T2 Fotografie 

https://www.facebook.com/portalT2

Verzia stránok: 20.0301.20
Aktualizované: 1. marca 2020Archív fotografií za rok 2018

Počet albumov v tomto archíve: 445 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 19.940+ fotografií.
JANUÁR

Počet albumov v tomto archíve: 20 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 236+ fotografií.DJI Flight T2K-DJI-18-001: Novoročný ohňostroj Go! 000 fotografií

Novoročný punč v kultúrnom dome po polnoci na Nový rok Go! 011 fotografií

Novoročná čaša vína rektora so zamestnancami KU a UK KU Go! 064 fotografií

Rubik Go! 000 fotografií

Rubik Go! 000 fotografií

Rubik Go! 000 fotografií

Rubik Go! 000 fotografií

Rubik Go! 000 fotografií

Rubik Go! 000 fotografií

Rubik Go! 000 fotografií

Rubik Go! 000 fotografií

Rubik Go! 000 fotografií

Rubik Go! 000 fotografií

Zasnežený kempus KU: Univerzitná knižnica, PF, FF Go! 010 fotografií

DJI Flight T2K-DJI-18-002: Zasnežený kempus KU Go! 000 fotografií

Renovácia univerzitnej Kapĺnky sv. Alberta: Pred vymaľovaním Go! 021 fotografií

Renovácia univerzitnej Kapĺnky sv. Alberta: Kladenie kobercov Go! 017 fotografií

Svätá omša v náhradných priestoroch UPaC, v UPABe Go! 004 fotografií

Prvé prípravné stretnutie organizačného tímu P18 Go! 101 fotografií

Priestory univerzitnej Kapĺnky sv. Alberta po renovácii Go! 008 fotografiíFEBRUÁR

Počet albumov v tomto archíve: 36 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 2.652 fotografií.Deň otvorených dverí na KU: Pedagogická fakulta KU Go! 064 fotografií

Deň otvorených dverí na KU: Predsedníčka ŽSK u dekana PF Go! 008 fotografií

Deň otvorených dverí na KU: Otvorenie DOD v Aule JP2 Go! 156 fotografií

Deň otvorených dverí na KU: Filozofická fakulta, otvorenie Go! 057 fotografií

Deň otvorených dverí na KU: FF KU / Psycholaboratórium Go! 053 fotografií

Deň otvorených dverí na KU: FF KU / Kat. histórie, tombola Go! 065 fotografií

Deň otvor. dverí KU: Internát, Poradenské a mediál. centrum Go! 033 fotografií

Deň otvorených dverí na KU (foto: Jasmína Jakalová) Go! 082 fotografií

Misijný program Rieky života v Aule Jána Pavla II. Go! 123 fotografií

Vernisáž fotografií v UK KU: Ružomberčania fotografujú II. Go! 086 fotografií

Krajské kolo Geograf. olymp. na KGeo PF KU: Písanie testu Go! 088 fotografií

Krajské kolo Geograf. olymp. na KGeo PF KU: Obhajoby prác Go! 031 fotografií

Tretia obecná zabíjačka v HnL: Stretnutie s obyvateľmi obce Go! 120 fotografií

25 rokov od biskup. vysviacky Mons. B. Bobera: Pred omšou Go! 015 fotografií

25 rokov od biskup. vysviacky Mons. Bernarda Bobera (ZbD) Go! 149 fotografií

25 rokov od biskup. vysviacky Mons. B. Bobera: Po omši Go! 032 fotografií

Prednáška a workshop: doc. Kristína Žoldošová z PF TU v TT Go! 076 fotografií

Raňajky s Erazmákmi I. na internáte C-blok Go! 056 fotografií

Hosť na KU: Július Kahanec o Prenasledovaní kresťanov Go! 092 fotografií

Popolcová streda: Svätá omša v univ. kostole s prorektorom Go! 048 fotografií

Aj na Katolíckej univerzite fandíme našim hokejistom Go! 016 fotografií

Hosťovská prednáška na FF KU: doc. Ľuboš Rojka z PUG Roma Go! 034 fotografií

IV. vedecké kolokvium na PF: Sociálno-pedagogické dialógy Go! 037 fotografií

Prednáška dr hab., prof. Tomasza Ciesielského na FF KU Go! 019 fotografií

Otvorenie Galéria Jána Labaya na prízemí FF, Vernisáž Dotyky Go! 120 fotografií

Hosť na KU: Manželia Štefan Patrik a Eva Kováčovci Go! 122 fotografií

Stretnutie pre zamestnancov KU pri príležitosti život. jubilea Go! 042 fotografií

Pizza v knižnici I. s Referátom pre zahr. vzťahy a mobility KU Go! 084 fotografií

14. zasadnutie Akademického senátu Katolíckej univerzity Go! 076 fotografií

17. zasadnutie Akademického senátu Filozofickej fakulty Go! 065 fotografií

Hosť na KU: Mgr. Dušan Škurla - Život začína počatím! Go! 081 fotografií

Modlitba pri soche J. Pavla II. za Martinu a Jána Kuciaka Go! 081 fotografií

Pizza v knižnici II. s Referátom pre zahr. vzťahy a mobility KU Go! 077 fotografií

