Promóčny akt Go! 158 photographs

Promócia magistrov PF KU (11:30): Udeľovanie diplomov Go! 155 photographs

Promócia magistrov PF KU (11:30): Po skončení Go! 049 photographs

Základná škola Bystrická 14: Fotografie s triedou 5A Go! 003 photographs

4. ročník projektu Noc hudby: Od chorálu k muzikálu Go! 285 photographs

Celonočná adorácia v Kapĺnke sv. Alberta Veľkého (1) Go! 010 photographs

Promócia bakalárov FZ KU (9:00): Pred začiatkom Go! 000 photographs

Promócia bakalárov FZ KU (9:00): Promóčny akt Go! 000 photographs

Promócia bakalárov FZ KU (9:00): Odovzdávanie diplomov Go! 000 photographs

Promócia bakalárov FZ KU (9:00): Po skončení Go! 000 photographs

Podpisovanie zmluvy o dielo - nadstavba internátu C-blok Go! 026 photographs

Návšteva ministra školstva Juraja Draxlera u vedenia KU Go! 150 photographs

Študentský domov KU C-blok: Pred začiatkom rekonštrukcie Go! 000 photographs

Zasadnutie Správnej rady Katolíckej univerzity v RK Go! 080 photographs

Vysluhovanie sviat. birmovania: Pred začiatkom slávnosti Go! 065 photographs

Vysluhovanie sviat. birmovania s Msgr. Boberom: Sv. omša (1) Go! 127 photographs

Vysluhovanie sviat. birmovania s Msgr. Boberom: Sv. omša (2) Go! 150 photographs

Vysluhovanie sviat. birmovania: Po skončení + spoločné foto Go! 046 photographs

Obed arcibiskupa, kňazov dekanátu a poslancov obce Go! 028 photographs

Základná škola Bystrická 14: Zakončenie školského roka Go! 000 photographsJULY

The number of albums in this archive: 16 albums.

The number of photographs in all albums: 580 photographs.Promócia magistrov psychológie UPJŠ v KE (1) Go! 000 photographs

Promócia magistrov psychológie UPJŠ v KE (2) Go! 000 photographs

Detská univerzita KU 2015: Imatrikulácia uchádzačov Go! 234 photographs

Študentský domov KU C-blok: Búracie práce vo vnútri budovy Go! 000 photographs

Na cestách po Slovensku: Okolie mojej rodnej obce Go! 015 photographs

Jazda elektromobilom Tesla Model S s Maťom Urbašíkom Go! 017 photographs

5. výročie pastierskej služby arcibiskupa Bernarda Bobera Go! 138 photographs

Študentský domov KU C-blok: Búracie práce, práce na streche Go! 000 photographs

Výhľad na univerzitný campus KU zo strechy internátu C-blok Go! 032 photographs

Študentský domov KU C-blok: Práce na streche a žeriav Go! 000 photographs

Pohreb Margity Behunovej, sestry kardinála Tomka (1/2) Go! 058 photographs

Pohreb Margity Behunovej, sestry kardinála Tomka (2/2) Go! 077 photographs

Slávnosť ku cti sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie Go! 041 photographs

Študentský domov KU C-blok: Búracie práce na streche (1) Go! 000 photographs

Študentský domov KU C-blok: Búracie práce na streche (2) Go! 022 photographs

Študentský domov KU C-blok: Pohľad zdola od hlavnej cesty Go! 006 photographsAUGUST

The number of albums in this archive: 21 albums.

The number of photographs in all albums: 858 photographs.Študentský domov KU C-blok: Pohľad zdola od PF/FF (1) Go! 009 photographs

