T2 Fotografie 

https://www.facebook.com/portalT2

Page build: 20.0301.20
Last updated: 1. marca 2020Archive of photographs per year 2016

The number of albums in this archive: 302 albums.

The number of photographs in all albums: 17.966 photographs.
JANUARY

The number of albums in this archive: 14 albums.

The number of photographs in all albums: 1.070 photographs.Slávnosť Bohorodičky Panny Márie s dp. Petrom Juhásom Go! 035 photographs

4. zasadnutie AS FF KU a schvaľovanie prodekanov FF Go! 059 photographs

Novoročné stretnutie vedenia KU a zamestnancov rektorátu Go! 083 photographs

Predstavitelia Cirkvi debatovali o výzvach na r. 2016: Registr. Go! 059 photographs

Predstavitelia Cirkvi debatovali o výzvach na r. 2016: Sv. omša Go! 106 photographs

Predstavitelia Cirkvi debatovali o výzvach na rok 2016: Presun Go! 039 photographs

Predstavitelia Cirkvi debatovali o výzvach na rok 2016: Aula Go! 096 photographs

Predstavitelia Cirkvi debatovali o výzvach na r. 2016: Debaty Go! 173 photographs

Predstavitelia Cirkvi debatovali o výzvach na rok 2016: Záver Go! 086 photographs

Profilové fotografie nového vedenia Filozofickej fakulty KU Go! 020 photographs

2. zasadnutie Akadem. senátu KU, schvaľovanie prorektorky Go! 116 photographs

Konferencia doktorandov Filozofickej fakulty KU Go! 034 photographs

(Prvá) Obecná zabíjačka v Hrabovci nad Laborcom (1) Go! 020 photographs

(Prvá) Obecná zabíjačka v Hrabovci nad Laborcom (2) Go! 144 photographsFEBRUARY

The number of albums in this archive: 24 albums.

The number of photographs in all albums: 2.024 photographs.Lyžiarsky kurz s UPaC (zdroj fotografií: UPaC) Go! 040 photographs

(Riadne) Zasadnutie Správnej rady Katolíckej univerzity Go! 133 photographs

Internát C-blok v lúčoch slnka (pohľad na dokončenú stavbu) Go! 005 photographs

Deň otvorených dverí na KU: Otvorenie v Aule Jána Pavla II. Go! 082 photographs

Deň otvorených dverí na KU: Pedagogická fakulta KU Go! 152 photographs

Deň otvorených dverí na KU: Filozofická fakulta KU Go! 223 photographs

Hosť na KU: Misia Kazachstan - G. Fidrik, M. Loncko, J. Líška Go! 096 photographs

Popolcová streda na KU: Prechod Bránou milosrdenstva Go! 231 photographs

Stretnutie Kolégia KU - hosť Imrich Gazda (foto: J. Žvanda) Go! 008 photographs

Celonočná pôstna adorácia v Kapĺnke sv. Alberta Go! 031 photographs

24. zasadnutie Akademického senátu Pedagogickej fakulty KU Go! 097 photographs

Hosť na KU: Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup Go! 117 photographs

Diskusia o stave školstva na Slovensku na akad. pôde KU Go! 132 photographs

Pri čaji o piatej na FF KU: hosť Ivan Moďoroši Go! 057 photographs

O antike a jej reflexii na FF KU: hosť Martin Nosál, doktorand Go! 024 photographs

Symbolické odovzdanie štrajk. štafety zástupcom KU z FF a PF Go! 117 photographs

Stretnutie kolégia KU - hosť Jaroslav Chanas Go! 026 photographs

Víkendovka s MUDr. Františkom Orlovským v priestoroch UPaC Go! 049 photographs

Výlet do Bojníc: Reštaurácia Biograf a Bojnický zámok Go! 014 photographs

Hosť na KU: doc. Miroslav Saniga + gratulácie rektorovi Go! 132 photographs

Fotografovanie študentov KU na podporu štrajku učiteľov Go! 096 photographs

Informačný seminár SAIA na PF KU: Štipendiá a granty Go! 030 photographs

Prednáška v Poraden. centre: Príprava na úspeš. štart kariery Go! 017 photographs

Divadelné predstavenie o Mons. Jánovi Vojtaššákovi Go! 105 photographsMARCH

The number of albums in this archive: 35 albums.