Stretnutie s Mirom Bačom, slovenským youtuberom na FF Go! 161 fotografií

Prezentácia knihy autorov Jána Goliana a Rastislava Moldu Go! 079 fotografií

Katedrovica Katedry slovensk. jazyka a literatúry FF KU (LS) Go! 124 fotografiíMAREC

Počet albumov v tomto archíve: 50 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 1.715+ fotografií.Beseda s prekladateľkou dr. Miroslavou Gavurovou v UK KU Go! 088 fotografií

Konferencia k výr. narodenia Mons. Viktora Trstenského Go! 020 fotografií

Hosť na KU: Vladyka Milan Chautur o ohrozeniach rodiny Go! 107 fotografií

Škola rodiny v UPaC: Manželia Páterkovci o originalite ženy Go! 039 fotografií

Sviečka za zavraždených M. Kušnírovú a J. Kuciaka na FF Go! 001 fotografií

Protest Postavme sa za slušné Slovensko v BB (za vidna) Go! 185 fotografií

Protest Postavme sa za slušné Slovensko v BB (po zotmení) Go! 085 fotografií

Víkendovka s dr. Františkom Orlovský o plán. rodičovstve Go! 030 fotografií

Hosťovská prednáška na FF KU: Mathile Bremond Go! 050 fotografií

Súťaž Albertus Magnus na Filozofickej fakulte KU Go! 031 fotografií

Hosťovská prednáška na FF KU: Nicola Carraro Go! 030 fotografií

Hosť na KU: doc. Róbert Sarka o odkaze podzemnej Cirkvi Go! 128 fotografií

Raňajky s Erazmákmi II. na internáte C-blok Go! 059 fotografií

Študenti Obchodnej akadémie z Kežmarku na KU: PF Go! 097 fotografií

Študenti Obchodnej akadémie z Kežmarku na KU: UK Go! 032 fotografií

Týždeň psychického zdravia v Poradenskom centre: Xbox Go! 132 fotografií

Psychológ na psychiatrii, worshop na KPsych FF KU Go! 064 fotografií

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Zrzka z Kalifornie sa nabíja Go! 012 fotografií

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Bidovce, Košice a okolie Go! 006 fotografií

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Nabíjačka OC MAX, Poprad Go! 006 fotografií

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Donovaly a jazdy pri Sielnici Go! 011 fotografií

Misie na Katolíckej univerzite: Pred začiatkom v Aule JP2 Go! 000 fotografií

Misie na Katolíckej univerzite: Otváracia svätá omša v aule Go! 000 fotografií

Misie na Katolíckej univerzite: Stretnutie s pedagógmi PF KU Go! 000 fotografií

Misie na Katolíckej univerzite: Stretnutie so študentami PF Go! 000 fotografií

Misie na Katolíckej univerzite: Diskusia s manž. Predáčovcami Go! 000 fotografií

Misie na Katolíckej univerzite: Mládežka v kostole SJ, adorácia Go! 000 fotografií

Zasadnutie Rady asociácie univerzít tretieho veku na KU Go! 076 fotografií

Misie na Katolíckej univerzite: Stretnutie so študentami FF Go! 000 fotografií

Misie na Katolíckej univerzite: Stretnutie s pedagógmi FF KU Go! 000 fotografií

Misie na Katolíckej univerzite: Omša s Mons. Jozefom Haľkom Go! 000 fotografií

Misie na Katolíckej univerzite: Stretnutie s Mons. J. Haľkom Go! 000 fotografií

Misie na Katolíckej univerzite: Krížová cesta na RK Kalváriu Go! 000 fotografií

Misie na Katolíckej univerzite: Stretnutie s pedagógmi FZ KU Go! 000 fotografií

Misie na Katolíckej univerzite: Stretnutie so študentami FZ Go! 000 fotografií

Misie na Katolíckej univ.: Omša s Mons. Marekom Forgáčom Go! 000 fotografií

Misie na Katolíckej univerzite: Posvätenie krížovej cesty FZ Go! 000 fotografií

Misie na Katolíckej univerzite: Stretnutie s Mons. M. Forgáčom Go! 000 fotografií

