T2 Fotografie 

https://www.facebook.com/portalT2

Page build: 20.0301.20
Last updated: 1. marca 2020Archive of photographs per year 2018

The number of albums in this archive: 445 albums.

The number of photographs in all albums: 19.940+ photographs.
JANUARY

The number of albums in this archive: 20 albums.

The number of photographs in all albums: 236+ photographs.DJI Flight T2K-DJI-18-001: Novoročný ohňostroj Go! 000 photographs

Novoročný punč v kultúrnom dome po polnoci na Nový rok Go! 011 photographs

Novoročná čaša vína rektora so zamestnancami KU a UK KU Go! 064 photographs

Rubik Go! 000 photographs

Rubik Go! 000 photographs

Rubik Go! 000 photographs

Rubik Go! 000 photographs

Rubik Go! 000 photographs

Rubik Go! 000 photographs

Rubik Go! 000 photographs

Rubik Go! 000 photographs

Rubik Go! 000 photographs

Rubik Go! 000 photographs

Zasnežený kempus KU: Univerzitná knižnica, PF, FF Go! 010 photographs

DJI Flight T2K-DJI-18-002: Zasnežený kempus KU Go! 000 photographs

Renovácia univerzitnej Kapĺnky sv. Alberta: Pred vymaľovaním Go! 021 photographs

Renovácia univerzitnej Kapĺnky sv. Alberta: Kladenie kobercov Go! 017 photographs

Svätá omša v náhradných priestoroch UPaC, v UPABe Go! 004 photographs

Prvé prípravné stretnutie organizačného tímu P18 Go! 101 photographs

Priestory univerzitnej Kapĺnky sv. Alberta po renovácii Go! 008 photographsFEBRUARY

The number of albums in this archive: 36 albums.

The number of photographs in all albums: 2.652 photographs.Deň otvorených dverí na KU: Pedagogická fakulta KU Go! 064 photographs

Deň otvorených dverí na KU: Predsedníčka ŽSK u dekana PF Go! 008 photographs

Deň otvorených dverí na KU: Otvorenie DOD v Aule JP2 Go! 156 photographs

Deň otvorených dverí na KU: Filozofická fakulta, otvorenie Go! 057 photographs

Deň otvorených dverí na KU: FF KU / Psycholaboratórium Go! 053 photographs

Deň otvorených dverí na KU: FF KU / Kat. histórie, tombola Go! 065 photographs

Deň otvor. dverí KU: Internát, Poradenské a mediál. centrum Go! 033 photographs

Deň otvorených dverí na KU (foto: Jasmína Jakalová) Go! 082 photographs

Misijný program Rieky života v Aule Jána Pavla II. Go! 123 photographs

Vernisáž fotografií v UK KU: Ružomberčania fotografujú II. Go! 086 photographs

Krajské kolo Geograf. olymp. na KGeo PF KU: Písanie testu Go! 088 photographs

Krajské kolo Geograf. olymp. na KGeo PF KU: Obhajoby prác Go! 031 photographs

Tretia obecná zabíjačka v HnL: Stretnutie s obyvateľmi obce Go! 120 photographs

25 rokov od biskup. vysviacky Mons. B. Bobera: Pred omšou Go! 015 photographs

25 rokov od biskup. vysviacky Mons. Bernarda Bobera (ZbD) Go! 149 photographs

25 rokov od biskup. vysviacky Mons. B. Bobera: Po omši Go! 032 photographs

Prednáška a workshop: doc. Kristína Žoldošová z PF TU v TT Go! 076 photographs

Raňajky s Erazmákmi I. na internáte C-blok Go! 056 photographs

Hosť na KU: Július Kahanec o Prenasledovaní kresťanov Go! 092 photographs

Popolcová streda: Svätá omša v univ. kostole s prorektorom Go! 048 photographs

Aj na Katolíckej univerzite fandíme našim hokejistom Go! 016 photographs

Hosťovská prednáška na FF KU: doc. Ľuboš Rojka z PUG Roma Go! 034 photographs

IV. vedecké kolokvium na PF: Sociálno-pedagogické dialógy Go! 037 photographs

Prednáška dr hab., prof. Tomasza Ciesielského na FF KU Go! 019 photographs

Otvorenie Galéria Jána Labaya na prízemí FF, Vernisáž Dotyky Go! 120 photographs

Hosť na KU: Manželia Štefan Patrik a Eva Kováčovci Go! 122 photographs

Stretnutie pre zamestnancov KU pri príležitosti život. jubilea Go! 042 photographs

Pizza v knižnici I. s Referátom pre zahr. vzťahy a mobility KU Go! 084 photographs

14. zasadnutie Akademického senátu Katolíckej univerzity Go! 076 photographs

17. zasadnutie Akademického senátu Filozofickej fakulty Go! 065 photographs

Hosť na KU: Mgr. Dušan Škurla - Život začína počatím! Go! 081 photographs

Modlitba pri soche J. Pavla II. za Martinu a Jána Kuciaka Go! 081 photographs

Pizza v knižnici II. s Referátom pre zahr. vzťahy a mobility KU Go! 077 photographs

Stretnutie s Mirom Bačom, slovenským youtuberom na FF Go! 161 photographs

Prezentácia knihy autorov Jána Goliana a Rastislava Moldu Go! 079 photographs

Katedrovica Katedry slovensk. jazyka a literatúry FF KU (LS) Go! 124 photographsMARCH

The number of albums in this archive: 50 albums.