The number of photographs in all albums: 2.203 photographs.Hosť na KU: Exorcista o. Jozef Maretta o fenoméne okultizmu Go! 182 photographs

Pizza s Erazmákmi - stretnutie so záujemcami o Erasmus+ Go! 126 photographs

Pri čaji o piatej na FF: hostia Pavol Izrael a Juraj Holdoš Go! 063 photographs

Petícia Zastavme hazard v Ružomberku (s podporou KU) Go! 003 photographs

Inaugurácia dekana Mareka Babica: Pred svätou omšou Go! 064 photographs

Inaugurácia dekana M. Babica: Svätá omša s Mons. Boberom Go! 079 photographs

Inaugurácia dekana M. Babica: Zákulisie slávnosti Go! 051 photographs

Inaugurácia dekana M. Babica: Slávnostné zhromaždenie Go! 102 photographs

Inaugurácia dekana Mareka Babica: Po skončení, raut Go! 092 photographs

Hosť na KU: Mons. Viliam Judák na tému Jubilejné roky v Cirkvi Go! 098 photographs

Otvorenie Špeciálnej študovne v Poradenskom centre rektrom Go! 083 photographs

Prednáška v Poraden. centre: Ako napísať motivačný list? Go! 025 photographs

O antike a jej reflexii na FF KU: dr. Peter Olexák Go! 056 photographs

Prednáška Antona Friča na FF: Irackí kresťania na Slovensku Go! 055 photographs

Kolokvium Kolégia KU: hosť dr. Rosangela Libertini Go! 032 photographs

Pohľad na Vysoké Tatry z odpočívadla na dialnici D1 Go! 005 photographs

Vedecká konferencia na PF KU: Prínos reholí v živote Cirkvi Go! 035 photographs

Informačný seminár SAIA v UK KU: Ako na štipendium? Go! 026 photographs

Zo života Filozofickej fakulty KU: Študenti psychológie Go! 034 photographs

Stretni svojho senátora za Pedagogickú fakultu KU Go! 010 photographs

Vernisáž fotografií v UK KU doc. Miroslava Sanigu Go! 093 photographs

Vernisáž fotografií v UK KU študenta PF KU Róberta Šveca Go! 014 photographs

Pri čaji o piatej na FF: hostia Miroslav Huťka a Gab. Hunčaga Go! 064 photographs

Celouniverzitná krížová cesta na Ružomberskú kalváriu Go! 052 photographs

Kolokvium Kolégia KU: hosť dr. Pavol Hurbánek Go! 016 photographs

Výlet do Košíc: Výhľad z veže Dómu sv. Alžbety na centrum Go! 027 photographs

Národné kolo Filozofickej olympiády: Registrácia Go! 026 photographs

25. (mimoriadné) zasadnutie Akademického senátu PF KU Go! 059 photographs

Národné kolo Filozof. olymp.: Otvorenie a písanie súťaž. esejí Go! 077 photographs

Národné kolo Filozofickej olympiády: Prehliadka knižnice Go! 028 photographs

6. (mimoriadné) zasadnutie Akademického senátu FF KU Go! 110 photographs

O antike a jej reflexii na FF KU: dr. Ivan Koniar Go! 031 photographs

Veľkopiatková krížová cesta na Hrabovskú kalváriu Go! 163 photographs

Obrady Veľkého Piatku vo farskom kostole Go! 050 photographs

Stretnutie Rusistov PF v KDAH: In center of attention TEACHER Go! 172 photographsAPRIL

The number of albums in this archive: 84 albums.