Misie na Katolíckej univerzite: Sv. omša v Kostole sv. Rodiny Go! 000 fotografií

Misie na Katolíckej univerzite: Atmosféra v Aule JP2 Go! 000 fotografií

Misie na Katolíckej uni.: Divadlo o sv. Vincentovi de Paul Go! 000 fotografií

Seminár učiteľov matematiky: Rady skúseného matikára Go! 071 fotografií

Misie na Katolíckej univerzite: Pred sv. omšou v Aule JP2 Go! 000 fotografií

Misie na Kat. univ.: Svätá omša s Mons. Štefanom Sečkom Go! 000 fotografií

Misie na Katolíckej univerzite: Adorácia a záver misii Go! 000 fotografií

Univerzitný stolnotenisový turnaj na Katolíckej univerzite Go! 071 fotografií

Stretnutia s profesionálmi: Filip Struhárik z Denníka N Go! 042 fotografií

2. ročník súťaže v písaní esejí Moja Európa na FF KU Go! 079 fotografií

Veľký Piatok vo farskom kostole v Zbudskom Dlhom Go! 041 fotografií

Veľkonočná Vigília Vzkriesenia Pána vo farnosti Zbudské Dlhé Go! 122 fotografiíAPRÍL

Počet albumov v tomto archíve: 54 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 3.153 fotografií.Veľká voda v Laborci na vstupe do obce Hrabovec n. Laborcom Go! 007 fotografií

