T2 Fotografie 

https://www.facebook.com/portalT2

Page build: 20.0301.20
Last updated: 1. marca 2020Archive of photographs per year 2017

The number of albums in this archive: 530 albums.

The number of photographs in all albums: 15.946+ photographs.
JANUARY

The number of albums in this archive: 13 albums.

The number of photographs in all albums: 798 photographs.Na prelome rokov 2016/2017, O polnoci v kostole Go! 012 photographs

Na prelome rokov 2016/2017: Novoročný punč v rodnej obci Go! 067 photographs

Slávnosť Bohorodičky Panny Márie v Hrabovci n/L. Go! 089 photographs

Sneženie pred Pedagogickou fakultou Katolíckej univerzity Go! 004 photographs

Charitatívny hokej kňazov Spiš vs. Košice: Príchod, šatne Go! 056 photographs

Charitatívny hokej kňazov Spiš vs. Košice: Rozcvička Go! 098 photographs

Charitatívny hokej kňazov Spiš vs. Košice: 1. tretina Go! 149 photographs

Charitatívny hokej kňazov Spiš vs. Košice: 2. tret., záver Go! 114 photographs

Prechádzka po zasneženej rodnej obci Hrabovec n/L. (1) Go! 054 photographs

Prechádzka po zasneženej rodnej obci Hrabovec n/L. (2) Go! 048 photographs

Prechádzka po zasneženej rodnej obci Hrabovec n/L. (3) Go! 044 photographs

Prechádzka po zasneženej rodnej obci Hrabovec n/L. (4) Go! 051 photographs

Verejné zhromaždenie v obci Hrabovec nad Laborcom Go! 012 photographsFEBRUARY

The number of albums in this archive: 21 albums.

The number of photographs in all albums: 1.478 photographs.Doktorandské prednášky na Katedre histórie FF KU Go! 006 photographs

Deň otvorených dverí na KU: Pred oficiálnym začiatkom... Go! 058 photographs

Deň otvorených dverí na KU: Spoločné otvorenie v Aule JP2 Go! 115 photographs

Deň otvorených dverí na KU: Otvorenie DOD na FF KU Go! 136 photographs

Deň otvorených dverí na KU: Katedry Filozofickej fakulty Go! 090 photographs

Deň otvorených dverí na KU: Pedagogická fakulta (foajé) Go! 058 photographs

Deň otvorených dverí na KU: Univerzitná knižnica KU Go! 048 photographs

Deň otvorených dverí na KU: Záver DOD na FF KU, tombola Go! 064 photographs

Diskusia na FF KU s Marekom Vagovičom z Aktuality.sk Go! 009 photographs

Štúdio L+S: Predstavenie Meno v KDAH (po skonč. inscenácie) Go! 003 photographs

Rektor KU prof. Jozef Jarab sa dožíva 70 rokov života Go! 074 photographs

Veľvyslanec USA Adam Sterling na KU: Prehliadka knižnice Go! 062 photographs

Veľvyslanec USA Adam Sterling na KU: Stretnutie s rektorom Go! 025 photographs

Veľvyslanec USA Adam Sterling na KU: Prednáška na FF KU Go! 105 photographs

Veľvyslanec USA Adam Sterling na KU: Stretnutie so študentmi Go! 042 photographs

Študenti z Ukrajiny na návšteve KU: Privítanie v Aule JP2 Go! 131 photographs

Študenti z Ukrajiny na návšteve KU: Prehliadka knižnice Go! 077 photographs

Študenti z Ukrajiny na návšteve KU: Návšteva fakúlt (FF + PF) Go! 024 photographs

Druhá obecná zabíjačka v HnL: Prípravný deň, spracovanie Go! 158 photographs

Druhá obecná zabíjačka v HnL: Stretnutie s obyvateľmi obce Go! 123 photographs

Druhá obecná zabíjačka v HnL (foto: B. Pavlíková) Go! 070 photographsMARCH

The number of albums in this archive: 28 albums.

The number of photographs in all albums: 1.937 photographs.Bežný deň na Katolíckej univerzite v Ružomberku Go! 018 photographs

Inaugurácia Petra Kršku, dekana PF KU: Pred omšou Go! 075 photographs

Inaugurácia Petra Kršku, dekana PF KU: Svätá omša Go! 094 photographs

Inaugurácia Petra Kršku, dekana PF KU: Po omši, presun Go! 042 photographs

Inaugurácia Petra Kršku, dekana PF KU: Nácvik zboru Go! 094 photographs

Inaugurácia Petra Kršku, dekana PF KU: Zo zákulisia (1) Go! 046 photographs

Inaugurácia Petra Kršku, dekana PF KU: Zasadnutie AO Go! 167 photographs

Inaugurácia Petra Kršku, dekana PF KU: Zo zákulisia (2) Go! 030 photographs

Inaugurácia Petra Kršku, dekana PF: Pohostenie Go! 059 photographs

Inaugurácia Petra Kršku: Arcibiskup u nového dekana PF Go! 009 photographs

Týždeň slovenských knižníc: Študenti v UK KU (1) Go! 097 photographs

Týždeň slovenských knižníc: Študenti v UK KU (2) Go! 025 photographs

Hosť na KU: prof. F. Novomeský a MUDr. František Štuller Go! 178 photographs

Výjazdové zasadnutie SHS pri SAV: Pred začiatkom Go! 052 photographs

Výjazdové zasadnutie Sloven. historickej spoločnosti pri SAV Go! 129 photographs

Výjazdové zasadnutie SHS pri SAV: Beseda s hosťami Go! 049 photographs

MUDr. Miroslav Mikolášik na FF KU: Pred začiatkom prednášky Go! 046 photographs

MUDr. Miroslav Mikolášik na FF KU: Európska identita Go! 212 photographs

Súťaž v písaní esejí Moja Európa na FF KU: Registrácia Go! 088 photographs

Súťaž v písaní esejí Moja Európa na FF KU: V Aule JP2 Go! 054 photographs

Súťaž v písaní esejí na Katedre politológie FF KU: Moja Európa Go! 094 photographs