The number of photographs in all albums: 1.715+ photographs.Beseda s prekladateľkou dr. Miroslavou Gavurovou v UK KU Go! 088 photographs

Konferencia k výr. narodenia Mons. Viktora Trstenského Go! 020 photographs

Hosť na KU: Vladyka Milan Chautur o ohrozeniach rodiny Go! 107 photographs

Škola rodiny v UPaC: Manželia Páterkovci o originalite ženy Go! 039 photographs

Sviečka za zavraždených M. Kušnírovú a J. Kuciaka na FF Go! 001 photographs

Protest Postavme sa za slušné Slovensko v BB (za vidna) Go! 185 photographs

Protest Postavme sa za slušné Slovensko v BB (po zotmení) Go! 085 photographs

Víkendovka s dr. Františkom Orlovský o plán. rodičovstve Go! 030 photographs

Hosťovská prednáška na FF KU: Mathile Bremond Go! 050 photographs

Súťaž Albertus Magnus na Filozofickej fakulte KU Go! 031 photographs

Hosťovská prednáška na FF KU: Nicola Carraro Go! 030 photographs

Hosť na KU: doc. Róbert Sarka o odkaze podzemnej Cirkvi Go! 128 photographs

Raňajky s Erazmákmi II. na internáte C-blok Go! 059 photographs

Študenti Obchodnej akadémie z Kežmarku na KU: PF Go! 097 photographs

Študenti Obchodnej akadémie z Kežmarku na KU: UK Go! 032 photographs

Týždeň psychického zdravia v Poradenskom centre: Xbox Go! 132 photographs

Psychológ na psychiatrii, worshop na KPsych FF KU Go! 064 photographs

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Zrzka z Kalifornie sa nabíja Go! 012 photographs

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Bidovce, Košice a okolie Go! 006 photographs

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Nabíjačka OC MAX, Poprad Go! 006 photographs

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Donovaly a jazdy pri Sielnici Go! 011 photographs

Misie na Katolíckej univerzite: Pred začiatkom v Aule JP2 Go! 000 photographs

Misie na Katolíckej univerzite: Otváracia svätá omša v aule Go! 000 photographs

Misie na Katolíckej univerzite: Stretnutie s pedagógmi PF KU Go! 000 photographs

Misie na Katolíckej univerzite: Stretnutie so študentami PF Go! 000 photographs

Misie na Katolíckej univerzite: Diskusia s manž. Predáčovcami Go! 000 photographs

Misie na Katolíckej univerzite: Mládežka v kostole SJ, adorácia Go! 000 photographs

Zasadnutie Rady asociácie univerzít tretieho veku na KU Go! 076 photographs

Misie na Katolíckej univerzite: Stretnutie so študentami FF Go! 000 photographs

Misie na Katolíckej univerzite: Stretnutie s pedagógmi FF KU Go! 000 photographs

Misie na Katolíckej univerzite: Omša s Mons. Jozefom Haľkom Go! 000 photographs

Misie na Katolíckej univerzite: Stretnutie s Mons. J. Haľkom Go! 000 photographs

Misie na Katolíckej univerzite: Krížová cesta na RK Kalváriu Go! 000 photographs

Misie na Katolíckej univerzite: Stretnutie s pedagógmi FZ KU Go! 000 photographs

Misie na Katolíckej univerzite: Stretnutie so študentami FZ Go! 000 photographs

Misie na Katolíckej univ.: Omša s Mons. Marekom Forgáčom Go! 000 photographs

Misie na Katolíckej univerzite: Posvätenie krížovej cesty FZ Go! 000 photographs

Misie na Katolíckej univerzite: Stretnutie s Mons. M. Forgáčom Go! 000 photographs

Misie na Katolíckej univerzite: Sv. omša v Kostole sv. Rodiny Go! 000 photographs

Misie na Katolíckej univerzite: Atmosféra v Aule JP2 Go! 000 photographs

Misie na Katolíckej uni.: Divadlo o sv. Vincentovi de Paul Go! 000 photographs

Seminár učiteľov matematiky: Rady skúseného matikára Go! 071 photographs

Misie na Katolíckej univerzite: Pred sv. omšou v Aule JP2 Go! 000 photographs

Misie na Kat. univ.: Svätá omša s Mons. Štefanom Sečkom Go! 000 photographs

Misie na Katolíckej univerzite: Adorácia a záver misii Go! 000 photographs

Univerzitný stolnotenisový turnaj na Katolíckej univerzite Go! 071 photographs

Stretnutia s profesionálmi: Filip Struhárik z Denníka N Go! 042 photographs

2. ročník súťaže v písaní esejí Moja Európa na FF KU Go! 079 photographs

Veľký Piatok vo farskom kostole v Zbudskom Dlhom Go! 041 photographs

Veľkonočná Vigília Vzkriesenia Pána vo farnosti Zbudské Dlhé Go! 122 photographsAPRIL

The number of albums in this archive: 54 albums.