Škola rodiny: Manželia Naďovci o riešení konfliktov vo vzťahu Go! 053 fotografií

Výhľad na mesto Ružomberok z Ružomberskej kalvárie Go! 005 fotografií

Konfer. Katedry Talianského jazyka a liter. na PF: 1. deň Go! 089 fotografií

15. zasadnutie Akademického senátu Katolíckej univerzity Go! 121 fotografií

Návšteva ministerky školstva Martiny Lubyovej na PF KU Go! 129 fotografií

Hosť na KU: Bc. Eduard Filo na tému Kresťan v politike Go! 102 fotografií

Veľkonočná kvapka krvi v priestoroch UPaC Go! 032 fotografií

Konfer. Katedry Talianského jazyka a liter. na PF: 2. deň Go! 042 fotografií

Krajské kolo Geografickej olympiády na PF (46. ročník) Go! 089 fotografií

Študentky KU pozývajú rektora KU na Sedliackú veselicu Go! 024 fotografií

Cantare choraliter: Nesúťažná časť speváckych zborov Go! 170 fotografií

Workshop s Petrom Druskom na Katedre informatiky PF KU Go! 041 fotografií

Cantare choraliter: Minúty pred začiatkom vo Veľkej Dvorane Go! 033 fotografií

Cantare choraliter: Zbor Corpo e anima z GsFA Malacky Go! 016 fotografií

Cantare choraliter: Zbor Goretti z Čadce Go! 013 fotografií

Cantare choraliter: Coro di san Andrea z GSA Ružomberok Go! 019 fotografií

Cantare choraliter: Zbor Javorčatá z Banskej Bystrice Go! 022 fotografií

Cantare choraliter: Zbor Piarissimo z Trenčína Go! 022 fotografií

Cantare chor.: Chor Il Liceum ogolnoksztalcacego w Chelmie Go! 029 fotografií

Cantare choraliter: Zbor Benediktus z KU v Ružomberku Go! 047 fotografií

Cantare choraliter: Večerný koncert - spoločný (veľký) zbor Go! 096 fotografií

Hosťovská prednáš. na FF (1): Zoltán Dragon (Un. of Szeged) Go! 047 fotografií

15. ročník ŠUČ: Otvorenie a 1. súťažný deň Go! 087 fotografií

Prednáška na FF KU: Petr Dvořák PhD., FLÚ AV ČR Praha Go! 032 fotografií

Hosť na KU: Exorcista Košickej arcidiecézy Imrich Degro PhD. Go! 152 fotografií

Hodina fotografovania na Katedre žurnalistiky FF KU Go! 040 fotografií

Stretnutia s prefesionálmi: Ján Tribula z TV Markíza na FF KU Go! 118 fotografií

Hosťovská prednáš. na FF (2): Zoltán Dragon (Un. of Szeged) Go! 031 fotografií

Zo života na KU: Dievčatá v krojoch pozývajú na veselicu Go! 007 fotografií

15. ročník konferencie Microsoft pre školstvo v Sielnici Go! 012 fotografií

Otvorenie 3. ročníka Týždňa kresťanskej kultúry v RK Go! 131 fotografií

Hosť na KU: Vladimír Farský o pomoci pri závislosti na alk. Go! 086 fotografií

Súťaž na Katedre NJaL FF KU: Wer wird Europa Meister Go! 109 fotografií

Zo života na KU: Študenti v Univerzitnej knižnici KU Go! 030 fotografií

TKK: Biblia v obrazoch, zamyslenia od doc. B. Kľusku Go! 037 fotografií

Zábavno-vedomostný kvíz pre študentov v Poraden. centre Go! 131 fotografií

Sedliacká veselica na KU: Pred začiatkom veselice Go! 105 fotografií

Sedliacká veselica na KU: Prípitok, odčepčenie, zábava Go! 112 fotografií

Prednáška na FF KU: doc. Jan Horský (Karlova univerzita) Go! 021 fotografií

Konferencia na FZ KU: Interdisciplinárna kooperácia... Go! 066 fotografií

Nemecký kultúrny referát Marian Gordzielik na KU Go! 026 fotografií

Tesla víkend s Modelom X na východe Slovenska (1) Go! 005 fotografií

Tesla víkend s Modelom X na východe Slovenska (2) Go! 012 fotografií

Tesla Model X: Cesta dedinkami na východe Slovenska (1) Go! 019 fotografií

Tesla Model X: Svadba, svadobné auto Model X Go! 052 fotografií

Tesla Model X: Cesta dedinkami na východe Slovenska (2) Go! 010 fotografií

Vysluhovanie sviatosti birmovania: Pred omšou Go! 027 fotografií

Birmovka vo farnosti Zbudské Dlhé: Bohoslužba slova Go! 066 fotografií

Birmovka vo farnosti Zbudské Dlhé: Vysluhovanie sviatosti Go! 074 fotografií

Birmovka vo farnosti Zbudské Dlhé: Pokračovanie sv. omše Go! 081 fotografií

Birmovka vo farnosti Zbudské Dlhé: Prijímanie, poďakovanie Go! 127 fotografií

Birmovka vo farnosti Zbudské Dlhé: Fotografovanie, výzdoba Go! 064 fotografií

Krátka jazda na elektormobile Tesla Model X blízko Hrabovca Go! 013 fotografiíMÁJ

Počet albumov v tomto archíve: 46 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 554+ fotografií.Te Deum na KU: Minúty pred začiatkom sv. omše Go! 000 fotografií

Te Deum na KU: Svätá omša na záver akademického roka Go! 000 fotografií

Te Deum na KU: Po skončení svätej omše pred kostolom Go! 000 fotografií

Te Deum na KU: Medzi omšou a zasadnutím vedeckej rady Go! 000 fotografií

Zasadnutie Vedeckej rady KU: Ľudia v Aule sv. Jána Pavla II. Go! 000 fotografií

Zasadnutie Vedeckej rady KU: Priebeh zasadnutia, príhovory Go! 000 fotografií

Zasadnutie Vedeckej rady KU: dr. honoris causa Miron Zelina Go! 000 fotografií

Zasadnutie Vedeckej rady KU: Po skončení slávnosti... Go! 000 fotografií

Diskusia na FF KU: Budúcnosť európskej integrácie Go! 060 fotografií

Prednáška na FF KU: dr. Iveta Leitane, University of Latvia (1) Go! 015 fotografií