Národné stretnutie mládeže P15: Sobota (foto: J. Žvanda) Go! 038 photographs

Národné stretnutie mládeže P15: Nedeľa (foto: J. Žvanda) Go! 029 photographs

Národné stretnutie mládeže P15: Sv. omša (foto: J. Žvanda) Go! 020 photographs

Študentský domov KU C-blok: Búracie práce na streche (3) Go! 000 photographs

Putovanie Camino de Santiago: Fotografie z putovania (1/4) Go! 151 photographs

Študentský domov KU C-blok: Pohľad zdola od PF/FF (2) Go! 000 photographs

Putovanie Camino de Santiago: Fotografie z putovania (2/4) Go! 155 photographs

Študentský domov KU C-blok: Nadstavba podlaží budovy (1) Go! 000 photographs

Putovanie Camino de Santiago: Fotografie z putovania (3/4) Go! 158 photographs

Študentský domov KU C-blok: Nadstavba podlaží budovy (2) Go! 000 photographs

Študentský domov KU C-blok: Nadstavba podlaží budovy (3) Go! 005 photographs

Putovanie Camino de Santiago: Fotografie z putovania (4/4) Go! 155 photographs

Festival Živá ulice na Plzeňskom náměstí v Plzni Go! 013 photographs

Svätá omša + Koncert zboru Donosti Ereski zo Španielska Go! 018 photographs

Študentský domov KU C-blok: Nadstavba podlaží budovy (4) Go! 012 photographs

Študentský domov KU C-blok: Nadstavba podlaží budovy (5) Go! 026 photographs

Obhajoby doktorandských prác na Pedagogickej fakulte KU Go! 018 photographs

Obhajoby doktorandských prác na Filozofickej fakulte KU Go! 031 photographs

Študentský domov KU C-blok: Nadstavba podlaží budovy (6) Go! 007 photographs

Výstup na Veľký Choč (autor: Dušan Galica) Go! 072 photographsSEPTEMBER

The number of albums in this archive: 36 albums.

The number of photographs in all albums: 1.746 photographs.Študentský domov KU C-blok: Nadstavba podlaží budovy (7) Go! 017 photographs

Študentský domov KU C-blok: Nadstavba podlaží budovy (8) Go! 026 photographs

XII. konf. sestier pracujúcich v zariad. sociál. služieb (foajé) Go! 062 photographs

XII. konf. sestier pracujúcich v zariad. sociál. služieb (aula) Go! 095 photographs

Študentský domov KU C-blok: Nadstavba podlaží budovy (9) Go! 010 photographs

Púť zamestnancov KU do Šaštína: Príchod, svätá omša Go! 155 photographs

Púť zamestnancov KU do Šaštína: Obed, prehliadka Go! 134 photographs

Študentský domov KU C-blok: Nadstavba podlaží budovy (10) Go! 009 photographs

Duchovná obnova na KU s Mons. J. Haľkom: Prednáška Go! 056 photographs

Duchovná obnova na KU s Mons. J. Haľkom: Sv. omša Go! 066 photographs

Zaraďovací test: Anglický jazyk pre zamestnancov KU Go! 021 photographs

Zasadnutie Kolégia rektora Katolíckej univerzity v RK Go! 016 photographs

Celonočná adorácia v Kapĺnke sv. Alberta Veľkého (2) Go! 040 photographs

Letný žurnalistický seminár: Grafická sekcia - Andrej Kmeťo Go! 037 photographs

Letný žurnalistický seminár: Mediál. tréning – M. Kuhajdová Go! 040 photographs

LŽS pre tvorcov far. časopisov: Vyhodnotenie súťaže FAČA Go! 058 photographs

LŽS pre tvorcov far. časopisov: Diskusia O dialógu v cirkvi Go! 054 photographs

Turistika - Po hrebeni Veľkej Fatry (autor: Dušan Galica) Go! 068 photographs

Študentský domov KU C-blok: Nadstavba podlaží budovy (9) Go! 008 photographs

1. mládežnícka svätá omša akademického roku 2015/16 Go! 089 photographs

Agapé pri čaji v pastoračných priestoroch bratov jezuitov Go! 042 photographs

Stretnutie študentov Katedry matematiky s pedagógmi KMAT Go! 073 photographs

Filmový večer s Jankom Gerom v UPABe: Film Don Bosco Go! 014 photographs

(Nové) priestory Poradenského centra, študenti v UK + PC Go! 045 photographs

Poradenské centrum KU: Byť spolu a sám (o vzťahoch) Go! 060 photographs

Koncert chvál Braňa Letka pre prvákov v aule Jána Pavla II. Go! 186 photographs

Mons. José Rodríguez Carballo: Svätá omša s arcibiskupom Go! 101 photographs

Mons. José Rodríguez Carballo: Stretnutie zasvätených na KU Go! 070 photographs

2. mládežnícka svätá omša s prorektorom KU Trstenským Go! 125 photographs

Hosť na KU: Účastníci (pešieho) putovania Camino de Santiago Go! 129 photographs

Veni Sancte na KU: Pred začiatkom slávnosti Go! 150 photographs

Veni Sancte na KU: Slávnostná sv. omša v Kostole sv. Rodiny Go! 110 photographs

Veni Sancte na KU: Po skončení svätej omše a v Aule JP2 Go! 140 photographs

Veni Sancte na KU: Udeľovanie čestných doktorátov a em.prof. Go! 210 photographs

Veni Sancte na KU: Po skončení slávnosti, občerstvenie, záver Go! 070 photographs

Spoločenstvo pri KU: Úvodné stretnutie a hosť Ján Buc Go! 096 photographsOCTOBER

The number of albums in this archive: 58 albums.