The number of photographs in all albums: 3.153 photographs.Veľká voda v Laborci na vstupe do obce Hrabovec n. Laborcom Go! 007 photographs

Škola rodiny: Manželia Naďovci o riešení konfliktov vo vzťahu Go! 053 photographs

Výhľad na mesto Ružomberok z Ružomberskej kalvárie Go! 005 photographs

Konfer. Katedry Talianského jazyka a liter. na PF: 1. deň Go! 089 photographs

15. zasadnutie Akademického senátu Katolíckej univerzity Go! 121 photographs

Návšteva ministerky školstva Martiny Lubyovej na PF KU Go! 129 photographs

Hosť na KU: Bc. Eduard Filo na tému Kresťan v politike Go! 102 photographs

Veľkonočná kvapka krvi v priestoroch UPaC Go! 032 photographs

Konfer. Katedry Talianského jazyka a liter. na PF: 2. deň Go! 042 photographs

Krajské kolo Geografickej olympiády na PF (46. ročník) Go! 089 photographs

Študentky KU pozývajú rektora KU na Sedliackú veselicu Go! 024 photographs

Cantare choraliter: Nesúťažná časť speváckych zborov Go! 170 photographs

Workshop s Petrom Druskom na Katedre informatiky PF KU Go! 041 photographs

Cantare choraliter: Minúty pred začiatkom vo Veľkej Dvorane Go! 033 photographs

Cantare choraliter: Zbor Corpo e anima z GsFA Malacky Go! 016 photographs

Cantare choraliter: Zbor Goretti z Čadce Go! 013 photographs

Cantare choraliter: Coro di san Andrea z GSA Ružomberok Go! 019 photographs

Cantare choraliter: Zbor Javorčatá z Banskej Bystrice Go! 022 photographs

Cantare choraliter: Zbor Piarissimo z Trenčína Go! 022 photographs

Cantare chor.: Chor Il Liceum ogolnoksztalcacego w Chelmie Go! 029 photographs

Cantare choraliter: Zbor Benediktus z KU v Ružomberku Go! 047 photographs

Cantare choraliter: Večerný koncert - spoločný (veľký) zbor Go! 096 photographs

Hosťovská prednáš. na FF (1): Zoltán Dragon (Un. of Szeged) Go! 047 photographs

15. ročník ŠUČ: Otvorenie a 1. súťažný deň Go! 087 photographs

Prednáška na FF KU: Petr Dvořák PhD., FLÚ AV ČR Praha Go! 032 photographs

Hosť na KU: Exorcista Košickej arcidiecézy Imrich Degro PhD. Go! 152 photographs

Hodina fotografovania na Katedre žurnalistiky FF KU Go! 040 photographs

Stretnutia s prefesionálmi: Ján Tribula z TV Markíza na FF KU Go! 118 photographs

