T2 Fotografie 

https://www.facebook.com/portalT2

Verzia stránok: 20.0301.20
Aktualizované: 1. marca 2020Archív fotografií za rok 2017

Počet albumov v tomto archíve: 530 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 15.946+ fotografií.
JANUÁR

Počet albumov v tomto archíve: 13 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 798 fotografií.Na prelome rokov 2016/2017, O polnoci v kostole Go! 012 fotografií

Na prelome rokov 2016/2017: Novoročný punč v rodnej obci Go! 067 fotografií

Slávnosť Bohorodičky Panny Márie v Hrabovci n/L. Go! 089 fotografií

Sneženie pred Pedagogickou fakultou Katolíckej univerzity Go! 004 fotografií

Charitatívny hokej kňazov Spiš vs. Košice: Príchod, šatne Go! 056 fotografií

Charitatívny hokej kňazov Spiš vs. Košice: Rozcvička Go! 098 fotografií

Charitatívny hokej kňazov Spiš vs. Košice: 1. tretina Go! 149 fotografií

Charitatívny hokej kňazov Spiš vs. Košice: 2. tret., záver Go! 114 fotografií

Prechádzka po zasneženej rodnej obci Hrabovec n/L. (1) Go! 054 fotografií

Prechádzka po zasneženej rodnej obci Hrabovec n/L. (2) Go! 048 fotografií

Prechádzka po zasneženej rodnej obci Hrabovec n/L. (3) Go! 044 fotografií

Prechádzka po zasneženej rodnej obci Hrabovec n/L. (4) Go! 051 fotografií

Verejné zhromaždenie v obci Hrabovec nad Laborcom Go! 012 fotografiíFEBRUÁR

Počet albumov v tomto archíve: 21 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 1.478 fotografií.Doktorandské prednášky na Katedre histórie FF KU Go! 006 fotografií

Deň otvorených dverí na KU: Pred oficiálnym začiatkom... Go! 058 fotografií

Deň otvorených dverí na KU: Spoločné otvorenie v Aule JP2 Go! 115 fotografií

Deň otvorených dverí na KU: Otvorenie DOD na FF KU Go! 136 fotografií

Deň otvorených dverí na KU: Katedry Filozofickej fakulty Go! 090 fotografií

Deň otvorených dverí na KU: Pedagogická fakulta (foajé) Go! 058 fotografií

Deň otvorených dverí na KU: Univerzitná knižnica KU Go! 048 fotografií

Deň otvorených dverí na KU: Záver DOD na FF KU, tombola Go! 064 fotografií

Diskusia na FF KU s Marekom Vagovičom z Aktuality.sk Go! 009 fotografií

Štúdio L+S: Predstavenie Meno v KDAH (po skonč. inscenácie) Go! 003 fotografií

Rektor KU prof. Jozef Jarab sa dožíva 70 rokov života Go! 074 fotografií

Veľvyslanec USA Adam Sterling na KU: Prehliadka knižnice Go! 062 fotografií

Veľvyslanec USA Adam Sterling na KU: Stretnutie s rektorom Go! 025 fotografií

Veľvyslanec USA Adam Sterling na KU: Prednáška na FF KU Go! 105 fotografií

Veľvyslanec USA Adam Sterling na KU: Stretnutie so študentmi Go! 042 fotografií

Študenti z Ukrajiny na návšteve KU: Privítanie v Aule JP2 Go! 131 fotografií

Študenti z Ukrajiny na návšteve KU: Prehliadka knižnice Go! 077 fotografií

Študenti z Ukrajiny na návšteve KU: Návšteva fakúlt (FF + PF) Go! 024 fotografií

Druhá obecná zabíjačka v HnL: Prípravný deň, spracovanie Go! 158 fotografií

Druhá obecná zabíjačka v HnL: Stretnutie s obyvateľmi obce Go! 123 fotografií

Druhá obecná zabíjačka v HnL (foto: B. Pavlíková) Go! 070 fotografiíMAREC

Počet albumov v tomto archíve: 28 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 1.937 fotografií.Bežný deň na Katolíckej univerzite v Ružomberku Go! 018 fotografií

Inaugurácia Petra Kršku, dekana PF KU: Pred omšou Go! 075 fotografií

Inaugurácia Petra Kršku, dekana PF KU: Svätá omša Go! 094 fotografií

Inaugurácia Petra Kršku, dekana PF KU: Po omši, presun Go! 042 fotografií

Inaugurácia Petra Kršku, dekana PF KU: Nácvik zboru Go! 094 fotografií

Inaugurácia Petra Kršku, dekana PF KU: Zo zákulisia (1) Go! 046 fotografií

Inaugurácia Petra Kršku, dekana PF KU: Zasadnutie AO Go! 167 fotografií

Inaugurácia Petra Kršku, dekana PF KU: Zo zákulisia (2) Go! 030 fotografií

Inaugurácia Petra Kršku, dekana PF: Pohostenie Go! 059 fotografií

Inaugurácia Petra Kršku: Arcibiskup u nového dekana PF Go! 009 fotografií

Týždeň slovenských knižníc: Študenti v UK KU (1) Go! 097 fotografií

Týždeň slovenských knižníc: Študenti v UK KU (2) Go! 025 fotografií

Hosť na KU: prof. F. Novomeský a MUDr. František Štuller Go! 178 fotografií

Výjazdové zasadnutie SHS pri SAV: Pred začiatkom Go! 052 fotografií

Výjazdové zasadnutie Sloven. historickej spoločnosti pri SAV Go! 129 fotografií

Výjazdové zasadnutie SHS pri SAV: Beseda s hosťami Go! 049 fotografií

MUDr. Miroslav Mikolášik na FF KU: Pred začiatkom prednášky Go! 046 fotografií

MUDr. Miroslav Mikolášik na FF KU: Európska identita Go! 212 fotografií

Súťaž v písaní esejí Moja Európa na FF KU: Registrácia Go! 088 fotografií

Súťaž v písaní esejí Moja Európa na FF KU: V Aule JP2 Go! 054 fotografií

Súťaž v písaní esejí na Katedre politológie FF KU: Moja Európa Go! 094 fotografií