The number of photographs in all albums: 5.385 photographs.1. ročník súťažnej prehliadky študentskej TV tvorby na FF KU Go! 059 photographs

Prednáška dr. Cyrila Svobodu na FF: Je migrace do Evropy... Go! 067 photographs

Stretnutie s prekladateľom Jánom Jamborom na FF KU Go! 050 photographs

Hosť na KU: Emeritný biskup Mons. Andrej Imrich o identite Go! 119 photographs

Diskusné fórum na FZ KU: Jeden darca - sedem životov Go! 100 photographs

Prednáška Beaty Biel, investig. novinárky z Google News Lab Go! 078 photographs

Prednáška na FF KU: dr. Mário Schwarz o riešení konfliktov Go! 029 photographs

Univerzitné fórum: Púť dôvery 2015, komunita bratov z Taizé Go! 017 photographs

Študentská vedecká odborná činnosť: Školské kolo na PF KU Go! 045 photographs

Prednáška prof. Victora Khroul z Lomonosov Moscov State Uni. Go! 058 photographs

Úvod do supervízie - prednáška dr. Janky Bachanovej na FF KU Go! 055 photographs

O antike a jej reflexii na FF KU: dr. Pavol Labuda Go! 029 photographs

Komorný spevácky koncert Katedry hudby PF KU Go! 129 photographs

Kolokvium Kolégia KU: hostia manželia Paterekovci Go! 025 photographs

Dr. Oľga Gyárfášová na FF: Čo priniesli parlamentné voľby? Go! 069 photographs

Vernisáž fotografií Antona Friča v UK KU: Utečenci z Iraku Go! 106 photographs

13. roč. ŠUČ (1. súťažný deň): Registrácia účastníkov Go! 036 photographs

13. roč. ŠUČ (1. súťažný deň): Slávnostné otvorenie súťaže Go! 039 photographs

13. roč. ŠUČ (1. súťažný deň): Súťaž v hre na klavíri (I.+II.) Go! 030 photographs

Hosťovská prednáška na PF: vdp. Dr. Marcin Kowalski z KUL Go! 014 photographs

3. zasadnutie Akademického senátu Katolíckej univerzity Go! 194 photographs

Vernisáž fotografií v UK KU: Ladislav Faga, autorský depozit Go! 053 photographs

Hosť na KU: Frant. Neupauer na tému V. Jukl a S. Krčméry Go! 050 photographs

Minister školstva Peter Plavčan na akademickej pôde KU Go! 034 photographs

13. roč. ŠUČ: Vyhodnotenie 1. súťažného dňa Go! 102 photographs

13. roč. ŠUČ: Koncert porotcov v Organovej sieni FZ KU Go! 098 photographs

13. roč. ŠUČ (2. súťažný deň): Úvod, Komorný spev (I.+II.) Go! 156 photographs

13. roč. ŠUČ (2. súťažný deň): Prestávka medzi disciplínami Go! 038 photographs

13. roč. ŠUČ (2. súťažný deň): Súťaž v sólovom speve (I.+II.) Go! 108 photographs

Simulovaný pracovný pohovor v Poradenskom centre KU Go! 028 photographs

Sedliacká veselica (1/2) s UPaC na Katolíckej univerzite Go! 129 photographs

Sedliacká veselica (2/2) s UPaC na Katolíckej univ. (foto: UPaC) Go! 085 photographs

Prednáška dr. Márie Hatokovej: Sprevádzanie chorých a zomier. Go! 038 photographs