Hosťovská prednáš. na FF (2): Zoltán Dragon (Un. of Szeged) Go! 031 photographs

Zo života na KU: Dievčatá v krojoch pozývajú na veselicu Go! 007 photographs

15. ročník konferencie Microsoft pre školstvo v Sielnici Go! 012 photographs

Otvorenie 3. ročníka Týždňa kresťanskej kultúry v RK Go! 131 photographs

Hosť na KU: Vladimír Farský o pomoci pri závislosti na alk. Go! 086 photographs

Súťaž na Katedre NJaL FF KU: Wer wird Europa Meister Go! 109 photographs

Zo života na KU: Študenti v Univerzitnej knižnici KU Go! 030 photographs

TKK: Biblia v obrazoch, zamyslenia od doc. B. Kľusku Go! 037 photographs

Zábavno-vedomostný kvíz pre študentov v Poraden. centre Go! 131 photographs

Sedliacká veselica na KU: Pred začiatkom veselice Go! 105 photographs

Sedliacká veselica na KU: Prípitok, odčepčenie, zábava Go! 112 photographs

Prednáška na FF KU: doc. Jan Horský (Karlova univerzita) Go! 021 photographs

Konferencia na FZ KU: Interdisciplinárna kooperácia... Go! 066 photographs

Nemecký kultúrny referát Marian Gordzielik na KU Go! 026 photographs

Tesla víkend s Modelom X na východe Slovenska (1) Go! 005 photographs

Tesla víkend s Modelom X na východe Slovenska (2) Go! 012 photographs

Tesla Model X: Cesta dedinkami na východe Slovenska (1) Go! 019 photographs

Tesla Model X: Svadba, svadobné auto Model X Go! 052 photographs

Tesla Model X: Cesta dedinkami na východe Slovenska (2) Go! 010 photographs

Vysluhovanie sviatosti birmovania: Pred omšou Go! 027 photographs

Birmovka vo farnosti Zbudské Dlhé: Bohoslužba slova Go! 066 photographs

Birmovka vo farnosti Zbudské Dlhé: Vysluhovanie sviatosti Go! 074 photographs

Birmovka vo farnosti Zbudské Dlhé: Pokračovanie sv. omše Go! 081 photographs

Birmovka vo farnosti Zbudské Dlhé: Prijímanie, poďakovanie Go! 127 photographs

Birmovka vo farnosti Zbudské Dlhé: Fotografovanie, výzdoba Go! 064 photographs

Krátka jazda na elektormobile Tesla Model X blízko Hrabovca Go! 013 photographsMAY

The number of albums in this archive: 46 albums.

The number of photographs in all albums: 554+ photographs.Te Deum na KU: Minúty pred začiatkom sv. omše Go! 000 photographs

Te Deum na KU: Svätá omša na záver akademického roka Go! 000 photographs

Te Deum na KU: Po skončení svätej omše pred kostolom Go! 000 photographs

Te Deum na KU: Medzi omšou a zasadnutím vedeckej rady Go! 000 photographs

Zasadnutie Vedeckej rady KU: Ľudia v Aule sv. Jána Pavla II. Go! 000 photographs

Zasadnutie Vedeckej rady KU: Priebeh zasadnutia, príhovory Go! 000 photographs

Zasadnutie Vedeckej rady KU: dr. honoris causa Miron Zelina Go! 000 photographs

Zasadnutie Vedeckej rady KU: Po skončení slávnosti... Go! 000 photographs

Diskusia na FF KU: Budúcnosť európskej integrácie Go! 060 photographs

Prednáška na FF KU: dr. Iveta Leitane, University of Latvia (1) Go! 015 photographs

Vystúpenie Folklórneho súboru Čebraď: Minúty pred začiatkom Go! 000 photographs

Vystúpenie Folklórneho súboru Čebraď v Aule Jána Pavla II. Go! 000 photographs

Motivečné pohovory na Pedagogickej fakulte KU Go! 027 photographs

Prednáška prof. Balázs M. Mezei, Pázmány Péter Cat. Uni. Go! 024 photographs

Sebapoznávací cyklus v Poradenskom centre KU Go! 000 photographs

Ďalšie prípravné stretnutie organizačného tímu P18 Go! 097 photographs

Týždeň modlitieb za voľbu nového rektora KU Go! 008 photographs

16. zasadnutie Akademického senátu KU: Začiatok Go! 000 photographs

Kandidát na funkciu rektora KU doc. Jaroslav Demko Go! 000 photographs

16. zasadnutie Akademického senátu KU: Voľba rektora Go! 000 photographs

16. zasad. AS KU: Vyhlásenie výsledkov a gratulácie Go! 000 photographs

Močiar medzi Kráľovanmi a Stankovanmi Go! 004 photographs

Štátne skúšky na FF KU: Študijný odbor filozófia Go! 017 photographs

Tesla Model S P100D: Jazdy v Sielnici a RK (naTesle.sk) Go! 047 photographs

Tesla Model S P100D: Jazdy v Košiciach (naTesle.sk) Go! 017 photographs

Tesla Model S P100D: Greenway Prešov (naTesle.sk) Go! 010 photographs

Tesla Model S P100D: Jazda do Hniezdneho, pri fare Go! 007 photographs

Tesla Model S P100D: RK OMV, Katolícka univerzita Go! 031 photographs

Tesla Model S P100D: Banská Bystrica, OC Terminál Go! 007 photographs

Tesla Model S P100D: Nitra, Obchodné centrum MAX Go! 005 photographs

Štátne skúšky na FF KU: Študijný odbor psychológia Go! 013 photographs

Štátne skúšky na FF KU: Študijný odbor žurnalistika Go! 015 photographs

Štátne skúšky na FF KU: Štud. odb. SJaL (otvorenie) Go! 019 photographs

Digital Media Campus (Axel R.S.) na Katedre žurnalistiky FF Go! 041 photographs

Doktorandské prednášky na Katedre histórie FF KU Go! 021 photographs

Štátne skúšky na FF KU: Štud. odb. SJaL (vyhodnotenie) Go! 014 photographs

Štátne skúšky na FF KU: Študijný odbor história Go! 009 photographs

Štátne skúšky na PF KU: Študijný odbor matematika Go! 000 photographs

Splavovanie Váhu na nafukovacích člnoch pri RK Go! 005 photographs

25. rokov KBD: Svätá omša s kardinálom L. A. Taglem Go! 000 photographs

25. rokov KBD: Občerstvenie, podpisovanie kníh, prestávka Go! 000 photographs

25. rokov KBD: Prednášky hostí v Aule Jána Pavla II. Go! 000 photographs

17. zasadnutie Akademického senátu Katolíckej univerzity Go! 000 photographs

Stretnutie rektora prof. Jaraba s novým rektorom J. Demkom Go! 009 photographs

Promócia absolventov Univerzity tretieho veku na KU Go! 000 photographs

Grilovačka a večerná oslava absolventov a študentov KU Go! 032 photographsJUNE

The number of albums in this archive: 37 albums.