Súťaž v písaní esejí Moja Európa na FF KU: Diskusia Go! 028 fotografií

Diskusia s Marekom Tódom, novinárom Dennika N, na FF KU Go! 074 fotografií

Hosť na KU: doc. Róbert Sarka na tému Dialóg s islamom Go! 101 fotografií

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Mestská nabíjačka v Nitre Go! 008 fotografií

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Jazdy v okolí Trenčína Go! 033 fotografií

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Nabíjačka Greenway v Žiline Go! 008 fotografií

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Jazdy v okolí Prešova Go! 027 fotografiíAPRÍL

Počet albumov v tomto archíve: 70 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 2.870+ fotografií.Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Jazdy v okolí Košíc (1. deň) Go! 028 fotografií

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Jazdy v okolí Košíc (2. deň) Go! 047 fotografií

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Priatelia z KE a stopári z Kijeva Go! 022 fotografií

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Jazdy v okolí Banskej Bystrice Go! 014 fotografií

14. ročník ŠUČ na PF KU: Registrácia účastníkov Go! 045 fotografií

14. ročník ŠUČ na PF KU: Otvorenie 1. súťažného dňa Go! 053 fotografií

14. ročník ŠUČ na PF KU: Súťaž v hre na klavíri Go! 061 fotografií

14. ročník ŠUČ na PF KU: Súťaž v hre na organe Go! 039 fotografií

KSJaL FF: Mila Haugová vo výbere Rudolfa Juroleka Go! 152 fotografií

7. zasadnutie Akademického senátu Pedagogickej fakulty KU Go! 049 fotografií

Neformálne zasadnutie Akademického senátu KU Go! 035 fotografií

Cesta do Plzne: Stanica Plzeň, Hlavní nádraží vo výstavbe Go! 003 fotografií

Stretnutie katechúmenov s pátrom Miroslavom Martišom Go! 042 fotografií

Veľkonočné trojdnie v Plzni: Missa Chrismatis (zákulisie) Go! 020 fotografií

Missa Chrismatis v Plzni: Sprievod kňazov do katedrály Go! 049 fotografií

Missa Chrismatis: Svätá omša s Mons. Tomášom Holubom Go! 163 fotografií

Missa Chrismatis: Svätenie olejov, po omši, centrum mesta Go! 138 fotografií

Veľkonočné trojdnie v Plzni: Zelený Štvrtok (Pred omšou) Go! 048 fotografií

Veľkonočné trojdnie v Plzni: Zelený Štvrtok (Svätá omša) Go! 098 fotografií

Veľkonočné trojdnie v Plzni: Zelený Štvrtok (Záver omše) Go! 042 fotografií

Veľkonočné trojdnie v Plzni: Krížová cesta na Veľký Piatok Go! 055 fotografií

Veľkonočné trojdnie v Plzni: Obrady Veľkého Piatku a hrob Go! 078 fotografií

Veľkonočné trojdnie v Plzni: Biela Sobota / Iniciačné obrady Go! 056 fotografií

Veľkonočné trojdnie v Plzni: Biela Sobota / Nácvik na večer Go! 059 fotografií

Veľkonočné trojdnie v Plzni: Biela Sobota / Pred omšou Go! 055 fotografií

Veľkonočné trojdnie v Plzni: Vigília / Začiatok slávenia Go! 129 fotografií

Veľkonočné trojdnie v Plzni: Vigília / Krst katechúmenov Go! 127 fotografií

Veľkonočné trojdnie v Plzni: Vigília / Sviatosť birmovania Go! 162 fotografií

Veľkonočné trojdnie v Plzni: Vigí. / Obetovanie, premenenie Go! 104 fotografií

Veľkonočné trojdnie v Plzni: Vigília / 1. sväté prijímanie Go! 148 fotografií

Veľkonočné trojdnie v Plzni: Vigília / Fotografovanie, pascha Go! 054 fotografií

Veľkonočné trojdnie v Plzni: Veľkonočná Nedeľa KsJN (1/2) Go! 064 fotografií

Veľkonočné trojdnie v Plzni: Veľkonočná Nedeľa KsJN (2/2) Go! 074 fotografií

Veľkonočné trojdnie v Plzni: Veľkon. Nedeľa KsJN (po omši) Go! 024 fotografií

Veľkonočné trojdnie v Plzni: Kláštor a okolie obce Štěnovice Go! 030 fotografií

Veľkonočné trojdnie v Plzni: Veľ. Nedeľa, Štěnovice, Omša Go! 063 fotografií

Veľkonočné trojdnie v Plzni: Štěnovice, Pri čaji v kláštore Go! 040 fotografií

Zastávka v Ostrave, centrum mesta, stretnutia s priateľmi Go! 067 fotografií

Prof. M. A. Buscemiho OFM prednášal na KU o sv. Pavlovi Go! 149 fotografií

30 rokov programu Erazmus: Pred začiatkom v knižnici Go! 079 fotografií

30 rokov programu Erazmus: Vernisáž Erazmus očami KU Go! 119 fotografií

