T2 Fotografie 

https://www.facebook.com/portalT2

Page build: 20.0301.20
Last updated: 1. marca 2020OCTOBER

The number of albums in this archive: 54 albums.

The number of photographs in all albums: 3.122+ photographs.Uvedenie rektora Univerzity sv. Cyrila a Metóda v Trnave (1/2) Go! 134 photographs

Uvedenie rektora Univerzity sv. Cyrila a Metóda v Trnave (2/2) Go! 152 photographs

Uvedenie rektora Univerzity sv. Cyrila a Metóda, po skončení Go! 061 photographs

Prednáška na FF KU: Dr. Petr Dvořák o Metafyzickej vágnosti Go! 013 photographs

Slávnosť sv. Františka Assiského v kapĺnke KU Go! 031 photographs

Promócia absolventov phd KU: Pred začiatkom, zákulisie Go! 070 photographs

Promócia absolventov phd KU: Slavnostna promócia Go! 104 photographs

Promócia absolventov phd KU: Odovzdávanie diplomov Go! 138 photographs

Promócia absolventov phd KU: Po skončení, fotografovanie Go! 081 photographs

Per Gessle's Roxette Tour: Before concert beginning Go! 000 photographs

Per Gessle's Roxette Tour: Concert LIVE in Prague (1) Go! 000 photographs

Per Gessle's Roxette Tour: Concert LIVE in Prague (2) Go! 000 photographs

Per Gessle's Roxette Tour: After concert, meeting band Go! 000 photographs

Zahájenie výstavy fotografií Petry Mikulajčíkovej na FF KU Go! 072 photographs

Hosť na KU: Pavol Hrabovecký o G. K. Chestertonovi Go! 140 photographs

Slovenské kostoly, Poprad: Chrám sv. Petra a Pavla Go! 051 photographs

Slovenské kostoly, Kvetnica: Kostol sv. Heleny Go! 045 photographs

Slovenské kostoly, Poprad: Chrám povýšenia svätého kríža Go! 010 photographs

Slovenské kostoly, Poprad: Evenjelický kostol Go! 014 photographs

Slovenské kostoly, Poprad: Kostol sv. Egídia Go! 067 photographs

Slovenské kostoly, Stráže: Kostol sv. Jána Krstiteľa Go! 050 photographs

Slovenské kostoly, Stráže: Evenjelický kostol Go! 009 photographs

Slovenské kostoly, Matejovce: Kostol sv. Štefana Uhorského Go! 096 photographs

Slovenské kostoly, Matejovce: Evanjelický kostol Go! 062 photographs

Slovenské kostoly, Spišská Sobota: Evanjelický kostol Go! 017 photographs

Slovenské kostoly, Spišská Sobota: Kostol sv. Juraja Go! 091 photographs

Slovenské kostoly, Veľká: Kostol sv. Jána Evanjelistu Go! 027 photographs

Slovenské kostoly, Veľká: Evanjelický kostol Go! 008 photographs

Slovens. kostoly: Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie Go! 034 photographs

Slovenské kostoly, Poprad: Kostol svätého Cyrila a Metoda Go! 048 photographs

Slovenské kostoly, Veľká: Kostol sv. Jána Evanjelistu Go! 034 photographs

Slovenské kostoly, Veľká: Evanjelický kostol Go! 024 photographs

Slovenské kostoly, Poprad: Chrám povýšenia svätého kríža Go! 040 photographs

Pohľad na Vysoké Tatry zo železničnej stanice Poprad Go! 021 photographs

Niekoľko jesenných fotografií z centra mesta Ružomberok Go! 007 photographs

Autosalón Nitra: Ľudia, Tesla, veterány, DeLorean DMC-12 Go! 067 photographs

Rockové ľudovky v podaní Kapely Dora v centre Nitry Go! 080 photographs

Prednáška Alexandra Dulebu: Kríza na Ukrajine, výzva pre EU Go! 046 photographs

Hosť na KU: Janka Kaletová a misíjna skúsenosť z Angoly Go! 089 photographs

Katedrovica Katedry slovensk. jazyka a literatúry FF KU (ZS) Go! 144 photographs

25. výročie zápisu lokality Vlkolínec do Unesco (1) Go! 126 photographs

Konferencia PF KU: Súčasnosť a perspektívy edukácie III. Go! 031 photographs

Dúha nad areálom Texicomu, pohľad na parkovisko pred KU Go! 002 photographs

Zahraniční stredoškoláci na pobyte Erasmus navštívili KU Go! 078 photographs

25. výročie zápisu lokality Vlkolínec do Unesco (2) Go! 040 photographs

Tesla Model S P100D: Nabíjačka Greenway, Tesco ZA Go! 008 photographs

Tesla Model S P100D: Malebná scenária pod Tatrami Go! 008 photographs

Tesla Model S P100D: Pohľad na Tatry z Popradu Go! 002 photographs

Tesla Model S P100D: Svadba Dominiky a Petra vo Svite Go! 034 photographs

Koncert Piotra Rubika, Košice: Pred začiatkom koncertu Go! 058 photographs

Koncert Piotra Rubika, Košice: Fotografie z koncertu (1/3) Go! 170 photographs

Koncert Piotra Rubika, Košice: Fotografie z koncertu (2/3) Go! 158 photographs

Koncert Piotra Rubika, Košice: Fotografie z koncertu (3/3) Go! 197 photographs

Koncert Piotra Rubika, Košice: Po skončení, autogramiáda Go! 033 photographs