Súťaž v písaní esejí Moja Európa na FF KU: Diskusia Go! 028 photographs

Diskusia s Marekom Tódom, novinárom Dennika N, na FF KU Go! 074 photographs

Hosť na KU: doc. Róbert Sarka na tému Dialóg s islamom Go! 101 photographs

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Mestská nabíjačka v Nitre Go! 008 photographs

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Jazdy v okolí Trenčína Go! 033 photographs

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Nabíjačka Greenway v Žiline Go! 008 photographs

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Jazdy v okolí Prešova Go! 027 photographsAPRIL

The number of albums in this archive: 70 albums.

The number of photographs in all albums: 2.870+ photographs.Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Jazdy v okolí Košíc (1. deň) Go! 028 photographs

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Jazdy v okolí Košíc (2. deň) Go! 047 photographs

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Priatelia z KE a stopári z Kijeva Go! 022 photographs

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Jazdy v okolí Banskej Bystrice Go! 014 photographs

14. ročník ŠUČ na PF KU: Registrácia účastníkov Go! 045 photographs

14. ročník ŠUČ na PF KU: Otvorenie 1. súťažného dňa Go! 053 photographs

14. ročník ŠUČ na PF KU: Súťaž v hre na klavíri Go! 061 photographs

14. ročník ŠUČ na PF KU: Súťaž v hre na organe Go! 039 photographs

KSJaL FF: Mila Haugová vo výbere Rudolfa Juroleka Go! 152 photographs

7. zasadnutie Akademického senátu Pedagogickej fakulty KU Go! 049 photographs

Neformálne zasadnutie Akademického senátu KU Go! 035 photographs

Cesta do Plzne: Stanica Plzeň, Hlavní nádraží vo výstavbe Go! 003 photographs

Stretnutie katechúmenov s pátrom Miroslavom Martišom Go! 042 photographs

Veľkonočné trojdnie v Plzni: Missa Chrismatis (zákulisie) Go! 020 photographs

Missa Chrismatis v Plzni: Sprievod kňazov do katedrály Go! 049 photographs

Missa Chrismatis: Svätá omša s Mons. Tomášom Holubom Go! 163 photographs

Missa Chrismatis: Svätenie olejov, po omši, centrum mesta Go! 138 photographs

Veľkonočné trojdnie v Plzni: Zelený Štvrtok (Pred omšou) Go! 048 photographs

Veľkonočné trojdnie v Plzni: Zelený Štvrtok (Svätá omša) Go! 098 photographs

Veľkonočné trojdnie v Plzni: Zelený Štvrtok (Záver omše) Go! 042 photographs

Veľkonočné trojdnie v Plzni: Krížová cesta na Veľký Piatok Go! 055 photographs

Veľkonočné trojdnie v Plzni: Obrady Veľkého Piatku a hrob Go! 078 photographs

Veľkonočné trojdnie v Plzni: Biela Sobota / Iniciačné obrady Go! 056 photographs

Veľkonočné trojdnie v Plzni: Biela Sobota / Nácvik na večer Go! 059 photographs

Veľkonočné trojdnie v Plzni: Biela Sobota / Pred omšou Go! 055 photographs

Veľkonočné trojdnie v Plzni: Vigília / Začiatok slávenia Go! 129 photographs

Veľkonočné trojdnie v Plzni: Vigília / Krst katechúmenov Go! 127 photographs

Veľkonočné trojdnie v Plzni: Vigília / Sviatosť birmovania Go! 162 photographs

Veľkonočné trojdnie v Plzni: Vigí. / Obetovanie, premenenie Go! 104 photographs

Veľkonočné trojdnie v Plzni: Vigília / 1. sväté prijímanie Go! 148 photographs

Veľkonočné trojdnie v Plzni: Vigília / Fotografovanie, pascha Go! 054 photographs