Vystúpenie Folklórneho súboru Čebraď: Minúty pred začiatkom Go! 000 fotografií

Vystúpenie Folklórneho súboru Čebraď v Aule Jána Pavla II. Go! 000 fotografií

Motivečné pohovory na Pedagogickej fakulte KU Go! 027 fotografií

Prednáška prof. Balázs M. Mezei, Pázmány Péter Cat. Uni. Go! 024 fotografií

Sebapoznávací cyklus v Poradenskom centre KU Go! 000 fotografií

Ďalšie prípravné stretnutie organizačného tímu P18 Go! 097 fotografií

Týždeň modlitieb za voľbu nového rektora KU Go! 008 fotografií

16. zasadnutie Akademického senátu KU: Začiatok Go! 000 fotografií

Kandidát na funkciu rektora KU doc. Jaroslav Demko Go! 000 fotografií

16. zasadnutie Akademického senátu KU: Voľba rektora Go! 000 fotografií

16. zasad. AS KU: Vyhlásenie výsledkov a gratulácie Go! 000 fotografií

Močiar medzi Kráľovanmi a Stankovanmi Go! 004 fotografií

Štátne skúšky na FF KU: Študijný odbor filozófia Go! 017 fotografií

Tesla Model S P100D: Jazdy v Sielnici a RK (naTesle.sk) Go! 047 fotografií

Tesla Model S P100D: Jazdy v Košiciach (naTesle.sk) Go! 017 fotografií

Tesla Model S P100D: Greenway Prešov (naTesle.sk) Go! 010 fotografií

Tesla Model S P100D: Jazda do Hniezdneho, pri fare Go! 007 fotografií

Tesla Model S P100D: RK OMV, Katolícka univerzita Go! 031 fotografií

Tesla Model S P100D: Banská Bystrica, OC Terminál Go! 007 fotografií

Tesla Model S P100D: Nitra, Obchodné centrum MAX Go! 005 fotografií

Štátne skúšky na FF KU: Študijný odbor psychológia Go! 013 fotografií

Štátne skúšky na FF KU: Študijný odbor žurnalistika Go! 015 fotografií

Štátne skúšky na FF KU: Štud. odb. SJaL (otvorenie) Go! 019 fotografií

Digital Media Campus (Axel R.S.) na Katedre žurnalistiky FF Go! 041 fotografií

Doktorandské prednášky na Katedre histórie FF KU Go! 021 fotografií

Štátne skúšky na FF KU: Štud. odb. SJaL (vyhodnotenie) Go! 014 fotografií

Štátne skúšky na FF KU: Študijný odbor história Go! 009 fotografií

Štátne skúšky na PF KU: Študijný odbor matematika Go! 000 fotografií

Splavovanie Váhu na nafukovacích člnoch pri RK Go! 005 fotografií

25. rokov KBD: Svätá omša s kardinálom L. A. Taglem Go! 000 fotografií

25. rokov KBD: Občerstvenie, podpisovanie kníh, prestávka Go! 000 fotografií

25. rokov KBD: Prednášky hostí v Aule Jána Pavla II. Go! 000 fotografií

17. zasadnutie Akademického senátu Katolíckej univerzity Go! 000 fotografií

Stretnutie rektora prof. Jaraba s novým rektorom J. Demkom Go! 009 fotografií

Promócia absolventov Univerzity tretieho veku na KU Go! 000 fotografií

Grilovačka a večerná oslava absolventov a študentov KU Go! 032 fotografiíJÚN

Počet albumov v tomto archíve: 37 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 1.514+ fotografií.Tesla Model X 90D: Svadba Lucie a Slava 1/2 (naTesle.sk) Go! 049 fotografií

Tesla Model X 90D: Svadba Lucie a Slava 2/2 (naTesle.sk) Go! 076 fotografií

FF KU: God, Creation and Time - Opening, lectures (Day 1st) Go! 078 fotografií

Konferencia Drogové závislosti a prevencia: Pred začiatkom Go! 051 fotografií

Predsedníčka ŽSK Erika Jurinová u rektora KU Go! 015 fotografií

Konferencia Drogové závislosti a ich prevencia: Otvorenie Go! 057 fotografií

Konferencia Drogové závislosti a ich prevencia: Prednášky Go! 028 fotografií

FF KU: God, Creation and Time - Lectures (Day 2nd) Go! 048 fotografií

FF KU: God, Creation and Time - Lectures, closing (Day 3rd) Go! 032 fotografií

Priatelia z RegioJetu: Prehliadka centra mesta Košice Go! 035 fotografií

Niekoľko záberov z mojej rodnej obce Hrabovec n/L. Go! 016 fotografií

Odpustová slávnosť v Jabloni s dp. Štefanom Kačmárom Go! 069 fotografií

Darčekové predmety Filozofickej fakulty KU Go! 027 fotografií

18. zasadnutie Akademického senátu Katolíckej univerzity Go! 041 fotografií

Promócia absolventov PF KU: Pred začiatkom v zákulisí Go! 050 fotografií

Promócia absolventov PF KU: Priebeh promócie a príhovory Go! 119 fotografií

Promócia absolventov PF KU: Odovzdávanie diplomov Go! 130 fotografií

FF KU: Odovzdávanie ocenení pedagógom a študentovi za FF Go! 036 fotografií

Prednáška na FF KU: dr. Iveta Leitane, University of Latvia (2) Go! 016 fotografií

Tesla Model X (naTesle.sk) pred Univerzitnou knižnicou KU Go! 007 fotografií

Tesla Model X 90D: Jazdy v Žiline a okolí (naTesle.sk) Go! 024 fotografií

Tesla Model X (naTesle.sk): Svadba Renáty a Andreja 1 Go! 000 fotografií

Tesla Model X (naTesle.sk): Svadba Renáty a Andreja 2 Go! 000 fotografií

Tesla Model X 90D: Jazda pri Liptovskej Mare (naTesle.sk) Go! 025 fotografií

Fotografie z internátu Katolíckej univerzity Ruža Go! 035 fotografií

Tesla Model X 90D: Firemné fotenie Terichem Tervakoski Go! 050 fotografií

Stretnutie starostov s Alojzom Hlinom, predsedom KDH Go! 018 fotografií

Rozlúčka s odchádzjúcim vedením KU pri čaši vína Go! 024 fotografií

Tesla Model X 90D: Tesla SuperCharger Sielnica Go! 005 fotografií

Tesla Model X 90D: Servis a nabíjačka v Linzi Go! 071 fotografií

Tesla Model X 90D: SuperCharger Sankt Valentin Go! 013 fotografií

Tesla Model X 90D: Fotenie s Martinom Aghom a Damem Go! 042 fotografií

Tesla Model X 90D: Nabíjačka pri Lidli v Novej Dubnici Go! 013 fotografií

Tesla Model X 90D: Nabíjačka pri vodárňach v Trenčíne Go! 005 fotografií

Tesla Model X 90D: S Teslou X na umyvárke v Trenčíne Go! 005 fotografií

Tesla Model X 90D: Preteky dronov v Trenčíne (1/2) Go! 091 fotografií

Tesla Model X 90D: Preteky dronov v Trenčíne (2/2) Go! 113 fotografiíJÚL

Počet albumov v tomto archíve: 37+ albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 1.024+ fotografií.Tesla Model X 90D: Nabíjačka na Mnoheľovej v Poprade Go! 013 fotografií

