T2 Fotografie 

https://www.facebook.com/portalT2

Verzia stránok: 20.0301.20
Aktualizované: 1. marca 2020JANUÁR

Počet albumov v tomto archíve: 20 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 236+ fotografií.DJI Flight T2K-DJI-18-001: Novoročný ohňostroj Go! 000 fotografií

Novoročný punč v kultúrnom dome po polnoci na Nový rok Go! 011 fotografií

Novoročná čaša vína rektora so zamestnancami KU a UK KU Go! 064 fotografií

Rubik Go! 000 fotografií

Rubik Go! 000 fotografií

Rubik Go! 000 fotografií

Rubik Go! 000 fotografií

Rubik Go! 000 fotografií

Rubik Go! 000 fotografií

Rubik Go! 000 fotografií

Rubik Go! 000 fotografií

Rubik Go! 000 fotografií

Rubik Go! 000 fotografií

Zasnežený kempus KU: Univerzitná knižnica, PF, FF Go! 010 fotografií

DJI Flight T2K-DJI-18-002: Zasnežený kempus KU Go! 000 fotografií

Renovácia univerzitnej Kapĺnky sv. Alberta: Pred vymaľovaním Go! 021 fotografií

Renovácia univerzitnej Kapĺnky sv. Alberta: Kladenie kobercov Go! 017 fotografií

Svätá omša v náhradných priestoroch UPaC, v UPABe Go! 004 fotografií

Prvé prípravné stretnutie organizačného tímu P18 Go! 101 fotografií

Priestory univerzitnej Kapĺnky sv. Alberta po renovácii Go! 008 fotografií