The number of photographs in all albums: 3.045 photographs.Inaugurácia Cyrila Hišema za dekana TF KU: Svätá omša Go! 124 photographs

Inaugurácia Cyrila Hišema za dekana TF KU: Aula TF KU Go! 137 photographs

Odpustová slávnosť ku cti Ružencovej Panny Márie I. Go! 065 photographs

Odpustová slávnosť ku cti Ružencovej Panny Márie II. Go! 080 photographs

Pohľad na tzv. "Blatnú ulicu" pred asfaltovaním Go! 013 photographs

Stretnutie pre uchádzačov mobility Erasmus+ vo foajé PF Go! 146 photographs

Promócia absolventov mgr. a bc. na Filozofickej fakulte (1) Go! 154 photographs

Promócia absolventov mgr. a bc. na Filozofickej fakulte (2) Go! 172 photographs

Uvedenie knihy viacerých autorov "Krajina vo mne" Go! 195 photographs

Hosť na KU: Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup o misiách Go! 093 photographs

Deň ruskej kultúry, moskovský súbor DIVO a RUDIN Go! 254 photographs

Ima3kulácia prvákov na Pedagogickej fakulte KU Go! 148 photographs

Stretnutie v Poradenskom centre na tému "Cesta k sebe" Go! 019 photographs

Promócia absolventov mgr. a bc. na Pedagog. fakulte (1) Go! 256 photographs

Promócia absolventov mgr. a bc. na Pedagog. fakulte (2) Go! 161 photographs

Začali sa prednášky študentom Univerzity tretieho veku na KU Go! 027 photographs

Promócia absolventov Ph.D. na KU: Pred začiatkom Go! 070 photographs

Promócia absolventov Ph.D. na KU: Slávnostná promócia Go! 126 photographs

Promócia absolventov Ph.D. na KU: Odovzdávanie diplomov Go! 143 photographs

Chargé d`affaires a.i. Poľskej republiky Piotr Samerek na KU Go! 013 photographs

Mans Zelmerlöw in Prague: Behind the scene, soundcheck Go! 033 photographs

Mans Zelmerlöw in Prague: Minutes before concert... Go! 045 photographs

Predkapela (Support): Pavel Callta from Czech Republic Go! 041 photographs

Predkapela (Support): James Gillespie from Ireland Go! 074 photographs

Mans Zelmerlöw - Concert in Prague: CONCERT LIVE (1/2) Go! 169 photographs

Mans Zelmerlöw - Concert in Prague: CONCERT LIVE (2/2) Go! 166 photographs

Študentský domov KU C-blok: Postup prác na stavbe Go! 013 photographs

Hosť na KU: MUDr. Vladimír Krčméry o pomoci utečencom Go! 200 photographs

Nahrávanie prvého vydania relácie "Na tenkom ľade" Go! 038 photographs

Chvály v Kostole Svätej Rodiny s hosťom Tomom Edwardsom Go! 122 photographs

Refresh v priestoroch UPaC s hosťom Tomom Edwardsom Go! 047 photographs

Porno je lož! Svedectvo bývalej pornoherečky Jan Villarubia Go! 068 photographs

Pred začiatkom koncertu Katedry hudby PF v synagóge Go! 080 photographs

Koncert Katedry hudby v rámci Týždňa talianského jazyka Go! 188 photographs

Celonočná adorácia v Kapĺnke sv. Alberta Veľkého (3) Go! 004 photographs

Prednáška s dr. Palaťkovou: Koncentrač. tábor v Oswiecime Go! 074 photographs

Hosťom "mládežky" františkán Rafael Tomáš Nevoľník Go! 110 photographs

Agapé po omši v pastoračných priestoroch jezuitov Go! 087 photographs

Hosť na KU: Mons. Marián Gavenda - Potulky svetom Go! 169 photographs

KU má talent (ochutnávka): Generálka pred talentom Go! 140 photographs

Spoločné fotografie pedagógov a študentov histórie FF KU Go! 009 photographs

Beh do Poradenského centra pri Katolíckej univerzite Go! 066 photographs

Požehnanie nových priestorov Poradenského centra pri KU Go! 040 photographs

FF KU: Pr. Brendan Sweetman z Rockhurst University (1) Go! 030 photographs

Univerzitné fórum (UFO): Erasmus v Českej republike (1) Go! 069 photographs