Veľkonočné trojdnie v Plzni: Veľkonočná Nedeľa KsJN (1/2) Go! 064 photographs

Veľkonočné trojdnie v Plzni: Veľkonočná Nedeľa KsJN (2/2) Go! 074 photographs

Veľkonočné trojdnie v Plzni: Veľkon. Nedeľa KsJN (po omši) Go! 024 photographs

Veľkonočné trojdnie v Plzni: Kláštor a okolie obce Štěnovice Go! 030 photographs

Veľkonočné trojdnie v Plzni: Veľ. Nedeľa, Štěnovice, Omša Go! 063 photographs

Veľkonočné trojdnie v Plzni: Štěnovice, Pri čaji v kláštore Go! 040 photographs

Zastávka v Ostrave, centrum mesta, stretnutia s priateľmi Go! 067 photographs

Prof. M. A. Buscemiho OFM prednášal na KU o sv. Pavlovi Go! 149 photographs

30 rokov programu Erazmus: Pred začiatkom v knižnici Go! 079 photographs

30 rokov programu Erazmus: Vernisáž Erazmus očami KU Go! 119 photographs

30 rokov programu Erazmus: Odovzdávanie diplomov Go! 067 photographs

8. zasadnutie Akademického senátu Pedagogickej fakulty KU Go! 053 photographs

X. roč. Túry do teXtúry: Prednáška prof. Tibora Žilku Go! 108 photographs

Prednáška Miroslava Debnára, výkonného riaditeľa RTVS BB Go! 061 photographs

X. roč. študentskej konferencie Túry do teXtúry KSJaL FF KU Go! 093 photographs

Hosť na KU: dr. Zdenka Hertelyová (pred začiatkom) Go! 050 photographs

Hosť na KU: dr. Zdenka Hertelyová o Homeopatii Go! 082 photographs

Absolventský koncert: Kristína Takáčová a Mária Vlasatá (1/2) Go! 081 photographs

Absolventský koncert: Kristína Takáčová a Mária Vlasatá (2/2) Go! 053 photographs

Prednáška Luku Šeša na Katedre histórie FF KU Go! 040 photographs

Prednáška Pavla Hobdžu na Katedre filozófie FF KU Go! 032 photographs

Pred začiatkom zasadnutia Vedeckej rady KU (zákulisie) Go! 079 photographs

6. zasadnutie Vedeckej rady Katolíckej univerzity v Ružomb. Go! 052 photographs

Absolventský koncert: Peter Čertík, Libor Salva (zákulisie) Go! 025 photographs

Absolventský koncert: Peter Čertík, Libor Salva (koncert) Go! 092 photographs

Sedliacká veselica s UPaC na Katolíckej univerzite (1/3) Go! 152 photographs

Sedliacká veselica s UPaC na Katolíckej univerzite (2/3) Go! 152 photographs

Sedliacká veselica s UPaC na Katolíckej univerzite (3/3) Go! 191 photographs

Inštalovanie búst zakladateľov pred budovou univerz. knižnice Go! 043 photographs

Absolvent. koncert: O. Nehila, I. Floreková, M. Stachera (1) Go! 054 photographs

Absolvent. koncert: O. Nehila, I. Floreková, M. Stachera (2) Go! 190 photographs

Absolvent. koncert: O. Nehila, I. Floreková, M. Stachera (3) Go! 079 photographs

27. ročník medzinárod. salónu automob. AUTOSALÓN (salón) Go! 123 photographs

27. ročník medzinárod. salónu autom. AUTOSALÓN (dievčatá) Go! 123 photographs

27. ročník medzinárod. salónu automob. AUTOSALÓN (Tesla) Go! 127 photographs

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Jazdy v okolí Košíc (1. deň) Go! 037 photographsMAY

The number of albums in this archive: 17 albums.

The number of photographs in all albums: 1.032 photographs.Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Jazdy v okolí Košíc (2. deň) Go! 031 photographs

Otvorenie Týždňa kresťanskej kultúry v Univerzitnej knižnici Go! 147 photographs

Verejná diskusia na tému Pridaná hodnota katolíc. školy Go! 093 photographs

Te Deum Katolíckej univerzity: Pred začiatkom svätej omše Go! 125 photographs

Te Deum Katolíckej univerzity: Svätá omša s Mons. Boberom Go! 170 photographs

Te Deum Katolíckej univerzity: Ľudia pred rektorátom KU... Go! 037 photographs

Te Deum Katolíckej univerzity: Odhalenie búst zakladateľom Go! 091 photographs

Te Deum Katolíckej univerzity: Rozhovory pre médiá pred UK Go! 050 photographs

Te Deum Katolíckej univerzity: Pohostenie, raut pre hostí Go! 099 photographs

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Jazdy v okolí Liptovskej Mary Go! 025 photographs

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Cintorín v Horných Ozorovciach Go! 012 photographs

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Jazdy v okrese Trenčín, Beckov Go! 015 photographs

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Nabíjačka Lidl v Novej Dubnici Go! 016 photographs

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Jazdy v okolí mesta Žilina Go! 010 photographs

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Svadba na Tesle v Sihelnom Go! 025 photographs

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Supercharger Tesla v Sielnici Go! 006 photographs

10. zasadnutie Akademického senátu Katolíckej univerzity Go! 080 photographsJUNE

The number of albums in this archive: 23 albums.

The number of photographs in all albums: 2.166 photographs.Duchovná obnova s pátrom Eliasom Vellom: Prednáška Go! 053 photographs

Turistika po Liptovskej prírode: Prosiecka dolina, vodopád Go! 182 photographs

Turistika po Liptovskej prírode: Veľké Borové, Kvačianská dol. Go! 186 photographs

