T2 Fotografie 

https://www.facebook.com/portalT2

Verzia stránok: 20.0301.20
Aktualizované: 1. marca 2020MAREC

Počet albumov v tomto archíve: 50 albumov.

Počet fotografií vo všetkých albumoch: 1.715+ fotografií.Beseda s prekladateľkou dr. Miroslavou Gavurovou v UK KU Go! 088 fotografií

Konferencia k výr. narodenia Mons. Viktora Trstenského Go! 020 fotografií

Hosť na KU: Vladyka Milan Chautur o ohrozeniach rodiny Go! 107 fotografií

Škola rodiny v UPaC: Manželia Páterkovci o originalite ženy Go! 039 fotografií

Sviečka za zavraždených M. Kušnírovú a J. Kuciaka na FF Go! 001 fotografií

Protest Postavme sa za slušné Slovensko v BB (za vidna) Go! 185 fotografií

Protest Postavme sa za slušné Slovensko v BB (po zotmení) Go! 085 fotografií

Víkendovka s dr. Františkom Orlovský o plán. rodičovstve Go! 030 fotografií

Hosťovská prednáška na FF KU: Mathile Bremond Go! 050 fotografií

Súťaž Albertus Magnus na Filozofickej fakulte KU Go! 031 fotografií

Hosťovská prednáška na FF KU: Nicola Carraro Go! 030 fotografií

Hosť na KU: doc. Róbert Sarka o odkaze podzemnej Cirkvi Go! 128 fotografií

Raňajky s Erazmákmi II. na internáte C-blok Go! 059 fotografií

Študenti Obchodnej akadémie z Kežmarku na KU: PF Go! 097 fotografií

Študenti Obchodnej akadémie z Kežmarku na KU: UK Go! 032 fotografií

Týždeň psychického zdravia v Poradenskom centre: Xbox Go! 132 fotografií

Psychológ na psychiatrii, worshop na KPsych FF KU Go! 064 fotografií

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Zrzka z Kalifornie sa nabíja Go! 012 fotografií

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Bidovce, Košice a okolie Go! 006 fotografií

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Nabíjačka OC MAX, Poprad Go! 006 fotografií

Jazdy na Tesle (naTesle.sk): Donovaly a jazdy pri Sielnici Go! 011 fotografií

Misie na Katolíckej univerzite: Pred začiatkom v Aule JP2 Go! 000 fotografií

Misie na Katolíckej univerzite: Otváracia svätá omša v aule Go! 000 fotografií

Misie na Katolíckej univerzite: Stretnutie s pedagógmi PF KU Go! 000 fotografií

Misie na Katolíckej univerzite: Stretnutie so študentami PF Go! 000 fotografií

Misie na Katolíckej univerzite: Diskusia s manž. Predáčovcami Go! 000 fotografií

Misie na Katolíckej univerzite: Mládežka v kostole SJ, adorácia Go! 000 fotografií

Zasadnutie Rady asociácie univerzít tretieho veku na KU Go! 076 fotografií

Misie na Katolíckej univerzite: Stretnutie so študentami FF Go! 000 fotografií

Misie na Katolíckej univerzite: Stretnutie s pedagógmi FF KU Go! 000 fotografií

Misie na Katolíckej univerzite: Omša s Mons. Jozefom Haľkom Go! 000 fotografií

Misie na Katolíckej univerzite: Stretnutie s Mons. J. Haľkom Go! 000 fotografií

Misie na Katolíckej univerzite: Krížová cesta na RK Kalváriu Go! 000 fotografií

Misie na Katolíckej univerzite: Stretnutie s pedagógmi FZ KU Go! 000 fotografií

Misie na Katolíckej univerzite: Stretnutie so študentami FZ Go! 000 fotografií

Misie na Katolíckej univ.: Omša s Mons. Marekom Forgáčom Go! 000 fotografií

Misie na Katolíckej univerzite: Posvätenie krížovej cesty FZ Go! 000 fotografií

Misie na Katolíckej univerzite: Stretnutie s Mons. M. Forgáčom Go! 000 fotografií

Misie na Katolíckej univerzite: Sv. omša v Kostole sv. Rodiny Go! 000 fotografií

Misie na Katolíckej univerzite: Atmosféra v Aule JP2 Go! 000 fotografií

Misie na Katolíckej uni.: Divadlo o sv. Vincentovi de Paul Go! 000 fotografií

Seminár učiteľov matematiky: Rady skúseného matikára Go! 071 fotografií

Misie na Katolíckej univerzite: Pred sv. omšou v Aule JP2 Go! 000 fotografií

Misie na Kat. univ.: Svätá omša s Mons. Štefanom Sečkom Go! 000 fotografií

Misie na Katolíckej univerzite: Adorácia a záver misii Go! 000 fotografií

Univerzitný stolnotenisový turnaj na Katolíckej univerzite Go! 071 fotografií

Stretnutia s profesionálmi: Filip Struhárik z Denníka N Go! 042 fotografií

2. ročník súťaže v písaní esejí Moja Európa na FF KU Go! 079 fotografií

Veľký Piatok vo farskom kostole v Zbudskom Dlhom Go! 041 fotografií

Veľkonočná Vigília Vzkriesenia Pána vo farnosti Zbudské Dlhé Go! 122 fotografií