Katolícka univerzita má talent: Zábavný večer na KU (1/2) Go! 000 photographs

Katolícka univerzita má talent: Zábavný večer na KU (2/2) Go! 000 photographs

VI. Celoslovenská konferencia MedStat 2015 pod záštitou FZ Go! 078 photographs

FF KU: Pr. Brendan Sweetman z Rockhurst University (2) Go! 039 photographs

Stretnutie členov Kolégia KU s doc. Teréziou Rončákovou Go! 027 photographs

PF KU: Prezentácia kandidátov na členov do Akadem. senátu Go! 146 photographs

Voľby členov do Akademického senátu a senátov fakúlt KU (PF) Go! 059 photographs

Voľby členov do Akademického senátu a senátov fakúlt KU (FF) Go! 105 photographs

Zasadnutie Medzin. vedec. rady katolíckych pedagóg. pri PF KU Go! 013 photographs

Predn. prof. Eduarda Gombalu: Máchov Máj a Bottova Smrť Já. Go! 017 photographs

Hosť na KU: ThLic. Róbert Neupauer - Teológia tela Go! 150 photographs

Vernisáž výstavy architektov: Peter Abonyi a Martin Bišťan Go! 112 photographs

Spoločenstvo pri KU: Richard Vašečka, poslanec NR SR (hosť) Go! 076 photographs

Stretnutie členov Kolégia KU s doc. Antonom Laučekom Go! 024 photographsNOVEMBER

The number of albums in this archive: 176 albums.

The number of photographs in all albums: 835+ photographs.Svätá omša za zosnulých členov spoločenstva KU Go! 063 photographs

Živý prenos prednášky nositeľa Pulitz. ceny Jamesa B. Steeleho Go! 041 photographs

Otvorenie putovnej výstavy Biblia na cestách v UK KU Go! 193 photographs

Prednáška v Poraden. centre: Výber životného partnera Go! 025 photographs

X. Ružomberské zdravot. dni (1. deň): Otvorenie podujatia Go! 092 photographs

X. Ružomberské zdravot. dni (1. deň): Prednášky v sekciách Go! 102 photographs

Stretnutie členov Kolégia KU s kňazom Jurajom Sedláčkom Go! 027 photographs

X. Ružomberské zdravot. dni (2. deň): Prednášky v sekciách Go! 045 photographs

X. Ružomberské zdravot. dni (2. deň): Študentská sekcia Go! 048 photographs

Interpretačné kurzy v sólovom speve s prof. A. Monasterskou Go! 017 photographs

Most cez Laborec a budova starej železničnej stanice Go! 027 photographs

Pohľad na tzv. "Blatnú ulicu" po asfaltovaní podkladu Go! 013 photographs

Strieborný podvečer pre obyvateľov mojej rodnej obce Go! 127 photographs

Mládežka – 13. výročie založenia UPaC (1. 11. 2002) Go! 124 photographs

Rektor KU prof. Jozef Jarab navštívil študentov Kolégia KU Go! 026 photographs

Výstava Biblia na cetách: Študenti FF na exkurzií v UK Go! 000 photographs

Vedecké kolokvium na KKaPT: Milosrd. vo viere a misii Cirkvi Go! 106 photographs

Týždeň vedy a techniky na KU: dr. Emil Turiak Go! 000 photographs

Týždeň vedy a techniky na KU: doc. Miroslav Saniga Go! 000 photographs

1. zasadnutie (nového) Akademického senátu KU Go! 000 photographs

Týždeň vedy a techniky na KU: Nový Šlabikár Lipka (Aitec) Go! 077 photographs

Strumenti digitali per la cultura italiana nel mondo (PF, 1/3) Go! 052 photographs

Týždeň vedy a techniky na KU: doc. Zuzana Chanasová Go! 029 photographs

Týždeň vedy a techniky na KU: dr. Jana Hrčová Go! 000 photographs

Týždeň vedy a techniky na KU: doc. Pavel Bella Go! 011 photographs

Hosť na KU: Anna Verešová, riaditeľka n. o. Áno pre život Go! 119 photographs

Katedrovica cechu historikov Filozofickej fakulty KU Go! 000 photographs

Na Tesle s Maťom Urbašíkom: Model S 85 pred Knižnicou KU Go! 037 photographs

Týždeň vedy a techniky na KU: doc. Milan Lehotský Go! 021 photographs

Strumenti digitali per la cultura italiana nel mondo (PF, 2/3) Go! 032 photographs