Turistika po Liptovskej prírode: Kvačany, návrat do Prosieku Go! 088 photographs

Duchovná obnova s pátrom Eliasom Vellom: Svätá omša Go! 080 photographs

XXIV. Czech-Polish-Slovak Mathematical Conference (1) Go! 193 photographs

3rd Internat. Summer School in Ancient Greek Philosophy Go! 063 photographs

XXIV. Czech-Polish-Slovak Mathematical Conference (2) Go! 071 photographs

22. výročie posviacky kostola v Hrabovci nad Laborcom Go! 108 photographs

25 rokov Gymnázia sv. Andreja: Svätá omša vo farskom kostole Go! 196 photographs

25 rokov Gymnázia sv. Andreja: Kultúrny program v KDAH Go! 168 photographs

Zábavno-vedomostný kvíz na streche Univer. knižnice KU (1) Go! 138 photographs

Zábavno-vedomostný kvíz na streche Univer. knižnice KU (2) Go! 030 photographs

Výhľad na sídlisko Klačno a vrch Čebraď v Ružomberku Go! 006 photographs

Pestrofarebná dúha po búrke nad Tescom v Ružomberku Go! 002 photographs

Promócia bc na PF KU (10:00): Pred začiatkom v zákulisí Go! 085 photographs

Promócia bc na PF KU (10:00): Priebeh promócie, príhovory Go! 062 photographs

Promócia bc na PF KU (10:00): Odovzdávanie diplomov Go! 079 photographs

Promócia bc na PF KU (10:00): Po skončení pred budovou Go! 064 photographs

Promócia bc na PF KU (11:30): Pred začiatkom v zákulisí Go! 077 photographs

Promócia bc na PF KU (11:30): Priebeh promócie, príhovory Go! 075 photographs

Promócia bc na PF KU (11:30): Odovzdávanie diplomov Go! 085 photographs

Promócia bc na PF KU (11:30): Po skončení pred budovou Go! 075 photographsJULY

The number of albums in this archive: 46 albums.

The number of photographs in all albums: 1.304 photographs.Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Na cestách s Teslou NR, ZV, ZA Go! 013 photographs

10. roč. Detskej univerzity KU: Pred zahájením DU v Aule JP2 Go! 000 photographs

10. roč. Detskej univerzity KU: Ima3kulácia študentov v AJP2 Go! 000 photographs

10. roč. Detskej univerzity KU: Fotografovanie po skupinách Go! 030 photographs

10. roč. Detskej univerzity KU: Spoločný workshop (1) Go! 000 photographs

10. roč. Detskej univerzity KU: Spoločný workshop (2) Go! 000 photographs

Farský kostol v Zbudskom Dlhom po oprave strechy Go! 003 photographs

Kvetinový kruhový objazd v meste Humenné Go! 007 photographs

10. roč. Detskej univerzity KU: Šermari v Aule Jána Pavla II. Go! 000 photographs

10. roč. Detskej univerzity KU: Workshopy (červení a fialoví) Go! 000 photographs

10. roč. Detskej univerzity KU: WS (oranž., tmav.+svet. modrí) Go! 000 photographs

10. roč. Detskej univerzity KU: Workshopy (tmavozel. a modrí) Go! 000 photographs

10. roč. Detskej univerzity KU: Workshop (zelení) Go! 000 photographs

1154. rokov od príchodu CaM: Príchod, Devínsky hrad, okolie Go! 000 photographs

1154. rokov od príchodu CaM: Pred začiatkom osláv príchodu Go! 000 photographs

1154. rokov od príchodu CaM: Príhovory a US Lúčnica (1/3) Go! 000 photographs

1154. rokov od príchodu CaM: Príhovory a US Lúčnica (2/3) Go! 000 photographs

1154. rokov od príchodu CaM: Príhovory a US Lúčnica (3/3) Go! 000 photographs

1154. rokov od príchodu CaM: Po skončení, ľudia na odchode Go! 000 photographs

Zastávka na odpočívadle Zeleneč: Autá na dialnici D1 Go! 024 photographs

10. roč. Detskej univerzity KU: Divadlo Rysavá jalovica (AJP2) Go! 000 photographs

10. roč. Detskej univerzity KU: Workshop v mediálnom centre Go! 000 photographs

10. roč. Detskej univerzity KU: Detská konferencia (1/2) Go! 000 photographs

10. roč. Detskej univerzity KU: Detská konferencia (2/2) Go! 000 photographs

10. roč. Detskej univerzity KU: Pred začiatkom promócie... Go! 000 photographs

10. roč. Detskej univerzity KU: Promócia v AJP2, Ukončenie DU Go! 000 photographs

Boggie @ OPUS JAZZ CLUB: Csemer Boglárka LIVE! (1/3) Go! 089 photographs

Boggie @ OPUS JAZZ CLUB: Csemer Boglárka LIVE! (2/3) Go! 113 photographs

Boggie @ OPUS JAZZ CLUB: Csemer Boglárka LIVE! (3/3) Go! 113 photographs

Concert of Boggie at Opus JC: Meeting after concert, signing Go! 034 photographs

Trip to Budapest: Way from hotel to bus station Népliget Go! 054 photographs

Dekrét pre staro-nového dekana FZ KU dr. Antona Lacka Go! 022 photographs

Hrebeňovka Malej Fatry (uto.): Nezbudská Lúčka, Starý hrad Go! 058 photographs

Hrebeňovka Malej Fatry (uto.): Cez les ku Chate pod Suchým Go! 073 photographs

Hrebeňovka Malej Fatry (str.): Chata p. S., Príslop, Suchý vrch Go! 069 photographs

Malá Fat.: Biele Skaly, S. Vráta, Stratenec, S. Priehyb, M. Kriváň Go! 114 photographs

Hrebeňovka Malej Fatry: Sedlo Bubeň, Pekelník, Veľký Kriváň Go! 150 photographs

Malá F.: Snílovské Sedlo, Chata pod Chlebom, Zajacovo, Šútovo Go! 088 photographs

Kostol v Liptovských Sliačoch Go! 001 photographs

Blesky a búrka nad lesmi v okolí Hrabovca nad Laborcom Go! 026 photographs

CdS Slovakia: Pred začiatkom stretnutia v Penzióne Zornička Go! 052 photographs

CdS Slovakia: Otvorenie úseku Donovaly - Tekovská Breznica Go! 084 photographs

CdS Slovakia: Rozhovory, obed, prví pútnici do Španej Doliny Go! 053 photographs

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): 83-ročný šofér na Tesle Go! 007 photographs

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Boggie v Tesle a Žilina Go! 006 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: Vyrážame na cesty s KOGE.sk Go! 021 photographsAUGUST

The number of albums in this archive: 108 albums.