30 rokov programu Erazmus: Odovzdávanie diplomov Go! 067 fotografií

8. zasadnutie Akademického senátu Pedagogickej fakulty KU Go! 053 fotografií

X. roč. Túry do teXtúry: Prednáška prof. Tibora Žilku Go! 108 fotografií

Prednáška Miroslava Debnára, výkonného riaditeľa RTVS BB Go! 061 fotografií

X. roč. študentskej konferencie Túry do teXtúry KSJaL FF KU Go! 093 fotografií

Hosť na KU: dr. Zdenka Hertelyová (pred začiatkom) Go! 050 fotografií

Hosť na KU: dr. Zdenka Hertelyová o Homeopatii Go! 082 fotografií

Absolventský koncert: Kristína Takáčová a Mária Vlasatá (1/2) Go! 081 fotografií

Absolventský koncert: Kristína Takáčová a Mária Vlasatá (2/2) Go! 053 fotografií

Prednáška Luku Šeša na Katedre histórie FF KU Go! 040 fotografií

Prednáška Pavla Hobdžu na Katedre filozófie FF KU Go! 032 fotografií

Pred začiatkom zasadnutia Vedeckej rady KU (zákulisie) Go! 079 fotografií

6. zasadnutie Vedeckej rady Katolíckej univerzity v Ružomb. Go! 052 fotografií

Absolventský koncert: Peter Čertík, Libor Salva (zákulisie) Go! 025 fotografií

Absolventský koncert: Peter Čertík, Libor Salva (koncert) Go! 092 fotografií

Sedliacká veselica s UPaC na Katolíckej univerzite (1/3) Go! 152 fotografií

Sedliacká veselica s UPaC na Katolíckej univerzite (2/3) Go! 152 fotografií

Sedliacká veselica s UPaC na Katolíckej univerzite (3/3) Go! 191 fotografií

Inštalovanie búst zakladateľov pred budovou univerz. knižnice Go! 043 fotografií

Absolvent. koncert: O. Nehila, I. Floreková, M. Stachera (1) Go! 054 fotografií

Absolvent. koncert: O. Nehila, I. Floreková, M. Stachera (2) Go! 190 fotografií

Absolvent. koncert: O. Nehila, I. Floreková, M. Stachera (3) Go! 079 fotografií

27. ročník medzinárod. salónu automob. AUTOSALÓN (salón) Go! 123 fotografií

27. ročník medzinárod. salónu autom. AUTOSALÓN (dievčatá) Go! 123 fotografií

27. ročník medzinárod. salónu automob. AUTOSALÓN (Tesla) Go! 127 fotografií

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Jazdy v okolí Košíc (1. deň) Go! 037 fotografiíMÁJ

Počet albumov v tomto archíve: 17 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 1.032 fotografií.Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Jazdy v okolí Košíc (2. deň) Go! 031 fotografií

Otvorenie Týždňa kresťanskej kultúry v Univerzitnej knižnici Go! 147 fotografií

Verejná diskusia na tému Pridaná hodnota katolíc. školy Go! 093 fotografií

Te Deum Katolíckej univerzity: Pred začiatkom svätej omše Go! 125 fotografií

Te Deum Katolíckej univerzity: Svätá omša s Mons. Boberom Go! 170 fotografií

Te Deum Katolíckej univerzity: Ľudia pred rektorátom KU... Go! 037 fotografií

Te Deum Katolíckej univerzity: Odhalenie búst zakladateľom Go! 091 fotografií

Te Deum Katolíckej univerzity: Rozhovory pre médiá pred UK Go! 050 fotografií

Te Deum Katolíckej univerzity: Pohostenie, raut pre hostí Go! 099 fotografií

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Jazdy v okolí Liptovskej Mary Go! 025 fotografií

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Cintorín v Horných Ozorovciach Go! 012 fotografií

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Jazdy v okrese Trenčín, Beckov Go! 015 fotografií

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Nabíjačka Lidl v Novej Dubnici Go! 016 fotografií

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Jazdy v okolí mesta Žilina Go! 010 fotografií

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Svadba na Tesle v Sihelnom Go! 025 fotografií

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Supercharger Tesla v Sielnici Go! 006 fotografií

10. zasadnutie Akademického senátu Katolíckej univerzity Go! 080 fotografiíJÚN

Počet albumov v tomto archíve: 23 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 2.166 fotografií.Duchovná obnova s pátrom Eliasom Vellom: Prednáška Go! 053 fotografií

Turistika po Liptovskej prírode: Prosiecka dolina, vodopád Go! 182 fotografií

Turistika po Liptovskej prírode: Veľké Borové, Kvačianská dol. Go! 186 fotografií