Týždeň vedy a techniky na KU: doc. Mária Jurečková Go! 029 photographs

Odpustová slávnosť ku cti sv. Alberta Veľkého (kapĺnka) Go! 000 photographs

Prednáška na FF KU: prof. Vadim Zadunajski (1) Go! 000 photographs

Týždeň vedy a techniky na KU: dr. Michal Kovačic Go! 031 photographs

Strumenti digitali per la cultura italiana nel mondo (UK, 3/3) Go! 039 photographs

Výstava Biblia na cestách: Študenti Gymnázia sv. Andreja Go! 011 photographs

Týždeň vedy a techniky na KU: dr. Jozef Zentko Go! 041 photographs

Študentský domov KU C-blok: Zakladanie okien, fasáda (1) Go! 011 photographs

Týždeň vedy a techniky na KU: dr. Martina Magová Go! 008 photographs

Prednáška v Poraden. centre: Voľba životného partnera Go! 000 photographs

Pracovné stretnutie organizačného tímu Beánie KU Go! 017 photographs

Spoločnestvo pri KU - Refresh: Ad de Bruin, hosť v UPABe Go! 039 photographs

Výstava Biblia na cestách: Študenti PF na exkurzií v UK Go! 000 photographs

Týždeň vedy a techniky na KU: prof. h.c. Jozef Laurinčík Go! 000 photographs

Otvorenie výstavy "Príroda v umení - ateliér v prírode" Go! 056 photographs

Týždeň vedy a techniky na KU: dr. Eva Culková Go! 015 photographs

Týždeň vedy a techniky na KU: prof. Vladimír Ira, (Geo., SAV) Go! 023 photographs