The number of photographs in all albums: 1.461 photographs.Poznávací zájazd do Nórska: Tranzit cez Poľsko a prestávka Go! 030 photographs

Prehliadka mesta Berlín: Memorial to the Murdered Jews Go! 074 photographs

Prehliadka mesta Berlín: Unter den Linden/Bundesstraße Go! 145 photographs

Prehliadka mesta Berlín: Cora-Berliner-Straße, olovrant Go! 084 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: GoPro Flight T2K-GPK-17-067 Go! 064 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: Trajekt z Nemecka do Švédska Go! 032 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: Východ slnka nad Švédskom Go! 081 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: Tranzit autobusom cez Švédsko Go! 020 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: Svinesund, hranica SVE-NOR Go! 056 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: GoPro Flight T2K-GPK-17-068 Go! 000 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: Tranzit cez Nórsko do Osla Go! 026 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: Oslo/Bygdøy, Kon-Tiki Museum Go! 051 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: Oslo/Bygdøy, Frammuseet Go! 035 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: Vigelandsparken (1) Go! 124 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: Vigeland. (2) + veľvyslanec Go! 047 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: Večer v Buttingsrud Camping Go! 011 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: GoPro Flight T2K-GPK-17-069 Go! 000 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 043 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 097 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 093 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 014 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 022 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 035 photographs

Poznávací zájazd do Nórska: Návrat do Ružomberka Go! 090 photographs

Odpustová slávnosť vo farskom kostole so Štefanom Kačmárom Go! 027 photographs

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Jazdy vo východnom Rakúsku Go! 042 photographs

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Jazdy v okolí Ružomberka Go! 024 photographs

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Pohľad na Vysoké Tatry z D1 Go! 014 photographs

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Jazdy v okolí Popradu Go! 018 photographs

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Ráno v Poprade a nabíjačka Go! 007 photographs

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): S Teslou pod Spišským Hradom Go! 014 photographs

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Jazdy v okolí Košíc (1) Go! 015 photographs

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Jazdy v okolí Košíc (2) Go! 017 photographs

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Pod Devínom a nabíjačka Fresh Go! 009 photographsSEPTEMBER

The number of albums in this archive: 78 albums.

The number of photographs in all albums: 2.045+ photographs.Prejazd vlaku vojaka Švejka cez Hrabovec nad Laborcom Go! 010 photographs

Odborný seminár z kultúrnych dejín na Katedre histórie FF KU Go! 081 photographs

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Nabíjačky, rozhovor pre RTVS Go! 028 photographs

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Model X na diaľnici, Vysoké Ta3 Go! 012 photographs

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Model X pred KU v Ružomberku Go! 035 photographs

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Svadba na Orave a Chyznom Go! 121 photographs

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Milé stretnutie na nabíjačke Go! 036 photographs

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Jazdy s X-kom v okolí BA Go! 033 photographs

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Nočné nabíjanie v Sielnici Go! 006 photographs

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Nabíjačka Greenway v Prešove Go! 003 photographs