The number of photographs in all albums: 1.514+ photographs.Tesla Model X 90D: Svadba Lucie a Slava 1/2 (naTesle.sk) Go! 049 photographs

Tesla Model X 90D: Svadba Lucie a Slava 2/2 (naTesle.sk) Go! 076 photographs

FF KU: God, Creation and Time - Opening, lectures (Day 1st) Go! 078 photographs

Konferencia Drogové závislosti a prevencia: Pred začiatkom Go! 051 photographs

Predsedníčka ŽSK Erika Jurinová u rektora KU Go! 015 photographs

Konferencia Drogové závislosti a ich prevencia: Otvorenie Go! 057 photographs

Konferencia Drogové závislosti a ich prevencia: Prednášky Go! 028 photographs

FF KU: God, Creation and Time - Lectures (Day 2nd) Go! 048 photographs

FF KU: God, Creation and Time - Lectures, closing (Day 3rd) Go! 032 photographs

Priatelia z RegioJetu: Prehliadka centra mesta Košice Go! 035 photographs

Niekoľko záberov z mojej rodnej obce Hrabovec n/L. Go! 016 photographs

Odpustová slávnosť v Jabloni s dp. Štefanom Kačmárom Go! 069 photographs

Darčekové predmety Filozofickej fakulty KU Go! 027 photographs

18. zasadnutie Akademického senátu Katolíckej univerzity Go! 041 photographs

Promócia absolventov PF KU: Pred začiatkom v zákulisí Go! 050 photographs

Promócia absolventov PF KU: Priebeh promócie a príhovory Go! 119 photographs

Promócia absolventov PF KU: Odovzdávanie diplomov Go! 130 photographs

FF KU: Odovzdávanie ocenení pedagógom a študentovi za FF Go! 036 photographs

Prednáška na FF KU: dr. Iveta Leitane, University of Latvia (2) Go! 016 photographs

Tesla Model X (naTesle.sk) pred Univerzitnou knižnicou KU Go! 007 photographs

Tesla Model X 90D: Jazdy v Žiline a okolí (naTesle.sk) Go! 024 photographs

Tesla Model X (naTesle.sk): Svadba Renáty a Andreja 1 Go! 000 photographs

Tesla Model X (naTesle.sk): Svadba Renáty a Andreja 2 Go! 000 photographs

Tesla Model X 90D: Jazda pri Liptovskej Mare (naTesle.sk) Go! 025 photographs

Fotografie z internátu Katolíckej univerzity Ruža Go! 035 photographs

Tesla Model X 90D: Firemné fotenie Terichem Tervakoski Go! 050 photographs

Stretnutie starostov s Alojzom Hlinom, predsedom KDH Go! 018 photographs

Rozlúčka s odchádzjúcim vedením KU pri čaši vína Go! 024 photographs

Tesla Model X 90D: Tesla SuperCharger Sielnica Go! 005 photographs

Tesla Model X 90D: Servis a nabíjačka v Linzi Go! 071 photographs

Tesla Model X 90D: SuperCharger Sankt Valentin Go! 013 photographs

Tesla Model X 90D: Fotenie s Martinom Aghom a Damem Go! 042 photographs

Tesla Model X 90D: Nabíjačka pri Lidli v Novej Dubnici Go! 013 photographs

Tesla Model X 90D: Nabíjačka pri vodárňach v Trenčíne Go! 005 photographs

Tesla Model X 90D: S Teslou X na umyvárke v Trenčíne Go! 005 photographs

Tesla Model X 90D: Preteky dronov v Trenčíne (1/2) Go! 091 photographs

Tesla Model X 90D: Preteky dronov v Trenčíne (2/2) Go! 113 photographsJULY

The number of albums in this archive: 37+ albums.