Sympózium Laudato Si vo Výstavnej sieni UK KU Go! 112 photographs

Prednáška na FF KU: prof. Vadim Zadunajski (2) Go! 000 photographs

Príprava Mathparty v refektári Pedagogickej fakulty KU Go! 010 photographs

Beseda so spisovateľom Richardom Pupalom na FF KU Go! 000 photographs

Prednášky pre študentov Univerzity tretieho veku v UK Go! 000 photographs

Študentský domov KU C-blok: Zakladanie okien, fasáda (2) Go! 023 photographs

Sympózium Laudato Si: Zasadenie lipy pred PF KU Go! 017 photographs

Mathparty učiteľov a študentov KMAT: Príchod, začiatok Go! 148 photographs

Mathparty učiteľov a študentov KMAT: Program, tombola Go! 075 photographs

Mathparty učiteľov a študentov KMAT: Anketa, spoločné foto Go! 066 photographs

Stretnutie členov Kolégia KU s kňazom Pavlom Hraboveckým Go! 037 photographs

Študentský domov KU C-blok: Zakladanie okien, fasáda (3) Go! 007 photographs

2nd EFPSA Conference (Thu): Social evening in Tea House (1) Go! 105 photographs

Celonočná adorácia v Kapĺnke sv. Alberta Veľkého (4) Go! 009 photographs

2nd EFPSA Conference (Sat): Organization team and staff (2) Go! 043 photographs

2nd EFPSA Conference (Sat): Arrival and registration (3) Go! 125 photographs

2nd EFPSA Conference (Sat): Arrival and registration (4) Go! 132 photographs

2nd EFPSA Conference (Sat): Before opening in aula (5) Go! 062 photographs

2nd EFPSA Conference (Sat): Official opening ceremony (6) Go! 079 photographs

2nd EFPSA Conference (Sat): Staff at the stage (7) Go! 022 photographs

2nd EFPSA Conference (Sat): Dance and "groupie" (8) Go! 057 photographs

2nd EFPSA Conference (Sat): Lecture @Aula of J. Paul II (9) Go! 041 photographs

2nd EFPSA Conference (Sat): Workshop @Kriváň 212 (10) Go! 061 photographs

2nd EFPSA Conference (Sat): Workshop @Ďumbier 209 (11) Go! 051 photographs

2nd EFPSA Conference (Sat): Lecture @Aula of J. Paul II (12) Go! 050 photographs

2nd EFPSA Conference (Sat): Workshop @Ďumbier 209 (13) Go! 049 photographs

2nd EFPSA Conference (Sat): Workshop @Kriváň 212 (14) Go! 047 photographs

2nd EFPSA Conference (Sat): Lecture @Aula of J. Paul II (15) Go! 037 photographs

2nd EFPSA Conference (Sat): Evening's program, game (16) Go! 047 photographs

2nd EFPSA Conference (Sun): Lecture @Aula of J. Paul II (17) Go! 066 photographs

2nd EFPSA Conference (Sun): Workshop @Kriváň 212 (18) Go! 050 photographs

2nd EFPSA Conference (Sun): Workshop @Ďumbier 209 (19) Go! 041 photographs

2nd EFPSA Conference (Sun): Staff, break, people (20) Go! 042 photographs

2nd EFPSA Conference (Sun): Lecture @Aula of J. Paul II (21) Go! 070 photographs

2nd EFPSA Conference (Sun): Workshop @Ďumbier 209 (22) Go! 044 photographs

2nd EFPSA Conference (Sun): Workshop @Kriváň 212 (23) Go! 017 photographs

2nd EFPSA Conference (Sun): Workshop @Chopok 210 (24) Go! 026 photographs

2nd EFPSA Conference (Sun): Lecture @Aula of J. Paul II (25) Go! 049 photographs

2nd EFPSA Conference (Sun): Staff, break, people (26) Go! 056 photographs

2nd EFPSA Conference (Sun): Workshop @Chopok 210 (27) Go! 027 photographs

2nd EFPSA Conference (Sun): Workshop @Kriváň 212 (28) Go! 023 photographs

2nd EFPSA Conference (Sun): Workshop @Ďumbier 209 (29) Go! 029 photographs

2nd EFPSA Conference (Sun): Staff, break, people (30) Go! 093 photographs

2nd EFPSA Conference (Sun): Lecture @Aula of J. Paul II (31) Go! 041 photographs

2nd EFPSA Conference (Sun): Workshop @Kriváň 212 (32) Go! 019 photographs

2nd EFPSA Conference (Sun): Workshop @Chopok 210 (33) Go! 147 photographs

2nd EFPSA Conference (Sun): Evening's program, game (34) Go! 009 photographs

2nd EFPSA Conference (Mon): Lectures @Kráľova Hoľa (35) Go! 029 photographs

2nd EFPSA Conference (Mon): Workshop with Agnieszka (36) Go! 019 photographs

2nd EFPSA Conference (Mon): Lecture @Aula of J. Paul II (37) Go! 038 photographs

2nd EFPSA Conference (Mon): Staff, break, people (38) Go! 020 photographs

2nd EFPSA Conference (Mon): Workshop @Ďumbier 209 (39) Go! 027 photographs

2nd EFPSA Conference (Mon): Workshop @Chopok (40) Go! 007 photographs

2nd EFPSA Conference (Mon): Lecture @Aula of J. Paul II (41) Go! 031 photographs

2nd EFPSA Conference (Mon): Folklore @foyer (42) Go! 146 photographs

2nd EFPSA Conference (Mon): Staff, break, people (43) Go! 021 photographs

2nd EFPSA Conference (Mon): Lecture @Aula of J. Paul II (44) Go! 033 photographs

2nd EFPSA Conference (Mon): Workshop @Ďumbier 209 (45) Go! 031 photographs

2nd EFPSA Conference (Mon): Workshop @Kriváň 212 (46) Go! 019 photographs

2nd EFPSA Conference (Mon): Workshop @Chopok (47) Go! 024 photographs

2nd EFPSA Conference (Mon): Quiz (48) Go! 066 photographs

2nd EFPSA Conference (Tue): Lecture @Aula of J. Paul II (49) Go! 020 photographs

2nd EFPSA Conference (Tue): Workshop @Kriváň (50) Go! 031 photographs

2nd EFPSA Conference (Tue): Staff, break, people (51) Go! 015 photographs

2nd EFPSA Conference (Tue): Workshop @Kriváň (52) Go! 027 photographs

2nd EFPSA Conference (Tue): Workshop @Ďumbier 209 (53) Go! 048 photographs

2nd EFPSA Conference (Tue): Lecture @Aula of J. Paul II (54) Go! 049 photographs

2nd EFPSA Conference (Tue): Closing ceremony (55) Go! 040 photographs

2nd EFPSA Conference (Tue): EFPSA Dance (56) Go! 083 photographs

2nd EFPSA Conference (Tue): Photographing, Ending (57) Go! 064 photographs

2nd EFPSA Conference (Tue): Departure (58) Go! 058 photographs

Kongres Európske a svetové kontexty sociál. premien spol. Go! 196 photographs

Svätá omša za obete masakrov v Paríži v univerzitnej kapĺnke Go! 070 photographs

Študenti Filozofickej fakulty KU vo foajé FF KU (život na KU) Go! 011 photographs