Turistika po Liptovskej prírode: Kvačany, návrat do Prosieku Go! 088 fotografií

Duchovná obnova s pátrom Eliasom Vellom: Svätá omša Go! 080 fotografií

XXIV. Czech-Polish-Slovak Mathematical Conference (1) Go! 193 fotografií

3rd Internat. Summer School in Ancient Greek Philosophy Go! 063 fotografií

XXIV. Czech-Polish-Slovak Mathematical Conference (2) Go! 071 fotografií

22. výročie posviacky kostola v Hrabovci nad Laborcom Go! 108 fotografií

25 rokov Gymnázia sv. Andreja: Svätá omša vo farskom kostole Go! 196 fotografií

25 rokov Gymnázia sv. Andreja: Kultúrny program v KDAH Go! 168 fotografií

Zábavno-vedomostný kvíz na streche Univer. knižnice KU (1) Go! 138 fotografií

Zábavno-vedomostný kvíz na streche Univer. knižnice KU (2) Go! 030 fotografií

Výhľad na sídlisko Klačno a vrch Čebraď v Ružomberku Go! 006 fotografií

Pestrofarebná dúha po búrke nad Tescom v Ružomberku Go! 002 fotografií

Promócia bc na PF KU (10:00): Pred začiatkom v zákulisí Go! 085 fotografií

Promócia bc na PF KU (10:00): Priebeh promócie, príhovory Go! 062 fotografií

Promócia bc na PF KU (10:00): Odovzdávanie diplomov Go! 079 fotografií

Promócia bc na PF KU (10:00): Po skončení pred budovou Go! 064 fotografií

Promócia bc na PF KU (11:30): Pred začiatkom v zákulisí Go! 077 fotografií

Promócia bc na PF KU (11:30): Priebeh promócie, príhovory Go! 075 fotografií

Promócia bc na PF KU (11:30): Odovzdávanie diplomov Go! 085 fotografií

Promócia bc na PF KU (11:30): Po skončení pred budovou Go! 075 fotografiíJÚL

Počet albumov v tomto archíve: 46 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 1.304 fotografií.Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Na cestách s Teslou NR, ZV, ZA Go! 013 fotografií

10. roč. Detskej univerzity KU: Pred zahájením DU v Aule JP2 Go! 000 fotografií

10. roč. Detskej univerzity KU: Ima3kulácia študentov v AJP2 Go! 000 fotografií

10. roč. Detskej univerzity KU: Fotografovanie po skupinách Go! 030 fotografií

10. roč. Detskej univerzity KU: Spoločný workshop (1) Go! 000 fotografií

10. roč. Detskej univerzity KU: Spoločný workshop (2) Go! 000 fotografií

Farský kostol v Zbudskom Dlhom po oprave strechy Go! 003 fotografií

Kvetinový kruhový objazd v meste Humenné Go! 007 fotografií

10. roč. Detskej univerzity KU: Šermari v Aule Jána Pavla II. Go! 000 fotografií

10. roč. Detskej univerzity KU: Workshopy (červení a fialoví) Go! 000 fotografií

10. roč. Detskej univerzity KU: WS (oranž., tmav.+svet. modrí) Go! 000 fotografií

10. roč. Detskej univerzity KU: Workshopy (tmavozel. a modrí) Go! 000 fotografií

10. roč. Detskej univerzity KU: Workshop (zelení) Go! 000 fotografií

1154. rokov od príchodu CaM: Príchod, Devínsky hrad, okolie Go! 000 fotografií

1154. rokov od príchodu CaM: Pred začiatkom osláv príchodu Go! 000 fotografií

1154. rokov od príchodu CaM: Príhovory a US Lúčnica (1/3) Go! 000 fotografií

1154. rokov od príchodu CaM: Príhovory a US Lúčnica (2/3) Go! 000 fotografií

1154. rokov od príchodu CaM: Príhovory a US Lúčnica (3/3) Go! 000 fotografií

1154. rokov od príchodu CaM: Po skončení, ľudia na odchode Go! 000 fotografií

Zastávka na odpočívadle Zeleneč: Autá na dialnici D1 Go! 024 fotografií

10. roč. Detskej univerzity KU: Divadlo Rysavá jalovica (AJP2) Go! 000 fotografií

10. roč. Detskej univerzity KU: Workshop v mediálnom centre Go! 000 fotografií

10. roč. Detskej univerzity KU: Detská konferencia (1/2) Go! 000 fotografií

10. roč. Detskej univerzity KU: Detská konferencia (2/2) Go! 000 fotografií

10. roč. Detskej univerzity KU: Pred začiatkom promócie... Go! 000 fotografií

10. roč. Detskej univerzity KU: Promócia v AJP2, Ukončenie DU Go! 000 fotografií

Boggie @ OPUS JAZZ CLUB: Csemer Boglárka LIVE! (1/3) Go! 089 fotografií

Boggie @ OPUS JAZZ CLUB: Csemer Boglárka LIVE! (2/3) Go! 113 fotografií

Boggie @ OPUS JAZZ CLUB: Csemer Boglárka LIVE! (3/3) Go! 113 fotografií

Concert of Boggie at Opus JC: Meeting after concert, signing Go! 034 fotografií

Trip to Budapest: Way from hotel to bus station Népliget Go! 054 fotografií

Dekrét pre staro-nového dekana FZ KU dr. Antona Lacka Go! 022 fotografií

Hrebeňovka Malej Fatry (uto.): Nezbudská Lúčka, Starý hrad Go! 058 fotografií

Hrebeňovka Malej Fatry (uto.): Cez les ku Chate pod Suchým Go! 073 fotografií

Hrebeňovka Malej Fatry (str.): Chata p. S., Príslop, Suchý vrch Go! 069 fotografií

