T2 Fotografie 

https://www.facebook.com/portalT2

Verzia stránok: 20.0301.20
Aktualizované: 1. marca 2020FEBRUÁR

Počet albumov v tomto archíve: 36 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 2.652 fotografií.Deň otvorených dverí na KU: Pedagogická fakulta KU Go! 064 fotografií

Deň otvorených dverí na KU: Predsedníčka ŽSK u dekana PF Go! 008 fotografií

Deň otvorených dverí na KU: Otvorenie DOD v Aule JP2 Go! 156 fotografií

Deň otvorených dverí na KU: Filozofická fakulta, otvorenie Go! 057 fotografií

Deň otvorených dverí na KU: FF KU / Psycholaboratórium Go! 053 fotografií

Deň otvorených dverí na KU: FF KU / Kat. histórie, tombola Go! 065 fotografií

Deň otvor. dverí KU: Internát, Poradenské a mediál. centrum Go! 033 fotografií

Deň otvorených dverí na KU (foto: Jasmína Jakalová) Go! 082 fotografií

Misijný program Rieky života v Aule Jána Pavla II. Go! 123 fotografií

Vernisáž fotografií v UK KU: Ružomberčania fotografujú II. Go! 086 fotografií

Krajské kolo Geograf. olymp. na KGeo PF KU: Písanie testu Go! 088 fotografií

Krajské kolo Geograf. olymp. na KGeo PF KU: Obhajoby prác Go! 031 fotografií

Tretia obecná zabíjačka v HnL: Stretnutie s obyvateľmi obce Go! 120 fotografií

25 rokov od biskup. vysviacky Mons. B. Bobera: Pred omšou Go! 015 fotografií

25 rokov od biskup. vysviacky Mons. Bernarda Bobera (ZbD) Go! 149 fotografií

25 rokov od biskup. vysviacky Mons. B. Bobera: Po omši Go! 032 fotografií

Prednáška a workshop: doc. Kristína Žoldošová z PF TU v TT Go! 076 fotografií

Raňajky s Erazmákmi I. na internáte C-blok Go! 056 fotografií

Hosť na KU: Július Kahanec o Prenasledovaní kresťanov Go! 092 fotografií

Popolcová streda: Svätá omša v univ. kostole s prorektorom Go! 048 fotografií

Aj na Katolíckej univerzite fandíme našim hokejistom Go! 016 fotografií

Hosťovská prednáška na FF KU: doc. Ľuboš Rojka z PUG Roma Go! 034 fotografií

IV. vedecké kolokvium na PF: Sociálno-pedagogické dialógy Go! 037 fotografií

Prednáška dr hab., prof. Tomasza Ciesielského na FF KU Go! 019 fotografií

Otvorenie Galéria Jána Labaya na prízemí FF, Vernisáž Dotyky Go! 120 fotografií

Hosť na KU: Manželia Štefan Patrik a Eva Kováčovci Go! 122 fotografií

Stretnutie pre zamestnancov KU pri príležitosti život. jubilea Go! 042 fotografií

Pizza v knižnici I. s Referátom pre zahr. vzťahy a mobility KU Go! 084 fotografií

14. zasadnutie Akademického senátu Katolíckej univerzity Go! 076 fotografií

17. zasadnutie Akademického senátu Filozofickej fakulty Go! 065 fotografií

Hosť na KU: Mgr. Dušan Škurla - Život začína počatím! Go! 081 fotografií

Modlitba pri soche J. Pavla II. za Martinu a Jána Kuciaka Go! 081 fotografií

Pizza v knižnici II. s Referátom pre zahr. vzťahy a mobility KU Go! 077 fotografií

Stretnutie s Mirom Bačom, slovenským youtuberom na FF Go! 161 fotografií

Prezentácia knihy autorov Jána Goliana a Rastislava Moldu Go! 079 fotografií

Katedrovica Katedry slovensk. jazyka a literatúry FF KU (LS) Go! 124 fotografií