Inform. seminár o možnostiach mobilít študentov KU (CEEPUS) Go! 028 photographs

Výstava zahraničnej odbornej literatúry v UK + študenti v UK Go! 046 photographs

Prednáška v Poraden. centre: Ako lepšie komunikovať... Go! 024 photographs

FF: Sexuálny motivačný systém ako jadro ľud. sexuality (pred.) Go! 082 photographs

Kapustnica pedagógov a štud. Katedry histórie FF KU Go! 047 photographs

2. zasadnutie Akademického senátu Filozofickej fakulty KU Go! 062 photographs

Vyhodnotenie 2. ročníka súťaže Slávme to spoločne 2015 v UK Go! 103 photographs

Workshop Call and Clil in English Classrooms na FF KU Go! 145 photographs

Hosťovská prednáška na FF KU: prof. Ivan Blecha (Kat. filozof.) Go! 032 photographs

KHud PF KU: Koncert pre Paríž - Concert pour Paris (synagóga) Go! 286 photographs

Stretnutie kolégia KU s hosťom doc. Antonom Laučekom Go! 005 photographs

3rd Study Visit of Project EEU: Minutes before opening Go! 047 photographs

3rd Study Visit of Project EEU: Opening with rector, vicerector Go! 079 photographs

3rd Study Visit of Project EEU: Presents, presentation by Lucia Go! 055 photographs

3rd Study Visit of Project EEU: Photo + Excursion over library Go! 048 photographs

Konferencia Ars et Educatio II: Minúty pred začiatkom Go! 045 photographs

Konferencia Ars et Educatio II: Oficiálne otvorenie rektorom Go! 060 photographs

3rd Study Visit of Project EEU: Visiting mayor of the city Go! 168 photographs

3rd Study Visit of Project EEU: Visitation at Faculty of Health Go! 052 photographs

Konferencia Ars et Educatio II: Program, prestávka, nácvik Go! 081 photographs

Konferencia Ars et Educatio II: Prezent. knihy Petra Hochela Go! 082 photographs

Konferencia Ars et Educatio II: Vernisáž Počítačová grafika Go! 032 photographs

Ars et Educatio II: Koncert Iryna Gerega, David di Fiore Go! 128 photographs

Kongres katolíckej pedagogiky: Pred svätou omšou Go! 042 photographs

Kongres katolíckej pedagogiky: Sv. omša v Kostole sv. Rodiny Go! 102 photographs

Seminár Obchodovanie s ľuďmi a utečenci na rektoráte KU Go! 022 photographs

Kongres katolíckej pedagogiky: Pred začiatkom, káva Go! 046 photographs

Kongres katolíckej pedagogiky: Otvorenie kongresu a príspevky Go! 144 photographs