Erasmus 1st Open Staff Week: Welcome meeting, about CU Go! 132 photographs

Prednáška Rudolfa Smotera na Katedre žurnalistiky FF KU Go! 025 photographs

Erasmus 1st Open Staff Week: Campus tour, library Go! 079 photographs

Erasmus 1st Open Staff Week: Consultant centre Go! 014 photographs

Koncert mládežníckeho zboru v Jezuitskom kostole Go! 073 photographs

Doktrandská mini konferencia na Pedagogickej fakulte KU Go! 016 photographs

Erasmus 1st Open Staff Week: Work without stress Go! 042 photographs

Erasmus 1st Open Staff Week: Psychological laboratory Go! 043 photographs

Erasmus 1st Open Staff Week: Presentation of guests Go! 052 photographs

Hosť na KU: Ing. Juraj Kuniak - Stratený vo veľkosti neba Go! 101 photographs

(Veľkonočná) Kvapka krvi v priestoroch UPaC Go! 175 photographs

Túry do textúry IX: Kultúrny prípitok, Vertigo Show Go! 083 photographs

Erasmus 1st Open Staff Week: Workshop in Media Centre CU Go! 086 photographs

Svätá omša za jubilujúceho prof. Tadeusza Zasępu (70 r.) Go! 035 photographs

Túry do textúry IX: Popoludňajší program Go! 052 photographs

FF: Mr. Jason Khile about The U.S. Presidential Elections Go! 056 photographs

FF: Mrs. Nora Hložeková: Komisia J. W. Fulbrighta Go! 025 photographs

FF: Prednáška prof. Pétera Kovácsa - Latin Epigraphy... Go! 024 photographs

Hostia z Komunity Čenakolo: Od závislosti k slobode Go! 056 photographs

Kolokvium Kolégia KU: hosť Ľubomír Hromjak Go! 020 photographs

Erasmus 1st Open Staff Week: Final meeting, evaluation Go! 043 photographs

Macmillan ELT Ideas 2016 (FF): Opening, Grzegorz Spiewak Go! 120 photographs

Macmillan ELT Ideas 2016 (FF): Daniel Clarke Go! 066 photographs

Macmillan ELT Ideas 2016 (FF): Joanna Trzmielewska Go! 035 photographs

Macmillan ELT Ideas 2016 (FF): Martin Jelínek (1) Go! 036 photographs

Macmillan ELT Ideas 2016 (FF): Eva Balážová Go! 048 photographs

Macmillan ELT Ideas 2016 (FF): Eva Skýpalová-Hrašková Go! 039 photographs

Macmillan ELT Ideas 2016 (FF): Martin Jelínek (2) Go! 024 photographs

Macmillan ELT Ideas 2016 (FF): Carol Higho (1) Go! 023 photographs

Macmillan ELT Ideas 2016 (FF): Robert Campbell (1) Go! 029 photographs

Macmillan ELT Ideas 2016 (FF): Carol Higho (2) Go! 016 photographs

Macmillan ELT Ideas 2016 (FF): Robert Campbell (2) Go! 023 photographs

Macmillan ELT Ideas 2016 (FF): Jela Kehoe Go! 023 photographs

Macmillan ELT Ideas 2016 (FF): Lenka Boehmová Go! 020 photographs

Macmillan ELT Ideas 2016 (FF): Finishing meeting Go! 060 photographs

Macmillan ELT Ideas 2016 (FF): After meeting Go! 026 photographs

26. zasadnutie Akademického senátu Pedagogickej fakulty KU Go! 077 photographs

Fakultný seminár: Ján Cifra zo spoločnosti WebSupport.sk Go! 031 photographs

7. zasadnutie Akademického senátu Filozofickej fakulty KU Go! 069 photographs

Stretnutie v knižnici: Edita Steinová v knižných novinkách Go! 057 photographs

Konferencia FF: Nové poznatky v poradenskej psychológií Go! 190 photographs

Prednáška na FF: prof. Daniela Slančová o športovej lingvistike Go! 036 photographs

Pri čaji o piatej na FF: hosť dr. Pavol Labuda Go! 029 photographs

Teatro Colorato: Divadelná hra Karola Wojtyłu Lúče otcovstva Go! 148 photographs

Vernisáž výstavy Ignazio Silone - Hlas toho, kto nemá hlas Go! 133 photographs

Prednáška prof. A. Bžocha: Konverzácia u Huga Grotia (FF) Go! 031 photographs

Absolventský koncert Ľudmily Milčákovej a Janky Petrášovej Go! 063 photographs

Kolokvium Kolégia KU: hosť dr. Rosangela Libertini Go! 008 photographs

Divadelníci z Černovej: A zasa preskakujem kaluže (1/2) Go! 198 photographs

Divadelníci z Černovej: A zasa preskakujem kaluže (2/2) Go! 198 photographs

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Výzdoba auta a moji žiaci zo ZŠ Go! 030 photographsMAY

The number of albums in this archive: 15 albums.

The number of photographs in all albums: 843 photographs.Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Jazdy v okolí Ružomberka a LM Go! 026 photographs

Divadlo z Pasáže z BB na PF KU: Predstavenie Na paši Go! 150 photographs

Dr. hab. Krzysztof Krzemiński na FF: Ekumenizmus v Poľsku Go! 019 photographs

Dr. Ľubomír Pajtinka na PF: Rozhovory s ministrami... Go! 063 photographs

4. zasadnutie Akademického senátu Katolíckej univerzity Go! 146 photographs

Hostia z USA sa zaujímali o minulosť Cirkvi na Slovensku Go! 078 photographs

Diskusia s hosťami v Aule JP2: Extrémizmus okolo nás Go! 049 photographs

Pri čaji o piatej na FF: hostia Juraj Holdoš a Róbert Ďurka Go! 024 photographs

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Jazdy v okolí Košíc (1. deň) Go! 012 photographs