Púť zamest. a pedagógov KU: Vyrážame na cestu, v buse Go! 024 photographs

Púť zamest. a pedagógov KU: Návšteva Mariánskej hory Go! 131 photographs

Púť zamest. a pedagógov KU: Návšteva Levočskej baziliky Go! 046 photographs

Púť zamest. a pedagógov KU: Stretnutie s primátorom Levoče Go! 081 photographs

Púť zamest. a pedagógov KU: Príchod na Kapitulu a sv. omša Go! 138 photographs

Púť zamest. a pedagógov KU: Obed v kňazskom seminári Go! 030 photographs

Púť zamest. a pedagógov KU: Prehliadka biskupského paláca Go! 075 photographs

Púť zamest. a pedagógov KU: Prehliadka spišskej katedrály Go! 080 photographs

Duchovná obnova na KU: Prednáška Mons. Štefana Sečku Go! 040 photographs

Duchovná obnova na KU: Svätá omša v univerzitnom kostole Go! 066 photographs

Výlet do Ríma 2017 (piatok): ?? Go! 019 photographs

Výlet do Ríma 2017 (piatok): ?? Go! 038 photographs

Výlet do Ríma 2017 (sobota): ?? Go! 000 photographs

Výlet do Ríma 2017 (sobota): ?? Go! 000 photographs

Výlet do Ríma 2017 (sobota): ?? Go! 000 photographs

Výlet do Ríma 2017 (nedeľa): ?? Go! 000 photographs

Výlet do Ríma 2017 (nedeľa): ?? Go! 000 photographs

Výlet do Ríma 2017 (nedeľa): ?? Go! 000 photographs

Výlet do Ríma 2017 (nedeľa): ?? Go! 000 photographs

Výlet do Ríma 2017 (nedeľa): ?? Go! 000 photographs

Výlet do Ríma 2017 (nedeľa): ?? Go! 000 photographs

Výlet do Ríma 2017 (nedeľa): ?? Go! 000 photographs

Výlet do Ríma 2017 (pondelok): ?? Go! 000 photographs

Výlet do Ríma 2017 (pondelok): ?? Go! 000 photographs

Výlet do Ríma 2017 (pondelok): ?? Go! 000 photographs

Výlet do Ríma 2017 (pondelok): ?? Go! 000 photographs

Výlet do Ríma 2017 (pondelok): ?? Go! 000 photographs

Výlet do Ríma 2017 (utorok): ?? Go! 000 photographs

Výlet do Ríma 2017 (utorok): ?? Go! 000 photographs

Výlet do Ríma 2017 (utorok): ?? Go! 000 photographs

Výlet do Ríma 2017 (utorok): ?? Go! 000 photographs

Výlet do Ríma 2017 (utorok): ?? Go! 000 photographs

Výlet do Ríma 2017 (utorok): ?? Go! 000 photographs

Výlet do Ríma 2017 (utorok): ?? Go! 000 photographs

Výlet do Ríma 2017 (streda): ?? Go! 000 photographs

Výlet do Ríma 2017 (streda): ?? Go! 000 photographs

Výlet do Ríma 2017 (streda): ?? Go! 000 photographs

Výlet do Ríma 2017 (streda): ?? Go! 040 photographs

Výlet do Ríma 2017 (streda): ?? Go! 159 photographs

Výlet do Ríma 2017 (streda): ?? Go! 000 photographs

Výlet do Ríma 2017 (štvrtok): ?? Go! 000 photographs

Výlet do Ríma 2017 (štvrtok): ?? Go! 000 photographs

Výlet do Ríma 2017 (štvrtok): ?? Go! 000 photographs

Výlet do Ríma 2017 (štvrtok): ?? Go! 000 photographs

Výlet do Ríma 2017 (štvrtok): ?? Go! 000 photographs

Výlet do Ríma 2017 (piatok): ?? Go! 000 photographs

Výlet do Ríma 2017 (piatok): ?? Go! 000 photographs

Výlet do Ríma 2017 (piatok): ?? Go! 000 photographs

Výlet do Ríma 2017 (piatok): ?? Go! 000 photographs

Výlet do Ríma 2017 (sobota): ?? Go! 000 photographs

Výlet do Ríma 2017 (sobota): ?? Go! 000 photographs

Výlet do Ríma 2017 (sobota): ?? Go! 000 photographs

Výlet do Ríma 2017 (sobota): ?? Go! 000 photographs

Výlet do Ríma 2017 (sobota): ?? Go! 000 photographs

Výlet do Ríma 2017 (nedeľa): ?? Go! 000 photographs

Výlet do Ríma 2017 (nedeľa): ?? Go! 000 photographs

Výlet do Ríma 2017 (nedeľa): ?? Go! 000 photographs

Výlet do Ríma 2017 (nedeľa): ?? Go! 000 photographs

Výlet do Ríma 2017 (nedeľa): ?? Go! 000 photographs

Výlet do Ríma 2017 (pondelok): Návrat z Talianska cez Rakúsko Go! 026 photographs

Veni Sancte na KU: Pri kostole pred začiatkom slávnosti Go! 125 photographs

Veni Sancte na KU: Slávnostná sv. omša v Kostole sv. Rodiny Go! 157 photographs

Veni Sancte na KU: Po skončení svätej omše, presun na KU Go! 075 photographs

Veni Sancte na KU: V Aule JP2 pred začiatkom zasadnutia Go! 049 photographs

Veni Sancte: Zasadnutie AO KU, inaugurač. reč prof. Jana Royta Go! 160 photographs

Veni Sancte na KU: Po skončení zasadnutia Akademickej obce Go! 031 photographs

Veni Sancte na KU: Runiverz a stretnutie u rektora Jaraba Go! 037 photographs

Prednáška prof. Alexandra Maxwella na KHIS FF KU Go! 053 photographsOCTOBER

The number of albums in this archive: 52 albums.

The number of photographs in all albums: 692+ photographs.Hosť na KU: Kapláni na tému Camino de Santiago Portugués Go! 091 photographs

Prezentácia knihy Mariana Szczepanowicza v Aule JP2 Go! 194 photographs

Stretko vo foajé PF KU na tému Žena, kráľovná ako Ester Go! 042 photographs

Otvorenie Univerzity tretieho veku: Pred začiatkom v aule Go! 067 photographs

Univerzita tretieho veku: Prednáška prof. Antona Tyrola Go! 063 photographs

Promócia absolv. PhD. štúdia: Pred začiatkom v zákulisí Go! 067 photographs

Promócia absolv. PhD. štúdia: Priebeh promócie, príhovory Go! 116 photographs

Promócia absolv. PhD. štúdia: Odovzdávanie diplomov Go! 109 photographs

Promócia absolv. PhD. štúdia: Po skončení pred budovou Go! 019 photographs

Odpustová slávnosť ku cti Ružencovej Panny Márie (1) Go! 094 photographs

Odpustová slávnosť ku cti Ružencovej Panny Márie (2) Go! 090 photographs

Futbalový zápas Hrabovec nad Laborcom vs. Ňagov (2:1) Go! 194 photographs

Hosť na KU: Pavol Hrabovecký o spisovateľovi J. R. R. Tolkien Go! 158 photographs

Pavol Hrabovecký - Rozhovor s Imrichom Gazdom pre Postoj Go! 048 photographs

Výzvy digitálnej komunikácie pre evanjelizáciu: Registrácia Go! 000 photographs

Výzvy digitálnej komunikácie... Otvorenie, prof. Daniel Arasa Go! 000 photographs