Deutschkongress: Prípravný večer pred kongresom Go! 111 fotografií

Deutschkongress, Montag: ?? Go! 000 fotografií

Deutschkongress, Dienstag: Stretnutie a diskusia v aule Go! 195 fotografií

Deutschkongress, Dienstag: Prednáška v aule JP2 Go! 032 fotografií

Deutschkongress, Dienstag: Workshopy (1) Go! 047 fotografií

Deutschkongress, Dienstag: Konferencia KDV (Tagung) Go! 018 fotografií

Deutschkongress, Dienstag: Workshopy (2) Go! 051 fotografií

Deutschkongress, Dienstag: Workshopy (3) Go! 091 fotografií

Deutschkongress, Dienstag: Zákulisie a staff Go! 108 fotografií

Tesla Model S P100D: Železničná stanica v Trnave Go! 003 fotografií

Tesla Model S P100D: Nabíjačka Greenway v Nitre Go! 004 fotografií

Tesla Model S P100D: Supercharger Tesla Sielnica Go! 037 fotografií

Tesla Model S P100D: McDonald's (Kamenné pole) Go! 006 fotografií

Tesla Model S P100D: Odpočívadlo Shell Štrba na D1 Go! 024 fotografií

Tesla Model S P100D: Spišská Kapitula, Podhradie a okolie Go! 038 fotografií

Tesla Model S P100D: McDonald's (oproti Auparku) Go! 006 fotografií

Tesla Model S P100D: Jazda na Tesle v Bidovciach Go! 018 fotografií

Tesla Model S P100D: Nabíjačka Greenway OC MAX Go! 013 fotografií

Tesla Model S P100D: Nabíjačka Greenway Aupark Go! 010 fotografií

Tesla Model S P100D: Nabíjačka Lidl Nová Dubnica Go! 009 fotografií

Uvedenie Dušana Škrabeka do funkcie farára v Ružomberku Go! 102 fotografií

?? Go! 009 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 032 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 000 fotografií

?? Go! 011 fotografií

?? Go! 036 fotografiíAUGUST

Počet albumov v tomto archíve: 9 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 234 fotografií.

SEPTEMBER

Počet albumov v tomto archíve: 42 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 675+ fotografií.Preteky cyklistov (viac info o pretekoch som žiaľ nezistil) Go! 020 fotografií