Malá Fat.: Biele Skaly, S. Vráta, Stratenec, S. Priehyb, M. Kriváň Go! 114 fotografií

Hrebeňovka Malej Fatry: Sedlo Bubeň, Pekelník, Veľký Kriváň Go! 150 fotografií

Malá F.: Snílovské Sedlo, Chata pod Chlebom, Zajacovo, Šútovo Go! 088 fotografií

Kostol v Liptovských Sliačoch Go! 001 fotografií

Blesky a búrka nad lesmi v okolí Hrabovca nad Laborcom Go! 026 fotografií

CdS Slovakia: Pred začiatkom stretnutia v Penzióne Zornička Go! 052 fotografií

CdS Slovakia: Otvorenie úseku Donovaly - Tekovská Breznica Go! 084 fotografií

CdS Slovakia: Rozhovory, obed, prví pútnici do Španej Doliny Go! 053 fotografií

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): 83-ročný šofér na Tesle Go! 007 fotografií

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Boggie v Tesle a Žilina Go! 006 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: Vyrážame na cesty s KOGE.sk Go! 021 fotografiíAUGUST

Počet albumov v tomto archíve: 108 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 1.461 fotografií.Poznávací zájazd do Nórska: Tranzit cez Poľsko a prestávka Go! 030 fotografií

Prehliadka mesta Berlín: Memorial to the Murdered Jews Go! 074 fotografií

Prehliadka mesta Berlín: Unter den Linden/Bundesstraße Go! 145 fotografií

Prehliadka mesta Berlín: Cora-Berliner-Straße, olovrant Go! 084 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: GoPro Flight T2K-GPK-17-067 Go! 064 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: Trajekt z Nemecka do Švédska Go! 032 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: Východ slnka nad Švédskom Go! 081 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: Tranzit autobusom cez Švédsko Go! 020 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: Svinesund, hranica SVE-NOR Go! 056 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: GoPro Flight T2K-GPK-17-068 Go! 000 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: Tranzit cez Nórsko do Osla Go! 026 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: Oslo/Bygdøy, Kon-Tiki Museum Go! 051 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: Oslo/Bygdøy, Frammuseet Go! 035 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: Vigelandsparken (1) Go! 124 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: Vigeland. (2) + veľvyslanec Go! 047 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: Večer v Buttingsrud Camping Go! 011 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: GoPro Flight T2K-GPK-17-069 Go! 000 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 043 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 000 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 097 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 093 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 014 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 022 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: ??? Go! 035 fotografií

Poznávací zájazd do Nórska: Návrat do Ružomberka Go! 090 fotografií

Odpustová slávnosť vo farskom kostole so Štefanom Kačmárom Go! 027 fotografií

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Jazdy vo východnom Rakúsku Go! 042 fotografií

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Jazdy v okolí Ružomberka Go! 024 fotografií

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Pohľad na Vysoké Tatry z D1 Go! 014 fotografií

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Jazdy v okolí Popradu Go! 018 fotografií

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Ráno v Poprade a nabíjačka Go! 007 fotografií

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): S Teslou pod Spišským Hradom Go! 014 fotografií

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Jazdy v okolí Košíc (1) Go! 015 fotografií

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Jazdy v okolí Košíc (2) Go! 017 fotografií

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Pod Devínom a nabíjačka Fresh Go! 009 fotografiíSEPTEMBER

Počet albumov v tomto archíve: 78 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 2.045+ fotografií.Prejazd vlaku vojaka Švejka cez Hrabovec nad Laborcom Go! 010 fotografií

Odborný seminár z kultúrnych dejín na Katedre histórie FF KU Go! 081 fotografií

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Nabíjačky, rozhovor pre RTVS Go! 028 fotografií

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Model X na diaľnici, Vysoké Ta3 Go! 012 fotografií

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Model X pred KU v Ružomberku Go! 035 fotografií

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Svadba na Orave a Chyznom Go! 121 fotografií

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Milé stretnutie na nabíjačke Go! 036 fotografií

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Jazdy s X-kom v okolí BA Go! 033 fotografií

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Nočné nabíjanie v Sielnici Go! 006 fotografií

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Nabíjačka Greenway v Prešove Go! 003 fotografií