Výzvy digitálnej komunikácie... Prestávka, Tomasz Dostatni OP Go! 000 photographs

Externé vyučovanie s dr. Soňou Šrobárovou na PF KU Go! 013 photographs

Výzvy digitálnej komunikácie... Workshopy, prestávka, interviá Go! 000 photographs

Výzvy digitálnej komunikácie... Svätá omša s Mons. J. Haľkom Go! 000 photographs

Výzvy digitálnej komunikácie... Recepcia, spoločná fotka Go! 000 photographs

Výzvy digitálnej komunikácie... Prednáška prof. Daniela Arasu Go! 000 photographs

Výzvy digitálnej komunikácie... Prednáška dr. Juraja Holdoša Go! 000 photographs

Deň pedagógov, zamestnancov a študentov FF KU: Príchod Go! 000 photographs

Deň pedagógov, zamestnancov a št. FF: Ima3kulácia prvákov Go! 000 photographs

Deň pedagógov, zamestnancov a štud. FF KU: Futbalový zápas Go! 000 photographs

Hosť na KU: O sprevádzaní po Fatime s Mariánom Gavendom Go! 173 photographs

Raňajky s Erasmákmi na internáte C-blok Go! 000 photographs

Konferencia KPaŠP: Súčasnosť a pers. ed. II.: Pred začiatkom Go! 000 photographs

Konferencia KPaŠP: Súčasnosť a perspek. eduk. II.: Prednášky Go! 000 photographs

Stret. s profesionálmi: Diskusia s blogerom Jánom Benčíkom Go! 040 photographs

Kurzy pre učiteľov nemčiny na Katedre NJaL FF KU Go! 003 photographs

Konferencia PF KU: Výchova a vzdelávanie ako nástroj... VI. Go! 000 photographs

Konferencia KPaŠP: Súčasnosť a perspek. edukácie II.: Sekcie Go! 000 photographs

Konferencia Service-learning na FF KU: Pred začiatkom Go! 000 photographs

Konferencia Service-learning: Otvorenie dekanom a aktivitka Go! 000 photographs

Konferencia Service-learning: Prednášky pozvaných hostí Go! 000 photographs

12. zasadnutie Akademického senátu Katolíckej univerzity Go! 080 photographs

Hosť na KU: Vladimír Peregrim SDB na tému Jahveho plameň Go! 117 photographs

Konferencia o identite a poslaní katolíc. univ.: Pred začiatkom Go! 000 photographs

Konferencia KU21: Otvorenie a príhovor rektora prof. Jaraba Go! 000 photographs

Konferencia o identite... KU21: Blok prednášok č. 1 Go! 000 photographs

Konferencia o identite...KU21: Prestávka a občerstvenie Go! 000 photographs

Konferencia o identite...KU21: Blok prednášok č. 2 Go! 000 photographs

Konferencia o identite...KU21: Svätá omša a obedná prestávka Go! 000 photographs

Konferencia o identite...KU21: Prehliadka Univerzit. knižnice Go! 000 photographs

Konferencia o identite...KU21: Blok prednášok č. 3 Go! 000 photographs

Konferencia o identite...KU21: Prestávka a kultúrna vyžitie Go! 000 photographs

Konferencia o identite...KU21: Diskusia a záver konferencie Go! 000 photographs

Aj tvoj názor je pre nás dôležitý (anketa KU21, zber podnetov) Go! 007 photographs

Generálna sk. pred premierou divadla v Černovej (1) Go! 204 photographs

Generálna sk. pred premierou divadla v Černovej (2) Go! 163 photographsNOVEMBER

The number of albums in this archive: 84 albums.

The number of photographs in all albums: 0+ photographs.Týždeň vedy a techniky na PF: Ing. Kristína Urbanová Go! 000 photographs

Týždeň vedy a techniky na PF: dr. K. Tišťanová a M. Homolová Go! 000 photographs

Týždeň vedy a techniky na PF: dr. Štefan Tkáčik Go! 000 photographs

Týždeň vedy a techniky na FF: Zoltán Dragon (University of Szeged) Go! 000 photographs

