T2 Fotografie 

https://www.facebook.com/portalT2

Page build: 20.0301.20
Last updated: 1. marca 2020Koncert Piotra Rubika v Košiciach (22. február 2020)


 
Koncert Piotra Rubika Moja historia (dočasný album) Go! 232 photographs

Albumy doplnené 29. októbra 2019


 
Čaj s rektorom Katolíckej univerzity v Ružomberku Go! 039 photographs

19. zasadnutie Akademického senátu Katolíckej univerzity Go! 061 photographs

5 rokov od otvorenia budovy Univerzitnej knižnice KU Go! 137 photographs

Konferencia FZ KU: Rodina, zdravie, choroby (8. ročník) Go! 090 photographs

Fototermín s rektorom Demkom, život v knižnici KU Go! 051 photographs

KickOff Meeting s novým vedením Katolíckej univerzity Go! 053 photographs

Tesla Model X 90D: Preteky dronov v Trenčíne (2/2) Go! 113 photographs

Tesla Model X 90D: Preteky dronov v Trenčíne (1/2) Go! 091 photographs

Deutschkongress, Dienstag: Stretnutie a diskusia v aule Go! 195 photographs

Deutschkongress, Dienstag: Prednáška v aule JP2 Go! 032 photographs

Deutschkongress, Dienstag: Workshopy (1) Go! 047 photographs

Deutschkongress, Dienstag: Konferencia KDV (Tagung) Go! 018 photographs

Deutschkongress, Dienstag: Workshopy (2) Go! 051 photographs

Deutschkongress, Dienstag: Workshopy (3) Go! 091 photographs

Deutschkongress, Dienstag: Zákulisie a staff Go! 108 photographs

Štátne skúšky na FF KU: Študijný odbor história Go! 009 photographs

Štátne skúšky na FF KU: Štud. odb. SJaL (vyhodnotenie) Go! 014 photographs

Doktorandské prednášky na Katedre histórie FF KU Go! 021 photographs

Digital Media Campus (Axel R.S.) na Katedre žurnalistiky FF Go! 041 photographs

Štátne skúšky na FF KU: Štud. odb. SJaL (otvorenie) Go! 019 photographs

Štátne skúšky na FF KU: Študijný odbor žurnalistika Go! 015 photographs

Štátne skúšky na FF KU: Študijný odbor psychológia Go! 013 photographs

Sedliacká veselica na KU: Prípitok, odčepčenie, zábava Go! 112 photographs

Sedliacká veselica na KU: Pred začiatkom veselice Go! 105 photographs

Cantare choraliter: Večerný koncert - spoločný (veľký) zbor Go! 096 photographs

Cantare choraliter: Zbor Benediktus z KU v Ružomberku Go! 047 photographs

Cantare chor.: Chor Il Liceum ogolnoksztalcacego w Chelmie Go! 029 photographs

Cantare choraliter: Zbor Piarissimo z Trenčína Go! 022 photographs

Cantare choraliter: Zbor Javorčatá z Banskej Bystrice Go! 022 photographs

Cantare choraliter: Coro di san Andrea z GSA Ružomberok Go! 019 photographs

Cantare choraliter: Zbor Goretti z Čadce Go! 013 photographs

Cantare choraliter: Zbor Corpo e anima z GsFA Malacky Go! 016 photographs

Cantare choraliter: Minúty pred začiatkom vo Veľkej Dvorane Go! 033 photographs

Albumy doplnené 13. októbra 2019


 
Hosť na KU: Pavol Hrabovecký o G. K. Chestertonovi Go! 140 photographs

Zahájenie výstavy fotografií Petry Mikulajčíkovej na FF KU Go! 072 photographs

Konferencia doktorandov FF Aktuálne otázky výskumu Go! 070 photographs

Psychopárty (Sweater Party) Katedry psychológie FF KU Go! 200 photographs

Zábavno-vedomostný kvíz v Poradenskom centre Go! 122 photographs

Hosť na KU: Juraj Sedláček na tému Spiritualita muža Go! 177 photographs

Celouniverzitný workshop s Jánom Košturiakom: Diskusia Go! 090 photographs

Celouniverzitný workshop s J. Košturiakom: Prednáška Go! 100 photographs

Celouniverzitný workshop s J. Košturiakom: Kvestor a rektor Go! 041 photographs

Celouniverzitný workshop s J. Košturiakom: Pred začiatkom Go! 061 photographs

Katedrovica žurnalistov Filozofickej fakulty KU Go! 187 photographs

Prednáška Radomíra Vlčka: Histor. pohľad na anexiu Krymu Go! 057 photographs

Konferencia Ars et Educatio V.: Dopoludňajší program Go! 078 photographs

Hosť na KU: Štefan Valášek na tému Ikonografia kostola... Go! 135 photographs

20. zasadnutie Akademického senátu Katolíckej univerzity Go! 080 photographs

Hosť na KU: Lukáš Vaník na tému Odkaz Petra Kreefta Go! 096 photographs

25. výročie zápisu lokality Vlkolínec do Unesco (2) Go! 040 photographs

Zahraniční stredoškoláci na pobyte Erasmus navštívili KU Go! 078 photographs

25. výročie zápisu lokality Vlkolínec do Unesco (1) Go! 126 photographs

Hosť na KU: Janka Kaletová a misíjna skúsenosť z Angoly Go! 089 photographs


Random albumsRandom album per year 2018
(year includes 445 albums)
Go! 156 photographs

Random album per year 2018
(year includes 445 albums)
Go! 008 photographs

Random album per year 2017
(year includes 530 albums)
Go! 067 photographs

Random album per year 2017
(year includes 530 albums)
Go! 012 photographs

Random album per year 2016
(year includes 302 albums)
Go! 126 photographs

Random album per year 2016
(year includes 302 albums)
Go! 063 photographs

Random album per year 2015
(year includes 428 albums)
Go! 040 photographs

Random album per year 2014
(year includes 208 albums)
Go! 089 photographs

Random album per year 2013
(year includes 74 albums)
Go! 047 photographs

Random album per year 2012
(year includes 250 albums)
Go! 150 photographs

Random album per year 2011
(year includes 275 albums)
Go! 058 photographs

Random album per year 2010
(year includes 202 albums)
Go! 046 photographs

Random album per year 2009
(year includes 139 albums)
Go! 100 photographs

Random album per year 2008
(year includes 138 albums)
Go! 113 photographs

Random album per year 2007
(year includes 92 albums)
Go! 025 photographs

Random album per year 2006
(year includes 72 albums)
Go! 060 photographs

Random album per year 2005
(year includes 51 albums)
Go! 184 photographs

Random album per year 2004
(year includes 22 albums)
Go! 013 photographs

Random album per year 2003
(year includes 52 albums)
Go! 015 photographs

Random album per year 2002
(year includes 80 albums)
Go! 070 photographs