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Jazdy v okolí Košíc (2. deň) Go! 013 photographs

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Nabíjacia stanica GreenWay PP Go! 009 photographs

Podvečer na Spišskej Kapitule, hrob biskupa Františka Tondru Go! 004 photographs

Prechádzka cez les doˆ Zbud. Dlhého a späť do Hrabovca n/L. Go! 055 photographs

Prechádzka cez les smerom na Stanislavec a späť cez HnL vrch Go! 186 photographs

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Jazdy v okolí Banskej Bystrice Go! 009 photographsJUNE

The number of albums in this archive: 16 albums.

The number of photographs in all albums: 1.080 photographs.Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Deň detí na ZŠ Bystrická Go! 021 photographs

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Jazdy v okolí Košíc (2 dni) Go! 020 photographs

Prechádzka po bočných cestách z Ľubochne do Ružomberka Go! 024 photographs

Prechádzka v daždi z Liptovskej Teplej do Ružomberka Go! 016 photographs

Promócie absolventov na Filozofickej fakulte KU Go! 012 photographs

Branno-športový deň OU RK: Cesta do Vlkolínca a Gejdák Go! 121 photographs

Výstup na Veľký Choč (1611 m n. m.) po daždi Go! 117 photographs

Kňazská vysviacka na Spišskej Kapitule: Pred začiatkom Go! 111 photographs

Kňazská vysviacka na Spišskej Kapitule: Svätá omša Go! 221 photographs

Kňazská vysviacka na Spišskej Kapitule: Po skončení Go! 068 photographs

Primície Lukáša Kutláka: Pred svätou omšou Go! 090 photographs

Primície Lukáša Kutláka: Slávnostná svätá omša Go! 160 photographs

Primície L. Kutláka: Pohostenie (autor: K. Fungáčová) Go! 029 photographs

Primície Lukáša Kutláka: Gratulácie a ostatné Go! 021 photographs

Promócie absolventov na Pedagogickej fakulte KU Go! 005 photographs

Stretnutie ToastMasters v NR: Where Leaders Are Made (1) Go! 044 photographsJULY

The number of albums in this archive: 25 albums.

The number of photographs in all albums: 1.511 photographs.Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Jazdy v okolí Ružomberka Go! 006 photographs

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Jazdy v okolí Popradu a Tatier Go! 015 photographs

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Jazdy v okolí Košíc Go! 016 photographs

Camino de Santiago (Way Out): Kraków Airport + Flight Go! 034 photographs

Camino de Santiago (Transfer): Capital city of Spain - Madrid Go! 078 photographs

Camino de Santiago (Arrival): Leon (Our starting point) Go! 051 photographs

Camino (Day 1st): Leon - San Martin del Camino (28.34 km) Go! 050 photographs

Camino de Santiago (Day 2nd): San Martin - Astorga (25.2 km) Go! 145 photographs

Camino (Day 3rd): Astorga - Foncebadon (28.04 km) Go! 063 photographs

Camino (Day 4th): Foncebadon - Ponferrada (28.77 km) Go! 103 photographs

Camino (Day 5th): Ponferrada - Villafranca del Bierzo (26.3 km) Go! 104 photographs

Camino (Day 6th): Villafranca del Bierzo - O Cebreiro (32 km) Go! 057 photographs

Camino (Day 7th): O Cebreiro - Triacastela (22 km) Go! 060 photographs

Camino de Santiago (Day 8th): Triacastela - Sarria (21 km) Go! 065 photographs

Camino de Santiago (Day 9th): Sarria - Portomarin (23.42 km) Go! 087 photographs

Camino (Day 10th) Portomarin - Palas de Rei - Mélide (41 km) Go! 043 photographs

Camino de Santiago (Day 11th) Mélide - Arzúa (12.84 km) Go! 034 photographs

Camino (Day 12th) Arzúa - O Pedrouzo - Monte d/G. (38 km) Go! 031 photographs

Camino (Day 13th) Monte do Gozo - Santiago d/C. (5 km) Go! 110 photographs

Camino de Santiago (Day 14th) Santiago - Finisterre (by bus) Go! 088 photographs

Camino de Santiago (Day 15th) Finisterre (all day) Go! 102 photographs

Camino de Santiago (Day 16th) Finisterre - Santiago (by bus) Go! 018 photographs

Camino de Santiago (Return): Airport of Madrid Go! 068 photographs

Camino de Santiago (Return): Kraków (Way Back Home) Go! 081 photographs

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Jazdy v okolí Vysokých Tatier Go! 002 photographsAUGUST