The number of photographs in all albums: 1.024+ photographs.Tesla Model X 90D: Nabíjačka na Mnoheľovej v Poprade Go! 013 photographs

Deutschkongress: Prípravný večer pred kongresom Go! 111 photographs

Deutschkongress, Montag: ?? Go! 000 photographs

Deutschkongress, Dienstag: Stretnutie a diskusia v aule Go! 195 photographs

Deutschkongress, Dienstag: Prednáška v aule JP2 Go! 032 photographs

Deutschkongress, Dienstag: Workshopy (1) Go! 047 photographs

Deutschkongress, Dienstag: Konferencia KDV (Tagung) Go! 018 photographs

Deutschkongress, Dienstag: Workshopy (2) Go! 051 photographs

Deutschkongress, Dienstag: Workshopy (3) Go! 091 photographs

Deutschkongress, Dienstag: Zákulisie a staff Go! 108 photographs

Tesla Model S P100D: Železničná stanica v Trnave Go! 003 photographs

Tesla Model S P100D: Nabíjačka Greenway v Nitre Go! 004 photographs

Tesla Model S P100D: Supercharger Tesla Sielnica Go! 037 photographs

Tesla Model S P100D: McDonald's (Kamenné pole) Go! 006 photographs

Tesla Model S P100D: Odpočívadlo Shell Štrba na D1 Go! 024 photographs

Tesla Model S P100D: Spišská Kapitula, Podhradie a okolie Go! 038 photographs

Tesla Model S P100D: McDonald's (oproti Auparku) Go! 006 photographs

Tesla Model S P100D: Jazda na Tesle v Bidovciach Go! 018 photographs

Tesla Model S P100D: Nabíjačka Greenway OC MAX Go! 013 photographs

Tesla Model S P100D: Nabíjačka Greenway Aupark Go! 010 photographs

Tesla Model S P100D: Nabíjačka Lidl Nová Dubnica Go! 009 photographs

Uvedenie Dušana Škrabeka do funkcie farára v Ružomberku Go! 102 photographs

?? Go! 009 photographs

?? Go! 000 photographs

?? Go! 000 photographs

?? Go! 032 photographs

?? Go! 000 photographs

?? Go! 000 photographs

?? Go! 000 photographs

?? Go! 000 photographs

?? Go! 000 photographs

?? Go! 000 photographs

?? Go! 000 photographs

?? Go! 000 photographs

?? Go! 000 photographs

?? Go! 000 photographs

?? Go! 011 photographs

?? Go! 036 photographsAUGUST

The number of albums in this archive: 9 albums.

The number of photographs in all albums: 234 photographs.

SEPTEMBER

The number of albums in this archive: 42 albums.

The number of photographs in all albums: 675+ photographs.Preteky cyklistov (viac info o pretekoch som žiaľ nezistil) Go! 020 photographs

Tesla Model S P100D: Svadba Evky a Igora, sobáš (1/2) Go! 000 photographs

Tesla Model S P100D: Svadba Evky a Igora, jazdy (2/2) Go! 000 photographs

Tesla Model S P100D: Nočné nabíjanie v Sielnici Go! 006 photographs

Letecké dni SIAF 2018 + Nabíjanie Tesly S v Sielnici Go! 025 photographs

Tesla Model S P100D: Nabíjanie v Trnave neďaleko stanice Go! 001 photographs

KickOff Meeting s novým vedením Katolíckej univerzity Go! 053 photographs

Fototermín s rektorom Demkom, život v knižnici KU Go! 051 photographs

361. Radvanský jarmok v BB: Pred začiatkom programu Go! 000 photographs

361. Radvanský jarmok v BB: Koncert Peter Bič Project Go! 000 photographs

361. Radvanský jarmok v BB: Auto na kľúč s RTVS Go! 000 photographs

361. Radvanský jarmok v BB: Sobotný program na jarmoku Go! 000 photographs

361. Radvanský jarmok v BB: Nedeľný program na jarmoku Go! 032 photographs

Puť za svätými: Príchod, ostatky bl. Anky Kolesárovej Go! 000 photographs

Puť za svätými: Svätá omša s arcibiskupom Boberom Go! 000 photographs

Vysoké Tatry z diaľnice D1, presun z Košíc do Bratislavy Go! 020 photographs

Odovzdávanie ocenení Fides et ratio: Pred začiatkom... Go! 000 photographs

Odovzdávanie ocenení Fides et ratio prof. E. Bublincovi (1/2) Go! 000 photographs

Odovzdávanie ocenení Fides et ratio prof. E. Bublincovi (2/2) Go! 000 photographs