Púť zamest. a pedagógov KU: Vyrážame na cestu, v buse Go! 024 fotografií

Púť zamest. a pedagógov KU: Návšteva Mariánskej hory Go! 131 fotografií

Púť zamest. a pedagógov KU: Návšteva Levočskej baziliky Go! 046 fotografií

Púť zamest. a pedagógov KU: Stretnutie s primátorom Levoče Go! 081 fotografií

Púť zamest. a pedagógov KU: Príchod na Kapitulu a sv. omša Go! 138 fotografií

Púť zamest. a pedagógov KU: Obed v kňazskom seminári Go! 030 fotografií

Púť zamest. a pedagógov KU: Prehliadka biskupského paláca Go! 075 fotografií

Púť zamest. a pedagógov KU: Prehliadka spišskej katedrály Go! 080 fotografií

Duchovná obnova na KU: Prednáška Mons. Štefana Sečku Go! 040 fotografií

Duchovná obnova na KU: Svätá omša v univerzitnom kostole Go! 066 fotografií

Výlet do Ríma 2017 (piatok): ?? Go! 019 fotografií

Výlet do Ríma 2017 (piatok): ?? Go! 038 fotografií

Výlet do Ríma 2017 (sobota): ?? Go! 000 fotografií

Výlet do Ríma 2017 (sobota): ?? Go! 000 fotografií

Výlet do Ríma 2017 (sobota): ?? Go! 000 fotografií

Výlet do Ríma 2017 (nedeľa): ?? Go! 000 fotografií

Výlet do Ríma 2017 (nedeľa): ?? Go! 000 fotografií

Výlet do Ríma 2017 (nedeľa): ?? Go! 000 fotografií

Výlet do Ríma 2017 (nedeľa): ?? Go! 000 fotografií

Výlet do Ríma 2017 (nedeľa): ?? Go! 000 fotografií

Výlet do Ríma 2017 (nedeľa): ?? Go! 000 fotografií

Výlet do Ríma 2017 (nedeľa): ?? Go! 000 fotografií

Výlet do Ríma 2017 (pondelok): ?? Go! 000 fotografií

Výlet do Ríma 2017 (pondelok): ?? Go! 000 fotografií

Výlet do Ríma 2017 (pondelok): ?? Go! 000 fotografií

Výlet do Ríma 2017 (pondelok): ?? Go! 000 fotografií

Výlet do Ríma 2017 (pondelok): ?? Go! 000 fotografií

Výlet do Ríma 2017 (utorok): ?? Go! 000 fotografií

Výlet do Ríma 2017 (utorok): ?? Go! 000 fotografií

Výlet do Ríma 2017 (utorok): ?? Go! 000 fotografií

Výlet do Ríma 2017 (utorok): ?? Go! 000 fotografií

Výlet do Ríma 2017 (utorok): ?? Go! 000 fotografií

Výlet do Ríma 2017 (utorok): ?? Go! 000 fotografií

Výlet do Ríma 2017 (utorok): ?? Go! 000 fotografií

Výlet do Ríma 2017 (streda): ?? Go! 000 fotografií

Výlet do Ríma 2017 (streda): ?? Go! 000 fotografií

Výlet do Ríma 2017 (streda): ?? Go! 000 fotografií

Výlet do Ríma 2017 (streda): ?? Go! 040 fotografií

Výlet do Ríma 2017 (streda): ?? Go! 159 fotografií

Výlet do Ríma 2017 (streda): ?? Go! 000 fotografií

Výlet do Ríma 2017 (štvrtok): ?? Go! 000 fotografií

Výlet do Ríma 2017 (štvrtok): ?? Go! 000 fotografií

Výlet do Ríma 2017 (štvrtok): ?? Go! 000 fotografií

Výlet do Ríma 2017 (štvrtok): ?? Go! 000 fotografií

Výlet do Ríma 2017 (štvrtok): ?? Go! 000 fotografií

Výlet do Ríma 2017 (piatok): ?? Go! 000 fotografií

Výlet do Ríma 2017 (piatok): ?? Go! 000 fotografií

Výlet do Ríma 2017 (piatok): ?? Go! 000 fotografií

Výlet do Ríma 2017 (piatok): ?? Go! 000 fotografií

Výlet do Ríma 2017 (sobota): ?? Go! 000 fotografií

Výlet do Ríma 2017 (sobota): ?? Go! 000 fotografií

Výlet do Ríma 2017 (sobota): ?? Go! 000 fotografií

Výlet do Ríma 2017 (sobota): ?? Go! 000 fotografií

Výlet do Ríma 2017 (sobota): ?? Go! 000 fotografií

Výlet do Ríma 2017 (nedeľa): ?? Go! 000 fotografií

Výlet do Ríma 2017 (nedeľa): ?? Go! 000 fotografií

Výlet do Ríma 2017 (nedeľa): ?? Go! 000 fotografií

Výlet do Ríma 2017 (nedeľa): ?? Go! 000 fotografií

Výlet do Ríma 2017 (nedeľa): ?? Go! 000 fotografií

Výlet do Ríma 2017 (pondelok): Návrat z Talianska cez Rakúsko Go! 026 fotografií

Veni Sancte na KU: Pri kostole pred začiatkom slávnosti Go! 125 fotografií

Veni Sancte na KU: Slávnostná sv. omša v Kostole sv. Rodiny Go! 157 fotografií

Veni Sancte na KU: Po skončení svätej omše, presun na KU Go! 075 fotografií

Veni Sancte na KU: V Aule JP2 pred začiatkom zasadnutia Go! 049 fotografií

Veni Sancte: Zasadnutie AO KU, inaugurač. reč prof. Jana Royta Go! 160 fotografií

Veni Sancte na KU: Po skončení zasadnutia Akademickej obce Go! 031 fotografií

Veni Sancte na KU: Runiverz a stretnutie u rektora Jaraba Go! 037 fotografií

Prednáška prof. Alexandra Maxwella na KHIS FF KU Go! 053 fotografiíOKTÓBER

Počet albumov v tomto archíve: 52 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 692+ fotografií.Hosť na KU: Kapláni na tému Camino de Santiago Portugués Go! 091 fotografií