The number of albums in this archive: 10 albums.

The number of photographs in all albums: 244 photographs.

SEPTEMBER

The number of albums in this archive: 16 albums.

The number of photographs in all albums: 416 photographs.Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Jazdy v okolí Košíc Go! 005 photographs

Stretnutia po rokoch: s Putinom a bratrancom Matúšom Go! 008 photographs

Krátky výlet do metropoly Slovenska Bratislavy Go! 008 photographs

Stretnutie ToastMasters v NR: Where Leaders Are Made (2) Go! 042 photographs

Stretnutie s priateľmi na ZŠ Partizánska v Bánovciach Go! 009 photographs

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Jazdy v okolí Žiliny (1) Go! 003 photographs

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Jazdy v okolí Žiliny (2) Go! 017 photographs

Mestský festival Pri Trenčianskej bráne 2016 Go! 009 photographs

Svätá omša v Centre sociálnych služieb Trojlístok Go! 006 photographs

Výlet do dedinky Sampor: Kláštor Benediktínov Go! 022 photographs

Výlet do dedinky Hronsek: Evanjelický kostol Go! 008 photographs

20 rokov Katedry histórie FF KU: Stretnutie absolventov KH Go! 034 photographs

Posvätenie zrekonštruovaného internátu KU C-blok Go! 027 photographs

Otvorenie Akadem. roka na KU: Prednáška prof. M. Kolarcika SJ Go! 071 photographs

Ima3kulácia študentov prvého ročníka Pedagog. fakulty KU Go! 094 photographs

Stretko vo foajé s kaplánom UPaC Jozefom Žvandom Go! 053 photographsOCTOBER

The number of albums in this archive: 17 albums.

The number of photographs in all albums: 584 photographs.20 rokov Katedry histórie FF KU: Stretnutie pedagógov KH Go! 103 photographs

Národný kongres Atribúty sociál. práce v novom miléniu Go! 087 photographs

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Nabíjacia stanica Dalitrans Go! 006 photographs

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Destination charger OC Mirage Go! 005 photographs

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Nabíjačka VSE v Poprade Go! 004 photographs

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Jazdy v okolí Prešova Go! 011 photographs

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Jazdy v okolí Košíc Go! 011 photographs

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Svadobná výzdoba Go! 020 photographs

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Jazdy v okolí KE, obec Štós Go! 005 photographs

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Jazdy v okolí Košíc Go! 008 photographs

Celonočná univerzitná adorácia v Kapĺnke sv. Alberta Go! 001 photographs

Hosť na KU: Marián Bystričan – Paraolympiáda očami rozhodcu Go! 001 photographs

Ľudové misie vo farnosti Zbud. Dlhé: Pobožnosť na cintoríne Go! 059 photographs

Ľudové misie vo farnosti Zbud. Dlhé: Omša v Sloven. Krivom Go! 081 photographs

Ľudové misie vo farnosti Zbud. Dlhé: Omša v Zbduskom Dlhom Go! 043 photographs

Ľudové misie vo farnosti Zbud. Dlhé: Stretnutie s mládežou Go! 020 photographs

Ľudové misie vo farnosti Zbud. Dlhé: Záver misii v Hrabovci Go! 119 photographsNOVEMBER

The number of albums in this archive: 31 albums.