Týždeň vedy a techniky na PF: Katedra sociálnej práce (1) Go! 000 photographs

Týždeň vedy a techniky na PF: doc. Miroslav Saniga Go! 000 photographs

Týždeň vedy a techniky na PF: doc. Andrey Kraev Go! 000 photographs

Týždeň vedy a techniky na PF: dr. Lenka Štefáková Go! 000 photographs

Týždeň vedy a techniky na PF: V laboratóriu chémie Go! 000 photographs

Týždeň vedy a techniky na PF: Katedra sociálnej práce (2) Go! 000 photographs

Týždeň vedy a techniky na FF: Gyorgy Kalmar (The Bad Boys) Go! 000 photographs

Týždeň vedy a techniky na FF: Diskusia Dragon vs. Palatinus Go! 000 photographs

Týždeň vedy a techniky na FF: Mgr. Martin Posch zo SAV Go! 000 photographs

Týždeň vedy a techniky na PF: doc. Branislav Nižnanský Go! 000 photographs

?? Go! 000 photographs

?? Go! 000 photographs

?? Go! 000 photographs

?? ?? Go! 020 photographs

?? Go! 000 photographs

?? Go! 000 photographs

?? Go! 000 photographs

?? Go! 000 photographs

?? Go! 000 photographs

?? ?? Go! 008 photographs

?? Go! 000 photographs

?? Go! 000 photographs

?? Go! 000 photographs

?? Go! 000 photographs

?? Go! 000 photographs

?? Go! 000 photographs

?? Go! 000 photographs

?? Go! 000 photographs

?? Go! 000 photographs

?? Go! 000 photographs

?? Go! 000 photographs

?? Go! 000 photographs

?? Go! 000 photographs

?? Go! 000 photographs

?? Go! 000 photographs

?? Go! 000 photographs

?? Go! 000 photographs

?? Go! 000 photographs

?? Go! 000 photographs

?? Go! 000 photographs

?? ?? Go! 034 photographs

?? ?? Go! 074 photographs

?? ?? Go! 047 photographs

?? ?? Go! 022 photographs

?? ?? Go! 022 photographs

?? ?? Go! 017 photographs

?? ?? Go! 038 photographs

?? ?? Go! 056 photographs

?? ?? Go! 014 photographs

?? Go! 000 photographs

?? Go! 000 photographs

?? Go! 000 photographs

?? Go! 000 photographs

?? Go! 000 photographs

?? Go! 000 photographs

?? Go! 000 photographs

?? Go! 000 photographs

?? Go! 000 photographs

?? Go! 000 photographs

?? Go! 000 photographs

?? Go! 000 photographs

?? Go! 000 photographs

?? Go! 000 photographs

?? Go! 000 photographs

?? Go! 000 photographs

?? Go! 000 photographs

?? Go! 000 photographs

?? Go! 000 photographs

?? Go! 000 photographs

?? Go! 000 photographs

?? Go! 000 photographs

(Pred) Adventná kvapka krvi v priestoroch UPaC Go! 000 photographs

Študenti cirk. gymnázia zo SN na FF: prednáška s prodekanom Go! 000 photographs

Stretnutia s prefesionálmi: Daniel Vražda na KŽur FF KU Go! 000 photographs

Študenti cirk. gymnázia zo SN: Prehliadka Mediálneho centra Go! 000 photographs

Študenti cirk. gymnázia zo SN: Prehliadka Univerzit. knižnice Go! 000 photographs

Prednáška absolventa FF KU Lukáša Valacha: Kampaň VUC Go! 000 photographs

Katedrovica historikov Filozofickej fakulty KU Go! 000 photographs

Autorské čítanie s autorom Ondrejom štefánikom v UK KU Go! 000 photographs

Zo života na KU: Predstavujeme Vám žurnalistu Alberta! Go! 002 photographsDECEMBER

The number of albums in this archive: 30 albums.

The number of photographs in all albums: 163+ photographs.Zájazd z Okresného úradu RK: Adventné trhy v Krakowe Go! 061 photographs

Stretnutie so sv. Mikulášom vo foajé PF KU, dve scénky Go! 000 photographs

Katedrovica filozofov kat. filoz. Filozofickej fakulty v Panoptiku Go! 000 photographs

Psycho párty Katedry psychológie Filozofickej fakulty Go! 000 photographs

Mikulášsky kvíz pre študentov v Poradenskom centre KU Go! 050 photographs

Stretnutie XIV venované ružomberským spisovateľom Go! 000 photographs

Paradiso (Ricordare) v Galérii Ľ. Fullu: Pred začiatkom... Go! 000 photographs

Paradiso (Ricordare): Uvedenie knihy dvoch autorov v galérii Go! 000 photographs

Vyhodnotenie Filozofickej olympiády / Súťažné kolo Go! 084 photographs

13. zasadnutie Akademického senátu Katolíckej univerzity Go! 127 photographs

Katedrovica žurnalistov na Filozofickej fakulte KU Go! 200 photographs

Konferencia doktorandov II. na Filozofickej fakulte KU Go! 000 photographs

Slovenčinársky milionár KSJaL, 1. ročník (registrácia) Go! 000 photographs

Slovenčinársky milionár KSJaL, 1. ročník (celoslovenská súťaž) Go! 000 photographs

Vianočné trhy vo foajé Filozofickej fakulty KU Go! 000 photographs

Slávnostné zasad. Vedec. rady KU: Pred začiatkom v zákulisí Go! 000 photographs

Slávnostné zasad. Vedec. rady: Sprievod slávnostného kolégia Go! 000 photographs

Slávnostné zasad. Vedec. rady: Príhovor prof. Jozefa Jaraba Go! 000 photographs

Udeľovanie čestného doktorátu dr.h.c. doc. Milanovi Fiľovi Go! 000 photographs

Slávnostné zasad. Vedec. rady: Hudob. vložka, záver, sprievod Go! 000 photographs

Slávnostné zasad. Vedec. rady KU: Po skončení, gratulácie Go! 000 photographs

Stretnutia s profesionálmi: Veronika Cifrová-Ostrihoňová Go! 000 photographs

Kapustnica UPaC, koledovanie na Filozofickej fakulte KU Go! 000 photographs

Súťažné kolo ŠVOČ na Katedre biológie a ekológie PF KU Go! 111 photographs

Posedenie zamestnancov FF KU pri kapustnici na záver zim. se. Go! 016 photographs

Kapustnica Katedry biológie a ekológie PF KU v jedálni PF Go! 020 photographs

13. (mimoriadné) zasadnutie Akademického senátu PF KU Go! 059 photographs

Posedenie zamestnancov PF KU pri kapustnici na záver zim. se. Go! 041 photographs

Vianočný stromček vo foajé Filozofickej fakulty KU Go! 005 photographs

Posedenie zamestnancov UK a rektorátu KU pri kapustnici Go! 013 photographs