Letné školy nemeckého jazyka + Život na KU a v knižnici Go! 035 photographs

Prezentácia Šlabikára autoriek K. Stefekovej a R. Culkovej Go! 053 photographs

Kongres katolíckej pedagogiky: Práca v sekciách, diskusia Go! 081 photographs

Stolnotenisový turnaj Katolíckej univerzity v RK Go! 142 photographs

Psychopárty pre zamestnancov a študentov Kated. psychológie Go! 053 photographs

Hosť na KU: MUDr. Oto Masár - Záchranárstvo Go! 163 photographs

3rd Study Visit of Project EEU: Day at Faculty of Education Go! 047 photographs

Študentský domov KU C-blok: Odlepovanie fólií z okien Go! 015 photographs

Zasadnutie Vedeckej rady Filozofickej fakulty KU Go! 022 photographs

Spoločenstvo pri KU: Refresh s hosťom Máriom Tomášikom Go! 019 photographs

Beánia na KU: Príchod ľudí a minúty pred začiatkom Go! 143 photographs

Beánia na KU: Privítanie, príhovor rektora, prípitok Go! 042 photographs

Beánia: Love Records - Matej Stachera & Dominik Hewlett Go! 056 photographs

Beánia na Katolíckej univerzite: Prvé tanečné kolo Go! 177 photographs

Beánia na KU: Groupie, súťaženie, tanečné kolo Go! 109 photographs

Beánia na KU: Cimbalová hudba Tomáša Uličného Go! 123 photographs

Beánia na KU: Tanečné kolo s Dominikom a Matejom Go! 079 photographs

Beánia na Katolíckej univerzite: Súťaženie cez prestávku Go! 036 photographs

Beánia na Katolíckej univerzite: Michal Kentoš & Band Go! 195 photographs

Beánia na KU: Tanečné kolo s DJ Dušanom Dojčárom Go! 087 photographs

Beánia na KU: Bubnová show TonoDrummers a tanečné kolo Go! 129 photographs

Beánia na KU: Fotografie pri vstupe s pozadím KU Go! 000 photographs

Beánia na KU (autor fotografií: Dominika Krivoklatská) Go! 151 photographs

Študentský domov KU C-blok: Montáž sklenených balkónov Go! 000 photographs

Worshop na rektoráte KU: Diane V. Malbin o FAS (1) Go! 065 photographs

Prednáška Vojtecha Hošmana: Astročísla s ľudskou tvárou Go! 032 photographs

Študenti psychológie: Mestečko Palermo v UPaC (FF, SAŠAP) Go! 035 photographsDECEMBER

The number of albums in this archive: 36 albums.

The number of photographs in all albums: 29+ photographs.Študentský domov KU C-blok: Demontáž lešenia na budove Go! 000 photographs

Prednáška na Filozof. fakulte: doc. Zlatica Zudová-Lešková Go! 027 photographs

Worshop na rektoráte KU: Diane V. Malbin o FAS (1) Go! 045 photographs

Hosť na KU: doc. Anton Lauček - Autorské čítanie - Iba tak... Go! 147 photographs

Katedrovica žurnalistov Filozofickej fakulty KU Go! 227 photographs

Trojdňová adorácia (internáty) na Katolíckej univerzite: Ikar Go! 017 photographs

Trojdňová adorácia (internáty) na Katolíckej univerzite: Ruža Go! 031 photographs

KSJaL FF KU: Autorské čítanie s Jurajom Kuniakom Go! 029 photographs

Prezentácia kandidáta Mareka Babica na post dekana FF KU Go! 085 photographs

3. zasadnutie AS FF KU a schvaľovanie dekana FF KU Go! 078 photographs

Zasadnutie Správnej rady KU: Neformálne stretnutie členov Go! 112 photographs

Scénka študentiek U1 pre deti z Materskej školy Klačno Go! 082 photographs

Mikulášske stretnutie na Pedagogickej fakulte KU Go! 133 photographs

Vedecká konfer. z praktickej teológie a religionistiky X. Go! 032 photographs

Séria prednášok hostí z Poľska o ekumenizme na PF KU Go! 061 photographs

Adventná kvapka krvi v UPaC: Dobrovoľní darcovia krvi (1/2) Go! 162 photographs

Adventná kvapka krvi v UPaC: Dobrovoľní darcovia krvi (2/2) Go! 118 photographs

Vianočné trhy 2015 na Filozofickej fakulte KU Go! 079 photographs

Adventná kvapka krvi v UPaC: Darcovia krvi (foto: UPaC) Go! 030 photographs

Mikulášske stretnutie na Filozofickej fakulte KU Go! 000 photographs

Predvianočný koncert duchov. hudby Katedry hudby PF KU Go! 175 photographs

Rektor podpísal so zástupcami odborov Kolektívnu zmluvu Go! 022 photographs

Svätá omša pred záverom Zimného semestra AR 2015/16 Go! 000 photographs

Kapustnica zamestnancov Pedagogickej fakulty KU Go! 000 photographs

Haluškovica v Univerzitnom pastoračnom centre (UPaC) Go! 033 photographs

Haluškovica v Univerzitnom pastorač. centre (foto: UPaC) Go! 056 photographs

Kapustnica zamestnancov rektorátu a Univerzit. knižnice Go! 000 photographs

Výlet do Krakowa na vianočné trhy a mesto Krakow v zime Go! 040 photographs

Cesta do Plzne, obec Ladce, hlavné mesto Bratislava Go! 027 photographs

Nočná svätá omša v kostole sv. Prokopa v Štenoviciach Go! 000 photographs

Polnočná svätá omša v Kostole sv. Jána Nepomuckého v Plzni Go! 000 photographs

Vianočná svätá omša v Kostole sv. Jána Nepomuckého v Plzni Go! 000 photographs

Slávnosť s plzeňským biskupom Mons. Františkom Radkovským Go! 000 photographs

Odpustová slávnosť v kostole Svätej rodiny v Rybárpoli Go! 000 photographs

Pohľad na Vysoké Tatry z RegioJetu cestou do KE Go! 018 photographs

Silvestrovská ďakovná svätá omša vo farskom kostole Go! 043 photographs