Obec Hrabovec: Výstavba bytovky, nový asfalt v obci Go! 093 photographs

Pútnici do Medžugoria z farnosti Zbudské Dlhé Go! 014 photographs

Zahájenie Akademického roka na Filozofickej fakulte KU Go! 000 photographs

Život na KU: Študenti v priestore medzi fakultami Go! 033 photographs

Raperka Alessia Capparelli a.k.a. Aless na pôde FF KU Go! 000 photographs

Biskup z Tanzánie Ludovick Minde u rektora Demka Go! 000 photographs

Prvá mládežka s hosťom: biskup Minde z Tanzánie Go! 000 photographs

18. zasadnutie Akademického senátu Pedagogickej fakulty Go! 000 photographs

19. zasadnutie Akademického senátu FF KU, senátori pred FF Go! 000 photographs

Konferencia FZ KU: Rodina, zdravie, choroby (8. ročník) Go! 090 photographs

5 rokov od otvorenia budovy Univerzitnej knižnice KU Go! 137 photographs

19. zasadnutie Akademického senátu Katolíckej univerzity Go! 061 photographs

Čaj s rektorom Katolíckej univerzity v Ružomberku Go! 039 photographs

Veni Sancte na KU: Príchod hostí pred sv. omšou Go! 000 photographs

Veni Sancte na KU: Slávnostná omša v univerzitnom kostole Go! 000 photographs

Veni Sancte na KU: Presun z kostola do auly, zákulisie Go! 000 photographs

Zasadnutie akdemickej obce: Inaugurácia rektora, sľub Go! 000 photographs

Zasadnutie akdemickej obce: Príhovory, pokračovanie Go! 000 photographs

Veni Sancte na KU: Po skončení slávnosti, gratulácie rektorovi Go! 000 photographs

Veni Sancte na KU: After Party s UPaC a rektorom J. Demkom Go! 000 photographs

65 rokov od vzniku Žilinskej univerzity: Pred začiatkom Go! 000 photographs

65 rokov od vzniku Žilinskej univerzity: Slávnosť (1/2) Go! 000 photographs

65 rokov od vzniku Žilinskej univerzity: Slávnosť (2/2) Go! 000 photographsOCTOBER

The number of albums in this archive: 54 albums.

The number of photographs in all albums: 3.122+ photographs.Uvedenie rektora Univerzity sv. Cyrila a Metóda v Trnave (1/2) Go! 134 photographs

Uvedenie rektora Univerzity sv. Cyrila a Metóda v Trnave (2/2) Go! 152 photographs

Uvedenie rektora Univerzity sv. Cyrila a Metóda, po skončení Go! 061 photographs

Prednáška na FF KU: Dr. Petr Dvořák o Metafyzickej vágnosti Go! 013 photographs

Slávnosť sv. Františka Assiského v kapĺnke KU Go! 031 photographs

Promócia absolventov phd KU: Pred začiatkom, zákulisie Go! 070 photographs

Promócia absolventov phd KU: Slavnostna promócia Go! 104 photographs

Promócia absolventov phd KU: Odovzdávanie diplomov Go! 138 photographs

Promócia absolventov phd KU: Po skončení, fotografovanie Go! 081 photographs

Per Gessle's Roxette Tour: Before concert beginning Go! 000 photographs

Per Gessle's Roxette Tour: Concert LIVE in Prague (1) Go! 000 photographs

Per Gessle's Roxette Tour: Concert LIVE in Prague (2) Go! 000 photographs

Per Gessle's Roxette Tour: After concert, meeting band Go! 000 photographs

Zahájenie výstavy fotografií Petry Mikulajčíkovej na FF KU Go! 072 photographs

Hosť na KU: Pavol Hrabovecký o G. K. Chestertonovi Go! 140 photographs

Slovenské kostoly, Poprad: Chrám sv. Petra a Pavla Go! 051 photographs

Slovenské kostoly, Kvetnica: Kostol sv. Heleny Go! 045 photographs

Slovenské kostoly, Poprad: Chrám povýšenia svätého kríža Go! 010 photographs

Slovenské kostoly, Poprad: Evenjelický kostol Go! 014 photographs

Slovenské kostoly, Poprad: Kostol sv. Egídia Go! 067 photographs

Slovenské kostoly, Stráže: Kostol sv. Jána Krstiteľa Go! 050 photographs

Slovenské kostoly, Stráže: Evenjelický kostol Go! 009 photographs

Slovenské kostoly, Matejovce: Kostol sv. Štefana Uhorského Go! 096 photographs

Slovenské kostoly, Matejovce: Evanjelický kostol Go! 062 photographs

Slovenské kostoly, Spišská Sobota: Evanjelický kostol Go! 017 photographs

Slovenské kostoly, Spišská Sobota: Kostol sv. Juraja Go! 091 photographs

Slovenské kostoly, Veľká: Kostol sv. Jána Evanjelistu Go! 027 photographs

Slovenské kostoly, Veľká: Evanjelický kostol Go! 008 photographs

Slovens. kostoly: Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie Go! 034 photographs