Prezentácia knihy Mariana Szczepanowicza v Aule JP2 Go! 194 fotografií

Stretko vo foajé PF KU na tému Žena, kráľovná ako Ester Go! 042 fotografií

Otvorenie Univerzity tretieho veku: Pred začiatkom v aule Go! 067 fotografií

Univerzita tretieho veku: Prednáška prof. Antona Tyrola Go! 063 fotografií

Promócia absolv. PhD. štúdia: Pred začiatkom v zákulisí Go! 067 fotografií

Promócia absolv. PhD. štúdia: Priebeh promócie, príhovory Go! 116 fotografií

Promócia absolv. PhD. štúdia: Odovzdávanie diplomov Go! 109 fotografií

Promócia absolv. PhD. štúdia: Po skončení pred budovou Go! 019 fotografií

Odpustová slávnosť ku cti Ružencovej Panny Márie (1) Go! 094 fotografií

Odpustová slávnosť ku cti Ružencovej Panny Márie (2) Go! 090 fotografií

Futbalový zápas Hrabovec nad Laborcom vs. Ňagov (2:1) Go! 194 fotografií

Hosť na KU: Pavol Hrabovecký o spisovateľovi J. R. R. Tolkien Go! 158 fotografií

Pavol Hrabovecký - Rozhovor s Imrichom Gazdom pre Postoj Go! 048 fotografií

Výzvy digitálnej komunikácie pre evanjelizáciu: Registrácia Go! 000 fotografií

Výzvy digitálnej komunikácie... Otvorenie, prof. Daniel Arasa Go! 000 fotografií

Výzvy digitálnej komunikácie... Prestávka, Tomasz Dostatni OP Go! 000 fotografií

Externé vyučovanie s dr. Soňou Šrobárovou na PF KU Go! 013 fotografií

Výzvy digitálnej komunikácie... Workshopy, prestávka, interviá Go! 000 fotografií

Výzvy digitálnej komunikácie... Svätá omša s Mons. J. Haľkom Go! 000 fotografií

Výzvy digitálnej komunikácie... Recepcia, spoločná fotka Go! 000 fotografií

Výzvy digitálnej komunikácie... Prednáška prof. Daniela Arasu Go! 000 fotografií

Výzvy digitálnej komunikácie... Prednáška dr. Juraja Holdoša Go! 000 fotografií

Deň pedagógov, zamestnancov a študentov FF KU: Príchod Go! 000 fotografií

Deň pedagógov, zamestnancov a št. FF: Ima3kulácia prvákov Go! 000 fotografií

Deň pedagógov, zamestnancov a štud. FF KU: Futbalový zápas Go! 000 fotografií

Hosť na KU: O sprevádzaní po Fatime s Mariánom Gavendom Go! 173 fotografií

Raňajky s Erasmákmi na internáte C-blok Go! 000 fotografií

Konferencia KPaŠP: Súčasnosť a pers. ed. II.: Pred začiatkom Go! 000 fotografií

Konferencia KPaŠP: Súčasnosť a perspek. eduk. II.: Prednášky Go! 000 fotografií

Stret. s profesionálmi: Diskusia s blogerom Jánom Benčíkom Go! 040 fotografií

Kurzy pre učiteľov nemčiny na Katedre NJaL FF KU Go! 003 fotografií

Konferencia PF KU: Výchova a vzdelávanie ako nástroj... VI. Go! 000 fotografií

Konferencia KPaŠP: Súčasnosť a perspek. edukácie II.: Sekcie Go! 000 fotografií

Konferencia Service-learning na FF KU: Pred začiatkom Go! 000 fotografií

Konferencia Service-learning: Otvorenie dekanom a aktivitka Go! 000 fotografií

Konferencia Service-learning: Prednášky pozvaných hostí Go! 000 fotografií

12. zasadnutie Akademického senátu Katolíckej univerzity Go! 080 fotografií

Hosť na KU: Vladimír Peregrim SDB na tému Jahveho plameň Go! 117 fotografií

Konferencia o identite a poslaní katolíc. univ.: Pred začiatkom Go! 000 fotografií

Konferencia KU21: Otvorenie a príhovor rektora prof. Jaraba Go! 000 fotografií

Konferencia o identite... KU21: Blok prednášok č. 1 Go! 000 fotografií

Konferencia o identite...KU21: Prestávka a občerstvenie Go! 000 fotografií

Konferencia o identite...KU21: Blok prednášok č. 2 Go! 000 fotografií

Konferencia o identite...KU21: Svätá omša a obedná prestávka Go! 000 fotografií

Konferencia o identite...KU21: Prehliadka Univerzit. knižnice Go! 000 fotografií

Konferencia o identite...KU21: Blok prednášok č. 3 Go! 000 fotografií

Konferencia o identite...KU21: Prestávka a kultúrna vyžitie Go! 000 fotografií

Konferencia o identite...KU21: Diskusia a záver konferencie Go! 000 fotografií

Aj tvoj názor je pre nás dôležitý (anketa KU21, zber podnetov) Go! 007 fotografií

Generálna sk. pred premierou divadla v Černovej (1) Go! 204 fotografií

Generálna sk. pred premierou divadla v Černovej (2) Go! 163 fotografiíNOVEMBER

Počet albumov v tomto archíve: 84 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 0+ fotografií.Týždeň vedy a techniky na PF: Ing. Kristína Urbanová Go! 000 fotografií

Týždeň vedy a techniky na PF: dr. K. Tišťanová a M. Homolová Go! 000 fotografií

Týždeň vedy a techniky na PF: dr. Štefan Tkáčik Go! 000 fotografií

Týždeň vedy a techniky na FF: Zoltán Dragon (University of Szeged) Go! 000 fotografií