Tesla Model S P100D: Svadba Evky a Igora, sobáš (1/2) Go! 000 fotografií

Tesla Model S P100D: Svadba Evky a Igora, jazdy (2/2) Go! 000 fotografií

Tesla Model S P100D: Nočné nabíjanie v Sielnici Go! 006 fotografií

Letecké dni SIAF 2018 + Nabíjanie Tesly S v Sielnici Go! 025 fotografií

Tesla Model S P100D: Nabíjanie v Trnave neďaleko stanice Go! 001 fotografií

KickOff Meeting s novým vedením Katolíckej univerzity Go! 053 fotografií

Fototermín s rektorom Demkom, život v knižnici KU Go! 051 fotografií

361. Radvanský jarmok v BB: Pred začiatkom programu Go! 000 fotografií

361. Radvanský jarmok v BB: Koncert Peter Bič Project Go! 000 fotografií

361. Radvanský jarmok v BB: Auto na kľúč s RTVS Go! 000 fotografií

361. Radvanský jarmok v BB: Sobotný program na jarmoku Go! 000 fotografií

361. Radvanský jarmok v BB: Nedeľný program na jarmoku Go! 032 fotografií

Puť za svätými: Príchod, ostatky bl. Anky Kolesárovej Go! 000 fotografií

Puť za svätými: Svätá omša s arcibiskupom Boberom Go! 000 fotografií

Vysoké Tatry z diaľnice D1, presun z Košíc do Bratislavy Go! 020 fotografií

Odovzdávanie ocenení Fides et ratio: Pred začiatkom... Go! 000 fotografií

Odovzdávanie ocenení Fides et ratio prof. E. Bublincovi (1/2) Go! 000 fotografií

Odovzdávanie ocenení Fides et ratio prof. E. Bublincovi (2/2) Go! 000 fotografií

Obec Hrabovec: Výstavba bytovky, nový asfalt v obci Go! 093 fotografií

Pútnici do Medžugoria z farnosti Zbudské Dlhé Go! 014 fotografií

Zahájenie Akademického roka na Filozofickej fakulte KU Go! 000 fotografií

Život na KU: Študenti v priestore medzi fakultami Go! 033 fotografií

Raperka Alessia Capparelli a.k.a. Aless na pôde FF KU Go! 000 fotografií

Biskup z Tanzánie Ludovick Minde u rektora Demka Go! 000 fotografií

Prvá mládežka s hosťom: biskup Minde z Tanzánie Go! 000 fotografií

18. zasadnutie Akademického senátu Pedagogickej fakulty Go! 000 fotografií

19. zasadnutie Akademického senátu FF KU, senátori pred FF Go! 000 fotografií

Konferencia FZ KU: Rodina, zdravie, choroby (8. ročník) Go! 090 fotografií

5 rokov od otvorenia budovy Univerzitnej knižnice KU Go! 137 fotografií

19. zasadnutie Akademického senátu Katolíckej univerzity Go! 061 fotografií

Čaj s rektorom Katolíckej univerzity v Ružomberku Go! 039 fotografií

Veni Sancte na KU: Príchod hostí pred sv. omšou Go! 000 fotografií

Veni Sancte na KU: Slávnostná omša v univerzitnom kostole Go! 000 fotografií

Veni Sancte na KU: Presun z kostola do auly, zákulisie Go! 000 fotografií

Zasadnutie akdemickej obce: Inaugurácia rektora, sľub Go! 000 fotografií

Zasadnutie akdemickej obce: Príhovory, pokračovanie Go! 000 fotografií

Veni Sancte na KU: Po skončení slávnosti, gratulácie rektorovi Go! 000 fotografií

Veni Sancte na KU: After Party s UPaC a rektorom J. Demkom Go! 000 fotografií

65 rokov od vzniku Žilinskej univerzity: Pred začiatkom Go! 000 fotografií

65 rokov od vzniku Žilinskej univerzity: Slávnosť (1/2) Go! 000 fotografií

65 rokov od vzniku Žilinskej univerzity: Slávnosť (2/2) Go! 000 fotografiíOKTÓBER

Počet albumov v tomto archíve: 54 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 3.122+ fotografií.Uvedenie rektora Univerzity sv. Cyrila a Metóda v Trnave (1/2) Go! 134 fotografií

Uvedenie rektora Univerzity sv. Cyrila a Metóda v Trnave (2/2) Go! 152 fotografií

Uvedenie rektora Univerzity sv. Cyrila a Metóda, po skončení Go! 061 fotografií

Prednáška na FF KU: Dr. Petr Dvořák o Metafyzickej vágnosti Go! 013 fotografií

Slávnosť sv. Františka Assiského v kapĺnke KU Go! 031 fotografií

Promócia absolventov phd KU: Pred začiatkom, zákulisie Go! 070 fotografií

Promócia absolventov phd KU: Slavnostna promócia Go! 104 fotografií

Promócia absolventov phd KU: Odovzdávanie diplomov Go! 138 fotografií

Promócia absolventov phd KU: Po skončení, fotografovanie Go! 081 fotografií

Per Gessle's Roxette Tour: Before concert beginning Go! 000 fotografií

Per Gessle's Roxette Tour: Concert LIVE in Prague (1) Go! 000 fotografií

Per Gessle's Roxette Tour: Concert LIVE in Prague (2) Go! 000 fotografií

Per Gessle's Roxette Tour: After concert, meeting band Go! 000 fotografií

Zahájenie výstavy fotografií Petry Mikulajčíkovej na FF KU Go! 072 fotografií

Hosť na KU: Pavol Hrabovecký o G. K. Chestertonovi Go! 140 fotografií

Slovenské kostoly, Poprad: Chrám sv. Petra a Pavla Go! 051 fotografií

Slovenské kostoly, Kvetnica: Kostol sv. Heleny Go! 045 fotografií

Slovenské kostoly, Poprad: Chrám povýšenia svätého kríža Go! 010 fotografií

Slovenské kostoly, Poprad: Evenjelický kostol Go! 014 fotografií

Slovenské kostoly, Poprad: Kostol sv. Egídia Go! 067 fotografií

Slovenské kostoly, Stráže: Kostol sv. Jána Krstiteľa Go! 050 fotografií

Slovenské kostoly, Stráže: Evenjelický kostol Go! 009 fotografií

Slovenské kostoly, Matejovce: Kostol sv. Štefana Uhorského Go! 096 fotografií

Slovenské kostoly, Matejovce: Evanjelický kostol Go! 062 fotografií

Slovenské kostoly, Spišská Sobota: Evanjelický kostol Go! 017 fotografií

Slovenské kostoly, Spišská Sobota: Kostol sv. Juraja Go! 091 fotografií

Slovenské kostoly, Veľká: Kostol sv. Jána Evanjelistu Go! 027 fotografií

Slovenské kostoly, Veľká: Evanjelický kostol Go! 008 fotografií

Slovens. kostoly: Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie Go! 034 fotografií