Slovenské kostoly, Poprad: Kostol svätého Cyrila a Metoda Go! 048 photographs

Slovenské kostoly, Veľká: Kostol sv. Jána Evanjelistu Go! 034 photographs

Slovenské kostoly, Veľká: Evanjelický kostol Go! 024 photographs

Slovenské kostoly, Poprad: Chrám povýšenia svätého kríža Go! 040 photographs

Pohľad na Vysoké Tatry zo železničnej stanice Poprad Go! 021 photographs

Niekoľko jesenných fotografií z centra mesta Ružomberok Go! 007 photographs

Autosalón Nitra: Ľudia, Tesla, veterány, DeLorean DMC-12 Go! 067 photographs

Rockové ľudovky v podaní Kapely Dora v centre Nitry Go! 080 photographs

Prednáška Alexandra Dulebu: Kríza na Ukrajine, výzva pre EU Go! 046 photographs

Hosť na KU: Janka Kaletová a misíjna skúsenosť z Angoly Go! 089 photographs

Katedrovica Katedry slovensk. jazyka a literatúry FF KU (ZS) Go! 144 photographs

25. výročie zápisu lokality Vlkolínec do Unesco (1) Go! 126 photographs

Konferencia PF KU: Súčasnosť a perspektívy edukácie III. Go! 031 photographs

Dúha nad areálom Texicomu, pohľad na parkovisko pred KU Go! 002 photographs

Zahraniční stredoškoláci na pobyte Erasmus navštívili KU Go! 078 photographs

25. výročie zápisu lokality Vlkolínec do Unesco (2) Go! 040 photographs

Tesla Model S P100D: Nabíjačka Greenway, Tesco ZA Go! 008 photographs

Tesla Model S P100D: Malebná scenária pod Tatrami Go! 008 photographs

Tesla Model S P100D: Pohľad na Tatry z Popradu Go! 002 photographs

Tesla Model S P100D: Svadba Dominiky a Petra vo Svite Go! 034 photographs

Koncert Piotra Rubika, Košice: Pred začiatkom koncertu Go! 058 photographs

Koncert Piotra Rubika, Košice: Fotografie z koncertu (1/3) Go! 170 photographs

Koncert Piotra Rubika, Košice: Fotografie z koncertu (2/3) Go! 158 photographs

Koncert Piotra Rubika, Košice: Fotografie z koncertu (3/3) Go! 197 photographs

Koncert Piotra Rubika, Košice: Po skončení, autogramiáda Go! 033 photographsNOVEMBER

The number of albums in this archive: 32 albums.

The number of photographs in all albums: 4.307 photographs.Letisko Milana Rastislava Štefánika v Bratislave Go! 031 photographs

Let do Madridu, Tesla Model S, večer v meste Madrid Go! 013 photographs

Sobotné potulky po Madride, prevažne centrom mesta Go! 186 photographs

Nedeľné popoludnie v parku pri Museo del Prada Go! 020 photographs

Erasmus+ pobyt na Universidad Pontificia Comillas Madrid Go! 067 photographs

Presun z Madridu do Sarrie, príchod do mestečka Sarria Go! 070 photographs

Camino de Santiago: Sarria – Portomarín (23,08 km) Go! 333 photographs

Camino de Sant.: Portomarín – Palas de Rei (23,83 km) Go! 375 photographs

Camino de Santiago: Palas de Rei – Arzúa (27,96 km) 1/2 Go! 368 photographs

Camino de Santiago: Palas de Rei – Arzúa (27,96 km) 2/2 Go! 317 photographs

Camino de Santiago: Arzúa – O Pedrouzo (20,81 km) 1/2 Go! 229 photographs

Camino de Santiago: Arzúa – O Pedrouzo (20,81 km) 2/2 Go! 237 photographs

Camino de S.: O Pedrouzo – Santiago de Comp. (20,91 km) Go! 201 photographs

Camino de Santiago: Santiago de Comp., príchod (118 km) Go! 180 photographs

Pri katedrále sv. Jakuba v Santiago de Compostela Go! 062 photographs

Nedeľa v mestečku Santiago d/C., omša pre pútnikov Go! 106 photographs

Hosť na KU: Lukáš Vaník na tému Odkaz Petra Kreefta Go! 096 photographs

Postup stavebných prác na obecnom bytovom dome Go! 097 photographs

Stretnutie rektora Jaroslava Demka so študentami KU Go! 066 photographs

20. zasadnutie Akademického senátu Katolíckej univerzity Go! 080 photographs

Hosť na KU: Štefan Valášek na tému Ikonografia kostola... Go! 135 photographs

Konferencia Ars et Educatio V.: Dopoludňajší program Go! 078 photographs

Prednáška Radomíra Vlčka: Histor. pohľad na anexiu Krymu Go! 057 photographs

Katedrovica žurnalistov Filozofickej fakulty KU Go! 187 photographs

Stredoškoláci navštívili Katedru žurnalistiky FF KU Go! 026 photographs

Celouniverzitný workshop s J. Košturiakom: Pred začiatkom Go! 061 photographs

Celouniverzitný workshop s J. Košturiakom: Kvestor a rektor Go! 041 photographs

Celouniverzitný workshop s J. Košturiakom: Prednáška Go! 100 photographs

Celouniverzitný workshop s Jánom Košturiakom: Diskusia Go! 090 photographs

Hosť na KU: Juraj Sedláček na tému Spiritualita muža Go! 177 photographs

Prednáška Pavla Bellu z Katedry geografie o Ománe Go! 017 photographs

Katedrovica historikov Filozofickej fakulty KU Go! 204 photographsDECEMBER

The number of albums in this archive: 11 albums.

The number of photographs in all albums: 754 photographs.