Týždeň vedy a techniky na PF: Katedra sociálnej práce (1) Go! 000 fotografií

Týždeň vedy a techniky na PF: doc. Miroslav Saniga Go! 000 fotografií

Týždeň vedy a techniky na PF: doc. Andrey Kraev Go! 000 fotografií

Týždeň vedy a techniky na PF: dr. Lenka Štefáková Go! 000 fotografií

Týždeň vedy a techniky na PF: V laboratóriu chémie Go! 000 fotografií

Týždeň vedy a techniky na PF: Katedra sociálnej práce (2) Go! 000 fotografií

Týždeň vedy a techniky na FF: Gyorgy Kalmar (The Bad Boys) Go! 000 fotografií

Týždeň vedy a techniky na FF: Diskusia Dragon vs. Palatinus Go! 000 fotografií

Týždeň vedy a techniky na FF: Mgr. Martin Posch zo SAV Go! 000 fotografií

Týždeň vedy a techniky na PF: doc. Branislav Nižnanský Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? ?? Go! 020 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? ?? Go! 008 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? ?? Go! 034 fotografií

?? ?? Go! 074 fotografií

?? ?? Go! 047 fotografií

?? ?? Go! 022 fotografií

?? ?? Go! 022 fotografií

?? ?? Go! 017 fotografií

?? ?? Go! 038 fotografií

?? ?? Go! 056 fotografií

?? ?? Go! 014 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

(Pred) Adventná kvapka krvi v priestoroch UPaC Go! 000 fotografií

Študenti cirk. gymnázia zo SN na FF: prednáška s prodekanom Go! 000 fotografií

Stretnutia s prefesionálmi: Daniel Vražda na KŽur FF KU Go! 000 fotografií

Študenti cirk. gymnázia zo SN: Prehliadka Mediálneho centra Go! 000 fotografií

Študenti cirk. gymnázia zo SN: Prehliadka Univerzit. knižnice Go! 000 fotografií

Prednáška absolventa FF KU Lukáša Valacha: Kampaň VUC Go! 000 fotografií

Katedrovica historikov Filozofickej fakulty KU Go! 000 fotografií

Autorské čítanie s autorom Ondrejom štefánikom v UK KU Go! 000 fotografií

Zo života na KU: Predstavujeme Vám žurnalistu Alberta! Go! 002 fotografiíDECEMBER

Počet albumov v tomto archíve: 30 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 163+ fotografií.Zájazd z Okresného úradu RK: Adventné trhy v Krakowe Go! 061 fotografií

Stretnutie so sv. Mikulášom vo foajé PF KU, dve scénky Go! 000 fotografií

Katedrovica filozofov kat. filoz. Filozofickej fakulty v Panoptiku Go! 000 fotografií

Psycho párty Katedry psychológie Filozofickej fakulty Go! 000 fotografií

Mikulášsky kvíz pre študentov v Poradenskom centre KU Go! 050 fotografií

Stretnutie XIV venované ružomberským spisovateľom Go! 000 fotografií

Paradiso (Ricordare) v Galérii Ľ. Fullu: Pred začiatkom... Go! 000 fotografií

Paradiso (Ricordare): Uvedenie knihy dvoch autorov v galérii Go! 000 fotografií

Vyhodnotenie Filozofickej olympiády / Súťažné kolo Go! 084 fotografií

13. zasadnutie Akademického senátu Katolíckej univerzity Go! 127 fotografií

Katedrovica žurnalistov na Filozofickej fakulte KU Go! 200 fotografií

Konferencia doktorandov II. na Filozofickej fakulte KU Go! 000 fotografií

Slovenčinársky milionár KSJaL, 1. ročník (registrácia) Go! 000 fotografií

Slovenčinársky milionár KSJaL, 1. ročník (celoslovenská súťaž) Go! 000 fotografií

Vianočné trhy vo foajé Filozofickej fakulty KU Go! 000 fotografií

Slávnostné zasad. Vedec. rady KU: Pred začiatkom v zákulisí Go! 000 fotografií

Slávnostné zasad. Vedec. rady: Sprievod slávnostného kolégia Go! 000 fotografií

Slávnostné zasad. Vedec. rady: Príhovor prof. Jozefa Jaraba Go! 000 fotografií

Udeľovanie čestného doktorátu dr.h.c. doc. Milanovi Fiľovi Go! 000 fotografií

Slávnostné zasad. Vedec. rady: Hudob. vložka, záver, sprievod Go! 000 fotografií

Slávnostné zasad. Vedec. rady KU: Po skončení, gratulácie Go! 000 fotografií

Stretnutia s profesionálmi: Veronika Cifrová-Ostrihoňová Go! 000 fotografií

Kapustnica UPaC, koledovanie na Filozofickej fakulte KU Go! 000 fotografií

Súťažné kolo ŠVOČ na Katedre biológie a ekológie PF KU Go! 111 fotografií

Posedenie zamestnancov FF KU pri kapustnici na záver zim. se. Go! 016 fotografií

Kapustnica Katedry biológie a ekológie PF KU v jedálni PF Go! 020 fotografií

13. (mimoriadné) zasadnutie Akademického senátu PF KU Go! 059 fotografií

Posedenie zamestnancov PF KU pri kapustnici na záver zim. se. Go! 041 fotografií

Vianočný stromček vo foajé Filozofickej fakulty KU Go! 005 fotografií

Posedenie zamestnancov UK a rektorátu KU pri kapustnici Go! 013 fotografií