Slovenské kostoly, Poprad: Kostol svätého Cyrila a Metoda Go! 048 fotografií

Slovenské kostoly, Veľká: Kostol sv. Jána Evanjelistu Go! 034 fotografií

Slovenské kostoly, Veľká: Evanjelický kostol Go! 024 fotografií

Slovenské kostoly, Poprad: Chrám povýšenia svätého kríža Go! 040 fotografií

Pohľad na Vysoké Tatry zo železničnej stanice Poprad Go! 021 fotografií

Niekoľko jesenných fotografií z centra mesta Ružomberok Go! 007 fotografií

Autosalón Nitra: Ľudia, Tesla, veterány, DeLorean DMC-12 Go! 067 fotografií

Rockové ľudovky v podaní Kapely Dora v centre Nitry Go! 080 fotografií

Prednáška Alexandra Dulebu: Kríza na Ukrajine, výzva pre EU Go! 046 fotografií

Hosť na KU: Janka Kaletová a misíjna skúsenosť z Angoly Go! 089 fotografií

Katedrovica Katedry slovensk. jazyka a literatúry FF KU (ZS) Go! 144 fotografií

25. výročie zápisu lokality Vlkolínec do Unesco (1) Go! 126 fotografií

Konferencia PF KU: Súčasnosť a perspektívy edukácie III. Go! 031 fotografií

Dúha nad areálom Texicomu, pohľad na parkovisko pred KU Go! 002 fotografií

Zahraniční stredoškoláci na pobyte Erasmus navštívili KU Go! 078 fotografií

25. výročie zápisu lokality Vlkolínec do Unesco (2) Go! 040 fotografií

Tesla Model S P100D: Nabíjačka Greenway, Tesco ZA Go! 008 fotografií

Tesla Model S P100D: Malebná scenária pod Tatrami Go! 008 fotografií

Tesla Model S P100D: Pohľad na Tatry z Popradu Go! 002 fotografií

Tesla Model S P100D: Svadba Dominiky a Petra vo Svite Go! 034 fotografií

Koncert Piotra Rubika, Košice: Pred začiatkom koncertu Go! 058 fotografií

Koncert Piotra Rubika, Košice: Fotografie z koncertu (1/3) Go! 170 fotografií

Koncert Piotra Rubika, Košice: Fotografie z koncertu (2/3) Go! 158 fotografií

Koncert Piotra Rubika, Košice: Fotografie z koncertu (3/3) Go! 197 fotografií

Koncert Piotra Rubika, Košice: Po skončení, autogramiáda Go! 033 fotografiíNOVEMBER

Počet albumov v tomto archíve: 32 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 4.307 fotografií.Letisko Milana Rastislava Štefánika v Bratislave Go! 031 fotografií

Let do Madridu, Tesla Model S, večer v meste Madrid Go! 013 fotografií

Sobotné potulky po Madride, prevažne centrom mesta Go! 186 fotografií

Nedeľné popoludnie v parku pri Museo del Prada Go! 020 fotografií

Erasmus+ pobyt na Universidad Pontificia Comillas Madrid Go! 067 fotografií

Presun z Madridu do Sarrie, príchod do mestečka Sarria Go! 070 fotografií

Camino de Santiago: Sarria – Portomarín (23,08 km) Go! 333 fotografií

Camino de Sant.: Portomarín – Palas de Rei (23,83 km) Go! 375 fotografií

Camino de Santiago: Palas de Rei – Arzúa (27,96 km) 1/2 Go! 368 fotografií

Camino de Santiago: Palas de Rei – Arzúa (27,96 km) 2/2 Go! 317 fotografií

Camino de Santiago: Arzúa – O Pedrouzo (20,81 km) 1/2 Go! 229 fotografií

Camino de Santiago: Arzúa – O Pedrouzo (20,81 km) 2/2 Go! 237 fotografií

Camino de S.: O Pedrouzo – Santiago de Comp. (20,91 km) Go! 201 fotografií

Camino de Santiago: Santiago de Comp., príchod (118 km) Go! 180 fotografií

Pri katedrále sv. Jakuba v Santiago de Compostela Go! 062 fotografií

Nedeľa v mestečku Santiago d/C., omša pre pútnikov Go! 106 fotografií

Hosť na KU: Lukáš Vaník na tému Odkaz Petra Kreefta Go! 096 fotografií

Postup stavebných prác na obecnom bytovom dome Go! 097 fotografií

Stretnutie rektora Jaroslava Demka so študentami KU Go! 066 fotografií

20. zasadnutie Akademického senátu Katolíckej univerzity Go! 080 fotografií

Hosť na KU: Štefan Valášek na tému Ikonografia kostola... Go! 135 fotografií

Konferencia Ars et Educatio V.: Dopoludňajší program Go! 078 fotografií

Prednáška Radomíra Vlčka: Histor. pohľad na anexiu Krymu Go! 057 fotografií

Katedrovica žurnalistov Filozofickej fakulty KU Go! 187 fotografií

Stredoškoláci navštívili Katedru žurnalistiky FF KU Go! 026 fotografií

Celouniverzitný workshop s J. Košturiakom: Pred začiatkom Go! 061 fotografií

Celouniverzitný workshop s J. Košturiakom: Kvestor a rektor Go! 041 fotografií

Celouniverzitný workshop s J. Košturiakom: Prednáška Go! 100 fotografií

Celouniverzitný workshop s Jánom Košturiakom: Diskusia Go! 090 fotografií

Hosť na KU: Juraj Sedláček na tému Spiritualita muža Go! 177 fotografií

Prednáška Pavla Bellu z Katedry geografie o Ománe Go! 017 fotografií

Katedrovica historikov Filozofickej fakulty KU Go! 204 fotografiíDECEMBER

Počet albumov v tomto archíve: 11 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 754 fotografií.