T2 Fotografie 

https://www.facebook.com/portalT2

Page build: 20.0301.20
Last updated: 1. marca 2020FEBRUARY

The number of albums in this archive: 36 albums.

The number of photographs in all albums: 2.652 photographs.Deň otvorených dverí na KU: Pedagogická fakulta KU Go! 064 photographs

Deň otvorených dverí na KU: Predsedníčka ŽSK u dekana PF Go! 008 photographs

Deň otvorených dverí na KU: Otvorenie DOD v Aule JP2 Go! 156 photographs

Deň otvorených dverí na KU: Filozofická fakulta, otvorenie Go! 057 photographs

Deň otvorených dverí na KU: FF KU / Psycholaboratórium Go! 053 photographs

Deň otvorených dverí na KU: FF KU / Kat. histórie, tombola Go! 065 photographs

Deň otvor. dverí KU: Internát, Poradenské a mediál. centrum Go! 033 photographs

Deň otvorených dverí na KU (foto: Jasmína Jakalová) Go! 082 photographs

Misijný program Rieky života v Aule Jána Pavla II. Go! 123 photographs

Vernisáž fotografií v UK KU: Ružomberčania fotografujú II. Go! 086 photographs

Krajské kolo Geograf. olymp. na KGeo PF KU: Písanie testu Go! 088 photographs

Krajské kolo Geograf. olymp. na KGeo PF KU: Obhajoby prác Go! 031 photographs

Tretia obecná zabíjačka v HnL: Stretnutie s obyvateľmi obce Go! 120 photographs

25 rokov od biskup. vysviacky Mons. B. Bobera: Pred omšou Go! 015 photographs

25 rokov od biskup. vysviacky Mons. Bernarda Bobera (ZbD) Go! 149 photographs

25 rokov od biskup. vysviacky Mons. B. Bobera: Po omši Go! 032 photographs

Prednáška a workshop: doc. Kristína Žoldošová z PF TU v TT Go! 076 photographs

Raňajky s Erazmákmi I. na internáte C-blok Go! 056 photographs

Hosť na KU: Július Kahanec o Prenasledovaní kresťanov Go! 092 photographs

Popolcová streda: Svätá omša v univ. kostole s prorektorom Go! 048 photographs

Aj na Katolíckej univerzite fandíme našim hokejistom Go! 016 photographs

Hosťovská prednáška na FF KU: doc. Ľuboš Rojka z PUG Roma Go! 034 photographs

IV. vedecké kolokvium na PF: Sociálno-pedagogické dialógy Go! 037 photographs

Prednáška dr hab., prof. Tomasza Ciesielského na FF KU Go! 019 photographs

Otvorenie Galéria Jána Labaya na prízemí FF, Vernisáž Dotyky Go! 120 photographs

Hosť na KU: Manželia Štefan Patrik a Eva Kováčovci Go! 122 photographs

Stretnutie pre zamestnancov KU pri príležitosti život. jubilea Go! 042 photographs

Pizza v knižnici I. s Referátom pre zahr. vzťahy a mobility KU Go! 084 photographs

14. zasadnutie Akademického senátu Katolíckej univerzity Go! 076 photographs

17. zasadnutie Akademického senátu Filozofickej fakulty Go! 065 photographs

Hosť na KU: Mgr. Dušan Škurla - Život začína počatím! Go! 081 photographs

Modlitba pri soche J. Pavla II. za Martinu a Jána Kuciaka Go! 081 photographs

Pizza v knižnici II. s Referátom pre zahr. vzťahy a mobility KU Go! 077 photographs

Stretnutie s Mirom Bačom, slovenským youtuberom na FF Go! 161 photographs

Prezentácia knihy autorov Jána Goliana a Rastislava Moldu Go! 079 photographs

Katedrovica Katedry slovensk. jazyka a literatúry FF KU (LS) Go! 124 photographs