The number of photographs in all albums: 1.719 photographs.Dušičky vo farnosti: Sv. omša s Mons. Bernardom Boberom Go! 078 photographs

Dušičky vo farnosti: Stretnutia pri fare s arcibiskupom Go! 047 photographs

Dušičky vo farnosti: Ľudia na hrabovskom cintoríne Go! 033 photographs

Dušičky vo farnosti: Pobožnosť na dlžanskom cintoríne Go! 091 photographs

Dušičky vo farnosti: Stretnutia po pobožnosti s arcibiskupom Go! 045 photographs

Ustanovujúce (1.) zasadnutie Akademického senátu PF KU Go! 013 photographs

Hosť na KU: o. Pavol Hudák o partnerských vzťahoch Go! 002 photographs

Skupinová fotografia študentov a pedag. Katedry histórie FF KU Go! 023 photographs

Výlet do Ríma 2016 (štvrtok): Cesta do Krakowa, Letisko JP2 Go! 037 photographs

Výlet do Ríma 2016 (štvrtok): Let do Ríma, Letisko Ciampino Go! 060 photographs

Výlet do Ríma 2016 (štvrtok): Maggiore, Colosseo, Forum Go! 075 photographs

Výlet do Ríma 2016 (piatok): San Pietro, kupola, Vatican Go! 121 photographs

Výlet do Ríma 2016 (piatok): Di Trevi, Pantheon, Navona Go! 111 photographs

Výlet do Ríma 2016 (sobota): Laterano, Sao Paolo, obed Go! 107 photographs

Súkromná audiencia u Jozefa kardinála Tomka v Ríme Go! 074 photographs

Výlet do Ríma 2016 (sobota): Nočný Rím, Spagna, metro Go! 046 photographs

Pred začiatkom svätej omše s pápežom Františkom Go! 080 photographs

Zakončenie roku Božieho milosrdenstva s pápežom Go! 096 photographs

Výlet do Ríma 2016 (nedeľa): Pri Stredozemnom mori Go! 039 photographs

Výlet do Ríma 2016 (nedeľa): Foro Romano v noci Go! 023 photographs

Výlet do Ríma 2016 (pondelok): Let do Krakowa Go! 048 photographs

Výlet do Ríma 2016 (pondelok): Let nad Slovenskom a Ružomb. Go! 063 photographs

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Jazdy v okolí Popradu Go! 006 photographs

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Jazdy v okolí Prešova, Lipany Go! 012 photographs

Generálna skúška Tu Es Petrus (autor: Matej Stachera) Go! 055 photographs

Zo zákulisia koncertu Piotra Rubika (autor: Matej Stachera) Go! 054 photographs

Koncert Piotra Rubika v BA 1/2 (autor: Matej Stachera) Go! 090 photographs

Koncert Piotra Rubika v BA 2/2 (autor: Matej Stachera) Go! 094 photographs

Po skončení koncertu Piotra Rubika (autor: Matej Stachera) Go! 011 photographs

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Jazdy v okolí Košíc, Dargov Go! 015 photographs

Katolícka univerzita má talent: Zábavný večer na KU (GS7) Go! 070 photographsDECEMBER

The number of albums in this archive: 15 albums.

The number of photographs in all albums: 887 photographs.(Riadne) Zasadnutie Správnej rady Katolíckej univerzity Go! 005 photographs

Prezentácia kandidátov na funkciu dekana PF KU Go! 024 photographs

8. zasadnutie Akadem. senátu KU, voľba nového predsedu AS Go! 001 photographs

Vianočné trhy v poľskom Krakowe, Martinova 30-tka Go! 142 photographs

Poďakovanie za celoživotnú prácu doc. V. Trubíniovej (1/2) Go! 227 photographs

Poďakovanie za celoživotnú prácu doc. V. Trubíniovej (2/2) Go! 069 photographs

Zakončenie funkčného obdobia dekana Tomáša Jablonského Go! 148 photographs

Koledníci (a.k.a. Gubové) v Hrabovci nad Laborcom Go! 029 photographs

Vianočná (polnočná) svätá omša v Hrabovci n/Lab. Go! 063 photographs

Svätá omša na Narodenie Pána vo farskom kostole Go! 056 photographs

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Prejazd cez horský prechod Go! 012 photographs

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Jazdy v okolí Popradu, Smižany Go! 012 photographs

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Jazdy v okolí PO, Betlehém KE Go! 003 photographs

Stretnutie farskej rady pri kapustnici na fare Go! 026 photographs

Ďakovná sv. omša za uplynulý rok 2016 vo farskom kostole Go! 070 photographs